Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man 2
Mega Man 2

Users who love this game also love:

Aerobiz
Aerobiz
Yuu Yuu Hakusho: Tokubetsu Hen
Yuu Yuu Hakusho: Tokubetsu Hen
Milon's Secret Castle
Milon's Secret Castle
Getsu Fuuma Den
Getsu Fuuma Den
Adventure Island
Adventure Island