Users who own this game also own:

Castlevania
Castlevania
Air Fortress
Air Fortress
Cobra Triangle
Cobra Triangle
Alpha Mission
Alpha Mission
Clash at Demonhead
Clash at Demonhead

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Final Fantasy II
Final Fantasy II
Kirby's Adventure
Kirby's Adventure
Super Mario 64
Super Mario 64
Taito Grand Prix: Eikou e no License
Taito Grand Prix: Eikou e no License