Game Box Shots

Shin 4-Jin Uchi Mahjong: Yakuman Tengoku (JP)
JP 06/28/91

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.