Box Shots

'89 Dennou Kyuusei Uranai (JP)
JP 12/10/88