Users who own this game also own:

1942
1942
8 Eyes
8 Eyes
10-Yard Fight
10-Yard Fight
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3

Users who love this game also love:

Mahjong
Mahjong
U-four-ia: The Saga
U-four-ia: The Saga
Adventure Island II
Adventure Island II
Koufuku o Yobu Game: Dora Dora Dora
Koufuku o Yobu Game: Dora Dora Dora
Adventure Island 3
Adventure Island 3