Game Box Shots

The Last Blade (US)
US 01/29/98
Bakumatsu Rouman: Gekka no Kenshi (JP)
JP 01/29/98
Bakumatsu Rouman: Gekka no Kenshi (JP)
JP 03/13/12
The Last Blade (US)
US 06/07/12
The Last Blade (EU)
EU 08/02/12
The Last Blade (AU)
AU 08/02/12

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.