Box Shots

Tanigawa Kouji no Shogi Shinan III (JP)
JP 09/14/89

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.