Credits

Cast (Gokuraku)Shouitiro Akaboshi
Cast (Jyashinsai)Seizou Katou
Cast (Kabuki)Kappei Yamaguchi
Cast (Kinu)Azumi Inoue
Cast (Lucifeller)Seizou Katou
Cast (Manjimaru)Kazu Ikura
Cast (Manto)Shigeru Chiba
Cast (Orochimaru)Kaneto Shiozawa
Cast (Tsunade)Hiroko Emori
Cast (Yagumo)Ai Orikasa
Cast (Ziria)Mituo Iwata
DirectorOsamu Kimura
Executive ProducerHiroshi Igari
Executive ProducerTadahiro Nakano
Graphic DesignerTorajiro Tsujino
NarratorJunichi Sugawara
ProducerTakafumi Horio
Sound ComposerEisaku Nambu
Sound ComposerMasaaki Nishizawa
Sound ComposerKennosuke Suemura
Sound DirectorShigeaki Irie

Contributions

Data and credits for this game contributed by alaskanpie, Cosmic!, hydao, and Doraemon9999999.

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.