Users who own this game also own:

Star Wars
Star Wars
Mario Bros.
Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
MegaRace
MegaRace
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
escapeVektor
escapeVektor
Radirgy Precious
Radirgy Precious