What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Norwegian) by waZelda

Version: 1.2 | Updated: 05/10/09

  _______________
 /______________ | 
 //       || _____  _____ _________  ______________ _________
//  ____________|| | _ |  | _ | |________\ | __________ | |________\
|| / ____________| || ||  || || || _____ \\ || _________|| || _____ \\
|| ||__________  || ||  || || || | __ \ |||| | ________| || | __ \ ||
|| \___________\  || ||  || || || ||__|| |||| ||_______  || ||__|| ||
\\       \\ || ||  || || || |____/ |||| |______ |  || |____/ ||
 \\__________  || || ||  || || || ______// || _______||  ||  ____//
 \_________ \ || || ||  || || || |_____/ || | ______|  ||  \ __/
 ___________|| || || ||  || || || ||    || ||     || |\ \\
| ___________/ || || \\___// || || ||    || ||_________ || ||\ \\
||       // \\ \___/ // || ||    || |________ | || ||\\ \\
||_____________//  \\_______// ||_||    ||__________|| ||_|| \\_\\
|______________/   \_______/  |___|    |____________| |___| \___\
_______   _______
| _____\  /_____ |
||   \\ //   ||   _______   _________  _____  ________
||   \\//   ||   /_______\   |________\  | _ |  /________\
||    \/    ||  // ___ \\  || _____ \\ || || // ____ \\
|| |\    /| ||  // /___\ \\  || | __ \ || || || // /____\ \\
|| ||\   /|| || // //  \\ \\ || ||__|| || || || || //  \\ ||
|| ||\\  //|| || // //   \\ \\ || |____/ || || || || ||  || ||
|| || \\__// || || || ||_____|| || ||  ____// || || || ||  || ||
|| || \__/ || || || |_______| || ||  \ __/  || || || ||  || ||
|| ||    || || || _________ || || |\ \\   || || || ||  || ||
|| ||    || || || /_________\ || || ||\ \\  || || || \\____// ||
|| ||    || || || ||    || || || ||\\ \\  || || \\ \____/ //
||__||    ||__|| ||_||    ||_|| ||_|| \\_\\ ||_|| \\________//
|____|    |____| |___|    |___| |___| \___\ |___|  \________/

		 	  _____   _____ _____
		 	  /___ /   | _ | | _ |
		 	 // //   || || || ||
		 	 // //    || || || ||
		 	// //    || || || ||
		 	|| ||____  || ||__|| ||
		 	|| |_____\  || |____| ||
		 	||  ___ \\ ||_______ ||
		 	|| /___\ \\ |______ | ||
		 	|| //  \\ ||    || ||
		 	|| ||  || ||    || ||
		 	|| \\___// ||    || ||
		 	\\ \___/ //    || ||
		 	 \\_______//     ||_||
		 	 \_______/     |___|


Norsk walkthrough skrevet av WaZelda.
 ___________
/___________\
||     ||
|| Innhold ||
||_________||
\___________/

A) Om denne walkthroughen
B) Hvordan kontrollere Mario
C) Ting du bør kjenne til
D) Fiender du bør kjenne til
E) Begynnelsen på spillet
F) Slottet og alle verdenene
G.1) Bob-omb battlefield / Bob-omb slagmark
G.2) Whomp's fortress / Whomps festning
G.3) Jolly Roger bay / Lykkelige Rogers havn
G.4) Cool, cool mountain / Kaldt, kaldt fjell
G.5) Big Boo's haunt / Store Boos jakt
G.6) Hazy maze cave / Disige labyrintgrotten
G.7) Lethal lava land / dødelig lava land
G.8) Shifting sand land / skiftende sand land
G.9) Dire, dire docks / Fryktelige, fryktelige brygger
G.10) Snowman's land / snømannens land
G.11) Wet-dry world / Våt-tørr verden
G.12) Tall, tall mountain / Høyt, høyt fjell
G.13) Tiny-huge island / Liten-Stor øya
G.14) Tick tock clock / Tikk takk klokka
G.15) Rainbow Ride / Regnbueritt
G.16) Bowser 1: Bowser in the dark world / Bowser i den mørke verdenen
G.17) Bowser 2: Bowser in the fire sea / Bowser i flammehavet
G.18) Bowser 3: Bowser in the sky / Bowser i himmelen
G.19) Slottets hemmelige sjerner
H) Avslutningene
I) FAQ: Vanlige spørsmål

 _____________________________
/_____________________________\
||              ||
|| A. Om denne walkthroughen ||
||___________________________||
\_____________________________/


Først og fremst: Denne walkthroughen tar for seg Super Mario 64. Spillet kom i
1996 på samme tid som spillkonsolen Nintendo 64 og den var en del av pakka når
du kjøpte spillmaskinen. Senere har det kommer en versjon av spillet på wii
virtual console i 2007. Den eneste merkbare forskjellen mellom de to versjonene
er at versjonenb på virtual console bruker den klassiske kontrollen eller game
cube-kontrollen mens Nintendo 64-versjonen bruker Nintendo 64-kontrollen. Selv
om det er noen små forskjeller på knappenes navn, går det fint an å bruke denne
walkthroughen når du spiller virtual console-versjonben. Det finnes også et
spill som heter Super Mario 64 DS. Denne er mye mer annerledes og selv om en god
del av stjernene er de samme, er det en god del stjerner som er annerledes, noen
stjerner som ikke finnes på DS-versjonen og en del som bare finnes på
DS-versjonen. Jeg vil ikke rådet deg til å bruke denne walkthroughen om du
spiller DS-versjonen.

Dette er altså en norsk walkthrough. Jeg vil skrive på norsk. Navnet på
verdenene og oppdragene vil jeg både skrive på engelsk og oversatt til norsk.
Dialogene vil jeg også skrive på begge språkene. Det vil si dialogene som du
ikke kan unngå. Jeg vil ikke si deg hva de forskjellige soppene i slottet eller
de rosa bob-omb-ene sier når du snakker til dem, eller hva det står på de
forskjellige skiltene i og rundt borgen. Det er ikke så viktige dialoger og jeg
vil overse dem.

Spillet består av 120 stjerner som du skal prøve å samle. Det er opp til deg om
du vil samle alle sammen eller bare de 70 stjernene du trenger for å kunne slåss
mot Bowser og redde prinsessa. Disse stjernene finner man blant annet i de 15
verdenene. I hver verden er det seks oppdrag som har en stjerne hver og i
tillegg en ekstra stjerne for å samle 100 mynter. Jeg vil skrive litt om hvert
oppdrag, men stjernene du får for hundre mynter vil jeg som oftest skrive
samtidig som oppdragene med åtte røde mynter ettersom det er greiest å ta de to
stjernene samtidig. I tillegg til stjernene i verdenene er det 15 stjerner som
bare kalles "one of the castles secret stars," altså en av slottets hemmelige
stjerner. Tre av disse hemmelige stjernene er røde mynter i
Bowser-utfordringene. Resten av de "hemmelige" stjernene vil jeg fortelle deg
hvor er i del G.19 av denne walkthroughen.

Når det gjelder rekkefølgen stjernene skal tas i, står du i stor grad fritt til
å velge rekkefølgen selv, men det er allikevel regler for hvordan de kan ta.
Dersom du trenger å finne ut hva som skal til for å kunne ta visse stjerner,
råder jeg deg til å lese den delen av denne walkthroughen som handler om slottet
og hvor verdenene befinner seg. Der sier jeg ikke bare hvor verdenene er, men
også hva du må gjøre for å kunne komme til verdenene. Jeg råder sterkt til å
lese den delen dersom du ikke finner alle verdenene.

Når det gjelder menyene, så er det viktigste at "yes" betyr ja og "no" betyr
nei. Når du har tatt en stjerne, vil det komme opp en meny. Den spør deg om du
vil "save and continue," altså lagre og fortsette, "Save and quit," altså lagre
og avslutte eller "continue, don't save" som betyr, fortsett uten å lagre. Når
det gjelder enkelte av oppdragene, må du trykke på riktig stjerne i menyen når
du går inn i verdenen, men på de fleste kan du ta stjerna samme hvilket oppdrag
du har valgt.

I tilfelle du ikke leser walkthrougher til vanlig, bør du lære deg hvordan man
hopper frem og tilbake, noe du kommer til å få bruk for i denne walkthroughen.
Jeg kan ikke garantere at det funker på alle internett-varianter, men det går på
internett explorer og mozilla firefox. Trykk Ctrl og så F for å søke på sida.
Dersom du for eksempel skal hoppe til første Bowser-verden, taster du inn G.16)
og da vil du antakeligvis først treffe på innholdsmenyen, så på der jeg nettopp
skrev og så på der hvor det står om Bowser 1. Samme hvor du vil hen, taster du
inn koden som står bak det i menyen.

Håper du liker spillet og får nytte av walkthroughen.

 ________________________________
/________________________________\
||               ||
|| B) Hvordan kontrollere Mario ||
||______________________________||
\________________________________/


Det er flere teknikker i spillet som er nyttige å lære seg:

Hoppe:
En temmelig grunnleggende ferdighet. Du hopper ved å trykke på A-knappen. Du
gjør et dobbelhopp ved å trykke på A en gang til når du lander. Dobbelhoppet er
høyere enn det vanlige hoppet. Dersom du løper og du tar et dobbelhopp og
trykker enda en gang når du lander etter hoppet, tar du et trippelhopp, der det
siste hoppet er veldig høyt og veldig langt og i tillegg tar Mario trippel
foroversalto (utrolig hva en liten, feit, italiensk rørlegger kan klare).

Bakoversalto:
En veldig nyttig tekikk når du trenger å hoppe litt høyere. Du står stille og
holder Z inne før du trykker på A. Da hopper Mario bakover og høyt.

Lengdehopp:
Du kan kanskje tenke deg at dette er en teknikk som er nyttig når du skal hoppe
langt? Du gjør akkurat som på bakoversaltoen (Hold inne Z og så trykk på A) bare
at du har løpefart. Denne teknikken er også grei når du trenger stor fart, noe
du gjør noen ganger i løpet av spillet.

Vegghopp:
Dersom du hopper mot en vegg og trykker på A en gang til idet du treffer veggen,
vil du spenne fra mot veggen og hoppe i andre retning. Det er ikke på mange
stjerner du får bruk for dette, men på noen.

Snuhopp:
Dersom du løper i en retning og så tilter joysticken i akkurat motsatt retning
for deretter å trykke A i rett øyeblikk, vil Mario hoppe et veldig høyt hopp i
den retningen du snur deg mot, noe som vil komme til nytte.

Stumpe:
Teknikken heter Ground Pound på engelsk og har ikke noe offisielt navn på norsk,
men jeg kaller den å stumpe. Når du er i lufta enten du har løpt utfor et sted,
tatt vanlige hopp eller bakoversalto, kan du trykke på Z. Da vil Mario snurre
rundt før han vender stumpen nedover og faller hardt mot bakken. En viktig
teknikk både mot enkelte fiender og av andre grunner på noen stjerner, for
eksempel Bow Wow-Stjerna.

Slag og spark:
Dersom du trykker B når du står stille vil Mario bokse. Du kan trykke B to eller
tre ganger. Da vil han først bokse, så bokse med andre hånda og så sparke. Du
kan også hoppe opp og sparke i lufta. Et ganske kult spark, men som du
antakeligvis ikke vil få særlig bruk for er å stå stille, holde inne Z og trykke
B. Da vil han bruke et stilig breaketriks. Slag og spark kan brukes mot fiender,
men personlig pleier jeg heller å hoppe på dem.

Skli:
Også mulig å bruke mot fiender. I tillegg kan du bruke det i skliene. Da vil du
skli på magen, noe som går fortere. Du sklir ved å løpe og trykke B, eventuelt
løpe og ta enkelt, dobbelt eller trippelhopp før du trykker på B. En annen
skliteknikk der Mario sklir med rompa først får du hvis du løper, holder inne Z
og deretter trykker B.

Krabbe:
Du kommer forhåpentligvis ikke til å få bruk for det. Om du står stille, trykker
Z og deretter begynner å gå, vil Mario krabbe. Dette kan være nyttig fordi du
med krabbing kan gå opp vegger som ellers er for bratte, men det er ikke et
eneste sted i løpet av spillet du er nødt til å bruke det og du vil helst ikke
bruke det ettersom han krabber sakte.

Snakke/lese:
Du snakker eller leser skilt ved å stå i nærheten av et skilt, en rosa bob-omb
eller noe annet og deretter trykke på B eller A.

Svømme:
Du svømmer ved å trykke A flere ganger eller å holde inne. Trykke A flere ganger
vil være raskere. Men ikke trykk veldig fort, hvert trykk skal stå for ett
svømmetak. Når du dykker holder du inne A og vipper joysticken forover. For å
hoppe når du er i vanner, må du være på overflaten, stå stille, lene deg bakover
med joysticken og trykke på A.

Gripe tak i og kaste noe:
Du bruker B både til å gripe og til å kaste. Som regel er det best om du står
stille og bokser, men enkelte steder vil det være en fordel om du stuper frem.
Du blir nødt til å løfte en del fiender i løpet av spillet, blant annet når du
slåss mot Bowser.

Skyte seg ut av kanon:
Ikke verre enn at du går inn i en kanon og etter at du har sikta trykker du på
A.

 _____________________________
/_____________________________\
||              ||
|| C) Ting Du bør kjenne til ||
||___________________________||
\_____________________________/


Rød boks:
Disse boksene vil ikke fungere før du har trykket på en spesiell, rød knapp.
Dette er en del av en miniverden med en av slottets hemmelige stjerner. Boksene
er røde og litt hvite med hvite utropstegn på. Når du tar boksene kommer det ut
en lue med fjær på, svevelua. Denne gjør deg i stand til å fly. Du begynner å
fly ved at du tar et trippelhopp enten med eller uten fart eller ved at du
skyter deg ut av en kanon. Du kan ikke komme deg noe høyere når du først er i
lufta og dessutten varer ikke virkningen så veldig lenge, men du vil trenge
hatten for å ta noen av stjernene.

Grønn boks:
Disse boksene vil ikke fungere før du har trykket på en spesiell, grønn knapp.
Dette er en del av en miniverden med en av slottets hemmelige stjerner. Boksene
er grønne og litt hvite med hvite utropstegn på. Når du tar boksene kommer det
ut en lue av metall. Denne lua forvandler deg til metall-mario som er som vanlig
Mario bare at han er tyngre og ikke kan hoppe like lett. Virkningen varier ikke
spesielt lenge.

Blå boks:
Disse boksene vil ikke fungere før du har trykket på en spesiell, blå knapp.
Dette er en del av en miniverden med en av slottets hemmelige stjerner. Boksene
er blå og litt hvite med hvite utropstegn på. Når du tar boksene kommer det ut
en spesiell lue kalt forsvinningslua som gjør at du blir halvveis usynlig og
dermed kan gå gjennom noen vegger eller gittere. Virkningen varer ikke spesielt
lenge.

Vanlig boks:
Sandfarget boks med litt hvitt og hvitt utropstegn. I disse er det vanligvis
mynter, men det kan også være andre ting, for eksempel en stjerne.

Små kasser:
Vel, det burde ikke være vanskelig å skjønne hva jeg snakker om. Plukk opp små
kasser og kast dem mot en vegg for å knuse dem og få tre gule mynter.

Store kasser:
Disse bør bokses. Det er ikke altid de inneholder noe, men noen ganger kan det
være røde mynter i dem, så de er nyttige.

Hoppekasser:
Har du sett en kasse med et ansikt på? Disse er ikke direkte vanlige, jeg tror
bare de innes to steder i løpet av spillet. Når du griper dem vil de ta tre høye
hopp før den sprekker og blir til fem gule mynter.

Liv:
Livene er små og ser ut som grønne sopper. Hvis du vil vite mer nøyaktig hvordan
et liv ser ut, vil jeg røde deg til å klatre opp i det tredje siste treet på
venstre side i forgården til slottet. Livene gir deg (som du kan tenke deg) et
liv mer.

Hjerter:
Noen steder i spillet støter du på røde hjerter. Dersom du har mistet liv vil
disse gi deg liv. Om du går rett igjennom et hjerte vil det fylle deg opp fort,
men ikke nødvendigvis fullt, så da må du gå gjennom flere ganger. Om du står i
hjertet og venter tar det litt mer tid.

Gule mynter:
Jeg vet ikke hvor nødvendig det er å nevne dem. De gir deg en åttendel mer liv
dersom du ikke har fullt og du får en mynt av å ta dem. I hver verden trenger
du hundre mynter.

Rød mynter:
I hver av de fjorten verdenene må du samle åtte røde mynter for å få én a de
seks stjernene. Dette må du i tillegg i Bowser-verdenene og for å få fem av de
andre "hemmelige" stjernene. En rød mynt er verd to gule og fyller opp to
åttendeler av livet ditt om du ikke har fullt. De bør derfor tas når du skal ta
hundre mynter.

Blå mynter:
Disse finner du blant annet ved å ta en myntknapp. Men det er også en god del
fiender som vil droppe blå mynter. Blå mynter er verd fem gule og fyller derfor
også fem åttendeler av livet ditt dersom du ikke har fullt. Disse kan bli veldig
viktige når du skal få hundre mynter.

Myntknapp:
Myntknappene er blå på toppen og firkantede. Når du tar dem vil det komme et
visst antall blå mynter på bestemte steder. Disse myntene vil bare være der en
kort stund. Du bruker stumping for å trykke på knappen.

!-knapp:
En firkantet, lilla knapp med et hvitt spørsmålstegn på. Du trykker på den ved å
gå eller hoppe på den og den vil ha en virkning som varer ganske kort. Vanligvis
er denne virkningen at det kommer noen kasser som ellers ikke var der og som
hjelper deg å komme til et sted. I Bowser sin første og tredje verden vil du
finne knapper som gjør at en bakke som før var delt flat og gikk skrått oppover
får trappetrinn.

Koopa-skall:
Disse skallene er grønne skilpaddeskall. Dersom du kommer deg på ett, vil du
skli rundt på det i ganske høy fart og du kan drepe mange av fiendene ved å
bruke skallet. Du kan hoppe mens du er på skallet og styrer ellers med
joysticken. Dersom du krasjer i noe, går virkningen bort. Du kan også få
virkningen bort ved å trykke Z. Du kan få dette skallet ved å hoppe på en koopa
sånn at den mister det, men skallet finnes også i et kamskjell på havbunden i
den ene verdenen og i en valig boks i ørkenverdenen.

Kanoner:
En kanon skyter du deg ut av for å komme til et sted. Når du skyter deg ut fra
en kanon vil du aldri miste liv når du lander, samme hvor høyt du kom, men
dersom du først lander på noe, så sklir av og faller fra høyt oppe vil du miste
liv og dersom du treffer en vegg og så faller et stykke ned mister du også liv.
Du skyter deg ut av kanonen med A etter å ha siktet. Kanonene ser egentlig bare
ut som hull i bakken. De vil være lukket helt til du har snakket med en rosa
bob-omb som åpner den for deg. Det finnes også en i hagen foran slottet som vil
åpnes når du får 120 stjerner.

Kister:
Kistene åpnes ved at du går eller svømmer rett på dem. Kistene må som regel
åpnes i riktig rekkefølge for at du skal få en stjerne. Åpner du i feil
rekkefølge, får du støt og mister et åttendels liv.

Trestubber:
Trestubbene kan senkes ved å stumpe dem tre ganger, men jeg vet bare om et sted
i løpet av spillet det vil være nyttig for deg å gjøre det.

Snarveier:
Det finnes enkelte snarveier i spillet. Disse tar du ved å stille deg på et
bestemt sted og stå helt stille. Da vil du forsvinne og dukke opp på et annet
sted. Disse portalene går nesten alltid to veier, men en snarvei i Stor-liten
øya vil bare gå en vei.

Stjernesirkel:
Har du sett en blå, flat stjerne som går rundt og rundt? Jeg kaller dette en
stjernesirkel. Det er steder hvor stjernen kommer til å komme dersom du får tatt
8 røde mynter.

Plattformer:
Disse er rutete med svarte og sandfargede ruter. Når du går på en plattform vil
den begynne å bevege seg. Den har en fast rute. I våt-tørr verden er der noen
platformer med piler på. Disse kan bevege seg i en av de to retningene pilene
peker på og kommer aldri til å bli nyttige i løpet av spillet.

Horisontalt netting:
Dersom det er netting over deg, går det an å hoppe opp og ta i denne nettingen.
Hold inne A for å holde tak i den og du kan bevege deg rundt med joysticken.

 ________________________________
/________________________________\
||				||
|| D. Fiender du bør kjenne til ||
||______________________________||
\________________________________/


Gomba:
Dette er brune sopp, bare med bein og ansikt. De angriper ved å løpe mot deg og
dersom de treffer deg mister du en åttendedel av livet ditt. Dersom du hopper på
den får du en gul mynt. På Liten-stor øya kan du finne gombaer i andre
størrelser, enten små eller svære. De små tar ikke liv når de løper på deg. Da
vil de bare dytte deg litt og dø. Dersom du klarer å hoppe på dem, får du en gul
mynt. De store tar to åttendedeler av livet ditt om de går på deg. Dersom du
hopper på dem får du en gul mynt, men dersom du stumper dem får du en blå mynt.

Bob-omb:
Dette er bomber med bein og øyne. Når de får øye på deg, vil de løpe mot deg og
etter kort tid sprenge. Hvis du plukker en opp og kaster den, vil den sprenge
når den lander og du vil ikke skades. Om den sprenger på deg mister du to
åttendedeler av livet ditt. Når den sprenger kommer det én gul mynt. Men de
kommer tilbake etter en stund og da vil du ikke få mynter når de sprenger.

Bow wow:
En vanlig fiende i Mario-spill, men på dette spillet finner du den bare ett
sted. På bob-omb slagmark er du nødt til å legge merke til en stor svart kule,
bundet fast til en stubbe. Den har spisse tenner og øyne. Den vil kaste seg mot
deg og så glemme deg noen sekunder og så kaste seg mot deg igjen. Den tar tre
åttendedeler av livet ditt om den treffer deg. Du før en stjerne ved å befri
den.

Koopa:
Veldig vanlig fiende i Mario-spill. Finnes i to verdener i dette spillet.
Bob-omb slagmark og Liten-stor øya. Ser ut som en skilpadde meg grønt skall som
går på to bein. Den vil prøve å løpe fra deg og om du mot formodning klarer å
løpe inn i den, mister du ikke noe liv. Om du hopper på den eller slår den,
mister den skallet sitt. Da ser den temmelig morsom ut. Om du ta sklir på den,
slår den eller bokser den, dreper du den og du får en blå mynt. Du kan også
kjøre på den med dens eget skall.

Blokker:
Disse finner du bare i andre verden: Whomps festning. Disse fiendene er
steinblokker med bein og ansikt som prøver å hoppe på deg for å gjøre deg flat.
Du tar dem ved å unngå at de treffer deg og når de ligger på magen stumper du på
ryggen deres for å få fem gule mynter. Om de treffer deg mister du tre
åttendedeler av livet ditt. Det er to av dem, pluss bossen som du må stumpe tre
ganger for å få en stjerne. Han tar like mye liv som de andre selv om han er mye
større.

Pirajablomst:
Blomster med rødt og hvitprikkede hode. De har grønne lepper. Pirajablomstene på
Whomps festning sover og du må hoppe på dem eller skli på dem før de våkner for
å få en blå mynt. Om de våkner, vil de glefse etter deg og de tar tre
åttendedeler av livet ditt om du treffer, men de begynner fort å sove igjen, så
bare gå litt unna dersom du har vekket dem. I verdenen Liten-stor øya støter du
på pirajablokster som enten er store eller små og som skyter flammer. De små gir
en gul mynt om du tar dem, de store gir to. Enten det er en liten eller en stor
vil du miste to åttendedeler av livet ditt dersom du løper rett på den og tre
åttendedeler dersom du blir truffet av flammen. Om flammen treffer deg, vil du i
tillegg begynne å løpe, så vær forsiktig så du ikke faller ned.

Thomp:
Det jeg snakker om er store, blå steiner med ansikt. Alt de gjør er å gå opp og
ned. Du finner dem på steder der du skal forbi og du må være rask sånn at de
ikke treffer deg. De kan ikke drepes, men de kan drepe deg. De tar tre
åttendedeler av livet ditt dersom de treffer deg.

Propellhode:
Noen fiender med propeller på hodet som beveger seg ganske sakte. Om du hopper
på dem, blir de til tre mynter og du vil i tillegg bli slengt opp og spinne
rundt som en propell. De tar to åttendedeler av tivet ditt dersom du går på dem.

Snømann:
I verdenene med snø, finnes det snømenn. Disse kaster snøballer mot deg. En
snøball tar en åttendedels liv og om du går på snømennene tar det to
åttendedeler. De kan ikke drepes på noen lett måte, men jeg har klart det en
gang. Da brukte jeg er Koopaskall og kjørte veldig raskt rundt en snømann. Den
ble forvirret, døde og mistet noen gule mynter, men snart var den i live igjen.
På Kaldt, kaldt fjell kan du også finne noen snømenn som hopper på en bro. Du må
løpe under dem mens de hopper for å komme forbi. De kan ikke drepes og de tar to
åttendedeler av livet ditt.

Skjell:
Jeg vet ikke om de helt kan kalles fiender, men de åpner og lukker seg og tar to
åttendedeler av livet ditt dersom de treffer deg.

Ål:
Denne finner du bare i den første vannverdenen. Den befinner seg inne i skipet
eller inni en hule. Det er en stjerne for å lokke den ut og så ta stjernen som
er i enden av halen dens. På en annen må du lokke den ut av skipet og så bare gå
inn i skipet og finne en stjerne. Du mister tre åttendedeler av livet ditt
dersom du blir tatt.

Bevegelig kasse:
En kasse med dødninghode på som du finner på skipet i første vannverden. Den kan
ikke tas og beveger seg ettersom båten vugger frem og tilbake. Den kjører rett
over deg og tar halve livet ditt. Den kan ikke drepes og må bare unngås.

Strømkule:
Dette er kuler som beveger seg i en bestemt bane og som gir deg støt dersom du
treffer dem. Du kan se at de er elektriske, for det er strøm rundt dem. Dersom
du blir truffet av en, mister du en åttendedel av livet ditt.

Boo:
Spøkelser. De vil gjøre seg usynlige dersom du ser mot dem, så for å ta dem må
du stå med ryggen til og deretter stumpe dem. Da får du en blå mynt. Dersom du
blir tatt av en, mister du to åttendedeler av livet ditt. Tre ganger vil du møte
bosser som er forvokste spøkelser. Disse er store og blir mindre for hver gang
du stumper dem. Du må ta hver av dem tre ganger. De tar tre åttendedeler av
livet ditt dersom du treffer dem.

Øye:
Disse forvokste øyeeplene vil prøve å skyte noen kuler på deg. For å drepe dem
må du først få dem til å se på deg, deretter på rundt og rundt helt til det blir
så forvirret at det dør og blir til en blå mynt. Dersom det skyter deg mister du
en åttendedels liv og dersom du går på det, mister du to åttendedeler av livet.
Det er også en boss som gir deg stjerne for å gjøre det samme.

Stol:
I spøkelsesverden er det stoler som vil prøve å fly på deg. Dersom de treffer
mister du to åttendedeler av livet ditt.

Piano:
I spøkelsesverden finnes det et piano som beveger seg og glefser etter deg. Det
tar tre åttendedels liv og kan ikke drepes.

Monsterbok:
Ut av noen av bokhyllene i spøkelsesverden vil det komme bøker med tenner. Du må
hoppe opp på dem fort etter at de kommer ut for å få en blå mynt. Dersom de tar
deg mister du to åttendedeler av livet ditt.

Edderkopp:
Ikke egentlig en edderkopp, men et rødt og gult vesen med fire røde bein og gale
øyne. Du dreper dem ved å skli, bokse eller hoppe på den. Da får du tre gule
mynter. Dersom den tar deg mister du en åttendedel av livet ditt.

Bølle:
Disse finner man i lavaverden, først og fremst som små, men også som større
bosser. En variant av samme boss finnes også i andre snøverden. Man finner også
noen i Bowser i flammehavet. De ser ut som små, svarte kuler med ansikt, bein og
horn. De tar ikke noe liv av deg, men vil prøve å dytte deg ut i lavaen. Om du
blir dyttet ut i lavaen, mister du tre åttendedeler av livet ditt. Du tar dem
ved å dytte dem ut i lavaen i stedet. Du får en gul mynt for hver du tar. Du kan
dytte enten ved å hoppe på dem eller ved å bokse. Jeg foretrekker å hoppe på de
store, men å bokse på de små.

Bevegelige flammer:
Rett og slett flammer som hopper rundt. De kan ikke drepes, så du må bare unngå
de. Om de treffer deg, vil du miste tre åttendedeler av livet ditt, pluss at du
vil begynne å løpe fort, så om du mister kontrollen er det stor sjanse for at du
havner i lavaen.

Shy guy:
De røde med hvite ansikt og svarte øyne. De kan fly og de kan skyte flammer. Om
de flyr på deg mister du to åttendedeler av livet ditt. Flammene tar som alltid
tre åttendedeler. Om du hopper opp på dem vil du fly som en propell og få to
gule mynter.

Piggtårn:
En merkelig fiende som består av fem sandfargede kuler med pigger på. Det
øverste er hodet. Du kan bokse vekk kulene en etter en, men de vokser etter
hvert ut igjen, så det lureste er å hoppe opp og sparke hodet deres. Du før en
blå mynt for det. Dersom den treffer deg, mister du to åttendedeler av livet.

Ruller:
Svære kasser med et hull i. De ruller bortover og det gjelder å lære seg hvordan
de beveger seg sånn at du stiller deg på riktig plattform og dermed kommer i
hullet i stedet for å bli klemt flat. Du mister tre åttendedeler av livet ditt
dersom du blir klemt flat.

Kule:
Disse er rett og slett bare små svarte kuler. De kan skyte ildkuler, men kan
ikke bli drept selv. Ilden gjør selvfølgelig at du mister tre åttendedeler av
livet ditt.

Gribb:
Grippen har en stjerne første gang du drar inn i Skiftende sand land. Du hopper
på den for å få stjerne og må stå på toppen av et av tårna når du hopper på den.
Etter at den har mistet stjerna, vil den prøve å stjele hatten din. Om den
klarer det, vil du bli nødt til å ta hatten på samme måte som du tok stjerna fra
den.

Knuser:
Disse er firkantede, store og grå. Du finner dem inne i pyramiden i Skiftende
sand land. En av dem vil gå vanlig opp og ned og prøve å knuse deg, mens en
annen hopper frem og tilbake i tillegg. Du mister tre åttendedeler av livet
dersom de hopper på deg.

Ruller type to:
Det er bare en av den og den er i pyramiden. Den er lang og sylinderformet og
prøver å rulle på deg. Det går an å hoppe over den, men det letteste er å unngå
den ved å gjemme seg i et hull i veggen.

Flaggermus:
Små, blå flaggermus. Hopp på dem enten unnenifra eller ovenifra. De tar en
åttendedel av livet om de treffer deg. Du får én gul mynt for å ta dem.

Hund:
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg synes det likner på en hund. Det er en kule som er
rød bakpå og hvit forran. Den har svarte øyne og en slags munn som den skyter
kuler ut ifra. Du mister en åttendedel av livet ditt om du treffes og to
åttendedeler om du løper på den. Du får to gule mynter av å ta dem.

Muldvarp:
De har sine faste hull og kaster kjøttbein etter deg. Om de treffer, mister du
en åttendedel av livet ditt. Om du løper på den, mister du to åttendedeler. Du
kan ta dem, men du får ingenting av det og de kommer bare tilbake, så det er
ikke noe særlig vits.

Hai:
Du finner kun haier i Fryktelige, fryktelige brygger. De kan ikke drepes, men
tar tre åttendedeler av livet ditt.

Fisken:
En stor, oransje fisk med solbriller. Den bør du unngå, for du kan ikke drepe
den og dersom den svelger deg mister du et helt liv.

Frosk:
Ekstremt vanskelig å ta. Den er ofte kamuflert som en mynt eller noe. Den hopper
rundt og tar to åttendedeler av livet ditt dersom du blir truffet. Enkleste
måten å ta den på, er å stupe på den, men da risikerer du at de fem gule myntene
den mister blir spredt langt fra hverandre, så du ikke rekker å ta alle før de
forsvinner.

Vannløper:
Grønne vesener med fire bein som går på vannet. du hopper på dem for å ta dem,
noe som er vanskelig dersom du er i vannet. De beveger seg ganske rykkvis. Om du
blir tatt av en mister du to åttendedeler. Tar du dem får du tre gule mynter,
som er litt vanskelige å ta dersom de synker i vannet.

Blubba:
Denne liker å kaste deg. Den er rund og lilla med hvite øyne og på kroppen har
den to armer med røde kuler på og en kule til av en eller annen grunn. Den går
rundt på en grå spiss og har en svart, firkantet plate på ryggen. Den går rett
på, så det er ikke vanskelig å unngå den. Kom deg bak den, plukk den opp og kast
den for å ta den. Den gir deg fem gule mynter.

Trekkoppmus:
De er røde. På ryggen har de en opptrekker og i hendene et brett med skomerker
på. De vil gå mot deg og om de får deg på brettet vil de kaste deg i været og
sannsynligvis vil ikke det være en god ting. Du kan ikke drepe dem. Selv om de
kan virke dumme, har du bruk for dem når det gjelder å ta den ene stjerna.

Lakitu:
En fyr oppe på en sky som kaster taggete, små, røde skilpadder etter deg. Du får
fem mynter for å hoppe opp i han nedenifra og ta ham. Du mister to åttendedeler
av livet ditt dersom du blir truffet av en skilpadde.

 _____________________________
/_____________________________\
||			   ||
|| E) Begynnelsen på spillet ||
||___________________________||
\_____________________________/


Det begynner med at Peach leser et brev fra henne selv. På engelsk er det:

Dear Mario:
Please come to my castle.
I've baked a cake for you.
Yours truly--
Princess Toadstool
		Peach

Oversatt til norsk:

Kjære Mario:
Vær så snill å komme til slottet mitt.
Jeg har bakt en kake til deg.
Din kjære--
Prinsesse Toadstool
		Peach

Deretter vil kameramannen - en Lakitu - surre rundt litt og filme borgen og
hagen utenifra helt til han stopper og fokuserer på en grønn pipe som Mario
hopper ut ifra. Deretter kommer det en dialog til.

Ciao. You've reaced proncess Toadstool's castle via a warp pipe.
Using the controller is a piece of cake.
Press A to jump and B to attack.
Press B to read signs, too.
Use the Control Stick in the center of the controller to move Mario around.
Now, head for the castle.

Oversatt:

Hallo. Du har nådd prinesse toadstools slott via et rør.
Å bruke kontrollen er lett.
Trykk A for å hoppe og B for å angripe.
Trykk B for å lese skilt også.
Bruk joysticken midt på kontrollen til å bevege Mario rundt omkring.
Nå, gå til slottet.

Kameramannen vil introdusere seg selv med en gang du går på broa som fører mot
slottet:

Good afternoon. The Lakitu bros., here,
reporting live from just outside the Princess's castle.
Mario has just arrived on the scene, and we'll be filming the action live as he
enters the castle and pursues the missing Power Stars.
As seasoned cameramen, we'll be shooting from recommended angle, but you can
change the angle by pressing the C buttons.
If we can't adjust the view any furthet, we'll buzz.
To take a look at the surroundings, stop and press C^.
Press A to resume play.
Switch camera modes with the R button.
Signs along the way will review these instructions.
For now, reporting live, this has been the Lakitu bros.

Altså:

God ettermiddag. Lakitubrødrene her,
reporterer live fra like utenfor prinsessens slott.
Mario har nettopp entret scenen, og vi vil filme hendelsene live mens han drar
inn i slottet og jakter på de manglende stjernene.
Som utstasjonerte kameramenn, vil vi filme fra den anbefalte vinkelen, men du
kan endre vinkelen ved å trykke på C-knappene.
Om vi ikke kan endre vinkelen lenger, vil si summe.
For å se litt rundt på omgivelsene, stopp og trykk C^.
Trykk A for å vende tilbake til spillet.
Endre kameratype med R-knappen.
Skilt på veien wil vise disse introduksjonene.
Enn så lenge, reporterende live, du har hørt fra Lakitubrødrene.

Deretter forsvinner han og vil være bak deg og filme. Så nå kan du gå inn i
slottet og med en gang du kommer innenfor, vil du høre at Bowser ler. Og Bowser
kommer til å si:

Welcome.
No one's home!
Now scram--
and don't come back!
Gwa ha ha!

Det betyr:

Velkommen.
Det er ingen hjemme!
Så pell deg vekk--
og ikke kom tilbake!
Mo ha ha!

Han tror tydeligvis at du lar deg lure så lett. Vel, han får tro om igjen.

 ________________________________
/________________________________\
||				||
|| F) Slottet og alle verdenene ||
||______________________________||
\________________________________/


I det første rommet i slottet er det ni dører. Det er en liten dør med bare en
liten stjerne på, en stor dør med en stjerne på, to dører med en stjerne med et
ettall på og to med et tretall på. I tillegg er det to vanlige tredører og en
stor dør med et nøkkelhull på.

Til å begynne med kan du bare på inn i én verden. Det er døra lengst til
venstre, den lille med bare en stjerne på. Bak døra er det et lite rom og i
rommet er det et bilde av noen bomber. Hopp inn i bilde for å komme inn i
Bob-omb slagmark.

Så snart du har én stjerne, kan du gå inn i de to dørene med ettall på. Den
øverst til høyre er sklia. Etter at du har gått inn døra går du inn i bildet til
høyre for å komme til sklia. Den andre døra (nest lengst til høyre nede) fører
inn til et bilde av en flygende festning. Hopp inn i bildet for å komme til
Whomps festning.

Når du får tre stjerner vil de to dørene med tretall på kunne åpnes. Innenfor
den lengst til høyre finner du bildet av et skipsvrak, som er verdenen Lykkelige
Rogers havn. I tillegg finner du på høyre side når du kommer inn døra, et svart
hull oppe på veggen som er en av slottets hemmelige stjerner. Den andre døra med
tretall på er nest lengst til venstre. Der inne er Kaldt, kaldt fjell sitt
bilde. Det er bilde av en snømann og du kan bare gå inn i bildet i midten.

Når du får åtte stjerner, kan du gå inn i døra oppe til venstre. Den store
stjernedøra. Der inne er den første Bowser-verdenen. Om du slår Bowser får du en
nøkkel. Gå gjennom de vanlige tredørene og ned trappa til døra der nøkkelen
passer. Der inne finner du en stjernedør som du trenger 30 stjerner for å åpne
og i tillegg en liten gang som fører til en ny tredør.

Her er det tre nye verdener å finne. Om du tar til høyre og følger veien ser du
et bilde av en ildkule med øyne og munn. Inni bildet er verdenen Dødelig lava
land. Om du i stedet går mot venstre når du ser mot bildet vil du komme til det
som ser ut som en blindvei, men om du hopper inn i veggen, finner du verdenen
Skiftende sand land.

Om du går til høyre for bildet i stedet, finner du en dør. Innenfor døren er det
et oljebad. Hopp oppi for å komme til verdenen disige labyrintgrotten. En annen
ting du kan gjøre er å gå enda lenger til høyre fra den døra og gå inn tredøra,
svømme under og stumpe de to steinplatene. Da vil vannet synke og du kan gå ut
og ned i hullet som leder deg til verdenen med den blå knappen.

Når du får ti stjerner vil det komme et lys i det første rommet. Om du står i
lyset, trykker C^ og deretter ser mot lyset, vil du komme inn i verdenen med den
røde knappen.

Når du får tolv stjerner, vil det komme en Toad ved oljebadet. Denne gir deg en
stjerne hvis du snakker med den. Det åpner seg også en ny verden. Om du går inn
tredørene i det første rommet ser du et spøkelse. Følg etter det inn i ganga og
du vil komme til slottshagen. Hvis du her går fremover og litt til venstre, ser
du et stort spøkelse. Om du stumper dette spøkelset (husk å stå med ryggen til
så det ikke gjør seg usynlig) vil det bli til noe som likner en liten karussel.
Denne karusselen vil suge deg inn i seg og du vil komme til verdenen Store Boos
jakt.

Når du får stjerne nummer femten, vil det komme en kanin nede i kjelleren ikke
så langt foran bildet til Dødelig lava land. Denne gir deg en stjerne hvis du
fanger den.

Etter det vil det skje temmelig lite nytt før du har tretti stjerner og kan gå
inn i stjernedøra like ved den låste døra. Her inne vil det først bare være en
vegg av vann. Denne veggen av vann er inngangen til verdenen fryktelige,
fryktelige brygger Hvis du ser nøye etter kan du se et hull i gulvet på andre
sida av vannveggen. Når du tar en stjerne i frytelige, fryktelige brygger vil
vannet trekke seg tilbake og du vil kunne gå ned i hullet som fører til den
andre Bowserverdenen. Når du slår Bowser får du enda en nøkkel og kan låse opp
den store døra med nøkkelhull i inngangsrommet.

Her inne er det en del bilder, men bare to av dem kan du gå inn i. Men først og
fremst bør du gå en halv runde rundt og snakke med Toaden som står under trappa.
Den vil gi deg en stjerne. Når det gjaldt de verdenene: Bildet av en vannløper
fører til Våt-tørr verden. Bildet er litt spesielt, for jo høyere opp på bildet
du hopper, jo høyere vil vannet være når du kommer inn i verdenen. Går du inn i
bildet av noen fluesopper, kommer du til verdenen Høyt, høyt fjell. Går du inn
gjennom den lille stjernedøra med brune mursteiner rundt kommer du til et rom
med speil. Der kan hoppe inn i den venstre veggen og komme til Snømannens land.
Går du inn gjennom den lille stjernedøra som ikke har murstein rundt kommer du
til Liten-stor øya. Her kan du enten gå inn i bildet til venstre og komme inn i
den lille verden, eller gå inn i bildet til høyre og komme til den store
verdenen.

Når du har femti stjerner, kan du gå inn stjernedøra opp trappa. Her inne er det
en Toad med stjerne. I tillegg kan du gå inn i klokka, som fører til verdenen
Tikk takk klokka. Om du går inn når den lengste viseren peker på tolv, vil alt
stå stille. Går du inn når den peker på tre, vil tingene bevege seg, men
temmelig sakte, så det er lettest om du går inn på tre.

På høyre og venstre side av rommet kan du gå inn i noen små rom langt oppe på
veggene og ned i et hull. På venstre side er en liten verden med en av de
hemmelige stjernene og på høyre side er inngangen til Regnbueritt. En annen ting
som skjer når du får femti stjerner, er at det dukker opp en ny kanin på akkurat
samme plass som den første.

Når du har 70 stjerner kan du gå inn i stjernedøra i dette rommet også og komme
til den siste Bowser-verdenen. Du kan gå inn denne døra tidligere også,
problemet er bare at da vil trappa være endeløs og du kan gå og gå uten egentlig
å komme fremover.

Når du etter hvert får alle de 120 stjernene vil det åpne seg en kanon ute i
hagen og du kan skyte deg opp på taket av slottet.

 _______________________________________________
/_______________________________________________\
||					    ||
|| G.1) Bob-omb battlefield / Bob-omb slagmark ||
||_____________________________________________||
\_______________________________________________/


1. Big Bob-omb on the summit/Store Bob-omb på toppen
----------------------------------------------------

Du begynner i nærheten av to rosa bob-omb-er og en kannon. Du kan velge om du
vil ta eller ignorere gomba-ene. Det er ingen vits i å ta kassene. Den venstre
av de storeog den lille har tre gule mynter hver, men det er ikke vits å ta
mynter hvis du ikke har mistet liv og du ikke skal prøve å ta hundre mynter. Gå
opp broa og til venstre forbi bow wow-en. Gå over vippebroa og løp forbi
bob-omb-ene i retning steinbroa og gitterene. Løp den lange bakken opp på
gresset. Ikke prøv å hoppe eller bokse, da sklir du ned. Pass på så du ikke
treffer kanten på noen av sidene. Gresskanten kan være lett å overse dersom du
ikke følger med.

Løp til høyre og helt inne ved veggen. Der er sjansen mindre for å bli truffet
av en kanonkule, men du bør hoppe i tillegg for sikkerhets skyld. Når du kommer
frem til et hull i veggen, gå inn i hullet, still deg borte ved veggen på midten
og stå stille. Da vil du forsvinne og dukke opp i et annet hull i veggen lengre
oppe. Dette er en snarvei som er ganske nyttig. Nå er du nesten oppe, så du kan
gå ut og ta bakoversalto opp på toppen, eller løpe litt rundt i stedet. Kom deg
i hvert fall opp på toppen og gå bort til den store Bob-omb-en med bart og
krone. Han vil si:

I'm the Big Bob-omb, lord of all blasting matter, king of ka-booms the world
over!
How dare you scale my mountain?
By what right do you set foot on my imperial mountaintop?
You may have eluded my guards, but you'll never escape my grasp...
... and you'll never take away my Power Star.
I hereby challenge you, Mario!
If you want the Power Star I hold, you must prove yourself in battle.
Can you pick me up from my back and hurl me on this royal turf?
I think you cannot.

Oversettelse:

Jeg er den store Bob-omb, mester over alt eksploderende stoff, kongen over
ka-boom verden over!
Hvordan våger du å klatre opp mitt fjell?
Med hvilken rett setter du dine føtter på denne imperalistiske fjelltopp?
Du har kanskje unsluppet mine vakter, men du vil aldri flykte fra mitt grep...
... og du vil aldri ta min stjerne fra meg.
Herved utfordrer jeg deg, Mario!
Om du vil ha stjernen jeg holder, må du vise din styrke i kamp.
Kan du plukke meg opp bakfra og kaste meg på dette kongelige bane?
Jeg tror ikke du kan.

Du får bare bli vant til at bossene gir deg hint om hvordan de skal tas for de
gjør ofte det. Hva enn du gjør, ikke kom mot ham forfra, for da plukker han deg
opp og kaster deg. Dersom han klarer å kaste deg utfor, vil du miste liv når du
faller og når du kommer opp igjen, vil du bli nødt til å begynne helt på nytt.

Du må komme deg rundt ham og plukke ham opp meg B for deretter å kaste ham med
B. Den første gangen vil det være lett å komme seg rundt ham. Bare pass på at du
stopper opp før du plukker ham opp. Hvis ikke risikerer du at du stuper frem i
stedet, og da kan det skje at han får tak i deg. De to andre gangene vil han til
å begynne med være ganske rask til å snu seg, så vent til han begynner å gå
igjen. Da vil han være treigere og lett å komme rundt. Det burde ikke bli en
veldig vanskelig kamp. Når du har slått ham, sier han:

Whaaa... Whaaat?
Can it be that a pipsqueak like you has defused the Bob-omb king????
You might be fast enough to ground me, but you'll have to pick up the pace if
you want to take King Bowser by the tail.
Methinks my troops could learn a lesson from you!
Here is your Star as promised Mario.
If you want to see me again, select the star from the menu.
For now, farewell.

Oversettelse:

Hvaa... HVaaa?
Can det være at en pipestilk som deg disarmerte Bob-omb-kongen????
Du er kanskje rask nok til å slå meg, men du må forbedre deg om du vil ta Kong
Bowser i halen.
Jeg tror mine tropper kan lære en lekse av deg!
Her er stjerna som lover Mario.
Om du vil se meg igjen, velg stjerna fra menyen.
For nå, farvel.

Ikke bare fortalte han deg hvordan du skulle slå ham, nå gir han deg også et
hint om hvordan du skal slå Bowser? Uansett, han eksploderer og stjerna flyr et
stykke unna. Gå bort og ta den.2. Footrace with Koopa the quick/Kappløp med den raske Koopa
------------------------------------------------------------

Den raske Koopa vil ikke være vanskelig å få øye på. Med en gang du har valgt
den andre stjerna, vil du kunne se en forvokst skilpadde ikke så langt unna. Gå
bort og snakk med den.

Hey, Mario! Is it true that you beat the Big Bob-omb? Cool!
You must be strong. And pretty fast. How fast are you, anyway?
Fast enough to beat me... Koopa the quick? I don't think so. Just try me.
How about a race to the mountaintop, where the Big Bob-omb was?
Waddya say? When I say "Go," let the race begin!
Ready...

Dette betyr:

Hei, Mario! Er det sant at du slo den store Bob-omb-en? Stilig!
Du må være sterk. Og ganske rask. Hvor rask er du egentlig?
Rask nok til å slå meg... den raske Koopa? Jeg tror ikke det. Bare prøv.
Hva med et kappløp til toppen av fjellet, der hvor den store Bob-omb-en var?
Hva sier du? Når jeg sier "Gå," la kappløpet begynne!
Klar...

På slutten vil han spørre deg og du må svare "Go!" som betyr "gå!" eller "Don't
Go" som betyr "ikke gå." Svar "Go" og kappløpet vil begynne. Han vil løpe opp
forbi bow-wow-en, men hoppe av broa og løpe rett opp der hvor steinene ruller og
det er umulig for deg å unngå dem, deretter rundt og rundt fjellet helt til han
når toppen. Det vil ta ham omtrent halvannet minutt. Du bør kunne slå ham klart.

Du kan gå samme vei som du gjorde når du tok Bob-omb, men det er en snarvei til
som du også kan ta. Etter å ha gått opp første broa, gå til høyre, hopp over
gjerdet, still deg i blomsterbeddet og du vil bli forflyttet til et annet
blomsterbedd, ikke langt fra steinbroa. Derifra løper du opp bakken, inn i
hullet, tar snarveien, tar bakoversalto opp og er på toppen. Løp bort til
flagget og tiden vil stoppe. Det burde være mulig å komme greit under et minutt,
så du må vente en stund på Koopa. Når han kommer opp, vil han si:

Hufff...fff...pufff... Whoa! You...really...are...fast!
A human blur! Here you go--you've won it, fair and square!

Oversatt:

Hufff...fff...pufff... Whoa! Du...er...virkelig...rask!
En menneskelig virvelvind! Vær så god--du har vunnet den på rettferdig vis!

Han vet tydeligvis ikke om snarveiene du har tatt, men samme det. Så lenge du
får en stjerne må jo du være fornøyd. Stjerna kommer ut av rumpa hans og vil
være like ved flagget.3. Shoot to the island in the sky/Skyt deg til øya i himmelen
-------------------------------------------------------------

Antakeligvis en av de letteste stjernene på hele spillet. Begynn med å snakke
med den av de rosa bob-omb-ene som står nærmest kanonen (som er tildekker). Han
sier at han skal åpne kanonen for deg. Gå opp i kanonen og trykk A uten å sikte.
Du vil lande i nærheten av et steintårn. Ta god løpefart, løp mot steintårnet og
på slutten må du hoppe for å komme helt opp. Gå ned i hullet, som er en annen
kanon. styr siktet litt til venstre (mot kanten på øya) og så rett opp
(joysticken nedover). Etter at du lander går du bort til kassa. Du hopper opp i
kassa og det kommer en stjerne. Et litt stilig triks er å trykke Z akkurat idet
du treffer kassa. Da vil du automatisk få stjerna.4. Find the 8 red coins/Find de 8 røde myntene (+100 mynter)
------------------------------------------------------------

Begynn med å ta gombaene rett foran deg. Ta den venstre av de store kassene og
den gir deg tre gule mynter. Plukk opp den lille og kast den mot veggen for tre
gule mynter til. Ta også de fem myntene under broa. Gå bort til plattformene som
går rundt og rundt, gå på den ene, og ta den røde mynten idet du hopper av. Ta
bob-omb-en like ved deg. Løp bort og ta den røde mynten på stokken ved bow
wow-en. Du risikerer at den får tatt deg én gang, men det gjør ikke noe. Du bør
ha 18 mynter så langt.

Løp over broa og gå opp trappene. Ta alle bob-omb-ene og kassa her og unngå de
blå kulene som spretter rundt. Gå bort til blomsterbeddet i enden og ta de åtte
gule myntene rundt og gjerne livet i tillegg. Gå over broa, opp bakken og ta den
røde mynten på veien. Gå et stykke frem og ta bob-omben. Begynn å gå rundt og
rundt fjellet og du kommer snart til et sted med en kanon, en bob-omb og fem
gule mynter. Ta bob-omb-en og myntene. Gå litt videre og ta de neste fem gule
myntene. Du bør ha 47 mynter så langt.

Gå tilbake og ned den samme bakken. Gå under steinbroa. Ta bob-omb-en og den
røde mynten. Trykk deretter på knappen sånn at gitteret åpner seg og ta alle
bob-omb-ene forran deg. Du skal nå komme omtrent tilbake til start. Gå opp broa
og fremover mot den mørke steinen med en rød mynt. Ta den røde mynten og finn
deretter de fem gombaene i dette området og ta dem i tillegg. Ta deretter
koopaen som du får en blå mynt av. Du bør nå ha 66 mynter.

Skyt deg opp på øya og ta den røde mynten i treet. Deretter begynner du å skyte
deg fra kanonen mot ringene med mynter. Det kan være en fordel om du har
flygelua. Dersom det kommer en stjerne, så en det den femte stjerna, som du
egentlig ikke skal ta nå, men du kan ta den om du vil. Når du har 93 mynter, går
du til området som er der du lander hvis du skyter uten flygelue. Her er der tre
gombaer du kan ta og to røde mynter. Når du får 100 mynter kommer det en stjerne
like over deg. Den spør deg om noe og det er egentlig det samme hva du svarer.
Når du får den siste røde mynten kommer det en stjerne over den blå, roterende
stjerna. Dette er stjerna du får for 8 røde mynter, så ta den også.5. Mario wings to the sky/Mario flakser til himmels
---------------------------------------------------

Det er en stor fordel å bruke flygelue, men dersom du ikke har den, går det an å
prøve uten. Fordelen med flygelue er at du da kan fly tilbake og prøve å ta de
myntene du bommet på når du skøyt deg ut.

Dersom du har tatt 8 røde mynter og 100 mynte før denne, kan det hende at du
uten å mene det fikk tatt denne stjerna i tillegg. Når du skøyt deg mot ringene
av mynter, merket du at det kom noen annerledes lyder og i tillegg noen tall som
kom opp. Dette er "hemmeligheter." Du må finne alle fem.

Når du skal ta mynten lengst borte (den femte hemmeligheten), er det nesten
greiest å ikke ha flygelue, for om du ikke har flygelue, vil du kunne skyte deg
rett ut, uten å stille på siktet og allikevel treffe mynten. For noen av de
andre vil jeg røde deg til å sikte littegrann på nedsida av den midterste mynten
i den nærmeste ringen. Det kan hende du bommer på den første mynten, men du får
den andre og kanskje også den tredje "hemmeligheten." Om du sikter like over den
øverste mynten i nærmeste ring, vil du få den første og fjerde hemmeligheten.

Stjerna vil dukke opp akkurat der du vil lande dersom du skyter deg selv ut uten
å sikte og uten flygelue, så om du tar denne stjerna uten flygelue, ville jeg
tatt den femte hemmeligheten til slutt og landet rett ved stjerna.6. Behind Chain Chomp's gate/Bak lenke-Chomps port
--------------------------------------------------

"Chain Chomp" er visst navnet på bow wow-en. Det du skal gjøre er enkelt og
greit å stumpe stokken som binder bow wow-en fast. Når du gjør det vil han bli
fri og han vil knuse gitterene bak seg før han drar sin kos.

Det er kanskje ikke helt enkelt og du risikerer å miste litt liv under veis, men
det burde være mulig å klare det. Først bør du gå sånn omtrent bort til skiltet
i nærheten av den. Litt forbi skiltet bør du stå. En gang, like etter at den har
slengt seg mot deg, løper du rundt den, hopper opp på stokken og begynner å
stumpe. Du rekker antakeligvis en før den tar deg, men bare kom deg opp etter at
den har tatt deg og stump flere ganger. Du kan rekke å få stumpet de to gangene
du trenger før den treffer deg igjen, men selv om du bare rekker én, gjør ikke
det noe, bare kom deg på igjen og stump den en gang til.

Dersom du virkelig får store problemer er det bare å komme seg vekk og ta noen
røde mynter og gombaer før du prøver igjen. Når porten er sprengt, vil du kunne
gå rett til stjerna. Ta den enten med løpefart og hopp, med dobbelthopp, eller
med noe annet som kommer høyt nok. Å bare stå under og ta enkelthopp vil ikke få
deg høyt nok.

 _________________________________________
/_________________________________________\
||					 ||
|| G.2) Whomp's fortress/Whomps festning ||
||_______________________________________||
\_________________________________________/


1. Chip off Whomp's Block/Rundlur Whomp's block
-----------------------------------------------

Det finnes to veier til toppen og jeg vil fortelle deg begge to.

Første vei:
Klatre opp i treet og gå til høyre for å komme opp på en vei oppover. Ta til
venstre når du er oppe og enten hopp oppå piraja-blomsten, eller snik deg rundt
den ved å gå tett inntil veggen bak den. Når du er forbi løper du ut til den
lille plattformen og passer på å løpe uten å stoppe, ettersom veien du løper på
faller ned bak deg. Hopp over, eller gå fordiktig over planken.

Her er det mulig å ta lengdehopp, men første gangen vil du nok heller prøve å
løpe inn til midten når den roterende greia stopper ved deg. Og løpe til andre
sida når den stopper ved andre sida. Løp rundt festningen her og enten ta, eller
ignorer blokkene og når du kommer til plattformene som går rundt og rundt, bruk
dem til å komme opp og gå deretter bort til bossen.

Andre vei:
Gå litt mot høyre, hopp opp på den nedre veien og gå der. Ut av veggen vil det
komme noen greier som prøver å dytte deg ut. Enten hopp over dem når de er ute,
eller løp forbi dem når de er inne. Neste hindring er at deler av veien videre
vil gå inn og ut. Her kan du enten hoppe over eller løpe når den er ute. Når du
har kommet forbi de tre stedene med ut-inn-vei, går du forbi thompen. Jeg aner
ikke hvorfor det er en grønn kasse her, men bare ignorer den, still deg i
hjørnet ved skiltet som er en snarvei til nærheten av toppen. Her kan du klatre
opp flaggstanga og få et ekstraliv når du når toppen. Du kan hoppe fra toppen av
flaggstanga ut til toppen av festningen dersom du vrir litt på kammera først og
du stuper like før du lander for å unngå å miste liv. Eller du kan velge den
vanlige veien.

Når du går bort til bossen, vil han si:

It makes me so mad!
We build your houses, your castles.
We pave your road, and still you walk on us.
Do you ever say thank you? No!
Well, you're not going to wipe your feet on me!
I think I'll crush you just for fun!
Do you have a problem with that?
Just try to pound me, wimp! Ha!

Som betyr:

Det gjør meg så sint!
Vi bygger deres hus, deres slott.
Vi asfalterer veiene deres, og fremdeles tråkker dere på oss.
Sier dere noen gang takk? Nei!
Well, du skal ikke få tørke føttene deres på meg!
Jeg tror jeg vil knuse deg bare for moro skyld!
Har du noen problemer med det?
Prøv å stumpe meg, pingle! Ha!

Som vanlig gir bossen deg et lite hint om hvordan du skal slå ham. Tre ganger må
du stumpe ham på ryggen. Han har to plastre som danner et kryss, men det er
allikvel samme hvor på ryggen du stumper ham. Du blir nødt til å unngå ham idet
han hopper på deg. Jeg pleier å løpe mellom beina hans idet han hopper opp. Du
må bare passe på at du ikke kommer for nærme, for da legger han ikke merke til
deg og vil ikke hoppe på deg, så hold littegrann avstand før du ser at han
stopper opp for å hoppe.

Han er litt vanskeligere enn den store Bob-omb-en, men det burde være
overkommelig allikevel. Når du slår ham, vil han si:

No! Crushed Again!
I'm just a stepping stone, after all.
I won't gravel, er, grovel.
Here, you win. Take this with you!

Oversettelse:

Nei! Knust igjen!
Jeg er bare en vandrende stein allikevel.
Jeg vil ikke krope eh, krype
Her, du vinner. Ta denne med deg!

Og så knuser han og blir til en stjerne. Et lite ordspill som ikke lot seg
oversette der, var at grovel egentlig betyr grus, men jeg tror hovedpoenget var
at han sa feil og sa et ord som liknet på det han egentlig skulle si.2. To the top of the fortress/Til toppen av festningen
------------------------------------------------------

Der bossen var, er det nå kommet et tårn, så velg en av veiene opp til toppen
igjen og kom deg dit. Se opp for kanonen som skyter levende kanonkuler. Legg
merke til alle plattformene som går rundt og rundt tårnet. Du må opp på dem. Om
du kom opp med plattformene som går rundt, ville jeg tatt bakoversalto opp på
plattformen som står stille, hvis du kom med flaggstanga, ville jeg gått mot
høyre rundt til jeg kom til begynnelsen.

Det burde ikke være så vanskelig å hoppe på plattformene som går inn og ut og
hoppe videre uten å falle ned. Hadde det vært flere på rad som gikk inn og ut,
kunne det kanskje vært litt vanskelig, men det er det ikke. Når du kommer til
den siste plattformen, vil den gå oppover. Hopp av når du når toppen og løp
rundt det lille tårnet for å komme til stjerna.3. Shoot into the wild blue/Skyt deg opp i det blå
--------------------------------------------------

Klatre opp i treet op hopp opp i vannet. Ignorer ugla som snakker til deg når du
gjør det. Gå bort til den rosa bob-omb-en og snakk med den for å få den til å
åpne kanonen. Gå ned i kanonen og begynn å sikte. Det finnes to metoder. Du kan
prøve å skyte deg rett på stjerna eller velge en tryggere metode. Jeg vil
fortelle deg den tryggeste metoden.

Legg merke til de fire søylene du ser. To av dem er forran og to bak. Sikt på
den venstre av de bak (søyle nuymmer to fra venstre) og still siktet litt opp
sånn at den nederste av de fire trekantene du ser når du sikter er litt over
taket på konstruksjonen. Skyt deg selv ut og du vil treffe søyla. Ta de åtte
gule myntene om du vil, deretter fir deg ned stanga og ta stjerna.4. Red coins on the floating isle/Røde mynter på den svevende øya (+100 mynter)
-------------------------------------------------------------------------------

Begynn med å snu kammeraet med C< sånn at du ser mot pirajablomsten. Ta løpefart
og stup mot den. Kammeraet vil endre seg litt mens du løper, så hver ogs på det.
Ikke trykk på A like etterpå, da vil du antakeligvis hoppe over gjerdet. Krasj
heller i gjerdet og gå deretter og ta den blå mynten. Gå bort mot
blomsterbeddene og ta kassa, pluss de åtte gule myntene rundt det ene beddet.

Gå opp og begynn å gå den veien der det er brunt. Ta de fem gule myntene og pass
på å få med deg den røde mynten når du kommer deg forbi dyttefiendene. Når du
kommer til enden her begynner du å gå opp trappa. Pass deg for thompene. Når du
er på trappetrinnet etter thompen, tar du bakoversalto opp på hodet til thompen.
Han vil gå opp og du hopper opp for å få en rød mynt. Deretter fortsetter du
videre.

Legg merke til pirajablomsten som sover. Løp og hopp opp før du stuper mot den
eller bare hopp på den. Ta den blå mynten du får og i tillegg den rød mynten som
var bak blomsten. Løp over til plattformen og gå forsiktig over planken for å få
de gule myntene. Gå ut mot kanten for å få litt fart før du hopper på blomsten.
Ta den blå mynten og snik deg deretter langs kanten for å få den røde. Kom deg
på greia som går rundt og gå inn til midten. Neste gang den stopper går du ut og
blir stående på kanten mens den snurrer rundt og du får fire gule og en rød
mynt.

Hopp av og prøv gjerne å lande på den røde mynten. Dersom du ikke klarte det,
tar du litt fart, satser like før bakken, løper litt og hopper når du er under
mynten. Gå deretter mot den rosa bob-omb-en og ta de fem gule myntene. Gå videre
forbi den og ned til stedet med et skilt, en liten kasse og en myntknapp. Ta den
lille kassa og kast den mot veggen for å få tre gule mynter. Når du trykker på
den blå myntknappen, vil det komme fire blå mynter like forran deg og det vil
være lett å ta dem. Begynn å gå tilbake og når du kommer til vannet, går du til
der det er en ring med åtte gule mynter. Ta alle sammen og gå deretter opp
veien, som har fem gule mynter på.

Det spiller ingen rolle om du tar eller bare smyger deg forbi blomsten denne
gangen. Kom deg ut på øya og videre. Når du har vært på den roterende greia og
kommet over, tar du de to blokkene og du bør allerede ha 100 mynter, men om du
ikke har det, får du set sikkert snart. Legg merke til en stor planke når du
kommer opp på toppen. Gå bort til denne.

Hopp opp og spark til planka. Den vil vippe litt og du vil bli skøvet litt
bakover. Gå bort til den igjen og når den vipper vekk fra deg, gir du den et
spark til for å velte den. Gå over og du kommer til en pil med elleve gule
mynter på. Det spillet ikke så mye rolle om du tar myntene, men hopp i hvertfall
over på plattformen med en rød mynt. Du kommer til tre roterende øyer. Den ene
har ingenting, den andre åtte gule mynter og den tredje en rød. Når du tar en
rød, kommer det en stjerne nesten helt tilbake ved starten.

Dersom du er en av dem som helst skal ta alle myntene i hver eneste verden,
mangler du fremdeles åtte stykker og må skyte deg ut til stedet like ved en av
de andre stjernene (se neste stjerne i denne walkthroughen). Hvis ikke, bare
hopp utfor i retning vannet. Du vil lande i nedoverbakke og ikke miste liv. Gå
ned og gå rett bort til stjerna.5. Fall onto the caged Island/Fall ned i den inngjærede øya
-----------------------------------------------------------

Klatre opp i treet og en ugle vil fly ut derifra. Når du kommer deg ned på
bakken igjen vil ugla snakke til deg:

Whooo's there? Whooo woke me up?
It's still daylight--I should be sleeping!
Hey as long as I'm awake, why not take a short flight with me?
Press and hold A to grab on. Release A to let go.
I'll take you wherever you want to go, as long as my wings hold out.
Watch my shadow and grab on.

Det blir en litt teit oversettelse for "whooo" skal høres ut som lydene ugler
vanligvis lager, men det blir jo ikke sånn på norsk. Uansett, her er
oversettelsen:

Hveeem der? Hveeem vekket meg?
Det er fremdeles dagslys--jeg burde sove!
Hei mens jeg er våken, hvorfor ikke ta en kort flytur med meg?
Trykk og hold A for å ta tak. Slipp A for å slippe.
Jeg tar deg hvor enn du vil så lenge vingene mine holder ut.
Følg med på skyggen min og ta tak.

Nettopp hva du skal gjøre. Pass på å stille deg under skyggen hans og han vil
fly deg høyt opp. Deretter kan du snu ham mot høyre og venstre. Målet ditt er å
få ham til det lille buret med en stjerne i, like ved de grønne, roterende
plattformene. Ta han litt til høyre og du vil fort se hvor jeg mener, selv om
kammeraet kan være litt irriterende.

Du burde ikke prøve å slippe første gangen, men ta en liten runde før du kommer
tilbake. Pass på at du kan se skyggen din nede i buret før du slipper. Du kan
komme ganske nærme buret ovenifra uten at han vil slippe deg, så det er ingen
vits i å ta sjanser. Stjerna er i buret, så du kommer høyst sannsynlig til å
lande på den.6. Blast away the wall/Spreng vekk veggen
-----------------------------------------

Kom deg til kanonen igjen. Denne gangen vrir du siktet et godt stykke mot høyre.
Du vil se to brune vegger og sikt mot den lengst borte. Sikt nesten helt ute på
kanten på den og så litt opp sånn at den venstre av de fire trekantene kommer
nær den nest nederste gule mynten. Skyt deg ut og en liten bit av veggen vil bli
ødelagt. Kom deg opp dit (like ved plattformen og planken) og ta stjerna.

 ______________________________________________
/______________________________________________\
||				       ||
|| G.3) Jolly Roger Bay/Lykkelige Rogers havn ||
||____________________________________________||
\______________________________________________/


1. Plunder in the sunken ship/plyndring av det sunkede skipet
-------------------------------------------------------------

Du starter på stranda. Svøm utover mot de tre spissene som står opp av vannet.
Svøm litt forbi dem og dykk ned. Du vil se et skipsvrak og hodet til en ål. Svøm
rett på hodet til ålen og du vil miste tre åttendedels liv. Svøm opp til
overflaten for å fylle opp livet ditt og svøm deretter ned igjen. Jeg vet du er
ganske nærme å dø, men det må til. Når du svømmer ned igjen, vil ålen være ute
og du kan svømme inn der den var. Det er noen kister rett frem. Om du trenger
luft kan du snu deg rundt og svømme til et lite område som er over vannet.

Men du kommer antakeligvis ikke til å trenge luft, for når du åpner en kiste som
er riktig, vil det komme en boble opp og når du svømmer på den sånn at den
sprekker, vil den fylle opp livet ditt. Kistene må tas i en bestemt rekkefølge.
Tar du én feil kiste, må du begynne helt på nytt. Du får også støt av å ta feil
kiste og mister en åttendedels liv. Her er rekkefølgen:

Den første kista er den som er lengst borte.
Når du snur deg, er den neste kista den som er lengst til venstre.
Gå til høyre for den neste.
Kista i midten må tas til sist.

Jeg ville råde deg til å være rask til å svømme etter at du tar den siste kista.
Snu deg rundt og begynn å svømme mens vannet senker seg (egentlig er det båten
som flyter opp til overflaten). Du ser at det er mange plattformer her. Dersom
du venter i bunden, må du bruke en god del tid på å hoppe fra plattform til
plattform, men om du klarer å svømme opp til den nest siste plattformen trenger
du bare hoppe bort til den øverste plattformen. Stjerna er inne i kista.2. Can the eel come out to play?/Kan ålen komme ut for å leke?
--------------------------------------------------------------

Denne gangen vil skipsvraket ha blitt hevet opp fra havbunden og ålen har søkt
ly i en hule i nærheten. Svøm bort til skipet og dykk ned. Svøm bort sånn at du
er like ved siden av ålen. Det er viktig at den legger merke til deg sånn at den
vil ta ut hodet for å glefse etter deg, men at den ikke klarer å treffe deg
allikevel.

Da kommer den til å svømme ut. Hver klar til å svømme rett på stjerna i enden av
halen dens. Når du treffer stjerna, kommer den til å forflytte seg vekk fra
ålen, så det er bare å svømme vort og ta den.3. Treasure of the ocean cave/skatten i sjøgrotten
--------------------------------------------------

Kom deg bort til skipet enda en gang og dykk ned. Åpningen du skal inn i ser
blågrå ut på avstand og det er en ring med åtte gule mynter forran den. Svøm inn
gjennom åpningen og opp til overflaten. Ikke gå helt ut med en gang, men gå litt
for siktig. Når du hører en lyd må du velge om du springer frem eller tilbake.
Om du ikke gjør noen av delene, blir du truffet av en fallende steinsøyle.

Du skal til venstre og du vil merke at det er flere av disse steinsøylene (fem
stykker), i tillegg til tre gombaer. Gombaene er enkle. Nøkkelen til å unngå
steinsøylene er å vente til de begynner å falle og så gå til sida. Du bør passe
på at de faller mot deg én av ganga.

Her er det igjen en stjerne som krever at du tar fire kister i riktig
rekkefølge. Denne gangen trenger jeg vel ikke forklare deg hva som skjer om du
gjør feil. Jeg skal bare si deg rekkefølgen. Først og fremst, se hvilken vei de
peker og du vil forstå hvilken jeg mener at er forran og hvilken som er bak. Den
venstre er den som er på din venstre når du ser mot dem og den høyre den som er
på din høyre den også.

Rekkefølgen er: Bak, venstre, høyre, forran.

Og deretter vil stjerna komme frem midt mellom kistene.4. Red coins on the ship afloat/røde mynter på det flytende skipet (+100 mynter)
--------------------------------------------------------------------------------

Det er en vanlig boks til venstre med tre gule mynter i. Gå under vann og dykk
ned. Det er en rød mynt inne i det nærmeste skjellet, så vent til det åpner seg.
Det er også en ring med åtte gule mynter i nærheten. Gå opp til høyre og ta den
rød mynten inne i skjellet her. Kom deg opp av vannet og ta de fem gule myntene
i hjørnet. Du bør ta bakoversalto for å komme opp til den høyeste. Gå over den
lille flytende plattformen.

Du kan like gjerne snakke med den rosa bob-omb-en nå som senere. Etter det, hopp
opp på staven og kom deg opp til den røde mynten på toppen. Hopp ut i vannet
igjen og svøm bort til den venstre av de tre piggene. Ta ringen med gule mynter
rundt den og du bør nå ha 30 mynter. Dykk ned og finn en rød mynt i skjellet i
nærheten av piggene. Svøm deretter fremover og lengre ned der det er enda et
skjell med rød mynt i.

Svøm fremover mot inngangen til sjøgrotten. Ta de åtte gule myntene som står i
en ring der før du svømmer inn i grotten. I grotten bør du først ta gombaene og
få alle steinsøylene til å falle. Deretter tar du de åtte gule myntene før du
vender tilbake til inngangen og går bort til myntknappen. Myntene vil komme
langs veggen til venstre for deg, så hver klar til å løpe dit etter at du
stumper knappen.

Svøm ut av grotten og opp igjen. Kom deg opp på stranda på venstre side og
videre opp til der det er en !-knapp og en grønn boks. Om du vil trykke på
knappen eller ikke er ditt valg. Det går fint an å hoppe over til plattformene
og jeg synes det viktigste er at du ikke stresser. Ta de fem myntene som er på
hver av plattformene og gå deretter om bord i skipet. Skipet vugger litt frem og
tilbake, så pass på når du hopper.

Det er én rød mynt frempå dekket og to bak. Alle myntene kan bare tas når båten
vugger riktig, så still deg under skyggen og vent på at mynten kommer. Det samme
vil til og med skje med stjernene. Dersom du har fått alle myntene, vil stjerna
for hundre mynter komme når du tar mynten frempå dekket. Stjerna for 8 røde vil
komme bakerst på skipet.5. Blast to the stone pillar/skyt deg til steinsøyla
----------------------------------------------------

Det jeg kaller pigger, kaller de steinsøyter. Vel, vel. Kanonen er like forran
deg når du stater. Dersom du har snakket med den rosa bob-omb-en er det bare å
gå nedi. Om ikke, må du gå bort til plattformen i vannet og hoppe til høyre for
å finne og snakke med bob-omb-en, før du drar tilbake til starten.

Hvordan bør du sikte? Om du ser på veggen på sida, går den litt opp og ned. Litt
bølgete. Den venstre av de fire trekantene du sikter med skal være så vidt inne
på veggen, og den skal være litt lavere enn midt mellom bølgetoppen og
bølgedalen. Om du gjør det rett, vil Mario havne på toppen av piggen lengst til
venstre. Vri kammeraet sånn at du ser mot steinplattformen og vri Mario samme
veien. Når du hopper av vil det være vanskelig å se, men styr joysticken
fremover og pass på å være ganske nærme veggen. Det burde ikke være noe stort
problem og det er lett å begynne på nytt om du havner i vannet. Stjerna er i
boksen.6. Through the jet stream/gjennom strømmen
------------------------------------------

Kom deg til der hvor den grønne kassa er, like ved der du skal gå over mot
skipet. Ta kassa og få på deg metallua. Løp og ta lengdehopp utover i retning
skipet. Du vil synke til bunns og du ser hvor stjerna er, omtrent på midten. Du
har sikkert sett den tidligere også. Du kan komme til å få litt tidstrøbbel, men
det er ikke verre enn at du må prøve en gang til dersom du ikke klarer det. Det
skal mye til at du dør, bare se opp for ålen.

 _______________________________________________
/_______________________________________________\
||					    ||
|| G.4) Cold, cold mountain/kaldt, kaldt fjell ||
||_____________________________________________||
\_______________________________________________/


1. Slip slidin' away/skli i vei
-------------------------------

Du skal inn i sklia. Den er oppi pipa like ved der du lander. Hopp oppi og
begynn deretter å skli. Husk at i skliene øker du farten med fremover, minker
den med bakover og svinger med sidene. Du svinger bråest svinger ved å ta
joysticken rett mot sida, mens du holder farten bedre oppe ved å holde den
skrått opp mot venstre eller høyre.

Ikke øk farten denne gangen, for det er ikke noe å tjene på å gjøre det raskt og
det er ingen vits i å ta den blå mynten. Sving først til høyre, så litt til
høyre igjen etter det lille fallet og så til venstre.

Her kommer det viktige. Det finnes en snarvei her som gjør sklia lett og ta
første gangen. Det kan hende du vil la være å ta snarveien, for at du får litt
trening før denne verdenens tredje stjerne, men om du vil ta snarveien, legg
merke til de fem gule myntene langs veggen like etter svingen og gå gjennom
veggen der hvor de er. Det kommer til å være et liv like forran deg med en gang,
og om du gikk inn litt til venstre for myntene har du stor sjanse for å få tak i
det. Lenger nede blir veien til en tynt rør og det kommer enda et liv - som det
er stor sjanse for å bomme på, i hvert fall dersom du har dårlig fart.

Har du god fart på slutten her, landet du på en kant et stykke opp på veggen. Om
du går til høyre finner du en vanlig kasse med et liv i, men det er langt ifra
nødvendig for å ta stjerna. Bare gå ut og stjerna vil være din.2. Li'l penguin lost/lille pingvin borte vekk
---------------------------------------------

Du la kankje merke til at like ved utgangen av sklia, var det er stor pingvin?
Denne pingvinen har mistet ungen sin og det finnes et par små pingviner rundt
omkring, men bare en av dem er den riktige og det er den som er helt på toppen
av fjellet. Så hopp opp på pipa og videre opp til toppen. Pingvinen vil prøve å
flykte fra deg, men den er ikke rask, så bare bruk B til å ta tak i den, men
pass på så den stuper. Hvis du synes det er irriterende hvor vanskelig det er å
bokse den uten at den rekker å komme unna akkurat, tving den ned i høyre hjørne
(for deg) og den vil ikke komme seg noen vei. Plukk den opp.

Jeg har en god snarvei til deg. Gå rett mot venstre uten å endre kameraet og ned
mot der du ser planker. Gå ned på veien og i svingen like etter de fem gule
myntene, hopper du ut. Det er ikke så vanskelig å styre deg selv i lufta. Land
nærmest mulig den store pingvinen, men pass på å lande i snø. Du vil bli
sittende fast i snøen, men du vil ikke miste noe liv. Du vil også miste
pingvinen, så kom deg opp av snøen og gå bort og ta den igjen. Når du har den i
hendene igjen, går du bort med den til mora og hun vil takke deg:

You found my precious, precious baby!
Where have you been? How can I ever thank you, Mario?
Oh, I do have this...
...Star. Here, take it with my eternal gratidude.

Oversettelse:

Du fant min kostelige, kostelige unge!
Hvor har du vært? Hvordan kan jeg noensinne take deg, Mario.
Åh, jeg har denne...
...Stjerna. Here, ta den sammen med min evige takknemlighet.

Du vil slippe pingvinungen automatisk. Stjerna er nå din.3. Big penguin race/stor-pingvin-kappløp
----------------------------------------

Gå inn i pipa enda en gang for å ta sklia. Denne gangen vil den store pingvinen
være på plass i sklia og utfordre deg til kappløp. Den vil si:

Hey-ey, Mario, buddy, howzit goin'? Step right up.
You look like a fast sleddin' kind of guy.
I know speed when I see it, yes siree--I'm the world champion sledder, you know.
Whaddya say?
How about a race? Ready...

Altså:

Hei-ei, Mario, kammerat, hvoran går'e?
Du ser ut som en rask skliende slags fyr.
Jeg kjenner fart når jeg ser det--jeg er verdensmester i skliing, vet du.
Hva sier'u?
Hva med et kappløp? Klar...

Vel "Go" og dere er i gang. Den vil stå nærmest sklia, men du kommer deg fort
forbi den. Hold fremover på kontrollen og prøv å holde den skrått og ikke rett
til sida før du svinger. Det går antakeligvis ikke helt, så hver klar til å ta
rett mot sida på slutten. Slipp joystivken før det lille fasllet, for det er
farlig å få for mye fart her. Nå går antakeligvis pingvinen forbi deg. Pass på
så han ikke dytter deg ut, men etter de to svingene bør du kunne gå forbi ham
igjen.

Ikke en gang tenk på å ta snarveien, det er juks og du vil ikke få noen stjerne
dersom du gjør det. Det er viktig at du har stor fart når du kommer til de to
neste høyresvingene. Her kan du ta en liten risk å kutte svingene, for selv om
du kommer utenfor, vil du lande på sklia igjen. Bare pass på at du ikke kommer
utafor banen etter siste svingen. Skli ned der hvor det er så mange mynter og
deretter kommer fire raske svinger. To mot høyre, en mot venstre og så en mot
høyre. Nå er det nærme mål, så jeg håper at ikke pingvinen går forbi deg her. På
slutten kommer du ut på et sted med isblokker og det er veldig tynt der. Du dør
om du faller ned på sidene, men om du ikke har kontroll kan du hoppe over. Du
risikerer bare at pingvinen tar deg igjen, så du bør være trygg på ledelsen om
du hopper.

Pingvinen vil komme etter deg, krasje inn i veggen og gå litt. Når du snakker
med den, vil den si:

You brrrr-oke my record! Unbelievable!
I knew you were the coolest.
Now you've proven that you're also the fastest!
I can't award you a gold medal, but here, take this Star instead.
You've earn it!

Med andre ord:

Du sllll-o rekorden min! Utrolig!
Jeg visste du var den kuleste.
Nå har du bevist at du også er den raskeste!
Jeg kan ikke gi deg en gullmedalje, men her, ta denne stjerna i stedet.
Du har fortjent den!

Jepp, stjerna er din. Jeg kan tenke på minst to snarveier utenom den gjennom
veggen, nemlig å hoppe av i første sving eller ved fallet og lande lenger nede i
sklia, men jeg har prøvd dem begge to og begge regnes som juks.4. Frosty slide for 8 red coins/Frostsklie for 8 røde mynter (+100 mynter)
--------------------------------------------------------------------------

Begynn med å ta den røde mynten i treet. Gå deretter opp på pipa og ta
bakoversalto sånn at du klarer å få alle fem gule mynter før du faller nedi.
Unngå pingvinen eller si "don't go" til den. Begynn med å skli fort for å ta den
blå mynten. Du sklir antakeligvis rett på en gul i tillegg og om du er rask til
å svinge til venstre får du fort enda en. Sving til høyre for neste, men hver
forsiktig så du ikke kommer rett utafor.

Ikke ha for høy fart her. Ta de fem gule myntene på rad og prøv å hoppe riktig
for å få de fem neste. Det er seks mynter til før du kommer til de fem myntene
ved snarveien. Du må svinge bra for å unngå snarveien, men om du tilfeldigvis
tar den allikevel er det bare å komme seg til toppen og prøve på nytt. Etter det
er det to mynter i hver av de neste tre svingene. Du må fremdeles ha god fart
her, men ikke kutt svingene.

Pass på at du får alle de tjue myntene i neste nedoverbakke og brems ned her
sånn at det er lettere å få tatt de neste sju myntene. Gå midt på på slutten
uten å hoppe for å få de siste femten. Om du ikke har alle 84 myntene det er
mulig å ha så langt, gjør det ingenting, for det er fremdeles mer enn nok av
mynter å ta. Jeg har selv aldri klart å få alle, men vært én mynt ifra. Ignorer
stjerna som kommer frem når du går ut av huset og ta heller den røde mynten i
treet til venstre (for deg). Gå deretter til høyre og helt til enden, se til
venstre og legg merke til en rød mynt helt inne i kroken. Ta den og gå litt
tilbake. Når du kommer til stedet der det er en bro ut til en plattform med en
rød mynt, går du ut og tar mynten. Gå ut på den ødelagte broa til høyre og still
deg på enden (ikke helt på enden, men nesten). Det er en snarvei til toppen.

Gå forbi hytta denne gangen og begynn å skli på sida, men sakte og forsiktig.
Når du har tatt den andre rada med gule mynter, bør du ha liten nok fart til å
kunne hoppe opp og stå uten å skli. Her vil du få stjerna for hundre mynter
dersom du fikk alle i sklia. Hopp av inn mot veggen. Pass på så du ikke sklir
helt ned, men gå og ta den røde mynten ved issøyla. Gå deretter til venstre i
retning snømannen. Gå ned og gå langs veggen til du kommer til en rød mynt.

Jeg vil fortsette å si hvor alle gule mynter er, i tilfelle du vil ta alle
sammen etter du ikke fikk nok mynter i sklia. Hvis du gjorde det ekstremt dårlig
i sklia, er det for så vidt bare å ta den på nytt. Uansett. Gå litt videre samme
vei og du kommer snart til en rad med fem gule mynter. Ta dem og gå deretter
tilbake til snømannen. Gå ned forran ham og finn et proppelhode. Ta det for å få
tre gule mynter. Gå lenger bort og forbi der det er en kanon. Gå ned langs
gjerdet og snu kammeraet sånn at du ser den røde mynten. Deretter går du opp til
snømannen igjen og over broa.

På broa er det to små snømenn som hopper. Du bør løpe forbi de under dem når de
er i lufta. Det er enklest dersom du løper forbi mens de hopper mot deg og ikke
fra deg. De snur når de kommer på midten eller ut på enden. Ikke gå rett ned,
men gå mot skiltet og den ødelagte broa med en rød mynt på. Det er din åttende
og stjerna vil komme frem.

Det går ikke an å ta lengdehopp over dit, men hopp ned, ta gjerne propellhodet
og kom deg til toppen. Om du har over 85 mynter, har du fremdeles mulighet til å
få 100 mynter uten å måtte ta noen omveier. Dersom du vil ha andre, må du gå til
der pingvinen er og deretter ned der hvor gulvet er av tre, sånn at du kan ta
proppelhodet. Deretter må du skyte deg over til der du skal for å ta sjette
stjerne i verdenen (les der) og ta propellhodene og myntene der. Du må
antakeligvis også ta sklia en gang til, før du fortsetter den veien jeg
forteller om nå.

Du begynner på den samme veien som du gjorde en gang før ved å gå forbi hytta og
skli rolig og forsiktig. Etter broa der du hoppet av i stad, vil det gå raskere,
men prøv å redusere farten så mye som mulig. Etter en høyre sving er det fem
gule mynter og deretter skal du hoppe av på høyre side av veien. Du bør se hvor
jeg mener og det er lurt å hoppe ganske tidlig for ikke å komme for langt. Om du
går bort og stumper myntkassa vil det komme to blå mynter bak deg. Det er
tilsammen mulig å ta 151 mynter i denne verdenen, men det er vanskelig å ta alle
myntene til alle propellhodene, for myntene kan lett falle ut av banen.

Like ved myntknappen ser du stjerna, så gå rett bort og ta den.5. Snowman's lost his head/snømannen har mistet hodet
-----------------------------------------------------

Husk på hvor det er tregulv. Gå til den lille pingvinen og til venstre. Prøv å
komme lengst mulig ut på kanten, for det vil være en fordel. Du vil skli bort
til like ved snøballen, som vil snakke til deg.

I need a good head on my shoulders.
Do you know anybody in need of a good body?
Please! I'll follow you if you do!

Han sier altså:

Jeg trenger et godt hode på mine skuldre.
Vet du om noen som trenger en god kropp?
Vær så snill! Jeg vil følge deg om du gjør det!

Den vil begynne å rulle, så begynn å skli. Skli til venstre og videre denne
veien. Pass på at du er forran han og at han ikke treffer deg. Etter u-svingen,
hold farten oppe og kom deg bort mot snømannen. Du kan skli hele veien. Dersom
det er viktig for deg å ikke miste noe liv i det hele tatt, bør du ta
bakoversalto for å unngå snøballen når den kommer. Den vil rulle rett på
snømannens hodet og bli til en skikkelig snømann. Deretter vil den selvfølgelig
snakke til deg når du stiller deg forran den:

Perfect! What a great new body! Here--this is a present for you.
It's sure to warm you up.

Oversettelse:

Perfekt! For en god ny kropp! Her--dette er en presang til deg.
Den vil sikkert varme deg opp.

Og han gir deg en stjerne. Ta bakoversalto rett på den.6. Wall kicks will work/vegghopp vil virke
------------------------------------------

Du kan ta samme snarveien ned til bunden av banen som du gjorde når du hadde den
lille pingvinen, du kan bruke broa bak deg, eller du kan ta sklia ned. Det er
det samme hva du velger. Når du kommer deg ned bør du legge merke til taubanen.
Gå på den. Bruk C< for å vri kammeraet. Snu deg mot kammera og hold inne Z. Ta
bakoversalto på rett tidspunkt for å komme til den lille øya med den rosa
bob-om-en. Snakk med den og den vil åpne kanonen.

Snu deg og hopp andre veien etterpå. Det vil komme en sterk vind nedenfra og det
vil ikke være noe problem å komme frem. Du skal sikkert egentlig ta taubanen
tilbake igjen, men det tar lengre tid og er kjedeligere. Gå ned i kanonen og
still inn siktet. Sikt rett på treet på andre siden (et stykke ned) og gå
deretter litt oppover sånn at den øverste grå trekanten er akkurat på streken
som skiller den mørke gråfargen fra den lysere gråfargen. Du vil forstå hvor jeg
mener. Når du skyter deg ut vil du treffe treet. Slepp deg ned derfra og begynn
å gå mot høyre langs veggen.

Enten ta eller hopp over de to propellhodene. Det neste stedet kan være litt
irriterende med kammeraet, for det vil ikke endre seg før etter at du har begynt
å løpe. Det vil ikke være noe stort problem, men om du vil se bra hele tiden,
bør du trykke på R. Personlig får jeg klaustrofobi av den kameratypen, men det
er bare meg. Løp på pila av gule mynter og ta lengdehopp oer. Gå deretter til
venstre og oppover den slake bakken. Ta bakoversalto eller snuhopp for å komme
lenger opp og fortsett deretter oppover. Deretter blir du nødt til å bruke
vegghopp for å komme deg opp på neste igjen.

List deg forsiktig over broa av is og ut til stjerna.

 ________________________________________
/________________________________________\
||					||
|| G.5) Bog Boo's haunt/Store Boos jakt ||
||______________________________________||
\________________________________________/


1. Go on a ghost hunt/gå på en spøkelsesjakt
--------------------------------------------

Foran deg er det et dystert spøkelseshus, så gå inn. Gå inn i den andre døra på
venstre side. Pass opp for de to stolene og monsterboka. Gå bort til bildet av
et spøkelse og still deg et stykke foran med ryggen mot. To spøkelser vil komme
gjennom veggen. Stump dem og de vil begge fortelle deg at spøkelser ikke dør og
spør deg om du kan komme deg ut i live. I tillegg får du en blå mynt av hver,
men det viktigste er at du dreper dem. Kom deg ut av rommet og gå inn i den
venstre døra på den borteste veggen. Drep spøkelse her og ta gjerne øyet hvis du
vil, men det er valgfritt. Gå inn i den høyre døra på den borteste veggen og løp
over broa som vil falle ned. Det kan være litt vanskelig. Om du faller ned,
havner du i vannet nær karusselen. Da må du svømme i land til venstre, gå langs
veggen til du kommer til en dør, gå gjennom dette rommet, gå opp på heisen i
neste rom, ta heisen opp og gå ut av dette huset og deretter gå inn i
spøkelseshuset og komme deg til broa igjen.

Når du kommer deg over, tar du spøkelset før du går inn i neste rom. I det neste
rommet er det et stort hull som også fører ned i vannet og i tillegg et spøkelse
og en rød mynt. Snik deg borover langs veggen og hopp over spøkelse på slutten.
Om du treffer det når du prøver å hoppe over, gjør det ikke noe, for da spretter
du bare videre. Ta spøkelset og det vil fortelle deg at nå kommer det store
spøkelset. Fortsett videre og kom til neste dør som tar deg tilbake til
inngangshallen igjen der bossen venter på deg.

Det du bør huske på med bossen er at du kan stumpe og bomme på den med omtrent
en halvmeter og allikevel treffe den. Derfor er den ikke spesielt vanskelig å
ta. Den første gangen du skal ta den, bør du stå med ryggen til, men de andre
gangene er det bare å løpe bort og stumpe den før den får kommet til hektene
igjen. Stjerna vil fly opp til andre etasje og en trapp med tre trinn vil komme
opp av gulvet sånn at du kommer opp dit.2. Ride big Boo's merry-go-round/ri på store Boos karrussel
-----------------------------------------------------------

Du kan enten gå inn i spøkelseshuset og med vilje falle ned en av de to stedene
du kunne på forrige stjerne, eller du kan snu deg, gå inn i huset, ta heisen
ned, gå gjennom døra, gjennom neste rom og deretter ta første døra til høyre når
du går rundt for å komme inn i selve karrusselen.

Gå ut der det går rundt og still deg med ryggen til. Noen ganger må du gå
fremover for ikke å komme for langt bak. Spøkelsene vil komme ut av bildet til
venstre for deg og når du har tatt fem små, vil det på samme måte som med
forrige stjerne komme en stor. Ta den på samme måte som den forrige bossen og
deretter vil det komme en stjerne ved døra og karrusselen vil stoppe. Gå bort og
ta stjerna.3. Secret of the haunted books/de forheksede bøkenes hemmelighet
----------------------------------------------------------------

Høres skummelt ut. Men det er ikke fullt så skummelt som det høres ut. Gå inn i
spøkelseshuset og opp i andre etasje. Gå inn i døra nest lengst til venstre i
rommet. Kammeraet vil endre seg sånn at du filmes fra andre sida av rommet. Løp
rett mot kammeraet og ta et lengdehopp for å komme forbi bøkene som skyter ut
kuler mot deg. Gå rundt hjørnet og legg merke til de tre bøkene som stikker ut
av bokhyllene.

Bøkene må tas i riktig rekkefølge. Gjør du det feil, blir det skutt en kule på
deg og du mister en åttendedel av livet ditt. Men du gjør selvfølgelig ikke feil
når jeg kan fortelle deg rekkefølgen: Hopp på den i midten unnenifra, deretter
bokser du den på høyre side (høyre for deg, som vanlig) og deretter hopper du
unnenfra på den på venstre side.

Bokhylla går til side og viser en dør. Gå inn den døra og du har kommet til
stjerna.4. Seek the 8 red coins/let etter de 8 røde myntene (+100 mynter)
-----------------------------------------------------------------

Du kan selvfølgelig gå inn i huset bak deg og ta øyet og deretter spøkelsene i
karrusselen, men det er ingen røde mynter der og det er mer enn nok mynter om du
ikke gjør det. Ta hoppekassa for fem gule mynter. Gå deretter til andre sida av
det lille huset og ta de to kassene for å få seks gule mynter til. Begynn å gå
rundt huset enten med eller mot klokka. I løpet av rundturen vil du se en dør
som du ikke trenger å gå inn i. Du vil finne en vanlig kasse med tilsammen ti
gule mynter i. På sånne kasser bør du stå under å ta et dobbelthopp. Du tar
kassa på førstehoppet og er du heldig, får du alle de gule myntene mens du er i
lufta på andre hoppet. På rundturen finner du også tre edderkopper, så idet du
går inn i huset, bør du ha 30 mynter allerede.

Gå inn i første døra til venstre. Her er det et aggressivt piano og en rød mynt
bak det. Hver rask og få tak i den røde mynten før du løpet til døra på venstre
side og går inn i neste rom. Det er nesten umulig å unngå å bli tatt av pianoet
når du tar mynten, men det gjør ikke noe. I det neste rommet går du bort under
bokhylla og hopper opp på monsterboka når den kommer. Ta den blå mynten.
Deretter må du unngå de to stolene, før du går bort til bildet, stiller deg med
ryggen til og venter på at de to spøkelsene skal komme. Det er en rød mynt på
hver av bokhyllene, så ta dobbelthopp eller bakoversalto opp dit.

Gå ut av rommet og inn i neste rom, der det er et spøkelse til og et øye. Ta
begge to og få to blå mynter. Gå under trappa og over broa. Om du faller ned,
kan du like gjerne ta spøkelsene og øyet ved karrusselen når du først er der
nede. Når du kommer opp igjen, løper du over til andre sida og tar spøkelset for
en ny blå mynt. Jeg håper du husker hva du skal gjøre i neste rom. Snik deg
bort, hopp over spøkelse, ta spøkelse, ta den røde mynten og kom deg tilbake til
inngangshallen igjen. Om du tok karrusselen, vil du nå allerede ha 100 mynter og
få stjerne.

Uansett, gå opp trappa. Gå inn i det tredje rommet fra venstre som er like over
det med øyet og spøkelset. Løp rett frem og hopp over til den røde mynten. Hopp
deretter tilbake og gå ut. Hullene er lette å unngå. Gå til høyre og til neste
rom. Ta øyet og gå deretter mot gravene. Den i midten på venstre rad har en rød
mynt under seg, så gå bort til den og ta mynten når den går opp. Pass på at du
kommer deg vekk før den går ned igjen. Det samme gjør du med den nærmeste på
høyre rad som også har en rød mynt under seg.

Gå ut igjen og inn i neste dør mot høyre. Her er det to monsterbøker du kan ta.
Ta begge to og gå bort bak bokhylla. Her er det en rød mynt og en plate som vil
vippe. Dersom plata får deg ned, vil du ende opp nær karrusselen. Gå rundt plata
uten å gå på den og ta den siste røde mynten. Mangler du fremdeles fire mynter?
Gå til fremsida av bokhylla igjen, gå opp på den lille plattformen og ta
vegghopp opp til døra i etasjen over. Her er det en myntknapp Som vil gjøre at
det kommer to blå mynter på venstre side av trappa og to på høyre side. Du
trenger bare ta en av de for å få 100 mynter.

Om du vil ha alle myntene, bør du i tillegg stille deg med ryggen til bildet av
et spøkelse, sånn at det kommer et spøkelse ut og du får en blå mynt til. Det
skal være 151 mynter tilsammen. Stjerna for røde mynter befinner seg i
inngangshallen i andre etasje på venstre side.5. Bog Boo's Balcony/store Boos balkong
---------------------------------------

Gå inn i spøkelseshuset og opp i andre etasje. Gå inn døra lengst til høyre. Gå
opp på plattformen og ta vegghopp opp til døra. Gå til høyre her og bort til
døra som fører deg ut på balkongen.

Her venter store Boo på deg og du er nødt til å ta ham enda en gang. Det er
tredje gangen nå. Stjerna vil havne helt opp på toppen av taket, så det er
vanskeligere å ta den enn å ta bossen. Det vil være mye lettere å komme seg dit,
dersom du trykker R for å endre på kammera. Gå mot høyre og ta lengdehopp, løp
deretter til du kommer opp på stedet hvor det er flatt. Snu litt på kammeraet og
løp oppover bakken til du kommer til der det er flatt. Løp bortover på toppen
her til du kan skli ned til der hvor stjerna er. I kassa er det et liv.6. Eye to eye in the secret room/Øye for øye i det hemmelige rommet
-------------------------------------------------------------------

Denne stjerna krever at du har tatt stjerna med den blå knappen, sånn at du kan
bruke forsvinningslua.

Inn døra til spøkelseshuset, opp i andre etasje og inn døra lengst til høyre. Ta
eventuelt monsterbøkene og gå rundt så du kommer til en dør. Du kommer inn i
inngangshallen igjen, men på et annet sted. Det eneste interessante her er den
blå kassa. Ta den og få på deg forsvinningslua. Løp ut døra igjen, rundt
bokhylla, opp på plattformen, vegghopp opp i neste etasje, inn døra, løp gjennom
rommet og gå inn gjennom bildet av et spøkelse. Jeg vet at dette kan være litt
vanskelig, spesielt hvis du begynner å stresse og får problemer med å ta
vegghopp, men jeg kan ikke si mer enn pass på å hoppe over den delen av gulvet
som vipper og prøv igjen dersom du ikke rekker det.

Inne i bildet er det en boo og et stort øye. Booen kan være litt i veien, så jeg
råder deg til å ta den først. Deretter tar du øyet. Selv om øyet er en god del
større enn de andre øynene på spillet, er det ikke noe særlig vanskeligere,
utennom at det er litt dårlig plass i rommet, så det er ikke helt enkelt å løpe
rundt den. Men bare få dens oppmerksomhet mot deg og løp rundt og rundt den til
den dør og gir deg en stjerne.

 ________________________________________________
/________________________________________________\
||					    ||
|| G.6) Hazy maze cave / Disige labyrintgrotten ||
||______________________________________________||
\________________________________________________/


1. Swimming beast in the cavern/svømmende beist i grotten
---------------------------------------------------------

Der du begynner er det en grønn boks til høyre for deg, en edderkopp som kommer
mot deg, et kart rett fremover, en vei til venstre og en til høyre. Gå til
venstre og ta lengdehopp over mot døra.

I neste rom er det en edderkopp og en flaggermus. Du kan velge om du vil ta dem
eller bare unngå dem. Du skal til andre sida av rommet og kan enten ta
lengdehopp ut til hjertet og så lengdehopp videre, eller gå rundt på høyre side
og ta lengdehopp dit. Den første metoden er litt vanskelig, men med den er det
lettere å se sånn at du kan beregne så du ikke treffer de store rullende
steinene. Når du fortsetter oppover bør du unngå steinene, for de tar tre
åttendedels liv hver, men så lenge du kommer deg til de fem gule myntene, burde
det gå greit å komme opp. Gå til høyre og inn døra.

Her er det en heis. Gå på den. Om du er utålmodig kan du gå av heisen tidlig.
Selv om du gjør det, kan du unngå å miste liv ved å trykke B like før du lander.
Kom deg ned i vammet og svøm bort til dinosauren som svømmer rundt. Det er litt
brutalt å kalle den et "beist." Den er egentlig temmelig søt og den vil ikke
angripe deg i det hele tatt. Hvis du ikke ser den når du kommer, svøm på høyre
side og den vil snart komme rundt. Den er blå og under er den hvit. På opp på
ryggen den og stump den. Da vil den bøye nakken, så gå ut på hodet dens. Når den
retter seg opp igjen, vil den svømme den veien du ser mot. Men pass på når du
snur deg, sånn at du ikke går av den.

Styr den inn mot øya i midten med en ring med gule mynter og en stjerne i
midten. Når du hopper av, hvis du ser at du holder på å så vidt ikke komme langt
nok, bør du trykke på B.2. Elevate for 8 red coins/ta heisen for 8 røde mynter (+100 mynter)
--------------------------------------------------------------------

Først av alt, du bør ha tatt stjerna for å få metallua. Begynn med å ta
edderkoppen like foran deg og gå deretter rett frem. Når det hopper ut en
edderkopp, tar du den og du vil få tre mynter. Det vil komme flere, men disse
vil ikke gi deg mynter, så bare gå videre. Gå langs veggen på høyre side og ta
de fem myntene. Pass på at flammene ikke er på når du hopper over. Hvis du skal
prøve å hoppe imellom, vær obs på at kameraet vil endre vinkel, så om du ikke er
forberedt, er sjansen stor for å hoppe rett på den ene flammen og havne nede i
hullet så du dør.

I det neste rommet tar du tak i stanga og firer deg ned. Gå til venstre og ta
heisen opp. Gå ut døra og gå til venstre for å ta edderkoppen. Om du bare får
to av myntene og den tredje faller utenfor, gjør det ikke noe. Jeg ville ikke
satset på å prøve å ta flaggermusen. Gå til høyre igjen og videre samme veien
som du gikk da du skulle til "beistet." Ta de fem gule myntene og fortsett
videre til døra.

Ta ringen med mynter og gjerne livet i boksen også, før du tar heisen ned. Gå
til dinosauren igjen, stump den på ryggen, kom deg ut på øya og ta ringen med
gule mynter, men pass på at du ikke tar stjerna. Gå tilbake samme veien som du
kom helt til du kommer til rommet med den første heisen. Det er litt vanskelig
der hvor du må ta lengdehopp, men jeg tror det går greit dersom du tar
lengdehopp ut til hjertet. Pass på at du ikke tar så langt lengdehopp at du
krasjer i veggen, men hopp opp etter at du lander.

Når du kommer inn i det store rommet, går du til venstre langs veggen til neste
dør. Her er det et kart, to skilt og fem mynter, pluss et hull som du skal ned
i. Ta de fem myntene og gå ned i hullet. Løp bort og hopp på hunden sånn at du
får to mynter til. Ikke gå inn veien til høyre, men fortsett fremover og ta den
grønne boksen. Ikke løp mot myntkassa, men til høyre og ta hunden. Etter å ha
tatt den, hopp opp på det stedet på veggen i nærheten der du ser du kommer opp
og gå inn døra.

Ta de fem myntene og de to flaggermusene, men pass deg for kulene som skyter
ildkuler etter deg. Gå deretter tilbake til gasslabyrinten og gå til venstre. Du
kan komme til å miste litt liv, men det gjør ikke noe, for du får snart mynter
igjen. Du er like ved trygt land, så løp forbi flaggermusene og prøv å ta dem
når de flyr etter deg. Det er fire av dem. Dersom du tar kassa og får metallue,
dør de bare av å fly på deg. Når du har tatt deg, snur du deg og ser en hund. Ta
den (gjerne med metalllua på, før du går tilbake til myntknappen.

Du får bare et forsøk på myntknappen, så det er viktig at du får alle myntene.
Du bør også ta på deg metallue først, for du skal ut i gassen. Se mot den veien
du kom ifra når du kom inn i labyrinten. Da vil det være én blå mynt rett ned og
når du tar til høyre er det en sti med mynter frem til et sted der det er flere
etter hverandre oppover. Ta alle og du har sannsynligvis over 90 mynter. Kom deg
tilbake til der myntknappen var og ta en kasse før du fortsetter i den retningen
hunden var før du tok den. Ta hunden du møter på veien og gå deretter til
venstre for å komme til det store rommet igjen.

Her er det to edderkopper på gulvet, så det kan godt hende at du får stjerna for
hundre mynter før du har tatt en eneste rød mynt. Se deg rundt i rommet og se at
i det ene hjørnet er det en trapp med tre trinn. Der oppe er det en plattform
med fire piler på. Her er hvordan plattformen virker. Om du går på en av pilene,
vil plattformen bevege seg i den veien pila peker. Du kan når som helst endre
retning ved å trykke på en annen pil. Om du treffer en vegg, vil plattformen
skjelve og begynne å gå i motsatt retning.

Begynn med å gå på pila til venstre. Når du treffer en vegg, går du bort på
fremoverknappen. Snu kameraet med C<. Du skal snart gå på den pila som nå er
fremover, men beregn sånn at du går rett mot den oransje kassa når du gjør det.
Boks den i stykker og ta den røde mynten. Få plattformen til å gå til høyre og
når den krasjer, får du den til å gå frem. Boks i stykker kassa og ta en ny rød
mynt. Snu kameraet igjen med C>. Stå på midten og idet det kommer en stang i
veien, hopper du over den. trykk på knappen som får den til å gå mot den neste
kassa og få tak i den røde mynten i den også.

Fortsett fremover mot plattformen med den røde mynten. Hopp dit når du er nærme
nok og plattformen vil stoppe. Ta den røde mynten og hopp tilbake. Om du er av
plattformen for lenge vil den forsvinne og dukke opp ved starten igjen. Skulle
dette skje, eller du skulle falle av, er det bare å gå bort til trappa igjen. Få
plattformen til å gå rett mot den grå steinen. Trykk mot deg når du krasjer. Når
du er forbi den grå trykker du sånn at du går bortover langs veggen. I enden ser
du at det er to stenger der. Styr deg til den på venstre side og klatre opp den.
Hopp over til plattformen. Gå bort til den rutete plattformen og den vil bevege
seg.

Boks i stykker boksen som kommer til å være i veien. Det er ingenting i den.
Snart kommer du til en rød mynt og deretter kommer to hindringer du må hoppe
over, den ene med en rød mynt. Flaggermusen bør ikke være noe stort problem. Den
kommer antakeligvis til å bomme på deg. Tilslutt kommer du til en plattform med
de to siste røde myntene på. Da vil det komme en stjerne nede i midten av
rommet.

Om det er viktig for deg å ta alle myntene, er du nødt til å ta flaggermusen som
flyr rundt deg du må også gå inn der du skal på stjerne tre og ta noen
edderkopper. Du blir også nødt til å gå inn den andre døra i gasslabyrinten og
ta to flaggermus, pluss fem mynter i taket etter at du har kommet opp med
heisen.3. Metal-Head Mario can move!/Metal-hode-Mario kan bevege seg
-------------------------------------------------------------

Du er nødt til å ha tatt stjerna med den grønne knappen før du tar denne
stjerna. Gå mot venstre, ta lengdehopp, kom deg over til de rullende stjernene,
forbi dem, inn i neste rom og ned med heisen. Her er det en grønn kasse. Ta den
og begynn å løpe. Hvis du løper utenom veien, men litt bort på veggen og tar
lengdehopp kan det hende du lander i vannet. Det er en god snarvei. Deretter går
du langs stien du ser under vann, helt til du kommer til en !-knapp som du går
gå. Da vil gittrene like foran deg gå bort og du kan gå inn en dør.

I dette rommet vil det komme opp en edderkopp, men om du løper rett frem, vil du
lett unngå den. Her må du ta lengdehopp to ganger for å komme over til stjerna.
Det er veldig viktig at du beregner, for det går an å ta for langt lengdehopp på
det første hoppet og falle ned. Så om du ser at du holder på å komme for langt,
må du ta joysticken bakover sånn at du ikke kommer for langt allikvel. Utenom
det, burde det ikke være så vanskelig.4. Navigating the toxic maze/navigere i den giftige labyrinten
--------------------------------------------------------------

Du bør ha tatt stjerna med den grønne knappen, før du tar denne stjerna. Begynn
med å gå til høyre, forbi edderkoppen og forbi hullet med de to flammene. Gå inn
døra og du kommer til det store rommet med de åtte myntene. Fir deg ned stanga
og gå inn den andre veien på venstre side for å komme til gasslabyrinten. Gå
nedi, ta gjerne hunden og ta deretter den grønne kassa. Gå bort til der
myntkassa er og gå mot flaggermusene. Ta en ny grønn kasse og fortsett innover.

Den første døra du kommer til her, skal du inn i. Du kan gjerne ta flaggermusene
her, men prøv å unngå kulene som skyter ildkuler på deg. Ta heisen opp. Hvis du
har lagt merke til denne stjerna før, så er det forståelig, for dette er den
stjerna du kan se på andre sida av gitteret når du er i rommet før du tar
heisten ned mot rommet til "beistet." Ta stjerna.5. A-maze-ing emergency exit/Utrolig nødutgang
----------------------------------------------

Tittelen lar seg ikke helt oversette, for på engelsk er det et ordspill, fordi
a-maze-ing egentlig er ordet "amazing" som betyr utrolig, men de har også
markert ordet "maze" midt inni som betyr labyrint.

Begynn med å komme deg til gasslabyrinten igjen og ta gjerne hunden før du tar
den grønne boksen. Få på deg metallua og gå mot myntkassa, men ta til venstre og
følg veien til du kommer til en dør. Kom deg opp dit med dobbelthopp eller
bakoversalto og gå inn døra. Du rekker kanskje ta de to flaggermusene før
metallua forsvinner. Deretter tar du heisen opp.

Gå ut døra når du kommer opp. I neste rom vil det være gitter i taket - med fem
gule mynter, det vil være et skilt og to plattformer. Den ene plattformen vil ha
en vanlig boks. Den andre vil ha en stjerne. Jeg tror det egentlig er meninga at
du skal ta dobbelhopp opp og ta tak i taket for deretter å gå langs taket bort
til stjerna, men så lenge du klarer å vri kameraet riktig, synes jeg det er like
lett å ta lengdehopp bort dit.6. Watch for rolling rocks/se opp for rullende steiner
------------------------------------------------------

Du har kanskje gjettet hvilken vei du skal? Mot de rullende steinene og til
toppen, men denne gangen skal du ikke inn døra. I stedet skal du gjøre som jeg
sier. Ved døra, løper du litt mot høyre, men tar et snuhopp og tar et vegghopp
idet du treffer den venstre veggen, sånn at du kommer over på høyre side. Her
oppe er stjerna du leter etter.

 _____________________________________________
/_____________________________________________\
||					   ||
|| G.7) Lethal lava land / dødelig lava land ||
||___________________________________________||
\_____________________________________________/


I denne verdenen vil jeg gjøre det litt annerledes og ta en egen bit for 100
mynter i stedet for å ta det sammen med 8 røde mynter.1. Boil the Big Bully/Kok den store bølla
-----------------------------------------

Du begynner ute på en plattform. Løp til høyre og ta lengdehopp over. Gå gjennom
den grå porten og kom deg over det gule og grø feltet. Ta eller unngå bøllen som
vil prøve å dytte deg ut i lavaen. Gå til venstre mot broa som går opp og ned.
Kom deg over den når den er nede og unngå eller ta øyet. Ta deretter lengdehopp
over til puslespillet med røde mynter på. Gå videre og forbi de to bøllene. Du
trenger ikke gå på den roterende plattformen, du kan heller ta lengdehopp rett
til plattformen av ved som du skal til. Gå til høyre og ta de fem gule myntene
om du vil. Legg merke til at lavaen vil stige, så ikke hold deg ute på kantene
her.

Kom deg opp til plattformen til den store bålla. Ta ham ved å hoppe i rett
øyeblikk sånn at du dytter ham litt bakover for hver gang du treffer ham, helt
til du har dyttet ham helt ut i lavaen. Va vil det komme en stjerne på den store
grå plattformen og det vil komme en tretrinns trapp opp dit. Trappa vil falle
ned. Det er lurt å hoppe opp trappa, men pass på at du ikke hopper for langt,
for hvis Mario tar tak i og holder fast i et treppetrinn, vil han henge på mens
det faller ned i lavaen. Da vil du sprette opp og miste liv. Hvis du da hadde
lite liv, er det synd, hvis du overlever, går det fint an å styre Mario sånn at
han kommer opp på plattformen allikevel og kan ta stjerna.2. Bully the bullies/bøll med bøllene
-------------------------------------

Det er flere veier ut til disse bøllene. Hvis du har tatt stjerna med den rød
knappen, vil jeg råde deg til å gjøre dette. Snu kameraet rundt og ta lengdehopp
over til øya. Pass på at du ikke blior stående stille der, for det er en snarvei
der som tar deg bort under øyet og den vil ikke ta deg tilbake før du har hoppet
opp (og truffet øye).

Ta den røde kassa og ta et trippelhopp for å begynne å fly. Fly til ringen som
går rundt vulkanen, land, ta trippelhopp igjen og fly videre til der du ser det
er en stor plattform og tre små bøller. I tilfelle du ikke har flygelua, skal
jeg fortelle deg to andre veier. Den ene er å komme deg bort til den store
bølla, gå over plattformen hans og ned på den lille jernplattformen som vil ta
deg videre til bøllenes plattform. Den andre er som følger.

Begynn med å gå mot høyre og ta lengdehopp. Kom deg ut til bøllen og gå til
høyre. Pass på så du ikke blir tatt av ilden som kommer opp. Du kan like gjerne
ta lengdehopp over til en av de tre små plattformene som vipper. Ser du der hvor
veien åler seg som en slange? Kom deg dit og unngå flammene som spretter der.
Blir du tatt av en, er det ekstremt vanskelig å unngå å komme i lavaen. Kom deg
helt til enden og legg merke til dette området der det er fire gule mynter. Når
lavaen er nede, vil ingenting av området være dekket. Du må gå der hvor myntene
er, for det er på toppene. Når lavaen er oppe, vil hele området være dekket, men
lavaen vil ikke nå deg til over skoene, så du vil ikke bli tatt av lavaen. Kom
deg fra dette område over til bøllenes plattform.

De tre bøllene kan være irriterende. Jeg har ikke noe spesielt tips for hvordan
du kan ta de, men det kan være smart å løpe bort til kanten og hoppe opp sånn at
de løper under deg og du dytter dem nedi når du lander. Skulle de få deg uti
noen ganger, er det i det minste en ring med åtte gule mynter sånn at du kan få
liv tilbake. Når du har fått alle tre uti, vil det komme en stor bølle igjen og
du blir nødt til å ta denne bøllen for å få stjerna. Jeg synes personlig at den
store er mye lettere å ta enn de små.3. 8-coin puzzle with 15 pieces/8-mynters puslespill med 15 biter
-----------------------------------------------------------------

Begynn med å gå til høyre og ta lengdehopp, kom deg over til bølla og gå til
venstre over broa som åpner og lukker seg. Ta lengdehopp over til puslespillet.
Deretter er det egentlig bare å gå rundt og ta de åtte myntene. Det vil hele
tida være en bit av puslespillet som er et hull og dette hullet vil bevege seg.
Legg merke til at en bit vil skjelve litt før den flytter seg, så du rekker å
unngå den. Det burde ikke være vanskelig å unngå hullet dersom du følger med.
Pusslespillet er et bilde av Bowser. Samme det, når stjerna kommer borte i
hjørnet, går du bort og tar den.4. Red-hot log rollig/rødglødende tømmerstokkrulling
----------------------------------------------------

Begynn med å gå til høyre og ta lengdehopp over. Kom deg bort til bølla og gå
til høyre. Like ved der det var en vei som buktet seg som en slange, er det en
gul og grå plattform. Hopp på den og videre til de to bøllene og de åtte gule
myntene. Derfra går du til høyre og ned på en jernplattform som vil begynne å
bevege seg.

Først går du på høyre side av jernplattformen, fordi det vil komme flammer på
venstre side. Når du er forbi flammene går du over på venstre side, for da
kommer det snart en flamme på høyre side. Etter det kommer det en flamme på
venstre side nesten med en gang, så gå fort over til høyre side. Snu på kameraet
idet du kommer til land og skal til å gå over til trestammen.

Liker du å gjøre ting raskt. I så fall har jeg et tips til deg. Legg merke til
stjerna og ta lengdehopp i den retningen. Du vil komme ned i lavaen én gang, men
om du har liv nok til å overleve det, ville jeg gjort det allikevel, for det går
mye raskere. Hvis ikke gå over på trestammen og over på andre sida av den. Gå på
venstre side sånn at den vil begynne å rulle. Her er det en vanskelig
balansegang, for du må passe på at du ikke kommer i lavaen, men du må også passe
på at du ikke løper over på høyre side, for da vil trestokken rulle feil vei.

Når du har rullet den over, hopper du i lang og går bort til stjerna.5. Hot-foot-it into the volcano/varm-fot inn i vulkanen
-------------------------------------------------------

Kom deg bort til vulkanen enten ved å fly eller ved å gå. Når du kommer bort på
ringen rundt vulkanen, hopper du nedi. Det går faktisk an å ta lengdehopp fra
der bøllen er og til ringen dersom du er god til å beregne. Når du hopper nedi,
vil du først lande på vulkanen, så hopper du en gang til og kommer nedi. Om du
nå skulle dø, vil du automatisk komme ned i vulkanen igjen når du går inn i
bildet.

Gå til høyre når du kommer nedi og hopp over til den neste øya. Vær forsiktig så
ikke de hoppende flammene tar deg. Når du kommer til veien med gule, oransje og
brune heller, bør du være obs på hullene i veggen som skyter ut flammer. Det går
fint an å hoppe over dem. Ellers kan du bare løpe forbi når flammene er av. Du
kommer snart til en bølle. Akkurat her kan den bli vanskelig å ta, spesielt hvis
den kommer inn til veggen, så det er bedre å bare unngå den.

IKKE LØP FOR FORT FREMOVER! Her er det viktig at du legger merke til veggen som
faller ned og prøver å knuse deg. Du må hoppe opp og videre mens den hever seg,
enten du bruker bakoversalto eller dobbelthopp. Nå kommer du til en rekke med
øyer. Jeg pleier å hoppe opp på den første øya, så ut til den med hjertet,
deretter videre til den nest siste og så på den siste, før jeg fortsetter. Vær
obs på flammene.

Når du hopper opp til neste nivå, kommer det en bølle til. Er det bare meg,
eller er denne mye raskere enn alle de andre? Det er best å unngå den, for du er
for høyt oppe til å kunne få mynten fra den uansett. Nå kommer du til fire
stenger. Du må hoppe fra den ene til den andre. Hva er mitt tips? Vel, du burde
ikke hoppe på alle. Klatre opp til toppen av den første, snu på kameraet sånn at
du ser den tredje klart og kan hoppe rett til den, snu det tilbake, klatre opp
og hopp rett fra den tredje til slutten - gjerne bruk et stup om det ser ut som
om du ikke holder på å komme langt nok. Deretter er stjerna din. Det vil også
komme et liv flygende etter deg når du hopper av den tredje stanga.6. Elevator tour in the volcano/heistur i vulkanen
--------------------------------------------------

Først og fremst, kom deg til vulkanen. Denne gangen går du til venstre i stedet
for. Hopp fra øy til øy til du kommer til en rutete plattform. Her kan det være
lurt å endre kameraet. Dersom du ikke endret kameraet, bør du trykke på C< to
ganger når du går på den bevegelige plattformen.

Pass på å hoppe videre til neste plattform på riktig tidspunkt sånn at du ikke
lir med plattformen når den faller ned. Derfra hopper du videre på stanga og
klatrer opp. Vær forberedt på at kameravinkelen kan endre seg litt mens du løper
og at det da kan bli litt vanskeligere å treffe. På toppen av stanga må du snu
deg og passe på at du ikke hopper rett på en flamme. Timinga er veldig viktig.
Du kan prøve å hoppe helt bort til den neste stanga, men det er sikrere å lande
før du hopper på stanga. Bare pass på at du ikke kommer så langt at du treffer
neste flamme.

Hver forsiktig når du hopper av neste stang også, for du kan ikke hoppe langt og
det er utrolig kjedelig å falle ned når du er så nærme stjerna. Trykk på C> to
ganger for å endre kameravinkelen. Øyene med mynter er veldig små, så jeg synes
nesten det er lettere å bare ta lengdehopp over, men det er ditt valg.
Lengdehopp kan være litt risikbaelt hvis kameraet skifter.100 mynter
----------

Begynn med å gå til høyre, t lengdehopp over og kom deg kort til bølla. Ta han
og få en mynt om du ikke er uheldig. Gå over broa og ta øyet. Jeg vet det er
gule mynter under broa, men ikke ta dem. Ta den blå mynten og fortsett videre.
Ikke over til puslespillet med en gang, men først til den grå plattformen som
står og vipper og som har fem mynter på. Snu kameraet og hopp ut på den lille
øya. ta de tre myntene og hopp tilbake. Gå deretter over på pusslespillet. Legg
merke til at det vil komme fem gule mynter på midten av brettet når
pusslespillet løser seg selv. Utenom det, tar du de røde myntene. Du tar
selvfølgelig ikke stjerna, men gå videre og ta de to bøllene.

Fortsett videre mot den store bølla og ta de fem gule myntene på den grå
plattformen. Gå forbi bølla (du kan ta den hvis du vil, men ikke ta stjerna) og
bort på metallplattformen. Kom deg over til de tre bøllene og ta de åtte gule
myntene før du tar bøllene. Ignorer eller ta den store bølle, og gå videre til
plata med fire gule mynter på. Ta dem en etter en. Gå på den buktende veien og
snu kameraet sånn at du ser mot øya med øyet. Det ser kanskje ikke ut som det
går, men det går an å ta lengdehopp ut dit. Ta øyet og de åtte myntene før du
tar lengdehopp tilbake.

Følg den buktende veien og gå deretter mot øya med de to bøllene og de åtte
myntene. Prøv å få tatt alle de ti myntene du kan få her. Gå tilbake igjen og
kom deg til den blå, rektangelformede plattformen med fem gule mynter på. Ta dem
før du hopper ut på ringen rundt vulkanen. Løp rundt vukanen for å få de tre
myntene. Legg merke til øya på andre sida med fire gule mynter. Er du god,
klarer du å ta lengdehopp helt over dit og ta myntene. Det kan være litt
vanskelig å ta lengdehopp tilbake, så prøv å beregne dersom du treffer lavaen og
spretter opp.

Nå bør du ikke ha mange mynter igjen. Kanskje ti eller noe sånt. Gå opp i
vulkanen. Gå den samme veien som du gikk når du skulle ta den femte stjerna og
det vil være mer enn nok gule mynter på veien. Når du har fått stjerna, kan du
enten trykke på start og velge "exit course." Da vil du komme helt tilbake til
inngangshallen på slottet, eller du kan gå bort og ta den blå stjerna (dersom
du har tatt den) som er den femte stjerna. Da vil du komme utenfor bildet. Du
kan også dø, hvis du vil komme utenfor bildet og miste minst mulig liv.

 _________________________________________________
/_________________________________________________\
||						 ||
|| G.8) Shifting sand land / skiftende sand land ||
||_______________________________________________||
\_________________________________________________/


1. In the talons of the big bird/i halen på den store fuglen
------------------------------------------------------------

Velkommen i sandverdenen. Dette er en verden full av farlig kvikksand som vil
dra deg ned sånn at du dør. Lykke til!

Først og fremst, gå til høyre og forbi hoppekassen, bob-omb-ene og piggtårnet.
Du vil komme til et slags hus med gombaer og kasser inni. Kom deg opp på taket
med snuhopp eller trippelhopp. Med snuhopp må du først gå forbi huset, sånn at
du kommer i oppoverbakke og kan komme høyt nok. Hopp en gang for at kameraet
skal slutte å være irriterende. Ta den vanlige boksen og kom deg opp på
Koopaskallet. Pass på at du ikke kjører rett inn i skiltet. Ta gjerne på pause
for å få et lite overblikk over verdenen. Du skal nå til andre sida av
pyramiden. Med skallet, kan du fint gå over kvikksanden. Bare unngå kangter, som
kantene mellom der hvor kvikksanden er brun og der hvor den er sandfarget. Kom
deg rundt pyramiden på venstre eller høyre side, bare ikke gå rett på gjerdet.

Når du kommer på trygg sand igjen, trykker du få Z for å kvitte deg med skallet,
deretter går du opp i et av de brune tårnene og venter på at gribben med stjerna
i halen skal komme til akkurat det tårnet. Når den gjør det, hopper du på den
sånn at den mister stjerna. Gå ned å ta stjerna. Heretter vil gribben prøve å
stjele lua fra deg, så pass deg.2. Shining atop the pyramid/lyser på toppen av pyramiden
--------------------------------------------------------

Begynn akkurat som du gjorde i stad. Kom deg bort til huset, opp på taket og ta
den vanlige kassa med koopa-skallet i. Denne gangen går du på venstre side av
pyramiden og opp. Bruk hopping for å komme deg opp på veggen det stjerna er i et
hull i veggen. Pass på så du ikke treffer kanten, for da vil du miste skallet og
det er mye vanskeligere og kjedeligere å gå rundt. Skulle det allikevel skje, må
du passe deg for en del farer, mens du går på kanten rundt pyramiden.

For det første må du komme deg fort forbi kula i første sving. Det er vanskelig
å skynde seg og allikevel hoppe riktig, men det må du bare prøve på. Blir du
truffet av ilden, må du bare prøve å holde deg på det flate. Unngå for all del å
havne på veggen sånn at du sklir. Men er du på riktig side av pyramiden går det
an å redde seg med å hoppe og stupe sånn at du kommer over kvikksanden. Da kan
du komme deg tilbake på pyramiden ved å ta lengdehopp fra toppen av tårnet. Når
du går rundt må du også passe deg for shy guy-en og du må være obs på at det
blir tynnere etter hvert, så med andre ord: Det er vanskelig å gå rundt, så pass
på at du klarer det uten å miste Koopa-skallet.3. Inside the ancient pyramid/Inni den urgamle pyramiden (+100 mynter)
----------------------------------------------------------------------

Det finnes to forskjellige metoder å ta denne stjerna på. Den enkleste og den
andre. Hvis du velger den andre, vil jeg råde deg til å kombinere den med å ta
100 mynter, men dersom du skulle velge å ta den enkleste, vil jeg forklare deg
hvordan du skal ta den:

Først og fremst, kom deg til taket og få tak i koopa-skallet. Deretter må du opp
på alle de brune tårna. Du kan fint skli opp på dem med skallet. Først tar du
den nærmeste på venstre, så den på høyre. Når du skal av den på høyre, bør du gå
av mot pyramiden og hoppe av sånn at du kommer over kanten. Kom deg forbi
pyramiden og opp på de to siste tårna. Det er viktig at du er omtrent på midten
av tårna på toppen. Når du har gjort det, vil du nøre lyden som ofte kommer når
du har gjort noe bra. Nå vil toppen av pyramiden forsvinne, så kom deg opp dit
(se opp for kanten) og ned i hullet. Du vil lande på en slags heis, men hopp
fremover og litt til høyre for å komme av den med en gang. Du klarer
antakeligvis ikke hoppe rett på stjerna, men lander nede på venstre side. Ta
bakoversalto eller dobbelthopp opp og ta stjerna.

Her er den andre, mer kompliserte metoden som innvolverer 100 mynter. Ettersom
du kan ta stjernene i hvilken som helst rekkefølge, ville jeg råde deg til å
velge oppdraget "i halen på den store fuglen," selv om det ikke er den stjerna
du skal ta. Jeg vil fortelle deg hvorfor senere:

Gå til venstre fra starten og bort til den røde mynten. Det er viktig å være
veldig forsiktig her, for om du kommer ned i kvikksanden vil du dø, kommer du
bort i den andre kanten, kan du fort gli ned i kvikksanden. Så for all del vær
forsiktig. Når du har tatt den røde mynten går du tilbake og tar den første
bomba. Deretter tar du hoppekassa. Prøv å hold joysticken i motsatt retning av
der den hopper, sånn at du vil bevege deg kortest mulig. Ta myntene etter den.
Deretter tar du den andre bob-omb-en og i tillegg shy guy-en (hvis ikke den ble
så irriterende at du måtte ta den tidligere) og piggtårnet.

Når du kommer til huset tar du den store kassa lengst borte for å få en rød
mynt. I tillegg tar du de tre gombaene og den lille kassa, som du prøver å kaste
på en av de fire søylene i huset. Du risikerer at noen av dem kommer opp på
taket, men de faller som regel ned på en side, så prøv å ta dem allikevel.
Deretter tar du piggtårnet i enden av huset. Deretter går du på den grå veien.
Legg merke til rullerene. Det er viktig at på den andre plata og på plata i
enden, kan du stå og rulleren vil rulle over deg uten å treffe deg fordi du vil
komme i hullet. Når du er forbi den, hopper du over til der den røde mynten er
og tar den. Dermed fortsetter du forbi de andre rullerene (legg merke til hvor
du kan stå trygt).

Om du ikke fulgte rådet mitt i starten, vil gribben komme etter deg og prøve å
ta lua di. Når du går i vannet og tar den røde mynten, er sjansen stor for at
den klarer det. Valgte du riktig stjerne, vil den derimot allerede ha en stjerne
i halen sin, så den vil ikke kunne prøve å stjele hatten din. Skulle du ha valgt
feil stjerne og den stjeler hatten din, må du opp i et av tårna å få den tilbake
på samme måte som du tok stjerna fra den på det første oppdraget. Etter at du
har tatt den røde mynten, kan du gjerne snakke med den rosa bob-omb-en. Du vil
ikke trenge kanonen nå, men på et senere oppdrag. Deretter tar du piggtårnet (se
opp for ildkulene fra kula), før du går opp på tårnet og tar mynten der, går ned
av tårnet og tar de fem myntene mellom det og neste tårn, tar piggtårnet i
nærheten, går opp på tårnet, tar mynten, tar lengdehopp over på pyramiden, eller
går rundt og går inn i den. Om du blir tatt av virvelvinden vil den bare slenge
deg opp, det gjør ikke noe.

Gå til venstre når du kommer inn i pyramiden. Rett til venstre er det en
myntknapp rundt et hjørne. Stump den og løp rett frem (i forhold til inngangen,
ikke kamera). Hopp over gjerdet og der vil de tre blå myntene være på en liten
plattform. Hopp opp fra den og gå til venstre. Ta de to gombaene. Ta gjerne
livet i den vanlige boksen, men da må du forvi en knuser av type 2. Gå tilbake
og gå til høyre denne gangen. Ta de tre gombaene og fortsett videre. Gå forbi
knuseren og ta gombaen. Fortsett videre her og du finner snart. To gule mynter.
Fortvil ikke om du havner i sanden, for det går an å hoppe opp fra den, selv om
du kanskje må gå et stykke for å komme til plattformer som er lave nok. Kom deg
opp trappa når du kommer bort dit og finn stedet der du må henge deg i taket. Gå
rundt der for å få tak i alle de åtte gule myntene. Fortsett videre og ta
gombaen. Kom deg forbi knuseren, men pass på så den ikke får knust deg mot taket
når den hever seg. Gå videre og ta de neste to gombaene.

Klatre opp stanga og vri deg litt sånn at du ikke treffer veggen og faller rett
ned igjen. Enda et tak du kan ta tak i, så få tak i alle myntene. Deretter går
du i veien som er full av sand. Få tak i de to myntene. Pass på å hoppe
regelmessig, både sånn at du kommer fremover og sånn at du ikke synker ned.
Deretter, kom deg tilbake. Ta de fire gule myntene på trappetrinnene. Legg merke
til greia som ruller der hvor du nå kommer. Du kan hoppe over den når den kommer
i enden og står stille, men det er sikrere å stille seg i hullet i veggen og
vente til den har rullet forbi. Etter det går du opp de forvirrende og
irriterende trappene og får tak i de fire gule myntene. Løp og snik deg forbi
strømkulene og klatre opp stanga.

Vri deg litt før du hopper av. Du må nå over en vei med en knuser som er like
grei som veien. Jeg råder deg til å hoppe op på den når den kommer til enden og
så enten gå forbi den til andre sida eller vente på hodet dens til den når andre
sida. Det er ti mynter til når du løper opp den lille bakken (god fart) og
hopper opp til stjerna. Det burde være mer enn nok. Etter å ha tatt stjerna med
100 mynter, tar du stjerna i nærheten.4. Stand tall on the four pillars/stå høyt på de fire tårna
-----------------------------------------------------------

Det kan være smart å velge stjerne nummer tre i menyen, for når du har valgt
stjerne fire, kommer det en virvelvind mens du går mot det første tårnet, noe
som ikke skjer når du velger stjerne tre. Det har egentlig ingenting å si
hvilken rekkefølge du tar stjernene i. Kom deg opp på taket, ta den vanlige
boksen og ta koopa-skallet. Kom deg deretter opp på de fire tårna, sånn som jeg
fortalte om på tredje stjerne. Husk å passe på at du hopper over kanten. Når
toppen går bort dit, går du ned i pyramiden og du vil ende opp på en slags heis.
Stå på den helt til den stopper. Da hopper du fremmover og løper fremmover.

Nå er du kommet til en boss. Plata foran deg vil plutselig dele seg og bli til
to hender av stein. Deretter vil en stemme snakke til deg:

Who...walk...here?
Who...break...seal?
Wake...ancient...ones?
We no like light...
Rrrrummbbble...
We no like...intruders!
Now battle...
...hand...
...to...
...hand!

Han snakker ikke spesielt reint. Her er det han sa:

Hvem...går...der?
Hvem...brøyt...segl?
Vekket...de...urgamle?
Vi ikke liker lys...
Rrrrummllle...
Vi ikke liker...intrengere!
Nå kjemp...
...hånd...
...mot...
...hånd!

Gå til høyre. Når hånda åpner øye, bokser du den i øyet. Jeg vil råde deg til å
ta dem en og en, så det neste du gjør er å unngå den når den prøver å stumpe
deg. Når den trekker seg tilbake igjen, går du bort og bokser den i øyet. Nå vil
den antakeligvis prøve å skyve deg ut, så unngå den igjen, før du bokser den i
øyet for tredje gang.

En hånd nede, en igjen. Det første den andre vil gjøre er å komme fort mot deg
med åpent øye, så boks den før den får skøvet deg unna. Unngå den når den prøver
å stumpe deg og den vil komme mot deg enda en gang, så boks den i øyet. Unngå
den igjen og ta den deretter for siste gang. Når du har vunnet, vil du høre
stemmen enda en gang (eller rettere sagt lese den).

Grrrrumbbble!
What...happen?
We...crushed like pebble.
You so strong!
You rule ancient pyramid!
For today...
Now, take Star of Power.
We...sleep...darkness.

Fremdeles er han ikke så flink til å snakke, men han er sikkert bare litt rusten
etter å ha sovet så lenge. Her er det han sa.

Grrrumllle!
Hva...Skjer?
Vi...knust som småstein.
Du så sterk!
Du rule urgammel pyramide!
For idag...
Nå, ta stjerne av kraft.
Vi...sove...mørke.

Stjerna er din.5. Free flying for 8 red coins/Fri flyging for 8 røde mynter
------------------------------------------------------------

Du kommer til å trenge rød kasse for å ta denne stjerna, så jeg håper du har
tatt den riktige stjerna før du tar denne. Det kan være en idé å velge stjerna
"i halen på den store fuglen" på denne også, for når du skal ta den røde mynten
i vannet, kan du fort bli angrepet av gribben.

Gå til venstre og bort til den røde mynten der. Deretter kommer du deg bort til
huset og tar den røde mynten i den store kassa lengst borte. Hopp opp på taket,
ta koopaskallet og kom deg over til andre sida. Om du ikke har snakket med den
rosa bob-omb-en ved en annen anledning, gjør du det nå før du tar den røde
mynten i vannet og så begynner å gå på steinveien. Kom deg bort til den røde
mynten og du vil ha fått alle de røde myntene som er å finne nede på bakken.
Deretter må du komme deg helt bort til enden av steinveien der det er en rød
kasse og i tillegg en kanon. Få på deg flygelua før du går ned i kanonen.

Still siktet til venstre og ned og skyt ikke så altfor langt over den røde
mynten. Hold joysticken fremover når du flyr, for du vil plutselig komme fort
oppover og hvis du ta klarer å vippe forover, vil du komme litt ned igjen og
treffe mynten. Deretter fortsetter du bare å fly til høyre mot neste mynt. Det
er en rød mynt ved hvert hjørne av pyramiden. Ta en flytur å gjør et forsøk på
hver av dem før du flyr tilbake til kanonen og den røde boksen. Selvfølgelig er
det dersom du ikke traff alle (noe jeg antar at du ikke gjorde). Ta boksen
igjen, skyt deg ut igjen og prøv på nytt. Du kan sikte litt annerledes når du
har tatt den første røde mynten. Jeg kan selvfølgelig ikke si hvor mange forsøk
du kommer til å trenge, men når du klarer det, flyr du tilbake til huset og tar
stjerna som kommer på taket.6. Pyramid puzzle/Pyramidehemmeligheter
---------------------------------------

Det er litt vanskelig å oversette for det finnes egentlig ikke noe godt ord på
norsk for det engelske ordet "puzzle." Det betyr noen ganger pusslespill, men i
denne sammenhengen brukes det om hjernetrim generelt.

Du skal igjen bruke trikset med å gå på toppen av de fire tårnene for å få vekk
toppen av pyramiden. Jeg håper du allerede vet hva du skal gjøre. Opp på taket,
ta skallet, ta tårnene og pass på så du hopper over kanten. Opp og ned i hullet.
Det kan komme en virvelvind som prøver å ta deg, så det kan være lurt å velge en
annen stjerne når du skal ta denne. Skulle du nå dø inne i pyramiden, vil du
automatisk begynne i pyramiden når du går inn i verdenen.

Det som egentlig er oppdraget er å finne de fem hemmlighetene inne i pyramiden.
Hopp av fremover mot høyre. Deretter legger du merke til at det er en liten
plattform i nærheten med en mynt på. Når du tar den kommer det opp et ettall.
Det er den første hemmeligheten. Se deg rundt og legg merke til at ved å hoppe
nedover mot venstre kommer du til en ny plattform med en annen mynt. Det er den
andre hemmeligheten. Hopp til høyre igjen og ned til den tredje hemmeligheten.
Deretter hoppet du ned i sanden. Du kan gå tilbake til toppen og begynne på nytt
om du ikke fikk alle. Jeg vet du mister litt liv når du hopper ned, men det er
det veldig lite å gjøre med.

Du la kanskje merke til når du tok forrige stjerne og 100 mynter at det var to
hemmeligheter i denne sandveien? Vel, nettopp, det er de to siste myntene, så gå
og ta dem, men pass på å hoppe sånn at du ikke synker ned. Når du tar den siste
mynten, vil stjerna komme på enden av sandveien, så gå bort og hopp på den.

 ________________________________________________________
/________________________________________________________\
||				            ||
|| G.9) Dire, dire docks/Fryktelige, fryktelige brygger ||
||______________________________________________________||
\________________________________________________________/


1. Board Bowser's sub/Borde Bowsers u-båt
----------------------------------------

Velkommen til andre vannverden. Det er veldig lite å gjøre der hvor du begynner,
så svøm nedover. Her er det en del forskjellig, for eksempel haier, kister,
mynter, fisker og en malstrøm. Du skal fremover og nesten ned til bunnen. Svøm
inn der hvor det er en ring med gule mynter. Her er det en pil opp, så du
svømmer opp. Deretter svømmer du videre, ned og inn i det neste rommet der
Bowser har parkert u-båten sin.

Svøm opp til overflaten og gå i land. Det er ikke mulig å komme seg på u-båten
rett fra vannet. Du må i stedet finne den lilla !-knappen. Når du trykker på
den, kommer det frem en rekke kasser. Du skal på de som går utover mot ubåten.
Du har tid på deg, men nok av tid. Pass på at du ikke blir så overivrig at du
hopper over siste kassa, for da når du ikke bort til u-båten, men havner i
vannet. Når du først er på u-båten trenger du bare gå til andre enden av u-båten
og finne stjerna der.

Det som er merkelig med akkurat denne stjerna, er at det virker som du bare kan
ta den én gang. U-båten kommer rett og slett ikke til å være der selv om du
velger den riktige stjerna i menyen. Dette er ganske rart, men det er sånn det
er. Stjerne kommer til å være på samme sted, bare at u-båten ikke er der, så
stjerna er midt i lufta og det går ikke an å komme til den på noen måte. På den
andre side er det ikke noen vits i å ta den to ganger og det er sikkert ikke
mange som har lyst til å gjøre det heller.2. Chests in the current/kister i strømmen
------------------------------------------

Enda en gang er det fire kister som må tas i riktig rekkefølge. Det er derfor du
har en walkthrough, vet du. Legg merke til at det har kommet en djevelskate
denne gangen. Det er en annen stjerne. Denne gangen svømmer du nedover og legger
merke til et skjell til høyre. Svøm bort til kista til venstre for skjellet som
står med låsen rettet mot skjellet. Der har du den første kista. Nå er det bare
tre stykker igjen.

Begynn å svømme langs veggen og fortsett å svømme til du kommer til den neste
kista, som står vendt mot veggen. Der har du kiste nummer to. Fortsett videre
langs veggen til du kommer til en kiste som står vendt mot malstrømmen. Det er
kiste nummer tre. Nå er du nesten kommet helt rundt og til skjellet igjen. Snu
og svøm til der du måtte svømme inn på forrige stjerne for å komme til Bowser
sin u-båt. Snu deg og se den siste kista.

Nå er det viktig at du viser ekstrem forsiktighet. Du må ikke ha for mye fart
når du kommer frem til kista og du må begynne å svinge nesten før du kommer
borti den. Hvis ikke risikerer du å havne i malstrømmen. Svøm for harde livet
for å unngå malstrømmen og svøm fort til stjerna. Se opp for haien som svømmer
forbi i omtrent samme høyde som stjerna.3. Pole-jumping for red coins/stavhopp for røde mynter (+100 mynter)
--------------------------------------------------------------------

Svøm ned til skjellet og begynn med å ta en rundtur langs veggen, der du får med
deg de tre gule myntene på veien. Svøm sånn at du står vendt vekk fra
malstrømmen og sånn at når du dras mot malstrømmen kommer du til rada med fem
gule mynter i nærheten av malstrømmen. Vend deg oppover og svøm for å få alle
fem. Kom deg litt mer vekk fra malstrømmen og ta den neste rada, men se opp for
haien.

Svøm bort til ringene med åtte gule mynter i hver og pass på å få tatt samtlige
gule mynter i alle de tre ringene. Svøm deretter videre veien som fører deg til
der Bowsers u-båt pleide å være. Når du kommer til rommet, svømmer du litt til
høyre og forbi de tre skjellene til en til ring med gule mynter. Svøm videre og
legg merke til den firkantede åpningen, svøm mot raden med fem gule mynter her
og begynn å svømme i motsatt retning samtidig som du tar myntene. Du vil bli
enda mer dratt mot denne åpningen enn du ble mot malstrømmen og om du skulle bli
dratt ut, kommer du helt tilbake til hagen utenfor slottet. Kom deg vekk og opp
til overflaten.

Du har så langt bare halvparten av myntene du trenger, men ta det med ro, du
kommer til å få de andre også. Hopp opp på land og ta raden med fem gule mynter
før du kommer deg bort til der hvor !-knappen er og gå på den. Denne gangen går
du ikke på kassene som tar deg rett utover, for der er det nå ingenting. Gå
heller videre mot kassene som danner en trapp opp på en plattform i lufta. Prøv
å ikke stresse her, du har ikke så veldig tidstrøbbel. Ta den røde mynten på
plattformen og gå mot venstre. Hopp på stanga når den kommer. Nå håper jeg du
har kameravinkelen fra sida, for da er det lettest å se hvor de røde myntene er
og justere hvor høyt oppe på stanga du er. Gå av på neste plattform, ta mynten
og vent på at stanga skal komme tilbake for å ta deg tilbake til den første
plattformen igjen.

Denne gangen tar du den andre stanga, som går over til plattformen med
stjernesirkelen. Gå til venstre igjen og på stanga. Du bør være lavt på stanga
og du bør ha kameraet fra sida og være vendt mot sida, for du skal hoppe over
til neste stang. Du vil komme høyt på neste stang, så vær rask med å senke deg
og snu deg mot kameraet. Er du ikke rask nok, er det bedre å vente til stanga
har gått frem og tilbake igjen enn å gjøre et forhastet forsøk. Etter at du
kommer på den tredje stanga, er du snart ved en plattform med myntknapp på. Når
du tar myntknappen vil det komme to rader med tre blå mynter per rad, så ta alle
sammen for tretti mynter til. Ta deretter neste stang over til plattformen med
en rød mynt før du kommer deg tilbake til plattformen med stjernesirkelen igjen.

Denne gangen går du på stanga som tar deg videre mot enden av rommet. Denne vil
ikke komme helt frem til plattformen, så du må hoppe litt bortover for å komme
på den. Trykk to ganger på C> for å vri kameraet og fir deg litt ned for å gjøre
deg klar til å hoppe til neste. Fir deg litt ned og snu kameraet tilbake igjen,
men ikke hopp over ved første anledning. Vent til stanga har kommet helt over
til den andre sida, der du får tatt den røde mynten og har begynt å gå tilbake.
Da kan du begynne å tenke på å hoppe over til stanga på andre sida av gitterene.

Denne gangen vil de ikke stoppe, så det blir litt verre å beregne, men bare gjør
ditt beste. Nå må stanga komme over til begge sidene sånn at du får begge de
røde myntene. Når du får den siste, vil stjerna for 8 røde mynter komme ved
myntsirkelen og stjerna for 100 mynter vil komme like over hodet ditt. Krabb
litt lengre opp for å ta den stjerna og du vil automatisk falle til bunden av
havet. Når du har svart på om du vil lagre eller ikke, kommer du automatisk opp
til overflaten igjen. Ta !-knappen igjen, komme deg opp til første plattformen
og komme deg videre med stanga til andre plattformen der stjerna er.

Med mindre det er noen jeg ikke kjenner til, så finnes det bare 101 mynter på
denne banen.4. Through the jet stream/gjennom jetstrømmen
---------------------------------------------

Denne stjerna krever at du har trykket på den grønne knappen sånn at du kan
bruke de grønne boksene og metallua.

Det første du gjør er å svømme til rommet der Bowsers u-båt en gang var. Svøm
deretter bort til der hvor det kommer noen slags ringer opp fra bakken og det er
en kraftig strøm oppover. Svøm inn i denne strømmen og nedover. Pass på at du
kommer inni ringene. Du må komme gjennom fem ringer på rad for at det skal komme
en stjerne. Det kan være lurt å ta en liten pause fra svømminga dersom du har
kommet veldig langt ned.

Når du først har fått stjerna til å komme frem, svømmer du opp til overflaten og
hopper i land der hvor den grønne boksen er. Ta metallua på og ta lengdehopp ut
i vannet. Deretter går du bort til der hvor stjerna er og tar den. Når du først
har tatt lengdehopp, burde du ikke få noe særlig tidstrøbbel. Det er lett å
komme seg bort til stjerna og du har uansett ubegrenset med forsøk dersom du
ikke klarer det.5. The manta ray's reward/djevelskatens belønning
--------------------------------------------------

Den det er snakk om er like under deg. Har du lagt merke til at den slipper ut
ringer akkurat som de ringene du måtte ta for å få den fjerde stjerna i denne
verdenen? Vel i så fall forstår du kanskje hva som er oppdraget ditt. Svømme bak
den og få tak i alle ringene. Pass på at du svømmer helt i midten på ringene,
for om du svømmer gjennom kantene, så tells det ikke. Jeg vil også råde deg til
å holde litt avstand til djevelskaten sånn at ringene rekker å bli store før de
kommer bort til deg. Stjerna vil komme rett over malstrømmen, så vær litt
forsiktig når du tar den.6. Collect the caps.../samle luene...
-------------------------------------

For å ta denne stjerna kommer du til å trenge både forsvinningslua og metallua,
så pass på at du både har får trykket på den blå og den grønne knappen før du
tar denne stjerna.

Kom deg over til det andre rommet og gå i land like ved den blå kassa. Ta
forsvinningslua og skynd deg gjennom gitterene og bort til den grønne kassa sånn
at du blir metal-Mario samtidig. Ta lengdehopp ut langs veggen og skeivt mot
venstre. Mens du synker, legg merke til buret du skal til. Jeg tror det går litt
raskere om du hopper mens du går langs bunnen. Du kan komme til å få litt
tidstrøbbel på denne her, men ikke mer enn at det burde gå greit.

 __________________________________________
/__________________________________________\
||					 ||
|| G.10) Snowman's land / snømannens land ||
||________________________________________||
\__________________________________________/


1. Snowman's big head/snømannens store hode
-------------------------------------------

Velkommen til andre vinterverden. Her er det en snømann på størrelse med et
fjell, og for å ta den første stjerna er det nettopp opp dit du skal. Begynn med
å gå til høyre og hold deg langs kanten. Kom deg forbi snømannen og sidevinden.
Du kommer forbi et propellhode før du kommer til bøllas plattform. La meg advare
deg med en gang, det vannet der er kaldt. Det er så kaldt at du farer opp om du
går på det og mister akkurat like mye liv som om du skulle gått på lavaen.

Gå forbi dammen og fu kommer til et sted med to propellhoder, en frosk, en rød
mynt og en vanlig boks med et liv inni. Du kan velge om du vil ta noe av det
eller bare gå forbi. Kom deg forbi snømannen. Dit du kommer nå er vannet litt
varmere, men det er fremdeles så kaldt at du mister liv gradvis selv om du er på
overflaten. Du kan komme deg videre ved å hoppe på propellhodet og fly over,
eller du kan hoppe vanlig over noe som tar mindre tid.

Legg merke til at det her kommer bølger i snøen som på et samlebånd. Hopp over
dem. Pass på så de ikke får dyttet deg helt tilbake og ut i vannet. Noen av dem
vil være store, så vær ekstra forsiktig der. Om du klarer å få til et
trippelhopp sånn at du ender der du skal over samlebåndet, er det bra, men du må
nok heller prøve å ta dobbelthopp når du kommer frem Fortsett videre oppover.
Det er bare én vei, så jeg trenger vel ikke gi deg noen instruksjoner. Når du
kommer opp til der hvor det begynner å bli isete, bør du stå stille og vente på
at pingvinen skal komme til deg. Når du kommer litt inn på det isete området,
vil snømannen si:

Hey! Who's there?
What's climbing on me?
Is it an ice ant?
A snow flea?
Whatever it is, it's bugging me!
I think I'll blow it away!

Oversettelse:

Hei! Hvem der?
Hva klatrer på meg?
Er det en ismaur?
En snøloppe?
Hva enn det er, så irriterer det meg!
Jeg tror jeg vil blåse det vekk!

Også her er det et ordspill som blir litt vanskelig å oversette. Ordet "bugging"
betyr irritere, men inni ordet er også ordet "bug" som betyr insekt. Det er ikke
lett å oversette ordspill!

Dersom snømannen får blåst deg vekk, vil du ikke bare komme mye lengre ned, du
vil også miste lua di. Så finn den igjen fort og ta den på deg. Kom deg så opp
igjen. For å komme deg over uten å bli blåst vekk, må du komme deg opp på hodet
til pingvinen. Snu kameraet sånn at du ser mot den, still deg med ryggen til og
når den kommer bort til deg, tar du bakoversalto opp på hodet dens. Den vil
irritere deg litt ved å gå tilbake og så frem igjen, men tilslutt får den deg
over. Gå videre, hopp opp på det grå, ta dobbelthopp eller bakoveralto opp på
selve hodet og gå forsiktig rundt på kanten sånn at du kommer til stjerna.
Akkurat her på slutten kan kameraet bli irriterende, men bare fortsett å gå.2. Chill with the bully/kjøl ned bøllen
---------------------------------------

Det er ikke mye å si om denne egentlig. Når du går til høyre langs kanten tar
det ikke lang tid før du kommer til den. Du skal selvfølgelig gjøre med denne
bøllen akkurat som du gjorde med de andre i lavaverdenen. Utenom at du glir litt
mer enn mot de andre bøllene, er det akkurat samme kampen og den ender
forhåpentligvis med at du dytter ham utfor og får en stjerne.3. In the deep freeze/i dypfryseren
-----------------------------------

"Dypfryseren" er rett til venstre når du begynner. Gå på venstre side av den.
Det eneste som gjør denne littegrann vanskelig (men ikke noe særlig), er at det
ikke er helt lett å se gangene inni den. Men gå inn i den første inngangen du
kommer til. Gå langt nok frem til at du kan ta bakoversalto. Fra der du lander
kan du lett hoppe opp på toppen her. Deretter går du ned i det andre hullet, som
fører deg til stjerna.4. Whirl from the freezing pond/Virvle opp fra det fryste tjernet
-----------------------------------------------------------------

Begynn å gå rundt langs veggen til du kommer til der hvor det er en frosk, to
propellhoder, en vanlig kasse og en rød mynt. Her er den som antakeligvis er den
vanskeligste av de to veiene du kan ta. Om du har god beregning, kan du ta
trippelhopp, lande i bakken og ta et hopp til for å komme på toppen av bakken.
For at det ikke skal bli altfor vanskelig å beregne, la meg gi deg et hint. Du
bør ta fart og snu kameraet sånn at det ser mot veggen. Løp på venstre side av
kassa og begynn å hoppe litt før kassa.

Dersom du klarte det, er det bare å følge veien nedover til du kommer til to
vanlige bokser og et skilt. Boksen lengst borte er den som har en stjerne, den
nærmeste boksen har et koopa-skall. Du vil ikke trenge skallet nå, men du bør
notere deg dette bak øret, for du kommer til å trenge skallet når du skal ta
neste stjerne.

Dersom du heller vil ta den andre veien (den som man skjønner fra stjernens navn
at er den man egentlig skal ta), her er hvordan du gjør det. Du går videre fra
stedet med frosken, snømannen propellhodene osv. og hopper over til der
samlebåndet slutter. Hopp opp på propellhodet og fly bortover. Prøv å lande på
et annet propellhode, sånn at du kommer opp til kassene. Bommer du, må du prøve
å hoppe fra vannet opp på propellhodene, noe som er mye vanskeligere.

Personlig synes jeg den veien å komme dit på som jeg sa først er lettest, men
det er selvfølgelig avhengig av hvem som spiller.5. Shell shreddin' for red coins/skallskliing for røde mynter (+100 mynter)
---------------------------------------------------------------------------

Denne stjerna krever at du har trykket på den blå knappen dersom du skal kunne
ta 100 mynter, men du trenger det ikke for å ta 8 røde.

Begynn med å gå til venstre. Ta de to myntene og deretter frosken, men hver
forberedt på at det ikke er sikkert at du klarer å ta alle fem myntene fra
frosken, for de kan komme til å spre seg veldig. Ta de tre proppellhodene. Gå
langs den grå veggen, videre forbi snømannen, opp en bakke og til enda et
propellhode og en shy guy. Ta begge to og prøv å få tak i myntene. Hopp deretter
fremover over kanten og gå frem og til venstre så du kommer til et propellhode
og en rød mynt.

Du ser kanskje at det er røde mynter under isen til bølla, men du kan ikke få
tatt dem ennå uten å miste alt livet ditt. Kom deg bort og få tatt frosken,
propellhodene og den røde mynten. Nå bør du tenke på å komme deg til området der
du tok stjerne fire. Om du klarer veien som går opp veggen her, vil jeg råde deg
til å ta den. Gå til høyre først for å komme til en rød mynt og så snur du deg,
går nedover og får med deg de andre tre røde myntene på veien. Se opp for
snømannen. Om du velger den andre veien, må du allikevel opp dit for å hente
myntene uansett, men det kan du gjøre etter at du har tatt skallet.

Ta den høyre boksen (den nærmeste) og kom deg på skallet. Oppå skallet kommer du
deg tilbake til der de siste to røde myntene er, under bøllas isplattform.
Stjerna vil komme i stjernesirkelen ved starten, men du må ta noen mynter til
først for å få 100 stykker. Kom deg til der hvor samlebåndet er og ta flest
mulig av propellhodene.

Gå på samlebåndet og kom deg til enden og opp. Gå mot toppen av snømannens hode
sånn som du gjorde på første stjerna i denne verdenen, og pass på å få med deg
alle myntene på veien. Det er forresten ikke noen på toppen av hodet. Gå
deretter et stykke tilbake, til like før du kommer på samlebåndet. Der hvor det
er en vegg. Igloen er på andre sida. Her går det an å ta trippelhopp over, hvis
du står på andre enden, hopper ingenting fremover på førstehoppet, så fremover
på andrehoppet og så over på tredjehoppet. Krabb inn i igloen.

Hm, den virker litt større innenfra. Ta propellhodene, både den på venstre side
og den på høyre. Ta deretter gombaen ved gangen under stjerna. Gå fremover, så
litt til høyre og fremover igjen til enden, rundt hjørnet mot høyre og rundt til
du finner et propellhode. Ta også en gomba på veien og gjerne en når du er
fremme også. Ta dobbelthopp eller bakoversalto for å komme inn til den blå
boksen, ta den og få forsvinningslua. Løp gjennom isen, mot isen med alle
myntene i. Prøv å få tatt alle tjue og de tre myntene på andre sida av veggen.
Nå har du kanskje allerede 100 mynter.

Ta den blå kassa igjen og gå langs veggen mot den rosa bob-omb-en. Snakk gjerne
med den for å åpne kanonen. Det er også en kasse her med tre gule mynter. Snik
deg langs veggen og kom deg deretter ut av igloen. Du kan egentlig like lett
kombinere 100 mynter med å ta stjerna i igloen, men det får bli ditt valg. Om du
ikke har nok mynter, kan du skli ned bakken like utenfor og ta myntene der.
Deretter kommer du deg omtrent til starten og tar stjerna for røde mynter.6. Into the igloo/inn i igloen
------------------------------

For å kunne ta denne stjerna, er du nødt til å ha forsvinninglua.

Dersom du snakket med den rosa bob-omb-en når du tok forrige stjerne, kan du ta
en snarvei til igloen, ved å skyte deg dit fra kanonen som er like ved starten
av banen. Still siktet litt oppover sånn at bunnen på den nederste trekanten er
litt over toppen på snømannens hode. Ikke gjør det altfor fort fra starten, for
da kommer du til å krasje i pingvinen. Men om den har gåt forbi, vil du gå over
isveien, krasje i det grå og falle ned like med igloen. Akkurat idet du lander,
vil du bli sittende fast i snøen noen sekunder.

Gå under stjerna (ta eller ignorer gombaen), kom deg videre fremover, litt til
høyre, fremover til enden og til høyre rundt hjørne, bort til propellhodet,
bakoversalto inn til den blå kassa, ta på deg forsvinningslua og løp samme vei
tilbake, utenom at du løper gjennom isen. Hopp opp til der stjerna er og ta den.
Jeg tror ikke du vil få noe særlig tidstrøbbel med mindre selvfølgelig at du
roter deg bort.

 _________________________________________
/_________________________________________\
||					 ||
|| G.11) Wet-dry world / Våt-tørr verden ||
||_______________________________________||
\_________________________________________/


Jeg vil først minne om et triks for å justere hvor høy vannstanden vil være når
du kommer inn i verdenen. Jo høyere på bildet du er idet du går inn, jo høyere
vil vannstanden være.


1. Shocking arrow lifts!/sjokkerende pilplater!
-----------------------------------------------

Lift betyr egentlig heis, men det passer veldig dårlig på norsk i denne
sammenhengen. Du burde uansett ikke ta disse pilene, for det er en mye raskere
og lettere måte å gjøre det på. For det første vil jeg råde deg til å prøve å
komme inn høyt oppe på bildet ved å ta bakoversalto når du hopper inn.

Gå til høyre og svøm bort mot land. Legg merke til greiene som er formet som to
pyramider i alle regnbuens farger, satt sammen med bunnene mot hverandre. De er
temmelig små. Disse vil bli viktige i denne verdenen fordi de stiller
vannstanden. Du må dykke litt ned for å ta en på kanten av det brune og senke
vannstanden litt. Dersom du ikke kom inn høyt nok på bildet, må du allikevel
komme deg hit for å endre vannstanden. Deretter kommer du deg helt til andre
enden av banen enten ved å hoppe på plattformene eller å svømme. Det er her
kanonen er og like på nedsida av kanonen er det en vanlig boks. Svøm bort til
den og hopp opp av vannet for å ta den. Du må ikke svømme for langt før du
hopper. Inni kassa er stjerna.2. Top o' the town/toppen av byen
---------------------------------

Pass på å komme inn høyt på bildet denne gangen også.

Denne gangen trenger du ikke senke vannstanden, men svøm bort til det samme
stedet, gå forbi skiltet, opp trappene og over. Kom deg forbi blubba, eller ta
den. Nå skal du komme deg over på planka. Deretter bør det første du gjøre, være
å endre på kameravinkelen sånn at du finner den du foretrekker. List deg
forsiktig fremover. Du må også unngå strømkulene. Legg merke til at de har faste
baner. Stopp like før der den ene alltid passerer og vent til den nettopp har
passert før du fortsetter. Stopp deretter før der hvor begge alltid passerer og
fortsett etter at begge har passert.

Når du kommer til der hvor den siste passerer, er du så nærme at du like gjerne
kan hoppe videre. Hver rask med å komme deg videre herfra og til den roterende,
grå plattformen, for det er en kule på denne plattformen som skyter ildkuler
etter deg. Fra den grå plattformen er det lett å hoppe til den siste og øverste
plattformen der det er en vanlig boks med en stjerne inni.3. Secrets in the shallows & sky/hemmeligheter på grunna & i himmelen (+100
mynter)
---------------------------------------------------------------------------

Ja, denne gangen gjør jeg det litt annerledes. Det er greiere å kombinere 100
mynter med denne stjerna enn med 8 røde mynter. På denne stjerna, vil det også
være aller greiest dersom du kommer inn lavt på bildet, sånn at det er helt
grundt når du kommer inn, hvis ikke du gjør det, svøm ned i hjørnet av den brune
konstruksjonen og senk vannstanden til det laveste.

Ta den første vannløperen før du går bort til veggen og begynner å gå rundt og
ta kassene. Til å begynne med er det fire kasser med tre mynter i hver. Når du
har kommet helt rundt, må du dytte en uknuselig kasse bort til en vanlig boks i
hjørnet. Mens du dytter kassa får du den aller første hemmeligheten. Den andre
får du når du tar boksen. Prøv å ta dobbelthopp sånn at du får alle de ti
myntene på andrehoppet.

Gå til høyre og opp på land. Unngå trekkoppmusa og dytt kassa her innover for å
få den tredje hemmeligheten. Gå ut og til høyre for å komme til myntknappen. Det
er seks blå mynter som kommer langs kanten her, fra den brune veggen og
bortover. Pass på så det ikke blir skutt ild på deg, og så du ikke faller ned
sånn at du ikke rekker å få tak i alle myntene.

På tide å heve vandstanden litt. Du la kanskje merke til det lille, hvite
tårnet? Hvis ikke, finn det og hopp opp de tre trinnene til toppen, der det er
en vannjusterer. Etter at du har hevet vannet, kommer du deg tilbake til start
og opp på plattformen der. Hopp videre opp mot bomba og den vanlige boksen. Ta
boksen og de tre myntene inni før du løper videre til !-knappen. Det vil komme
frem noen plattformer som hjelper deg å komme ut til de fem myntene og
vannjustereren på toppen av det hvite tårnet. Det er ikke så viktig om du tar
vannjustereren eller ikke, bare kom deg bort til den grå veien som går oppover.
Gå til venstre rundt gittertårnet, trykk på !-knappen og kom deg til toppen av
tårnet for å ta boksen som både har en hemmelighet og ti mynter.

Gå ned igjen og til venstre. Ta de åtte myntene som er i en ring der hvor
strømkula går rundt og hopp deretter opp i midten. Det blir litt vanskelig å ta
dobbelthopp etter som stjerna kommer frem like ved starten idet du tar kassa,
men prøv å få så mange som mulig av myntene allikevel. Du trenger fremdeles noen
mynter til. Gå bort til den uknuselige kassa, dytt den litt til venstre, men
ikke helt inntil veggen. Hopp opp for å ta boksen og de tre myntene, deretter
dytter du kassa tilbake og hopper opp. Gå til høyre for å finne fem mynter og nå
bør du ha stjerna for 100 mynter. Om du ikke har den, hopp over og ta blubba.
Hvis du mot formodning fremdeles ikke har den, eller det er viktig for deg å ta
alle myntene, må du komme deg til den andre byen og i stedet kombinere 100
mynter med 8 røde mynter (se stjerne 5 for hvordan du kommer deg dit).

Forutsatt at du ikke gjør det, går du tilbake til starten for å ta stjerna du
fikk for å ha funnet de fem hemmelighetene.4. Express elevator--hurry up!/Ekspressheis--skynd deg!
-------------------------------------------------------

Vannstanden må være på det laveste, så hopp lavt når du går inn i bildet, eller
svøm bort for å senke den.

Når vannet er lavt, går du bort til kassa foran inngangen til buret og ødelegger
den. Deretter går du videre til stedet der trekkoppmusa er. På denne stjerna
blir du nødt til å utnytte trekkoppmusene. Du trenger dem for å slenge deg opp
til neste nivå. Du kan nemlig ikke heve vannstanden, for da må du svømme ned,
noe som tar altfor lang tid. På den første kan du egentlig velge å ikke bruke
trekkoppmusa, for det går an å gå på treplattformen i stedet og bruke snuhopp
for å komme seg opp, men deretter blir du nødt til å bruke musa. Prøv å få den
etter deg og ta snuhopp når du kommer til veggen. Da blir den nødt til å snu seg
for å komme mot deg og den vil derfor kaste deg i riktig retning.

Når du har kommet deg opp, går du bort til !-knappen, trykker på den og kommer
deg til toppen av gittertårnet. Legg merke til at det er en stjerne her og en
treplate. Gå ned på treplata på venstre side. Den vil begynne å bevege seg
nedover, så kom deg av den, fall ned og gå inn der hvor du ødela en kasse på
begynnelsen. Still deg litt mot høyre fra midten og ta bakoversalto opp på
plankene. De vil ta deg opp igjen, sånn at du kan gå over til der stjerna er og
ta den. Dersom du har hastverk når den kommer ned (noe det godt kan hende du
har), kan også snuhopp brukes.5. Go to town for red coins/dra til byen for røde mynter
--------------------------------------------------------

Denne gangen er det best at du kommer høyt opp når du går inn i ramma. Husk at
det ikke er mulig å få vannet så høyt ved å ta vannjusterere som det går an å få
det ved å komme høyt oppe på bilde.

Gå bortover mot kanonen. Legg merke til at bob-omb-en er på en plattform oppe i
lufta. Dersom vannet er på det høyeste, sånn som det skal være, er det bare å
hoppe fra treplattformen og til bob-omb-en. Det er ikke vanskelig i det hele
tatt. Dersom du gjorde feil når du gikk inn og vannet er justert til det nest
høyeste, er det litt verre. Da må du enten ta snuhopp, med veldig lite løping
før du snur, eller trippelhopp med så lite fart som det går an. Etter at du har
fått åpnet kanonen, kommer du deg bort til den og ned i den.

Still siktet mot venstre og ned sånn at du ser gitterene i hjørnet. Sikt midt på
gitterene før du stiller siktet oppover. Du skal til det området der mørkeblå
går over til lyseblå og ganske lavt på det området. Du lander innenfor gitterene
og begynner å svømme ned. Her er det en ganske lang svømmetur uten å komme til
overflaten, men det er ikke så vanskelig. Følg tunnelen fremover, deretter til
venstre under gitterene og så opp sånn at du kommer over gitterene. Deretter opp
til overflaten og trekk luft. Du mister antakeligvis ikke mer enn halve livet i
løpet av svømmeturen, men du får det jo tilbake når du når overflaten, så det
gjør ikke noe.

Det er ingen vits i å bli lenge ved overflaten. Snu deg og svøm mot der du kom
og så nedover. Der kan du senke vannet ned igjen. På tide å begynne å ta disse
myntene. Først og fremst, gå vekk fra huset og ta snuhopp opp på steingjerdet.
Gå forsiktig bort til kassa, ødelegg den og ta den røde mynten, deretter gjør du
det samme på andre sida, der det også er en kasse med en rød mynt inni. Dersom
du er god, kan du ta lengdehopp herfra og over på hustaket i nærheten. Enda en
boks og dermed enda en rød mynt. Dersom du ikke er like god, går du ned på sida
av dette huset, der det er et tre du kan hoppe fra.

Se bort på det høye nabohuset til huset du nettopp var på og kom deg til andre
sida av det, der hvor det er et gitter. Hvis du ikke allerede er ganske god på
vegghopp, så bør du bli det nå, for her kreves det flere vegghopp på rad for at
du skal komme opp til kassa, og det kan være litt vanskelig med kameraet som
endrer seg, men det må du bare bli vant til. Ta kassa for enda en rød mynt,
deretter hopper du ned, trykker B like før du lander for å unngå å miste liv og
kommer deg til andre sida av byen.

Kom deg helt bort i kroken i enden og ta vegghopp igjen for å komme deg til
toppen av bygningen. Hopp opp på kassa nedenfra og ta den røde mynten. Gå litt
oppover på det skrå taket og ta lengdehopp over på neste bygning. Pass på at du
ikke lander der hvor det skrår nedover. Ta kassa og få den røde mynten. Kom deg
deretter til midten av byen og hopp opp i retning det lille, rare tårnet. Knus
kassa og ta den røde mynten. Ta snuhopp for å komme til mynten litt oppe på det
rare tårnet og ta deretter stjerna som kommer inni det rare tårnet.6. Quick race through downtown!/raskt løp gjennom bunnen av byen!
-----------------------------------------------------------------

For å ta denne stjerna, må du ha tatt den blå knappen sånn at du kan bruke
forsvinningslua. Jeg vil råde deg til å komme inn høyt på bildet denne gangen
også. I tilfelle du vil ta denne før de røde myntene, vil jeg skrive akkurat det
samme som på forrige om hvordan du åpner kanonen og kommer deg til byen. Dersom
du allerede har gjort det, trenger du selvfølgelig ikke åpne kanonen og resten
husker du sikkert.

Gå bortover mot kanonen. Legg merke til at bob-omb-en er på en plattform oppe i
lufta. Dersom vannet er på det høyeste, sånn som det skal være, er det bare å
hoppe fra treplattformen og til bob-omb-en. Det er ikke vanskelig i det hele
tatt. Dersom du gjorde feil når du gikk inn og vannet er justert til det nest
høyeste, er det litt verre. Da må du enten ta snuhopp, med veldig lite løping
før du snur, eller trippelhopp med så lite fart som det går an. Etter at du har
fått åpnet kanonen, kommer du deg bort til den og ned i den.

Still siktet mot venstre og ned sånn at du ser gitterene i hjørnet. Sikt midt på
gitterene før du stiller siktet oppover. Du skal til det området der mørkeblå
går over til lyseblå og ganske lavt på det området. Du lander innenfor gitterene
og begynner å svømme ned. Her er det en ganske lang svømmetur uten å komme til
overflaten, men det er ikke så vanskelig. Følg tunnelen fremover, deretter til
venstre under gitterene og så opp sånn at du kommer over gitterene. Deretter opp
til overflaten og trekk luft. Du mister antakeligvis ikke mer enn halve livet i
løpet av svømmeturen, men du får det jo tilbake når du når overflaten, så det
gjør ikke noe.

Det er ingen vits i å bli lenge ved overflaten. Snu deg og svøm mot der du kom
og så nedover. Der kan du senke vannet ned igjen. Gå deretter bort til enden av
byen der hvor den blå kassa er. Du ser den lysegrå veggen (der hvor du hoppet
opp på forrige stjerne). Den kan du nå løpe gjennom og om du gjør det er det
ekstremt lett å komme seg frem til, og gjennom giterene i tide.

Nå skal du gjøre en litt krevende øvelse. Still deg i nærheten av hjørnet mellom
konstruksjonen og veggen, løp mot kameraet, snu og ta snuhopp, pluss vegghopp
idet du treffer veggen for å komme høyere opp på konstruksjonen. Da vil stjerna
være like ved deg, så hopp opp og ta den.

 ________________________________________________
/________________________________________________\
||						||
|| G.12) Tall, tall mountain / Høyt, høyt fjell ||
||______________________________________________||
\________________________________________________/


1. Scale the mountain/klarte opp fjellet
----------------------------------------

Velkommen til det høye fjellet. Begynn å gå til høyre og velg om du vil gå forbi
eller ta gombaene, det spiller ingen rolle. Snart kommer du til to steder der du
må ta lengdehopp over. På den første gjør det ikke så mye om du faller ned, men
på den andre vil du dø om du gjør det. Når du har kommet over er du på et sted
med en god del sopper. Det greieste er å bare gå rundt dem. Nå vil du komme til
et sted der det er mange muldvarper. Vri på kameraet litt og hopp så opp på
venstre og videre til høyre. Deretter bør du ta bakoversalto videre opp til der
det er en rød mynt til venstre. Kom deg opp til høyre igjen og gå opp til du
kommer til muldvarpene. Ta snuhopp for å komme deg lenger opp, deretter
fortsetter du mot høyre.

Som vanlig kan du velge om du vil ta eller ignorere gombaene som du støter på
her. Nå er det ikke lenge til du må ta lengdehopp videre og her er det i tillegg
et godt stykke. Det blir enda vanskeligere av at du fort kan komme for langt, så
pass på at du brekser litt mens du er i lufta. Kom deg forbi den merkelige skyen
før den får begynt å blåse mot deg. Den kan blåse av deg lua, så det er viktig
at du unngår den. Fortsett rundt og du kommer til tre gombaer til som er nede på
et merkelig underlag. Underlaget hindrer deg i å hoppe noe særlig, så ta
lengdehopp sånn at du nesten kommer til enden av det. Med mindre selvfølgelig du
vil ta gombaene. Da bør du bokse.

Kom deg til enden her og hopp opp. Det er ingen vits i å ta myntene eller
!-knappen, bare fortsett videre. Du kommer til en veldig tynn vei, så gå
ekstremt forsiktig. Om du skulle falle ned, kan du gå til venstre, komme deg
over broa, forbi blubba og tre bob-omb-er før du er tilbake til stedet med
muldvarpene, eller du kan gå til venstre og skli helt ned til start. Eventuelt
kan du ta en litt raskere, men mer riski vei ved å gå ut til trestammen på
venstre side, rulle den og fortsette videre. Her er det mange store, rullende
kuler, så hver forsiktig. Snart vil du være like ved der du må ta lengdehopp
forbi fossen.

Uansett, når du har kommet deg over, er det bare å gå rett opp til toppen og ta
stjerna som er der.2. Mystery of the monkey cage/Mysteriet med apeburet
----------------------------------------------------

Du skal opp til toppen enda en gang. I tilfelle du har glemt helt hva jeg sa på
forrige stjerne, vil jeg skrive akkurat det samme om hvordan du kommer opp.
Denne stjernen kan ikke tas med mindre du allerede har tatt den første.

Velkommen til det høye fjellet. Begynn å gå til høyre og velg om du vil gå forbi
eller ta gombaene, det spiller ingen rolle. Snart kommer du til to steder der du
må ta lengdehopp over. På den første gjør det ikke så mye om du faller ned, men
på den andre vil du dø om du gjør det. Når du har kommet over er du på et sted
med en god del sopper. Det greieste er å bare gå rundt dem. Nå vil du komme til
et sted der det er mange muldvarper. Vri på kameraet litt og hopp så opp på
venstre og videre til høyre. Deretter bør du ta bakoversalto videre opp til der
det er en rød mynt til venstre. Kom deg opp til høyre igjen og gå opp til du
kommer til muldvarpene. Ta snuhopp for å komme deg lenger opp, deretter
fortsetter du mot høyre.

Som vanlig kan du velge om du vil ta eller ignorere gombaene som du støter på
her. Nå er det ikke lenge til du må ta lengdehopp videre og her er det i tillegg
et godt stykke. Det blir enda vanskeligere av at du fort kan komme for langt, så
pass på at du brekser litt mens du er i lufta. Kom deg forbi den merkelige skyen
før den får begynt å blåse mot deg. Den kan blåse av deg lua, så det er viktig
at du unngår den. Fortsett rundt og du kommer til tre gombaer til som er nede på
et merkelig underlag. Underlaget hindrer deg i å hoppe noe særlig, så ta
lengdehopp sånn at du nesten kommer til enden av det. Med mindre selvfølgelig du
vil ta gombaene. Da bør du bokse.

Kom deg til enden her og hopp opp. Det er ingen vits i å ta myntene eller
!-knappen, bare fortsett videre. Du kommer til en veldig tynn vei, så gå
ekstremt forsiktig. Om du skulle falle ned, kan du gå til venstre, komme deg
over broa, forbi blubba og tre bob-omb-er før du er tilbake til stedet med
muldvarpene, eller du kan gå til venstre og skli helt ned til start. Eventuelt
kan du ta en litt raskere, men mer riski vei ved å gå ut til trestammen på
venstre side, rulle den og fortsette videre. Her er det mange store, rullende
kuler, så hver forsiktig. Snart vil du være like ved der du må ta lengdehopp
forbi fossen.

På toppen vil det denne gangen være en ape. Du la kanskje merke til at du gikk
forbi et bur med en stjerne i? Du må fange apa for å få den til å gi deg
stjerna. Den vil løpe fra deg og vil ikke være helt lett å fange, men her er
trikset. Få den til å løpe inn i et hjørne, snu deg idet den hopper over deg og
boks mot den akkurat like før den lander. Da vil du ta den imot og den vil være
din.

Owwwuu! Let me go! Uukee-kee!
It was only teasing! Can't you take a joke?
I'll tell you what, let's trade.
If you let me go, I'll do something really good.
So how about it?

Og du vil få de to alternativene "free him" og "hold on." På norsk betyr det:

Owwwuu! La meg gå! Uukee-kee!
Det var bare erting! Kan du ikke ta en spøk?
Jeg skal si deg noe, la oss bytte.
Om du lar meg gå, skal jeg gjøre noe veldig bra.
Så hva synes du?

Alternativene betyr "La ham gå" og "hold fast." La ham gå ved at du velger "Free
him." Han vil løpe tilbake samme veien du kom, så følg etter ham til like ved
apeburet. Da ler han, før han hopper opp på buret og senker det. Hopp ned til
bunnen der stjerna kommer.3. Scary 'shrooms, red coins/Skumle sopper, røde mynter
-------------------------------------------------------

Begynn med å gå samme veien til du kommer til soppene. Hopp over på den nærmeste
soppen og ta mynten der. Deretter hopper du fremover fra sopp til sopp. Dette er
det vanskeligste med hele stjerna, for en av soppene er veldig små. Hvis du har
problemer og er i fare for å få game over, vil jeg råde deg til å begynne med å
gå til venstre hver gang du hopper inn i bildet. Der er det et liv. Etter at du
har klart det og tatt de fire første røde myntene, fortsetter du videre til der
hvor muldvarpene er. Løp til enden og gå deretter opp til venstre til den første
røde mynten her (femte så langt). Gå ned til venstre og videre. Ta bakoversalto
opp til den neste og så bakoversalto eller dobbelthopp for å komme opp til
høyre. Når du kommer til muldvarpene, hopper du tilbake mot venstre til
plattformen med den nest siste røde mynten. Deretter tar du bakoversalto for å
komme litt lengre opp. Løp først til høyre, snu og ta snuhopp for å komme opp
til den siste. Det er lurt at du ikke er for nærme veggen når du tar snuhoppet,
for da vil det ikke gå.

Når du har tatt den siste røde mynten, vil stjerna komme ute på soppen der nede.
Om du liker å leve farlig, kan du hoppe rett ut og ned til den. Selv om du
skulle komme for langt, kan du være heldig og bli tatt av oppvinden sånn at du
kommer opp på soppen igjen. Er du ikke så modig, kan du gå ned trinn for trinn
til du kommer til bunden. Jeg vil råde deg å gå litt tilbake mot der du kom ifra
i begynnelsen og ta lengdehopp derfra og over til soppen.4. Mysterious mountainslide/mystisk fjellsklie
----------------------------------------------

Vel, ta samme veien som på de to første stjernene i denne verdenen. Like etter
at du går forbi skyen, vil du se fem gule mynter. Hopp inn i veggen i nærheten
og du vil være i sklia. Om du skulle dø i sklia, vil du automatisk komme til
sklia igjen når du går inn i verdenen. Du kommer antakeligvis til å få liv
underveis i sklia, sånn at du ikke skulle komme i nærheten av game over, men
hvis det blir et problem, er det et liv til høyre like før sklia. Men om du
begynner med å skli rett fremover, kommer du uansett til å få et liv.

Det kommer en venstresving ganske snart og så en høyresving. De er ikke spesielt
vanskelige. Her vil det være muligheter for å ta en del blå mynter og et liv,
men det neste som er viktig, er at du tar til høyre over på plankegreiene. Om du
bare fortsetter videre, kommer du til å gå rett i en vegg med et bilde av et
dødninghode og dø. Når du tar til høyre, må du ikke gjøre det for tidlig og for
brått, for da er det lett å falle utfor. Etter plankene har du liten fart og
svingen blir lett, men så blir det litt vanskelig videre. Du må komme deg over
på høyre på slutten, men utenom det har jeg ikke noe råd. Etter to
venstresvinger, kjører du på myntene og holder joysticken rett fremover helt til
du har kommet ned i hullet. Om du ikke klarer det, er det bare å hoppe ned
allikevel.

Du vil komme ned like ved en stjerne. Ta den.5. Breathtaking view from bridge/syn fra broa som slår lufta ut av deg
----------------------------------------------------------------------

Ikke så lett å oversette, så jeg må beklage den dårlige oversettelsen. Du skal
opp nesten til toppen igjen. Når du kommer til !-knappen trykker du på den. Det
vil komme en kasse som du ser og en som du ikke ser med en gang. Løp videre til
du kommer til broa. Ikke gå på broa, men hopp bort på kassa som har kommet frem
midt i fossen. Den gjør at du kan komme inn til stjerna, som er i et rom inne i
fossen.

Dersom du har lyst til å prøve en litt vanskeligere taktikk, kan du gå ut på
broa, snu litt på kameraet og ta lengdehopp ut til stjerna. Du må bremse deg
litt ned i hoppet for ikke å komme for høyt, men det er en teknikk du kan være
stolt av å ha greid.6. Blast to the lonely mushroom/skyt deg til den ensomme soppen
---------------------------------------------------------------

Du har kanskje allerede lagt merke til soppen med en stjerne på? Vel, nå er det
på tide å ta den. Det kan godt komme til å ta en del forsøk, så om nødvendig bør
du gå til venstre hver gang du går inn for å ta livet der. Det første du må
gjøre, er som alltid å åpne kanonen. Dette gjør du på følgende måte: Først
kommer du deg til muldvarpene, men i stedet for å gå oppover, går du forbi dem,
forbi de tre bob-omb-ene, forbi blubba og over broa. Snu kameraet litt før du
hopper ned til venstre. Stedet du skal til er ikke lett å se og om du sklir ned
må du starte på nytt.

Snakk med den rosa bob-omb-en her for å få den til å åpne kanonen. Deretter
hopper du videre ned og er tilbake ved starten. Kom deg nesten frem til
muldvarpene igjen og ta lengdehopp over til soppen der hvor det kom en stjerne
når du tok 8 røde mynter. Når du er kommet ut dit, snur du og tar lengdehopp
tilbake. Du vil ikke klare å komme tilbake, men lange lenger nede. Gå videre
denne veien og senere smyg deg langs veggen så du kommer bort til kanonen.

Sikt mot stjerna før du tar siktet litt lenger oppover. Legg merke til hvordan
bunnen av den nederste trekanten står i forhold til skyens topp. Det er to
metoder. Om du vil skyte deg rett på stjerna, må du ha den litt over. Skal du
skyte deg på soppen, må bunnen være litt under toppen på skyen. Dersom du velger
den andre taktikke, må du holde joysticken bakover og i tillegg trykke A for å
komme deg opp før du sklir av soppen. Deretter tar du stjerna.100 mynter
----------

Du kan kombinere denne med røde mynter, men det tar mye lenger tid, så jeg
tippet at de første ville ta stjerna for røde mynter for seg.

Begynn med å ta sklia. Ikke ta noe særlig mynter før du kommer opp dit, for
dersom stjerna skulle komme når du er i sklia, vil den være litt vanskelig å ta.
Men det er fremdeles ikke noe særlig mer enn seksti mynter som man maksimalt kan
få i sklia. I sklia er det viktig at du får tak i de blå myntene, men ellers bør
du ikke være altfor opptatt av å ta alle de gule myntene, for det er mer enn nok
av mynter. Når du kommer til enden av sklia og er ute ved stjerna, hopper du
over gjerdet. Ikke hopp for langt, bare kom deg ned og du vil være omtrent ved
starten sånn at du kan begynne å ta mynter her.

Først tar du gombaene, deretter pår du ned til høyre ved kanten. Om du ikke
allerede har funnet dette ut, så er det her du vil falle ned om du ikke klarer
det første lengdehoppet og det er åtte gule mynter her. Med mindre du vil ta
alle myntene, vil jeg fraråde deg å ta hoppekassa, men om du må prøve, bør du i
hvert fall se fremover der det er et stykke til en vegg og prøve å holde
joysticken passe langt bakover så du ikke kommer altfor langt fremover. Du
risikerer at noen av myntene faller utenfor.

Kom deg rundt og opp igjen og begynn på den vanlige veien. Om du allerede har
tatt stjerna for røde mynter, du har en del mynter og du ikke vil risikere å
miste alle, bør du ikke prøve å hoppe på den minste soppen. Du kan klare deg
uten akkurat den røde mynten. Men ta helst alle de andre myntene. Når du hopper
opp mot de siste røde myntene, bør du legge merke til raden med gule mynter som
henger under noen kvister du kan holde deg fast i like ved muldvarpene på
toppen. Det er en liten sjanse å ta, for om du blir truffet av et kjøttbein kan
det hende du faller rett i døden. Så om du ikke trenger å ta dem, la være.

Fortsett videre og ta de tre gombaene. Etter å ha tatt lengdehopp over,
fortsetter du til du kommer til gombaene der det er vanskelig å hoppe. Jeg vet
ikke når du kommer til å få alle myntene, det kommer an på hvor godt du gjorde
det i sklia, men jeg vil fortsette å fortelle hvor myntene er, så får du se når
du er ferdig. Om du skal ta alle myntene ved !-knappen, må du først trykke på
den og så hoppe fra toppen av kassa og opp. Gå videre og ta myntene på broa.
Deretter hopper du ned. Her kan du ta shy guy-en, før du går mot venstre. Løp
over broa og ta de fem myntene. Ta blubba for å få fem til og gå videre og ta de
tre bob-omb-ene.

Skulle du fremdeles ha noen mynter igjen, eller du ønsker å ta alle myntene, er
det noe mer du bør merke deg. For det første, etter at du går opp fra der
muldvarpene er, kan du gå til venstre for å finne en bombe. Om du skal ta alle
myntene, må du antakeligvis ta sklia om igjen, og da er det en mynt på venstre
side når du har gått inn i veggen, men like før sklia begynner. Dersom jeg ikke
tar helt feil, er det mulig å få 137 mynter i denne verdenen.

 ___________________________________________
/___________________________________________\
||					  ||
|| G.13) Tiny-huge island / Liten-Stor øya ||
||_________________________________________||
\___________________________________________/


I denne verdenen er det viktig at du husker på at du kan gå inn og starte i den
store verdenen dersom du går inn i det største bildet, eller den lille verdenen
dersom du går inn i den minste. Jeg vil si deg hvilken verden du bør gå inn i i
forbindelse med hver stjerne.


1. Pluck the piranha flowers/plukk pirajablomstene
--------------------------------------------------

Gå inn i det lille bildet. Begynn med å ta to lengdehopp, først over til øya av
stein og så over til den neste øya. Dersom du faller i vannet, kan du ta å hoppe
fra vannet, opp på den siste øya, bare pass på så ikke den lille pirajablomsten
skyter flamme på deg. Uansett, kom deg opp i pipa og du vil komme ut igjen på
akkurat samme sted, bare i den store verdenen. Her skal du ta pirajablomstene
for å få en stjerne. Når de kommer opp bør du ta de fort, for de er sårbare før
de får skutt ut flammer. Du kan bokse de eller hoppe på de. Du kommer
antakeligvis ikke høyt nok til å komme oppå de, men det trenger du ikke heller.
Det er fem av dem. Skulle du falle ned, kan du likegjerne svømme bort til fisken
og få han til å spise deg for deretter å begynne det hele på nytt, eller du kan
svømme til land og velge å ta en annen stjerne der du egentlig skal begynne i
den store verdenen. Det tar i hvert fall veldig lang tid å komme seg tilbake.
Når du har tatt blomstene, får du stjerna.2. The tip top of the huge island/Tipp toppen av den store øya
--------------------------------------------------------------

Det er raskest å ta veien ved å begynne på den lille øya, selv om det også går
an å gå den store veien (og det høres ut som om det er det som egentlig er
meningen). For ordens skyld vil jeg ta å skildre begge veiene for deg, men om du
får den til, vil jeg anbefale den lille veien.

Den lille veien:
Ta lengdehopp over til der pirajablomstene er, men gå ned på høyre side og vri
kameraet. Det er en !-knapp der. Når du trykker på den, kommer det frem flere
kasser du kan gå på. Løp litt bortover og hopp langs veggen, sånn at du kommer
opp på den bittelille veien, eller i det minste får tak på kanten sånn at du kan
klatre opp. Gå til høyre oppover og pass på så du ikke blir truffet av kulene.
Når du ser en pipe, går du oppi for å komme til den store øya igjen.

Den store veien:
Hva enn du velger å gjøre med de gigantiske gombaene, gå gjennom åpningen.
Herfra svømmer du. Jeg vil råde deg å gå i land på stranda, ta koopaen og bruke
skallet dens til å komme deg over havet uten fare. Ta Z når du kommer på land.
Dersom du velger å svømme over må du for all del se opp for fisken. Når du
kommer i land er det en gomba og en shy guy der. Ta dem eller kom deg forbi. Ta
lengdehopp over til neste øy og gå til enden. Vinden er ikke noe problem. Hopp
rett mot øya opp til venstre. Det kommer oppvind og du vil komme opp. Du kan
gjerne ta kassa med et liv i før du går over planken. Gå videre over neste
planke. Gå på litt ute på høyre side sånn at ikke sidevinden blåser deg av med
en gang. Kom deg over og hold deg på høyre side av kulene. Ta bakoversalto eller
dobbelthopp opp og gå videre. Hopp opp og gå langs veggen. Ta dobbelthopp eller
bakoversalto på slutten (se opp for shy guy-en. Når du kommer til svingen, går
du opp til venstre og er ved pipa.

Derfra skal du fortsette i den store verdenen uansett. Hopp opp til gombaen og
kom deg opp til venstre deretter. Se opp for blubba idet du kommer opp til ham.
Hvis han får tak i deg kan han kaste deg et sted som ødelegger en del, eller et
mer heldig sted. Når du er forbi ham, går du over planken og litt opp bakken. Du
kommer snart til en vanlig boks og inni den er det en stjerne.3. Rematch with Koopa the quick/Omkamp mot den raske Koopa
----------------------------------------------------------

Du begynner med å komme deg til den samme pipa som jeg fortalte om på forrige
stjerne, så du kan velge hvilken vei du foretrekker. Fra pipa går du til høyre,
forbi greia kulene kommer ut av og bortover. Jeg vil råde deg til å ta de to
gombaene før du snakker med den raske Koopa. Det vil være en fordel at de ikke
kommer i veien når du skal kappløpe. Jeg håper du fikk med deg hvilken vei du
skulle løpe. Du skal tilbake til flagget som er ved en pipe når du går den store
veien. Samme det, jeg skal uansett fortelle deg hvordan du gjør det. Dette er
det den raske Koopa sier:

Long time no see!
Wow, have you gotten fast!
Have you been training on the sly, or is it the power of the Stars?
I've been feeling down about losing the last race.
This is my home course--how about a rematch?
The goal is in windswept Valley.
Ready?

Det han sier betyr altså:

Lenge siden sist!
Wow, så rask du har blitt!
Har du trent på lur eller er det kraften fra stjernene?
Jeg har vært nedfor etter å ha tapt det siste løpet.
Dette er hjemmebanen min--hva med en omkamp?
Målet er i den vindfulle dalen.
Klar?

Du velger selvfølgelig "go." Jeg skal si deg hvor veien er. Jeg foreslår ar du
tar flest mulig lengdehopp underveis for å få mest mulig fart.

Begynn med å gå til venstre og så fremover og forbi greia som slipper ut bomber.
Deretter går du ikke oppover, men rundt hjørnet og nedover. På andre sida av
broa helt i enden er flagget. Koopa vil begynne ganske sakte, men løpe fortere
etter hvert. Når du kommer til broa bør du ikke hoppe. Hvis han tar deg igjen,
er det viktig at du går sånn at du stenger veien for ham. Klarer du å holde ham
bak deg over hele broa, bør du komme frem til flagget. Han er en del
vanskeligere denne gangen, og det er et kortere løp uten snarveier.

Skulle du tape mot ham, kan du gå tilbake, opp i pipa for å komme til den lille
verdenen, opp i pipa igjen for å komme til den store og så gå til der han stod
igjen og begynne på nytt. Når du slår ham, sier han dette:

No way! You beat me... again!!
And I just spent my entire savings on these new Mach 1 sprint shoes!
Here, I guess I have to hand over this Star to the winner of the race.
Congrats, Mario!

Oversettelse:

Det er ikke sant! Du slo meg... igjen!!
Og jeg brukte nettopp alle sparepengene mine på disse Mach 1 sprintskoene!
Her, jeg antar at jeg må gi fra meg stjerna til vinneren av løpet.
Grattis, Mario!

Jepp, deretter gir han deg stjerna.4. Five itty bitty secrets/Fem bittesmå hemmeligheter
-----------------------------------------------------

Hemmeligheter igjen. Som du kanskje hører på navnet er alle hammelighetene i den
tille verdenen. Begynn i den lille verdenen og ta lengdehopp over til
pirajablomsten. Gå ned til høyre og kom deg på veien og opp til høyre. Gå bort
og ta den første hemmeligheten, som kommer når du går på åpningen som
kanonkulene kommer ut av. Gå rundt, forbi koopaen og ned. Hopp opp til hullet
oppe til høyre på veggen, der ved planken. Det er hemmelighet nummer to. Se opp
for kula på stranda.

Løp ned og til venstre over havet, så du kommer til andre sida av gangen som du
ser på begynnelsen, men som på den lille øya er for liten til å gå gjennom. Det
er den tredje hemmeligheten. Kom deg over havet til andre sida. Den fjerde
hemmeligheten er det lille hullet der hvor det er en kanon i den store verdenen.
Du kommer ikke til å trenge kanonen, så bare løp ifra den, for kula er farlig.
Løp tilbake til stranda og hopp opp til venstre. Løp tilbake forbi der
kanonkulene kommer ut ifra. Hopp lenger opp og gå forsiktig over planka.
Deretter går du helt opp til toppen, der den siste hemmeligheten er og stjerna
vil komme nede på øya langt ute.

Om du snur litt på kameraet går det greit å hoppe mot pipa. Derfra hopper du
over kanten og ned til der pirajablomsten er. Gå på !-knappen igjen og gå på
kassene for å komme deg ut til stjerna.5. Wiggler's red coins/Wigglers røde mynter (+100 mynter)
---------------------------------------------------------

Her er du nødt til å gå inn i den store verdenen. Dersom du bare har tenkt å ta
røde mynter, så gå ut gjennom åpningen, over på stranda, ta Koopaskallet og kom
deg ogg veggen ved hopping, gå over planken og inn i hullet i veggen. Deretter
tar du de åtte røde myntene, som jeg vil begynne å fortelle om når jeg sier
"HER!"

Dersom du vil ta 100 mynter i tillegg, må jeg bare si med en gang at dette
antakeligvis er verdenen med flest mynter i. Begynn med å ta de tre gombaene.
Husk at du må stumpe dem for å få blå mynt. Gå ut gjennom hullet og kom deg til
stranda. Vent til Lakitu kommer like over deg, men hvis han kaster et piggskjell
før det, må du unngå det. Ta Lakitu og shy guy-en og myntene oppe ved veggen. Du
kan gjerne ta livet som kommer når du har tatt de to myntene. Ta deretter
koopaen. Ta den blå mynten du får for ham og ta koopaskallet i tillegg.

Pass på at du kommer langt nok til venstre når du hopper opp veggen. Kom deg
over der det er flatt og stump gombaen. Kom deg et hakk ned og stump gombaen her
også. Du bør stumpe idet du hopper ned, i tilfelle du lander på gombaen. Jeg vet
du mister to åttendedeler av livet, men du får snart fler mynter. Skli ned og
kom deg i land. Ta shy guy-en og gombaen. Nå kan du allerede ha 46 mynter.

Ta lengdehopp over og hopp sånn at oppvinden får deg videre. Gå over planka og
få fem gule mynter til. Ta de to gombaene her for to blå mynter til før du går
over broa. Pass opp for vinden. Når du går oppover like etter broa er det fem
gule mynter til, så du kan ha 66 mynter. Det er ingen krise om du har mindre.
Unngå kulene og ta gjerne shy guy-en for å få to mynter til. Når du kommer opp,
går du forbi der kulene kommer ut ifra og ta de fire myntene der før du går og
tar de to gombaene og får to blå mynter til.

Gå tilbake og begynn å gå oppover mot toppen, fremdeles i den store verdenen. Ta
gombaen og blubba på veien. Det er fem gule mynter på broa i tillegg. På slutten
av broa hopper du utover. Kopp til mot høyre i tillegg. Det er viktig at når du
begynner å skli, sklir du rett mot kameraet, hvis ikke må du hoppe for å komme
riktig. Nå er du tilbake der hvor du allerede har tatt en gomba. Begynn å gå
over broa inn til hullet. Dersom du har klart å ta alle myntene så langt eller
maks har bommet på to, vil du få stjerna for 100 mynter mens du er på broa. Men
det er fremdeles mange mynter igjen der inne i tilfelle du ikke har.

HER! Vent på at kameraet er ferdig med å vri seg før du går til den første
mynten på samme plattform. Her inne må du nesten justere kameraet hele tida for
å få det riktig. Utenom det har jeg ikke noe tips. Bare hopp videre til neste
plattform, ta den røde mynten, hopp videre til plattformen etter det og ta neste
mynt, så til neste plattform igjen med neste mynt og så til venstre ned på
plattformen med neste mynt. Hopp videre opp til neste plattform.

Her er det ganske vanskelig å hoppe videre. Om du skal hoppe vanlig, må du hoppe
med så god fart som mulig og mest mulig rett. Allikevel må du ta tak i kanten
for å komme deg opp. Du kan ogsp prøve et trippelhopp med lite fart. Jeg
foretrekker trippelhoppet. Om du ikke allerede har nok mynter, er det atpåtil en
myntknapp her. Det kommer to blå mynter like før den røde. Løp og ta alle tre,
deretter hopper du på slutten og holder inne knappen. Da hopper du og unngår
kulas ildkule. Du tar fast i taket og kan gå til starten igjen. Deretter går du
samme veien, men går ned på den firkantede øya med den siste røde mynten. Du må
ta vegghopp for å komme til den og deretter kommer stjerna i stjernesirkelen.

Om du vil ta flest mulig mynter er det fremdeles en del igjen. Jeg vil fortelle
deg hvor det er, men du får selv finne ut hvordan du kommer dit. Først og fremst
de som er igjen i den store verdenen. Husker du den aller første stjerna i denne
verdenen? Du får to mynter for hver pirajablomst du tar og det er fem av dem. I
tillegg finnes det ti mynter som må tas i forbindelse med den siste stjerna, men
de må du ta tilslutt, for når du først er inne for Wiggler kommer du ikke ut
igjen.

Så det er altså 148 mynter tilsammen i den store verdenen, men fremdeles finnes
det en del i den lille verdenen som jeg ikke har fortalt om. Jeg tar alt fra
starten av verdenen. Der er det først og fremst en gomba. Du kan for eksempel
breake for å ta den og få en gul mynt av den, før du hopper videre bort og tar
pirajablomsten som gir deg en til. Det er en ute på øya. Om du tar den og står
stille, vil det være en snarvei som tar deg tilbake til der ved pirajablomsten.
Denne snarveien funker bare en vei. Gå på !-knappen igjen og kom deg opp på
sida. Ta de to myntene og gå til høyre. oppover. Gå oppover mot toppen, ta de to
gombaene for å få to mynter og ta de fem myntene på planken før du går tilbake.
Der hvor den raske Koopa er i den store verdenen er det nå en gomba, en liten
koopa og to mynter på veien. Koopaen gir deg en blå mynt, men ikke noe skall. Gå
ned og ta de to myntene ved veggen. Hopp opp på høyre for mynten på planka. Svøm
til høyre. Du kan lokke gombaen her nedi for at den skal dø i vannet. Deretter
går du på land igjen og hopper opp til venstre. Der er det en gomba. Gå tilbake
igjen og hopp videre. Der er det en gomba til. Hopp videre og ta de to myntene i
kassa. De to siste myntene i den lille verdenen får du av de to gombaene ved
pipa.

28 mynter i den lille verden og 148 i den store. Å ta alle 176 myntene er veldig
vanskelig, spesielt ettersom de små gombaene fort kan løpe ut av banen i iver og
de er vanskelige å ta på riktig måte. Men om du klarer det, kan du virkelig være
fornøyd med deg selv.6. Make Wiggler Squirm/Få Wiggler til å kvekke
----------------------------------------------

Kom deg helt til toppen av den minste verden og stump toppen sånn at vannet
synker. Kom deg til den store verdenen og kom deg opp til toppen igjen. Nå vil
det være mulig å komme ned og du kommer til bossen i denne verdenen. Den heter
Wiggler og vil si til deg:

Waa!
You've flooded my house!
Wh-Why??
Look at this mess!
What am I going to do now?
The ceiling's ruined, the door is soaked...
what to do, what to do?
Huff...huff...it makes me so...MAD!!!
Everything's been going wrong since I got this star...
It's so shiny, but it makes me feel...strange...

Oversatt:

Waa!
Du har oversvømt huset mitt!
Hv-Hvorfor??
Se på dette rotet!
Hva skal jeg gjøre nå?
Taket er ødelagt, døren er våt...
Hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre?
Huff...huff...det gjør meg så...SINT!!!
Alt har gått galt siden jeg fikk denne stjerna...
Den er så skinnende, men den får meg til å føle meg så...rar...

Dermed er kampen i gang. Wiggler er et tusenbein og du må hoppe på hodet hans
tre ganger. Om du hopper på en annen del av kroppen, vil du sprette litt og han
vil stoppe. Med en gang du hopper på ham, vil han snakke til deg igjen:

I can't take this anymore!
First you get me all wet, then you stomp on me!
Now I'm really, really, REALLY mad!
Waaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Oversatt:

Jeg kan ikke ta det mer!
Først gjør du meg klissvåt, så tramper du på meg!
Nå har du gjort meg virkelig, virkelig, VIRKELIG sint!!!
Waaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Unngå ham. Nå vil han begynne å følge etter deg. Han tar tre åttendedels liv om
han løper på deg. Jeg råder deg til å løpe mot en vegg, ta snuhopp og prøve å
lande på hodet hans. Enda en gang vil han snakke til deg:

Hey!
Knock it off!
That's the second time you've nailed me.
Now you're asking for it, linguine breath!

Oversatt:

Hei!
Kutt ut med det!
Det er andre gang du har naglet meg.
Nå ber du om det, linguiniånde!

(Jeg aner ikke hva linguini er, men brukte ordlista for å oversette det)

Løp fra ham. Nå vil han være raskere enn deg, så bare ta vanlig hopp og du vil
antakeligvis lande på hodet hand. Husk at det er to rader med gule mynter i
rommet om du skulle trenge dem. Når du klarer å lande på ham, vil han snakke til
deg for siste gang.

Owwch! Uncle! Uncle!
Okay, I give. Take this Star!
Whew! I feel better now.
I don't really need it anymore, anyway--
I can see the stars through my ceiling at night.
They make me feel...
...peaceful.
Plaese, come back and visit anytime.

Deretter krymper han og gir deg stjerna. Det han sa var:

Owwch! Onkel! Onkel!
Okay, jeg gir. Ta denne stjerna!
Whew! Jeg føler meg bedre nå.
Jeg trenger den egentlig ikke noe mer, heller--
Jeg kan se stjernene gjennom taket mitt om natta.
De får meg til å føle meg...
...fredfull.
Vær så snill, kom tilbake og besøk meg når som helst.

Så nå ble han plutselig helt vennlig? Merkelig type. Uansett, gå og ta stjerna
han ga deg.

 ____________________________________________
/____________________________________________\
||					  ||
|| G.14) Tick tock clock / Tikk takk klokka ||
||__________________________________________||
\____________________________________________/


Husk klokkas hemmelighet. Hva den lengste viseren peker på når du går inn, vil
ha noe å si for tempoet inne i verdenen. Dersom viseren peker på tolv, vil alt
stå stille. På enkelte av stjernene vil det da ikke gå an å ta dem. Dersom
viseren peker på tre, vil alt gå ganske sakte, så det er greiest å gå inn på tre
dersom klokka først skal gå. Før hver stjerne vil jeg si om du bør stoppe klokka
eller ikke. På noen vil jeg også ha en del for dersom du stopper klokka og en
for dersom du ikke gjør det. Siden det tar kort tid å ta 8 røde mynter, vil du
antakeligvis ikke kombinere det å ta 100 mynter med den stjerna, så jeg skriver
dem som to forskjellige.


1. Roll into the cage/Rull unn i buret
--------------------------------------

Her er det greiest om du stopper klokka, men du er ikke nødt. Du kan komme deg
oppover på to forskjellige måter og jeg vil selvfølgelig fortelle deg begge to.
Jeg tror den jeg forteller først er den raskeste.

Første måte:
Gå til høyre og hopp oppover fra plattform til plattform. Jeg antar at du har
stoppet tiden, hvis ikke går ikke dette. Pass på så du har nok fart og at du
ikke hopper i veggen når du hopper over. Hopp annenhver gang mot høyre og
venstre helt til det ikke går å hoppe mot høyre. Da er du snart oppe ved et sted
der det er en kule, en vanlig boks (tre mynter) og en viser.

Andre måte:
Gå til venstre og hopp over til trappene. Hopp opp trappene og løp mot venstre.
Hopp over til boksen, så til høyre over på plattformen og så videre til veien
som går langs veggen. Du vil komme til tre bokser. En snarvei er å ta kombinert
snuhopp og vegghopp for å komme rett opp til den øverste. Du kan velge å hoppe
fra boks til boks i stedet. Du bør snu kameraet litt om du skal gjøre det.
Dersom uret går, må du passe på sånn at du hopper når boksene snur seg og ikke
blir kastet ned. Når du er på toppen går du forbi en greie som vil prøve å dytte
deg ut dersom du er i gang og du vil ha kommet til stedet med en kule, en boks
og en viser.

Kom deg videre og hopp opp. Du kommer til et sted med roterende plattformer.
Hopp gjerne rett opp til den andre plattformen og så rett videre til den fjerde.
Du kommer til enda en greie som vil dytte deg ut, men jeg håper at den ikke er
noe problem. Nå er du i nærheten av stjerna. Du har kommet til buret. Gå ut på
den roterende plattformen og hopp derifra inn i buret. Ta stjerna.2. The pit and the pendulums/Fella og loddene
---------------------------------------------

Det er akkurat som på den første. Det er greiest å stoppe tida, men det er ikke
helt påbudt allikevel. Kom deg til buret der du tok den første stjerna, men gå
oppå buret og videre denne gangen. Hopp til plattformen som enten går opp og ned
eller står stille. Kom deg til neste etasje og klatre opp stanga. Hopp av og løp
forbi trekkoppmusa. Det er en trekantformet, roterende plattform her. Jeg pleier
bare å ta lengdehopp over til andre sida i stedet for å hoppe på den, men om du
vil, hopp på den. Fra der du er kan du se loddene som går frem og tilbake, men
her er en grei taktikk. På helt til enden av plattformen du er på og ta
lengdehopp til der stjerna er. Det er ikke så vanskelig å komme ut dit på en
annen måte, spesielt ikke dersom alt står stille, men du sparer tid.3(a). Get a hand/Få litt hjelp (Ikke stoppet)
------------------------------------------

Kom deg opp til der kula og viseren er. Du må ta veien til venstre. Pass på sånn
at den første kassa har snudd seg før du hopper på den. Pass også på at du ikke
hopper rett på loddene som går frem og tilbake. Når du kommer deg til stedet med
kula, boksen og viseren, går du på viseren. Det kan hende du må vente på at den
kommer. Når du står på viseren, bør du snu kameraet sånn at det peker rett
fremover i forhold til viseren. Stå litt ute på det røde, for det vil etterhvert
komme en strømkule, men den vil ikke treffe deg når du står der. Når viseren har
kommet til hullet i veggen der stjerna er, løper du rett frem og tar stjerna.3(b). Get a hand/Få litt hjelp (stoppet)
----------------------------------------

Kom deg opp til der viseren, kula og boksen er, deretter fortsetter du videre
bort til buret. Få ut på den roterende plattformen. Hopp deretter litt bortover
sånn at du faller ned nærme veggen. Du kan se hullet lenger nede. Styr mot det
og ta B for å endre såpass retning at du lander inni. Deretter tar du stjerna.4. Stomp on the thomp/Tramp på thompen
-----------------------------------

Gå inn når den peker på tre, for det er ikke mulig å ta denne dersom det står
stille. Du kan komme veldig nærme med klokka stoppet, men ikke helt frem.

Begynn å gå og fortsett til du er kommer til der trekkoppmusa er, men ikke løp
mot den, hopp opp andre veien og opp på plattformen som går opp og ned. Når den
er på toppen må du hoppe til venstre for å komme deg på den roterende, trekanta
plattformen. Men legg merke til om trekanten peker vekk, for da bør du vente til
neste gang. Fra den hopper du til den roterende plattformen og så videre opp til
de to kassene som snur på seg. Du kan hoppe med vanlig hopp først på den høyre,
så over til den venstre og så opp. Deretter skal du opp til venstre og det er
bare så vidt du kan hoppe langt nok med et vanlig hopp.

Her er det flere av dem som vil dytte deg ut, men begynn å løpe når den første
går innover. Det kan knapt nok kalles tidstrøbbel. Vel over på andre sida,
hopper du rett til den andre av plattformene med piler på. Hopp litt ut mot
venstre når du hopper videre til den tredje, for den tar deg mot høyre. Så
hopper du bare opp og begynner å gå rundt her oppe. I boksen er det tre mynter
om du vil ta den.

Du kommer etterhvert til to plattformer som snurrer rundt. Hopp på den første og
ta dobbelthopp sånn at du hopper over den andre. Deretter fortsetter du bare
oppover til du kommer til trekantede kasser som snur seg på samme måte som de
firkantede. Hopp på den første akkurat idet den snur, så hopper du til den andre
og så helt opp. Ikke gå videre, for det er en kule her, men stå der og vent på
at viseren skal komme. Gå på viseren og stå omtrent hvor du vil. Det er ingen
fiender underveis og du skal til plattformen med piler som tar deg nærmere
thompen. Prøv å beregne sånn at du kan ta bakoversalto opp mens den er nede, men
uten at du blir skøvet av plattformen. Når thompen kommer opp på toppen, hopper
du rett til stjerna.5(a). Timed jumps on moving bars/beregnet hopp på bevegelige plater (ikke
stoppet)
-------------------------------------------------------------------------

Kom deg opp nesten til trekkoppmusa og ta plattformen opp. Kom deg til den
firkantede plattformen, så til den runde og så bort på nettingen og ut på
kanten. Still deg klar til å ta bakoveralto opp på den nest nederste og gjør det
akkurat idet den går ut. Hopp deretter over til den øverste og fra den inn i
buret for å ta stjerna.5(b). Timed jumps on moving bars/beregnet hopp på bevegelige plater (stoppet)
-----------------------------------------------------------------------------

Kom deg rake veien til omtrent der trekkoppmusa er, men gå opp på plata som
ville bevegd seg om du hadde gått inn på et annet tidspunkt. Det vanskelige med
denne stjerna er å komme seg videre her. Da må du kombinere snuhopp og vegghopp
og når du tar vegghopp må du holde joysticken mot deg sånn at du kommer til den
trekantede plattformen. Hopp mot høyre over der hvor det er nettinggulv og kom
deg opp på sida. Ta bakoversalto opp på den nest nederste plata, hopp over på
den øverste og hopp inn i buret der hvor stjerna er.6. Stop time for red coins/stopp tida for røde mynter
-----------------------------------------------------

Som du kanskje forstår, på denne stjerna skal du stoppe tida. Gå til høyre og på
den første plattformen. Ta litt løpefart og hopp over til neste. Du får den
første røde mynten i lufta. Her er det viktig å passe på at du ikke hopper helt
inn på veggen. Det er også viktig å ha nok fart til å hoppe videre. På den andre
plattformen går du ut på kanten og tar andre mynt før du hopper til venstre opp
på neste. På fjerde plattform er det en og det er en til når du hopper opp etter
den. Gå til høyre og ta den røde mynten der oppe. Hopp enda lenger opp for å få
en i lufta og gå to trinn ned etterpå. Gå til venstre og ta den nest siste. Ta
bakoversalto når du tar den siste og du kommer antakeligvis rett på stjerna.100 mynter
----------

Stopp tida denne gangen også. Begynn med å ta de to bob-omb-ene. Deretter tar du
de åtte røde myntene og så går du ned igjen. Nede ved plattformene er det en
vanlig boks med 10 gule mynter i. Nå går du mot venstre og begynner å gå den
veien. Først er det to mynter oppå boksen. Når du hopper over til veien langs
vekken går du først feil vei sånn at du kommer til den vanlige boksen. Inni den
vanlige boksen er det tre mynter. Når du etter hvert kommer opp til viseren,
kula og boksen tar du boksen og de tre myntene inni.

Fortsett videre. Du kommer forbi de runde plattformene og forbi buret du kommer
opp til strømkula og de fem myntene. Klatre videre opp og gå forbi trekkoppmusa.
Men helt forbi kan du ikke gå, for du må ta de to kassene med tre mynter i hver.
Deretter fortsetter du i retning av loddene. Gå utover på den første veien og
bort til myntknappen. La meg bare si med en gang at dersom du ikke får alle de
blå myntene her, har du liten sjanse. Du kan gå glipp av én og fremdeles klare
det. Når du tar knappen går du tilbake til der du nettopp kom fra. Du ser snart
de sju blå myntene og tar dem. Du bør ha 82 mynter nå.

Kom deg tilbake igjen og forbi trekkoppmusa. Kom deg oppå plattformen som
egentlig skal gå opp og ned. Ta kombinert snuhopp og vegghopp for å komme opp
til den trekantede plattformen. Fortsett videre oppover til du kommer til
plattformen etter de to snukassene. Derfra hopper du til høyre og tar den
vanlige boksen her for å få tre mynter. Hopp tilbake og videre mot venstre nå.
Nå skal du forbi dytterene. Du må gå veldig forsiktig forbi, men om du er god
kan du i stedet ta kombinert snuhopp og vegghopp for å komme deg inn i buret
ovenfra. Om du gikk forbi må du hoppe til høyre inn i buret. Her er det en
vanlig boks med 10 gule mynter.

Fortsett videre og forbi plattformene med piler på. Det er tre gule mynter i den
første vanlige boksen du kommer til når du går rundt. Den boksen du kommer til
ved å hoppe på de egentlig-snurrende plattformene er det bare et liv i. Du
fortsetter rundt til du kommer til toppen. Løp fort forbi kulen idet den skyter
ildkule etter deg og bruk dobbelthopp på den første av kassene. Det er 10 gule
mynter i den, så nå bør du få en stjerne. Det er i tillegg alle myntene som er
på banen.

 ____________________________________
/____________________________________\
||				  ||
|| G.15) Rainbow Ride / Regnbueritt ||
||__________________________________||
\____________________________________/


1. Cruiser crossing the rainbow/Skip krysser regnbuen
-----------------------------------------------------

Det er to veier opp til de fire roterende plattformene. Du kan snu på kameraet
og ta lengdehopp ut til stanga, for deretter å klatre opp og hoppe av. Eller du
kan gå på teppet. Da må du hoppe av før flammen og komme på igjen etter den sånn
at du ikke blir truffet. Det er i hvert fall midt råd. Om du tok den første
veien kommer du deg helt til andre sida, hvis du tar den andre veien går du mot
venstre.

Kom deg opp på teppet. Jeg råder deg til å endre kameravinkelen sånn at du ser
tilbake mot der du nettopp kom ifra. Hopp over den første hindringen og den
andre kan du hoppe på for å ta en mynt, men det er like greit å ikke gjøre det.
Vent på teppet en stund og når neste hindring kommer, hopper du på. Du bør gå
ned på teppet mellom de to hindringene, for hvis du er av teppet for lenge vil
det forsvinne. Det er ingenting i kassa, så det er ingen vits i å ta den. Når du
kommer til enden, vil Lakitu være tilbake, men bare kom deg fort over på teppet
til venstre, så vil han ikke være etter deg lenge.

Nå vil du gå rundt og rundt en snurrende plattform. Ikke vær redd for den blå
flammen. Jeg har blitt truffet av den uten å miste liv. Noen runder vil de to
utstikkende platene gå over deg. På den siste der du går under, kan det godt
hende du vil bli skvist litt nedover. Ellers bør du vri kameraet hele tida. De
tre neste gangene må du hoppe over og deretter vil det gå greit. Pass på at
kameraet peker mot skipet. Hopp over de tre neste hindringene. Deretter snur du
deg mot høyre og tar bakoversalto over neste hindring. Kom deg fort av de
fallende plankene og hopp på planken til venstre. Gå over neste planken og ut på
skipet. Vinden vil komme med en gang, men det gjør ikke noe. Bare hopp opp til
venstre og ta stjerna.2. The big house in the sky/det store huset i himmelen
------------------------------------------------------

Det er to veier opp til de fire roterende plattformene. Du kan snu på kameraet
og ta lengdehopp ut til stanga, for deretter å klatre opp og hoppe av. Eller du
kan gå på teppet. Da må du hoppe av før flammen og komme på igjen etter den sånn
at du ikke blir truffet. Det er i hvert fall midt råd. Om du tok den første
veien kommer du deg helt til andre sida, hvis du tar den andre veien går du mot
venstre.

Kom deg opp på teppet. Jeg råder deg til å endre kameravinkelen sånn at du ser
tilbake mot der du nettopp kom ifra. Hopp over den første hindringen og den
andre kan du hoppe på for å ta en mynt, men det er like greit å ikke gjøre det.
Vent på teppet en stund og når neste hindring kommer, hopper du på. Du bør gå
ned på teppet mellom de to hindringene, for hvis du er av teppet for lenge vil
det forsvinne. Det er ingenting i kassa, så det er ingen vits i å ta den. Når du
kommer til enden, vil Lakitu være tilbake, men bare kom deg fort over på teppet
til høyre, så vil han ikke være etter deg lenge.

På de to første glassgreiene som kommer, bør du ta bakoversalto opp på dem og
vente på at teppet skal komme etter gjennom dem. Nå vil du snart komme inn i
huset for første gang av to. Det er viktig at du merker deg hvor på teppet
flammen vil treffe. Det er omtrent der den vil treffe neste gang også, bare litt
lengre bak. Prøv å hoppe over flammen, men om du blir truffet av den er det bare
å komme seg på igjen.

Nå kommer to glassgreier til som du begge ganske greit kan hoppe opp på, men
pass på så strømkula ikke treffer deg. Når du kommer inn i huset, må du huske på
hvor flammen vil treffe og stille deg på riktig plass på teppet sånn at du kan
stå stille uten å bli truffet. Kameravinkelen vil være litt vanskelig dersom du
skal hoppe og om du blir truffet av flammen, er det sikkert at du faller av. Når
teppet kommer opp, hopper du mot deg og tar stjerna.3. Coins amassed in a maze/mynter ???? i en labyrint (+100 mynter)
------------------------------------------------------------------

Begynn med å gå på teppet. Gå av på den første hindringen og gå og ta de gule
myntene. Når teppet forsvinner og kommer tilbake ved starten, snur du kamera og
tar lengdehopp tilbake dit. Deretter tar du lengdehopp over til stanga og firer
deg ned. Ta shy guyen og myntene fra den og fortsett nedover til fem gule
mynter. Still deg på venstre sida av vippeplattformen og når den har vippet
litt, løper du til høyre og hopper opp dit.

Snu kameraet sånn at du ser akkurat motsatt vei. Når huska kommer til deg,
hopper du på og stiller deg langt foran. Ta bakoversalto for å ta alle de fem
myntene og fortsett videre. Hopp på plankene og videre til vippeplattformen Vent
litt først når du står på vippeplattformen, så hopper du videre til plankene som
vil falle. Ta de to gule myntene på enden og vær rask med å hoppe av den
planken. Kom deg opp til de neste to myntene før du kommer deg videre. Ikke ta
noen sjanser med flammen selv om det kan se ut som du har tidstrøbbel. Derfra
faller du bare ned på vippeplattfprmen igjen uansett.

Fortsett videre ved å hoppe over til nye planker. Vent på den bevegelige
plattformen og hopp over på den. Når den kommer til andre sida, hopper du dit og
tar gombaen. Hopp opp de tre trinnene, ta de fem myntene på toppen og kom deg
ned igjen. Du kan ha 30 mynter nå. Hopp til høyre og løp over der det er fem
mynter. Still deg på den venstre av de tre plankene. Når den faller, vil du
havne nede på vippeplanken. Gå tilbake til stanga og klatre opp den.

På den første snurreplattformen tar du de åtte myntene. Vent på Lakitu, ta den
og prøv å få alle myntene. Om du bommer på noen av dem, er det ikke så farlig.
Kom deg til plattformen på andre sida og ta de åtte myntene der, før du går på
plattformen med hjerte og ut til den store murlabyrinten der. Først går du og
tar de to bob-omb-ene. Deretter går du bort til myntknappen. Dette er
antakeligvis den vanskeligste myntknappen. Se ved hjerte. Opp der skal du ta
mange vegghopp. Først hopper du mot den blå mynten som vil komme og så tar du
vegghopp oppover. Få tak i de fem myntene der også og snakk med den rosa
bob-omb-en.

Jeg håper forresten du har 84 eller mer nå, for da vil du på 100 mynter uten å
måtte gå ifra dette området. Gå til enden og en heis vil ta deg ned. Gå av på
venstre og ta den røde mynten. Ta snuhopp opp igjen og fra toppen her, ta
snuhopp til veggen og vegghopp så du kommer til den rød mynten. Om du ikke
klarer det, finnes det en annen metode også. Gå til venstre og over til
plattformen med de to trappetrinnene. Fra trappetrinnet i midten, tar du
bakoversalto mot høyre. Og tar mynten.

Fikk du ikke den ene mynten i stad, kan du hoppr opp til venstre og hoppe av
bakken i riktig øyeblikk for å få den. Da må du komme deg tilbake til samme
stedet igjen. Fra dette stedet hopper du til venstre og tar mynten og enda en
gang til venstre for å nå neste mynt. Gå ned og du vil høre kula skyte. Like
etter den skyter, går du til høyre på mynten og ned. Gå til venstre, ta mynten
ved kula og flykt fra den til høyre. Gå ned her og ta deretter lengdehopp mot
venstre. Skulle du ikke komme helt over kan du komme opp til den siste røde
mynten med vegghopp også. Stjerna vil komme rett ned til høyre, men om du ikke
har 100 mynter ennå, skal jeg si deg hva du må gjøre.

Ta veien mot huset i himmelen og ta alle myntene på veien. Du kan hoppe opp til
de fem myntene på den fallende planken med et dobbelthopp, sånn at du ikke er så
lenge på teppet at det begynner å bevege seg. Når du kommer til huset, forutsatt
at du har tatt stjerna eller bare har fem igjen til stjerna eller mindre, kan du
ta de fem myntene her og så ta en snarvei til labyrinten. Du kan også velge å ta
en runde til med teppet og gå av når du kommer inn i huset igjen. Da bør du også
ta denne snarveien:

Gå ut på balkongen og derfra tar du lengdehopp helt ut til labyrinten. Der er
det sterk vind. Gå mot sida som er nærmest de snurrende plattformene og ta
planka ned. I boksen er det bare et liv. Nå kan du gå å ta stjerna for røde
mynter, med mindre du enda har fler mynter igjen, eller du vil ta alle myntene.
Om du ennå har fler mynter igjen. Om du må ta flere mynter, bør du glemme å ta
stjerna for røde mynter. Kom deg heller opp til skipet som flyr. På skipet er
det nemlig en Lakitu, to bob-omb-er og en ring med åtte gule mynter. Om du skal
ta alle myntene må du også skyte deg med kanonen over til øya der den sjette
stjerna er. Der er også blubba, som gir deg de siste myntene. Det er 146 mynter
tilsammen om jeg ikke tar helt feil.4. Swingin' in the breeze/svingende i vinden
--------------------------------------------

Snu kameraet og ta lengdehopp til stanga. Fir deg ned og gå ned til
vippeplattformen. Still deg på venstre side en liten stund og hopp deretter til
høyre. Vri kameraet 180 grader, sånn at du ser mot der du nettopp kom fra. Hopp
over på huska og kom deg over til andre sida. Kom deg over plankene og til neste
vippeplattform. Derfra kommer du deg videre til flere planker, tar snuhopp,
eller bare snur og tar hopp for å komme deg opp til plankene, kommer deg forbi
flammen, over plankene, på den bevegelige plattformen som går frem og tilbake og
av den på andre sida.

Her er det en gomba. Hopp opp de tre trappetrinnene og gå til venstre. Kom deg
på huska og hopp over flammen på andre sida for å komme til stjerna.5. Tricky Triangles!/Vanskelige trekanter!
------------------------------------------

Snu kameraet og ta lengdehopp til stanga. Fir deg ned og gå ned til
vippeplattformen. Still deg på venstre side en liten stund og hopp deretter til
høyre. Vri kameraet 180 grader, sånn at du ser mot der du nettopp kom fra. Hopp
over på huska og kom deg over til andre sida. Kom deg over plankene og til neste
vippeplattform. Derfra kommer du deg videre til flere planker, tar snuhopp,
eller bare snur og tar hopp for å komme deg opp til plankene, kommer deg forbi
flammen, over plankene, på den bevegelige plattformen som går frem og tilbake og
av den på andre sida.

Her er det en gomba. Gå mot høyre og hopp over på plankene. Løp fremover og over
der myntene er. Du vil begynne å skli. Hopp over til de neste plankene Du kan
hoppe rett over flammene, så du trenger ikke vente. Når du trykker på !-knappen
vil trekantene snu seg. Da hopper du oppover. Fra den andre plattformen kan du
ta bakoversalto opp til den tredje siste og derfra hoppe videre. Uansett hva du
velger, kommer du antakeligvis til å få tidstrøbbel, så hver forberedt og hvis
du hører på luden at du har dårlig tid, er det best å hoppe ned mot deg. Da
overlever du i hvert fall. Det er lett å skli ned og dø når trekantene snur seg.
Når du kommer opp til plattformen, finner du en stjerne.6. Somewhere over the rainbow/et sted over regnbuen
---------------------------------------------------

Dersom du allerede har tatt åtte røde mynter og hundre mynter og fulgte mitt
tips om å snakke med den rosa bob-omb-en, er det bare å komme deg opp til skipet
som flyr. Jeg vil kopiere det jeg skrev på den stjerna og lime det inn, i
tilfelle du har glemt det:

Det er to veier opp til de fire roterende plattformene. Du kan snu på kameraet
og ta lengdehopp ut til stanga, for deretter å klatre opp og hoppe av. Eller du
kan gå på teppet. Da må du hoppe av før flammen og komme på igjen etter den sånn
at du ikke blir truffet. Det er i hvert fall midt råd. Om du tok den første
veien kommer du deg helt til andre sida, hvis du tar den andre veien går du mot
venstre.

Kom deg opp på teppet. Jeg råder deg til å endre kameravinkelen sånn at du ser
tilbake mot der du nettopp kom ifra. Hopp over den første hindringen og den
andre kan du hoppe på for å ta en mynt, men det er like greit å ikke gjøre det.
Vent på teppet en stund og når neste hindring kommer, hopper du på. Du bør gå
ned på teppet mellom de to hindringene, for hvis du er av teppet for lenge vil
det forsvinne. Det er ingenting i kassa, så det er ingen vits i å ta den. Når du
kommer til enden, vil Lakitu være tilbake, men bare kom deg fort over på teppet
til venstre, så vil han ikke være etter deg lenge.

Nå vil du gå rundt og rundt en snurrende plattform. Ikke vær redd for den blå
flammen. Jeg har blitt truffet av den uten å miste liv. Noen runder vil de to
utstikkende platene gå over deg. På den siste der du går under, kan det godt
hende du vil bli skvist litt nedover. Ellers bør du vri kameraet hele tida. De
tre neste gangene må du hoppe over og deretter vil det gå greit. Pass på at
kameraet peker mot skipet. Hopp over de tre neste hindringene. Deretter snur du
deg mot høyre og tar bakoversalto over neste hindring. Kom deg fort av de
fallende plankene og hopp på planken til venstre. Gå over neste planken og ut på
skipet. Vinden vil komme med en gang, men det gjør ikke noe.

Når du er på skipet går du helt bak på skipet, hopper opp der og går ned i
kanonen. Fra kanonen kan du skyte deg til stanga på øya der blubba og stjerna
er. Sikt på midten av den runde regnbuen. Du kan også sikte litt høyere eller
litt lavere, så lenge du treffer stanga. Stjerna er i den vanlige boksen. Bruk
gjerne trikset med å trykke Z akkurat idet du tar stjerna.

 __________________________________________________________________________
/__________________________________________________________________________\
||									 ||
|| G.16) Bowser 1: Bowser in the dark world / Bowser i den mørke verdenen ||
||________________________________________________________________________||
\__________________________________________________________________________/


Røde mynter er selvfølgelig inkludert. Første gang du kommer inn i verdenen, vil
Bowser snakke til deg.

Bwa ha ha ha!
You've stepped right into my trap, just as I knew you would!
I warn you, "friend," watch yor step!

Som betyr:

Mo ha ha ha!
Du har gått rett i fella mi, som jeg visste du ville!
Jeg advarer deg, "kammerat," se hvor du går!

Ja da, samme det. Det kan være en liten fordel å ha tatt grønn knapp når du skal
ta åtte røde mynter, men det er ikke helt nødvendig. Begynn å gå til høyre og ta
den grønne boksen hvis du kan. Gå over planka eller hopp over og du kommer snart
til en flammekaster. Om du har metallua, går du rett på !-knappen, hvis ikke
venter du til flammen er av. Om du har metallua på, kan du gå ut og ta den røde
mynten først. Om du har vanlig lue, bør du gå tilbake igjen og ta noen
lengdehopp for å gå fortere (bare pass på så du ikke faller ned der hvor planken
er). Når du kommer helt på enden går du mot kamera og ut til mynten. Det kan
være litt vanskelig å snu her, så jeg pleier å ta bakoversalto tilbake.

Gå tilbake og om du ikke har metalue, tar du mynten som er på enden av der
flammen er. Trykk på knappen, så venter du til det har vært flamme en gang før
du løper ut. TYa snuhopp og styr deg til høyre sånn at du kommer unna flammen i
tide. Gå på platene når du fortsetter videre mot høyre, eller bare ta lengdehopp
over. Du kan ta en snarvei opp den bratte bakken på andre sida ved å ta
lengdehopp og så bare løpe, men ta et hopp på slutten for å komme opp. Ellers må
du gå rundt. Da bør du hoppe litt opp sånn at du ikke trenger å gå forbi
flammekasteren.

På toppen hopper du over på en av de fire plattformene som går rundt. Hopp
videre på enden. I kassa er det et liv. Gå opp trebroa og begynn å gå mot
venstre. Se opp for strømkulene på veien. Ved den ene krystallen er det en rød
mynt. Når du kommer deg til enden, kommer du deg ut til den vanlige boksen ved
hjelp av greia som går ut og inn. Like nedenfor denne plattformen er den fjerde
røde mynten. Ta den og gå deretter ut ved hjelp av inn-ut-greia. Hopp bortover
mot venstre så du lander på den av plattformene som er lengst unna. Stå ute på
venstre kanten på den så du får den femte røde mynten. Deretter går du videre
til neste plattform og så videre til der det er en gomba.

Gå til enden her og til venstre. Følg planken til enden og ta den sjette røde
mynten. Den er på andre siden av den hvite piggen. Den er tett ved piggen. Gå og
ta den, og se opp for strømkula, deretter går du tilbake og over på
vippeplattformen. Vent litt mens du står på den før du løper frem og hopper
videre til neste. Vent litt til før du hopper opp på plattformen. Snu deg rundt
og ta lengdehopp over til plattformen. Hopp til neste plattform og så til siste
plattform der den nest siste røde mynten er. Kom deg tilbake til den høyeste
plattformen, gå ut på kanten til venstre og ned. Du vil lande i nærheten av
eller på den siste røde mynten. Stjerna vil komme ved pipa.

Hopp over til der gombaene er, gå på sida og hopp opp trinnene. Trykk på
!-knappen og det vil komme trappetrinn som du kan hoppe på for å komme opp til
toppen. Gå rundt pipa, ta stjerna og velg "You bet" før du går ned i pipa. Nå må
du kjempe mot Bowser for første gang. Han kommer til å si:

Tough luck, Mario!
Princess Toadstool isn't here...Gwa ha ha!!
Go ahead--just try to grab me by the tail!
You'll never be able to swing ME around!
A wimp like you won't throw me out of here!
Never! Ha!

Det betyr:

Uflaks, Mario!
Prinsesse Toadstool er ikke her...Mo ha ha!!
Kom igjen--bare prøv å ta tak i halen min!
Du vil aldri være i stand til å svinge MEG rundt!
En pusling som deg vil ikke kaste meg ut herfra!
Aldri! Ha!

Som du allerede har forstått, mange bosser gir deg hint om hvordan du skal ta
dem. Ja, du skal kaste ham, men du skal ikke kaste ham ut, du skal kaste ham på
en av bombene hans. Først går du rundt ham og plukker ham opp i halen ved å
trykke og holde B. Han rekker antakeligvis ikke å få gjort et eneste angrep. Du
snurrer ham rundt ved å ta joysticken rundt og rundt og kaster ham ved å slippe
B. Jo mer du svinger, jo mer fart får han rundt. Du kan prøve å kaste ham helt
til bomba, men om du er feig, kan du i stedet snurre ham en runde, kaste han og
ta tak igjen. Da vil han ikke rekke å reise seg. Du trenger bare få ham på bomba
en gang.

Skulle du ikke ta ham akkurat så lett, har han disse angrepene: Når han er nærme
kan han blåse ild rett frem. Da kommer det frem mynter når ilden forsvinner. Er
han langt ifra kan han ta og hoppe langt etter deg. Da mister du tre åttendedels
liv om han lander i nærheten av deg. Hopp og du vil ikke miste liv av det. Når
du tar ham, sier han:

Grrr!
I was a bit careless.
This is not as I planned...
but I still hold the power of the Stars, and I still have Peach.
Bwa ha ha!
You'll get no more Stars from me!
I'm not finished with you yet, but I'll let you go for now.
You'll pay for this...later!

Oversatt:

Grrr!
Jeg var litt halvhjertet.
Dette er ikke som planlagt...
men jeg har fremdeles kraften fra stjernene, og jeg har fremdeles Peach.
Mo ha ha!
Du vil ikke få flere stjerner fra meg!
Jeg er ikke ferdig med deg ennå, men jeg vil la deg gå foreløpig.
Du vil betale for dette...senere!

Deretter dør han og gir deg en nøkkel.

 _________________________________________________________________
/_________________________________________________________________\
||								 ||
|| G.17) Bowser 2: Bowser in the fire sea / Bowser i flammehavet ||
||_______________________________________________________________||
\_________________________________________________________________/


Ingen inngangsord denne gangen. Begynn med å gå til høyre og kom deg på
jernplattformen som vil føre deg over lavaen. Det kommer en enkel hindring
ganske fort. Ta gjerne livet. Når du kommer på igjen, vil snart plattformen
synke i lavaen. Hopp over til den gule mynten og videre til neste til høyre. Om
du snur kamera er det fullt mulig å ta lengdehopp bort til land. Hvis du ikke er
så utålmodig, men litt mer forsiktig, venter du på at plattformen kommer opp av
havet igjen før du fortsetter.

Fremover er det sånne plattformer som synker og stiger i lavaen. Om du tar
lengdehopp, kommer du nesten over. Det gjør ikke så mye om du havner i lavaen,
for rett frem er det et hjerte. For å komme til den første røde mynten, går du
oppover på gittergulvet. På enden må du beregne sånn at du hopper over hullet og
får mynten uten å falle nedi. Det er mulig å komme seg opp igjen når du kommer
nedi. Ta gjerne myntene om du kommer nedi og mister liv. Deretter går du
tilbake. Fortsett videre forbi gombaene og på stanga til plattformen som hever
og senker seg. Vri deg mot venstre og hopp av når den er på toppen. Hopp på
mynten på kanten av første vippeplattform før du fortsetter videre og klarter
opp stanga.

Hopp opp mot høyre der det er en rød mynt i taket. Ta den med snuhopp dersom du
bommer. Deretter går du til venstre på plattformen som vil gå oppover. Gå til
høyre og av den med en gang. Gå deretter ned der den var og pass på å treffe den
røde mynten. Kom deg opp igjen til samme sted og ta heisen oppover på ordentlig
denne gangen. Er du veldig utålmodig av deg, kan du komme deg fortere opp ved å
ta en serie med vegghopp. Når du er oppe går du til venstre og tar lengdehopp
over. Løp frem til du kommer på det flate.

Gå opp fremover og til venstre. Pass deg for bøllen og ta mynten. Hopp ned mot
deg og litt til venstre. Ta B like før du lander for å unngå å miste liv. Kom
deg over de bevegelige plattformene, gjerne ved å ta lengdehopp. Løp opp
oppoverbakkene. Til du kommer til der det er en rød mynt, eller der du ser en
tynn skygge. Om du ser en tynn skygge, er mynten for høyt oppe, så vent mens
plattformen hever seg. Deretter fortsetter du opp til toppen og på riktig
tidspunkt går du av til venstre. Gå rundt til du kommer til toppen. Ta
lengdehopp utover og brems litt sånn at du lander ved myntene. Løp videre når
lavaen er passende og ta den røde mynten foran flammekasteren når den ikke
blåser flammer.

Når du kommer til enden, er det et hjerte, så det gjør ikke så mye om du blir
tatt av flammene et par ganger. Du kan ta bakoversalto rett fra plattformen som
hever og senker seg og opp. Hvis du hopper fra stanga risikerer du å komme for
høyt. Når du er kommer videre herfra, går du på neste stang mens den er på
toppen. Senk deg ned og gå av. Kom deg på neste stang og helt opp til toppen, så
høyt at du har beina stikkende oppover. Stjerna vil komme frem når du tar den
røde mynter. Kom deg ned igjen og vent til neste gang plattformen er på toppen.
Da hopper du fremover, holder joysticken fremover og A inne for å komme helt
bort og ta på kanten. Du må ikke ha joysticken fremover med en gang, for da
treffer du veggen. Kom deg opp og gå forsiktig til venstre der du skal hoppe
opp. Ta gjerne kassa med livet, så tar du lengdehopp videre bort til stjerna.

Velg "you bet," før du går mot høyre. Hopp til forrige plass og hopp videre ned.
Ta B før du lander. Løp over platene som vil falle og ned i det merkelige
hullet. Enda en gang skal du kjempe mot Bowser. Og han vil selvfølgelig snakke
til deg igjen:

Pestering me again, are you, Mario?
Can't you see that I'm having a merry little time, making mischief with my
minions?
You return those stars!
My troops in the walls need them!
Bwa ha ha!

Som vanlig, skal jeg oversette:

Plager meg igjen, gjør du, Mario?
Can du ikke se at jeg har en gledelig liten stund med å lage ugang med
undersottene mine?
Gi tilbake disse stjernene!
Mine tropper i veggene trenger dem!
Mo ha ha!

Han begynner med å hoppe opp og tippe plattformen. Pass på at du løper i omvendt
retning av ham sånn at du ikke sklir rett i lavaen. Men du kan slutte å løpe
litt tidlig sånn at du kommer deg ned til ham fort. Det er mulig å ta tak i
halen hans før han får samlet seg igjen. Så bruk enten den feige metoden eller
ikke for å få ham på en bombe. Du trenger bare ta ham én gang denne gangen også.

Skulle det ikke gå så lett, så begynn med å gå rundt ham, men merk at det er
veldig vanskelig og at han i tillegg forsvinner og dukker opp igjen om du gjør
det for bra. Grunnen til at du skal gjøre det, er at hvis du løper for langt
vekk på begynnelsen vil han hoppe opp og tippe plattformen igjen. I stedet går
du litt rundt ham før du tar lengdehopp for å komme deg et stykke bort, til i
nærheten av en bombe. Denne gangen har han nemlig en ny taktikk. Han løper
veldig fort mot deg. Ta bakoversalto for å komme over han og han vil komme på
kanten der han må passe seg for ikke å komme uti. Grip ham i halen og kast ham
på bomba i nærheten. Når du tar ham, sier han:

Ooowaah!
Can it be that I've lost???
The power of the Stars has failed me...this time.
Consider this a draw.
Next time, I'll be in perfect condition.
Now, if you want to see your precious Princess, come to the top of my tower.
I'll be waiting!
Gwa ha ha ha!

Oversettelse:

Ooowaah!
Kan det være at jeg har tapt???
Kraften fra stjernene har sviktet meg...denne gangen.
Se på dette som uavgjort.
Neste gang vil jeg være i perfekt form.
Nå, om du vil se din kjære prinsesse, kom til toppen av tårnet mitt.
Jeg vil vente!
Mo ha ha ha!

Deretter får du nøkkelen.

 _________________________________________________________
/_________________________________________________________\
||							 ||
|| G.18) Bowser 3: Bowser in the sky / Bowser i himmelen ||
||_______________________________________________________||
\_________________________________________________________/


Du begynner ute på en stor pil. Hopp videre derfra. Her kan du ta et trippelhopp
for å komme helt til greia som går inn og ut. Hopp over kassa og dytt den så
langt det går. Ta bakoversalto opp til den røde mynten og pass på å lande på
kassa igjen. Deretter fortsetter du videre mot høyre. Her trenger du ikke løpe
over hele den vippende greia, du kan like godt gå rett mot venstre og hoppe fra
mynt til mynt. Gå rett opp den bratte oppoverbakken, forbi gombaene og over den
roterende plattformen. Ta den rød mynten i hjørnet og unngå pirajablomsten før
du fortsetter. Gå ned i stedet for å gå på vippeplattformen, snu kameraet 180
grader, gå og ta den røde mynten før du snur kameraet tilbake og går opp på
vippeplattformen.

Fra vippeplattformen hopper du videre til de fire plattformene som går rundt.
Når plattformen er på toppen tar du bakoversalto opp og går til høyre. Trykk på
!-knappen, hopp over og kom deg opp trappetrinnene mens de fremdeles er der. Gå
opp bakken, men vær obs på flammekasteren. På toppen er det en rød mynt ute på
kanten. Ta mynten og kom deg over og ned på andre sida. Om du blir irritert av
flammekasterne, kan du prøve å hoppe forbi dem og trykke B før du lander. Gå
over det sjakkfargede området og kom deg på plattformen med pila på. Kom deg av
den når du kommer til stedet med hjerte og så på den igjen.

Fra første hindring må du hoppe opp og ta den røde mynten. Vent oppe på denne
planken en liten stund sånn at plattformen kommer forbi. Når du tar den røde
mynten, vil du skli og forhåpentligvis lande på plattformen. Deretter følger det
to hindringer til - den første med et liv på, før du går ned. Gå forbi
bob-omb-ene og ta den røde mynten på baksida av piggen med kula på. Kom deg fort
videre og bort til stanga. Vri kameraet sånn at det som før var høyre, blir
fremover. Hopp av stanga når du når toppen, løp forbi gombaen og hopp ut til
stanga med mynter på. Fra den er det mulig å hoppe over greia som går inn og ut,
dersom du stuper i hoppet. Løp forbi bob-omb-ene og kula og snu kameraet tilbake
sånn som du har hatt det før.

Hopp over på en av plattformene som går rundt. Stå på den, vendt mot høyre og
hold inne Z. Like etter at du først ser en plattform fra den andre snurregreia,
tar du bakoversalto for å lande på plattformen som kommer etter den. Så hopper
du av til venstre og du er i nærheten av mål. Løp fremover gjennom motvinden og
pass deg for gombaene. Når du kommer til enden, snur du kameraet litt, hopper av
på sida av trappa og tar den røde mynten under trappa. Stjerna kommer like bak
pipa. Gå opp trappa, forbi pipa, velg "you bet" og kom deg ned i pipa. Her
kommer den siste bossen i spillet. Musikken er pipeorgel og lyset får Bowser til
å se ekstra skummel ut. Bowser sier dette til deg:

Mario! You again!
Well that's just fine--I've been looking for something to fry with my fire
breath!
Your Star Power is useless against me!
Your friends are all trapped within the walls...
And you'll never see the Princess again!
Bwa ha ha ha!

Oversatt:

Mario! Deg igjen!
Vel det er bare fint--jeg har sett etter noe å steke med den flammende ånden
min!
Dine stjernekrefter er ubrukelige mot meg!
Dine venner er alle fanget inni veggene...
Og du vil aldri se prinessa igjen!
Mo ha ha ha!

Denne gangen har Bowser et farlig angrep der han puster ild rett oppover. Da vil
det regne ild over hele banen, inkluderte blåe flammer som spretter rundt. Vær
rask med å ta ham i halen sånn at han aldri får brukt det angrepet. På denne
banen er det veldig smart å bruke den litt feige taktikken. Du må ta ham tre
ganger. De to første gangene, når du får ham på en bombe, bør du prøve å ta tak
i halen hans før han kommer seg opp. Den andre gangen, vil deler av banen
forsvinne og banen vil få form som en stjerne, så da blir du nødt til å kaste
ham langt og beregne. Det finnes ingen hemmeligheter med hvordan du skal ta ham,
du må bare prøve til du får det til.

Men et tips vil jeg gi deg. Dersom du dør, er det et liv bak søyla lengst fremme
til venstre. Om du tar det livet mellom hver gang, får du aldri game over.
Etters bør du vite at om du bommer og slenger han utfor, vil han hoppe opp og
lage elektriske bølger som går langs bakken. Om han gjør det, bør du komme deg
litt på avstand når han hopper, deretter hoppe mot ham så begge bølgene bommer.
Han kan også bruke løpinga si på denne banen, så du kan bruke samme taktikk som
på Bowser 2. Når du tilslutt slår han, sier han dette:

Nooo!
It can't be!
You've really beaten me, Mario?!!
I gave those troops power, but now it's fading away!
Arrgghh!
I can see peace returning to the world!
I can't stand it!
Hmmm...It's not over yet...
C'mon troops!
Let's watch the ending together!
Bwa ha ha!

Deretter blir han til en stor stjerne. Det han sa var:

Neei!
Det kan ikke være sant!
Du har virkelig slått meg, Mario?!!
Jeg ga disse troppene krefter, men nå forsvinner de!
Arrgghh!
Jeg kan se fred vende tilbake til verden!
Jeg kan ikke fordra det!
Hmmm...Det er ikke over ennå...
Kom igjen tropper!
La oss se slutten sammen!
Mo ha ha!

Han vil si noe litt annerledes dersom du tar ham etter først å ha fått tak i
alle de 120 stjernene:

Noooo!
You've really beaten me this time, Mario!
I can't stand losing to you!
My troops...worthless!
They have turned over all the Power Stars!
What?!
There are 120 in all???
Amazing!
There were some in the castle that I missed??!!
Now I see peace returning to the world...Oooo!
I really hate that!
I can't watch--I'm outta here!
Just you wait until next time.
Until then, keep that Control Stick smokin'!
Bwwaa ha ha!

Oversatt:

Neeii!
Du har virkelig slått meg denne gangen, Mario!
Jeg kan ikke fordra å tape for deg!
Mine tropper...Verdiløse!
De har gitt fra seg alle stjernene!
Hva?!
Det er 120 i alt???
Utrolig!
Det var noen i slottet som jeg ikke fant??!!
Nå ser jeg fred komme tilbake til verden...Åååå!
Jeg hater det virkelig!
Jeg kan ikke se--jeg drar herfra!
Bare vent til neste gang.
Til da, hold den joysticken rykende!
Moo ha ha!

Ta stjerna. Du får på deg flygelua. Da tar Mario et ekstra stilig trippelhopp og
flyr ut av banen.

 _____________________________________
/_____________________________________\
||				   ||
|| G.19) Slottets hemmelige stjerner ||
||___________________________________||
\_____________________________________/


Jeg har allerede fortalt deg om de tre stjernene du får for røde mynter i
Bowser-verdenene. Jeg har også fortalt deg hvor de tre Toadene som vil gi deg
stjerne når du snakker til dem befinner seg (se delen om slottet og alle
verdenene). De som da er igjen, skal jeg fortelle deg om.


Kaninene (2 stjerner)
----------------------

Kaninene vil dukke opp i slottets kjeller, ikke langt unna bildet med
lavaverdenen. Det kommer en når du har 15 stjerner og en når du har 50 stjerner.
Den første vil ikke være spesielt rask. Jeg ville anbefale deg å få den til å
løpe mot inngangen til skiftende sand land og deretter løpe mot den, men snu før
den kommer bort. Snur du i riktige øyeblikk, vil den være like foran deg og lett
og ta (med B).

Den andre kaninen er noe raskere og du må kanskje bruke litt mer tid på den.
Trikset er å lokke den til et sted der den må snu, for da blir den nødt til å
løpe mot deg. Utenom det er det bare å lære seg å beregne sånn at du får tatt
den når den løper mot deg.The princess's secret slide/prinsessens hemmelige sklie (2 stjerner)
--------------------------------------------------------------------

Sklia er i døra med et ettall på oppe til høyre i det første rommet. Innenfor
døra må du gå inn i bildet til høyre. Det er to forskjellige stjerner i sklia.
Den ene stjerna kommer hvis du klarer å bruke mindre en 21 sekund på sklia, mens
den andre er inne i den vanlige boksen på slutten av sklia.

Når du skal gjøre det raskt, bør du ta fart og stupe fremover idet du kommer på
sklia, sånn at du sklir på magen. Du må også holde joysticken fremover for å få
mest mulig fart. Prøv å kutte de to første venstresvingene. Deretter kommer en
nedoverbakke før det kommer en høyresving der det er mulig å falle utfor. I
begynnelsen av svingen bør du holde joysticken skrått oppover og mot høyre, men
på slutten må du holde rett mot høyre for ikke å komme utfor. Holder du rett til
høyre for tidlig er det også fare for at du kan svinge for mye og falle av på
den andre sida. Men ta det med ro. Du mister ikke liv om du faller av sklia, du
kommer bare ned i inngangshallen igjen.

Skli fremover og kutt de siste tre svingene mest mulig ved å holde joysticken
rett mot venstre, deretter rett mot høyre og så rett mot venstre igjen før du
sklir rett frem mot streken. Om du ikke klarer det med en gang, må du ikke
fortvile. Det er bare å prøve mer, så blir du bedre etter hvert. Den første
gangen kan du ta stjerna i boksen hvis du ikke klarer stjerna for under 21
sekunder.Rød boks - tower of the wing cap/flygeluas tårn
-----------------------------------------------

Når du har ti stjerner kommer det et lys i inngangshallen. Om du da trykker C^
og ser opp mot lyset, vil du komme inn i verdenen. Når du har trykket på den
røde knappen, vil ikke lyset komme i inngangshallen mer, men det vil fremdeles
være mulig å komme inn i verdenen ved å se opp. Denne verdenen fungerer akkurat
som sklia, om du faller utfor, vil du havne nede i inngangshallen igjen uten å
miste noe liv.

Først kommer du deg gjennom teksten. Du vil fly litt nedover og så oppover
igjen. Deretter bør du tappe joysticken fremover, slippe litt, fremover, slippe
litt osv sånn at du flyr mest mulig rett frem med retning mot de røde myntene.
De gule har ingenting å si. Prøv å ta begge to samtidig med hanskene dine,
deretter svinger du til venstre og littegrann nedover for å ta de to neste. Prøv
å fly mest mulig rett på på dem også. Ny venstresving og prøv å fly rett på rød
mynt nr. 5 og 6. Deretter nok en venstresving og ta de to siste myntene før du
flyr inn på tårnet i midten og trykker på den røde knappen for å aktivere de
røde kassene.

Om du fikk alle myntene, gå bort og ta stjerna. Om du ikke fikk dem, ikke
fortvil. Bare ta den røde kassa for å få en ny flygelue, løp mot myntene og ta
et trippelhopp med fart. Du må begynne førstehoppet litt før den røde knappen.
Når du kommer i lufta, holder du joysticken nedover til du treffer myntene. Det
krever ganske god beregning, men det går.Grønn boks - cavern of the metal cap/metalluas grotte
-----------------------------------------------------

Denne kommer du til ved å gå via disige labyrintgrotten. Se stjerna som
forteller om det svømmende beistet. Du kommer deg dit og opp på hodet til
"beistet," men denne gangen styrer du ikke beistet mot øya i midten, men heller
mot jerndøra som man ikke kan hoppe til fra vannet. Hopp over på det rød og bruk
B for å komme lengre om du må. Gå inn gjennom jerndøra, løp gjennom rommet og
hopp ned i oljebadet.

Det kommer til å komme litt tekst her også, men ignorer den. Løp fremover og ta
de to hundene. Myntene fra dem er uviktige. Gå til venstre og hopp over til
hunden. Løp på den og gå videre til venstre og hopp over til siste hunden som du
tar før virkningen går av. Stedet du er på er inni fossen, så om du går andre
veien og følger strømmen, vil du ende opp utenfor slottet. Men det skal du
selvfølgelig ikke gjøre.

Gå over broa og ta de to røde myntene inne i krokene. Det er også et liv der.
Etter det går du videre til øya med dn grønne knappen på. Trykk på den for å
aktivere de grønne boksene og ta i tillegg de to røde myntene på sidene. Hopp
tilbake til den grønne boksen på den lille øya. Ta den og få på deg lua. Gå ned
i vannet. Begynn å gå med klokka rundt den store øya (mot venstre om kamera ikke
har snudd seg, mot høyre om det har) til du kommer til første røde mynten på
bunnen. Deretter snur du og går andre vei. Når du har fått tatt de tre siste
myntene vil stjerna komme i en ring av mynter like ved deg. Så hopp på den.Blå boks - Vanish cap under the moat/forsvinningslua under vollgrava
--------------------------------------------------------------------

Har du glemt hvordan du kom hit? Eller kanskje du ikke leste delen om slottet og
alle verdenene i det hele tatt? La meg i så fall gi deg en pekepinn: Når du går
ut døra fra rommet med disige labyrintgrotten, går du til venstre og inn tredøra
som er der. Svøm ned i bassenget og over til andre sida. Der må du stumpe de to
steinplatene for å senke vannet. Gå ut og til høyre til du ser et hull som du
kan gå ned i.

Det vil komme tekst på den også, men ignorer teksten som vanlig. Løp fremover og
hold joysticken bakover når du begynner å skli, sånn at du vil bremse ned farten
når du kommer til plattformen med en rød mynt på. Hopp til høyre sånn at du
kommer omtrent midt på banen. Hold joysticken oppover igjen og du sklir
forhåpentligvis på den røde mynten. Deretter går du rett fremover og kommer på
en plattform med et liv. Gå rett fremover igjen og du kommer på en plattform med
en rød mynt. Hopp til høyre ned på plattformen med den fjerde røde mynten før du
sklir ned til bunnen (men ikke ned i avgrunnen).

Skulle du bomme på noen mynter, kan du krabbe opp igjen, men det går veldig
sakte, så jeg tror nesten det er raskere å bare hoppe ned i avgrunnen, svømme
bort og hoppe opp av vannet og så løpet til hullet igjen for å begynne på nytt.
Når du har klart det og kommet ned til bunnen, løper du til høyre og rundt
hjørnet. Se opp for alle kulene. Kom deg over vippeplattformen og forbi kula og
strømkula. Skulle du bli truffet, så er det i hvert fall tre mynter i den
vanlige boksen. Nå kommer du til et sted med mange plattformer som går rundt.
Hopp på den første og vent. Når du kan hoppe på mynten gjør du det.

Vent på at vippeplattformen skal rekke å vippe litt før du løper videre. Hopp på
mynten og pass på å lande på en plattform. Nå bør du hoppe ned på en plattform
på de neste snurregreiene, for denne plattformen vil vippe så du faller av. Det
kan hende du mister to åttendedels liv når du lander, men det gjør ikke noe. Snu
deg med ryggen til veien du skal, og når du nesten er kommet til toppen av
snurregreia, tar du bakoversalto, tar mynten og lander på neste plattform.
Derfra kan du ta bakoversalto opp til toppen. Løp forbi boksen og knappen og ta
den røde mynten som får frem stjerna før du trykker på knappen. Deretter tar du
boksen for å få forsvinningslua og løper gjennom gitrene inn til stjerna.The secret aquarium/det hemmelige akvariet
------------------------------------------

Gå inn døra inn til første vannverden. Deretter går du til høyre og inn i hullet
oppe på veggen, for eksempel med bakoversalto. Her inne er du i vann, men det er
ingen overflate her, så du er nødt til å få mynter underveis for å overleve. Det
som er bra, er at det er lett å få alle myntene uten å miste livet. Du svømmer
rett frem på første røde mynt som er i en ring med åtte mynter, så svømmer du
til venstre mot neste røde mynt, til venstre igjen mot tredje og til venstre
igjen mot fjerde.

Svøm ned til bunnen og ta den røde mynten som er på bunnen i nærheten av
hjørnet. Det er også røde mynter i de andre hjørnene, så svøm til dem også.
Stjerna vil havne i midten av banen, så svøm dit. Du burde ikke ha noen
pusteproblemer underveis.Wing Mario over the rainbow/flyge-Mario over regnbuen
-----------------------------------------------------

La meg advare deg med en gang, denne verdenen kan være veldig irriterende. Du
mister ikke liv når du dør, men du faller ned ifra himmelen og lander utenfor
slottet der hvor det fremdeles er vann etter at du har senket vannet. Husker du
hvordan du kom til den. I det siste rommet før Bowser 3 drar du opp til venstre.

Når du kommer inn i verdenen, begynner du med å ta den røde mynten rett bak deg.
Gå deretter fort til boksen og få på deg flygelua. Snu kameraet 180 grader og gå
rett frem. Fly utfor og følg regnbuen ned til øya med en rød boks og en rød
mynt. Ta gjerne den røde boksen for en ny flygelue, men du har ikke tidstrøbbel.
Snu deg en halv runde rundt så du ser andre veien. Begynn å fly og fly litt til
venstre for å komme til en nesten helt lik øy. Der tar du den tredje mynten og
eventuelt den røde boksen før du følger regnbuen ned til den rosa øya. Du får et
liv om du klatrer opp stanga. Ta den røde mynten og snakk med den rosa
bob-omb-en så den åpner kanonen. Skaff deg en ny flygelue og gå ned i kanonen.

Still siktet litt til høyre og skyt mot kanonen på den lille, rosa øya med spiss
bunn. Sikt litt over, men ikke hver for nøyaktig, det er lett å stille på
retningen når du først flyr. Kom deg ned i denne kanonen, snu siktet til venstre
og litt opp så du ser en øy med en rød mynt og flere stenger under. Du skal opp
på toppen av den øya, så still siktet så langt opp at skyen så vidt er i
synsfeltet ditt og hold joysticken fremover fra du kommer i lufta til du lander.
Ta de to røde myntene på øya, gjerne også livet i den vanlige boksen og den rød
boksen for en ny flygelue.

Ser du regnbuen på denne øya? Hopp omtrent mot den, men litt til venstre og prøv
å komme på den rød mynten som er inne i den ene skyen. Om du bommer vil jeg råde
deg til å fly til øya der du startet. Derfra flyr du ut til kanonen. Skulle du
virkelig komme i trøbbel, prøv å finne veien ned til den nederste rosa øya
igjen. Du skal til den andre kanonen, så skyt deg opp dit. Sikt mot den samme
øya igjen od still siktet Sånn at den laveste trekanten er et stykke over toppen
av øya (omtrent like mye over som avstanden mellom den øverste og nederste
trekanten, men litt mindre enn det). Ta den røde mynten i stanga under og kom
deg ned på øya under der. Ta den røde kassa og fly ut til skyen du startet på
dersom du har alle myntene og mot kanonen om du fremdeles mangler den i skyen.

Sikt rett på mynten og vent. Når Mario begynner å gå brått oppover, begynner du
å justere.

 ____________________
/____________________\
||         ||
|| H) Avslutningene ||
||__________________||
\____________________/


Det er to avslutninger i spillet. Den ene er når du har slått Bowser 3, den
andre når du har tatt 120 stjerner. Jeg skal oversette dialogene, og si hvor du
skal gå når du har fått 120 stjerner.


Første avslutning: Etter at du har slått Bowser
-----------------------------------------------

Du lander foran slottet og mister flygelua. Mario ser opp mot stjerna som er
foran bildet av prinsesse Peach. Det kommer et lysglimt og stjerna er blitt til
Peach. Hun senkes ned på broa. Legg merke til at det er feil, vannet er der selv
om du har senket det i spillet. Mario løper bort til Peach og tar av seg lua.
Deretter kommer dialogen. Peach sier:

Mario!
The power of the Stars is restored in the castle...
...and it's all thanks to you!
Thank you, Mario!
We have to do something special for you!

Hun sa:

Mario!
Kraften fra stjernene har vendt tilbake til slottet...
...og det er alt takket være deg!
Takk, Mario!
Vi må gjøre noe spesielt for deg!

Hun kysser ham på nesa. Deretter fortsetter dialogen:

Listen, everybody,
let's bake a delicious cake...
...for Mario...
Mario!

Deretter begynner rulleteksten. Hun sa:

Hør etter, allesammen,
la oss bake en deilig kake...
...til Mario...
Mario!

Deretter ser vi fuglene fly vekk. Det kommer bilde fra alle verdenene mens
rulleteksten kommer. Så vil vi se Mario, Peach og Toadene vinke. Dersom du har
120 stjerner, vil du se Yoshi oppe på taket. Til slutt vil du se et bilde av en
kake. På den står det "thak you" (takk) og under bildet står det "the end"
slutten. Mario vil si "thank you so much for to playing my game." Han er
italiensk og snakker ikke perfekt engelsk. Oversatt sa han: "Takk så mye for å
spiller mitt spill."Andre Avslutning: Når du har 120 stjerner
-----------------------------------------

Gå til kanonen utenfor slottet. Den er like ved sjøen der det fremdeles er vann
etter at du egentlig har senket vannet. Du trenger egentlig ikke stille på
siktet når du skyter deg ut, bare trykk A med en gang og A igjen når du lander
for å komme deg opp. Her oppe er det tre liv og en rød boks. Her er også Yoshi.
Gå og snakk med ham. Han sier:

Mario!!!
Is that really you???
It has been so long since our last adventure!
They told me that I might see you if I waited here,
but I'd just about given up hope!
Is it true?
Have you really beaten Bowser?
And restored the Stars to the castle?
And saved the Princess?
I knew you could do it!
Now I have a very special message for you.
"Thanks for playing Super Mario 64!
This is the end of the game, but not the end of the fun.
We want to keep you on playing, so we have a little something for you.
We hope that you like it!
enjoy!!!"
		The Super Mario 64 Team

Dermed vil han gi deg mange liv sånn at du får 100 (som er maks), før han drar
sin vei. Det han sa var:

Mario!!!
Er det virkelig deg???
Det har vært så lenge siden vårt siste eventyr!
De fortalte meg at jeg kanskje ville se deg om jeg ventet her,
men jeg hadde nesten gitt opp håpet!
Er det sant?
Har du virkelig slått Bowser?
Og gitt stjernene tilbake til slottet?
Og reddet prinessa?
Jeg visste du kunne klare det!
Nå har jeg en spesiell melding til deg.
"Takk for at du spilte Super Mario 64!
Dette er enden på spillet, men ikke enden på moroa.
Vi vil at du skal fortsette å spille, så vi har noe til deg.
Vi håper at du liker det!
Ha det gøy!!!"
		Super Mario 64-teamet
 ____________________________
/____________________________\
||			  ||
|| I) FAQ: Vanlige spørsmål ||
||__________________________||
\____________________________/


Dette er altså delen med svar til vanlige spørsmål. Les gjennom hvis det er noe
du lurer på. Jeg vil skrive på den vanlige måten der Q står for spørsmål (fra
det engelske ordet "question") og a står for svar (fra det engelske ordet
"answer")

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg har et spørsmål, men finner ikke spørsmålet her, hva gjør jeg?

A: Det er ikke alle spørsmål som er stilt her fordi jeg ikke vet hva folk lurer
på. Dersom du vil få det besvart, kan du sende en personlig melding til meg på
Gamespot.com. Brukernavnet mitt er WaZelda. Du må ha en account for å kunne
sende melding. Når du er pålogget på gamespot, skriver du inn
"http:www.gamespot.com/users/WaZelda/" Deretter trykker du på "Send personal
message" for å sende en melding. Skriv spørsmålet ditt og jeg vil oppdatere
walkthroughen og ta med spørsmålet i denne delen. Om du har spørsmål om hvordan
du tar en bestemt stjerne, hver snill å sjekke at det ikke står noe hjelpsomt i
walkthroughen.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg mangler noen stjerner, men vet ikke hvilke, hva gjør jeg?

A: Når du starter spillet og du skal trykke på en av filene, trykker du i stedet
på "score" nede i venstre hjørne. Deretter velger du den fila du ikke vet hvilke
du mangler i. Der kan du se hvor mange stjerner du har i hver verden og hvilke
verdener du mangler stjerner i. Helt nederst står det hvor mange hemmelige
stjerner du har. Om det er en av verdenene du mangler en stjerne i (det skal
være seks i hver + 100 mynter), sjekker du den verdenen og leser i
walkthroughen. Har du mindre enn 15 hemmelige stjerner, sjekker du delen av
walkthroughen som forteller om de hemmelige stjernene (les neste spørsmål).

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg har sjekket "score" og mangler noen av slottets hemmelige stjerner, men
jeg vet ikke hvilke(n). Hva gjør jeg?

A: Høyst sannsynlig så har du enten bare tatt kaninen én gang, eller du har
bare tatt én av stjernene i sklia. Her er en liste over alle de hemmelige
stjernene, så får du se hvilken du ikke har tatt:
  Toaden ved oljebadet
  Toaden oppe i andre etasje
  Toaden oppe i tredje etasje
  Åtte røde mynter i første Bowser-verden
  Åtte røde mynter i andre Bowser-verden
  Åtte røde mynter i tredje Bowser-verden
  Verdenen med den røde knappen
  Verdenen med den blå knappen
  Verdenen med den grønne knappen
  Kaninen som kommer etter at du har femten stjerner
  Kaninen som kommer etter at du har femti stjerner
  Den hemmelige sklia (vanlig)
  Den hemmelige sklia (raskere enn tjueen sekund)
  Den hemmelige vannverdenen
  Den hemmelige flygeverdenen
Når du vet hvilken du mangler, går du og leser om den i walkthrough-en.

-----------------------------------------------------------------------------
---

Q: Hva skjer hvis jeg ikke tar kaninen før jeg har fått femti stjerner?

A: Da vil først bare den treigeste kaninen komme. Etter å ha tatt den må du gå
ut og inn av en verden og så vil den raskeste kaninen komme. Lava-verdenen er
selvfølgelig greiest å gå inn og ut av siden den er så nærme

-----------------------------------------------------------------------------
---

Q: Hva vil "Copy" og "Erase" si?

A: "Copy" betyr kopiere og "Erase" betyr slette. Om du velger Copy og skal
kopiere en fil, velger du først filen du vil kopiere, så hvor du vil kopiere den
til. Velger du erase, trykker du bare på filen du vil slette. Deretter må du
bekrefte at du sletter den ved å trykke på "yes" eller avkrefte ved å trykke på
"no."

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg har slått pingvinen i sklia og den har snakket til meg, men jeg fikk ikke
noen stjerne, hvorfor?

A: Dette skjer bare dersom du jukset i sklia, for eksempel ved at du hoppet av
og landet lenger nede, eller ved at du tok snarveien gjennom veggen.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg har mistet lua mi, har dette noe å si?

A: Ja! Dersom du går uten lue, vil du miste lettere liv. Uansett hva som treffer
deg, vil det ta en åttendedels liv mer enn det det ellers ville ha gjort. Jeg
vil råde deg til å få lua tilbake.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Hvordan får jeg lua tilbake?

A: Det kommer an på hvordan du mistet den. Om den ble stjålet av gribben i
ørkenen, må du ta den fra ham igjen på samme måte som du tar den første stjerna
i verdenen. Men pass på at du ikke velger den første stjerna i menyen, for da
vil den ikke ha lua. Har den blitt blåst vekk, så må du lete etter den i
verdenen der du mistet den. Om apa har tatt den fra deg, er du nødt til å ta apa
igjen og han vil gi fra seg lua. Men du kan også bare starte spillet på nytt
dersom du ikke har lagra etter at du mistet lua.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg går oppover og oppover en trapp som aldri slutter, hvorfor skjer det?

A: Trappa fører opp til den tredje Bowser-verdenen. Du kan gå inn døra når du
har 50 stjerner og dermed komme til trappa, men det er først når du har 70
stjerner at det blir mulig å komme seg til toppen.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg vet om noe som burde være i denne walkthroughen, men som ikke er det,
hvordan kan jeg få deg til å ta det med?

A: Send meg en personlig melding på Gamespot.com (se det første spørsmålet). Men
jeg velger selv om jeg synes det bør være med eller ikke. Dersom jeg synes det
bør være med, tar jeg det med og oppdaterer walkthroughen.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Jeg er generelt altfor dårlig på spillet, hva gjør jeg?

A: Fortsett å prøve, alle blir gode om de prøver lenge nok. Øvelse gjør mester.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: En venn av meg sier at man kan spille som Luigi, men jeg finner ikke ut
hvordan, hvordan kan man spille som Luigi?

A: Din venn må ha forvekslet dette spillet med et annet spill. Antakeligvis
Super Mario 64 DS der man kan spille som enten Yoshi, Mario, Luigi eller Wario.
Det er også en god del andre spill der man kan spille som Luigi, for eksempel
Super Mario Galaxy og New Super Mario Bros. Men på Super Mario 64 er det
desverre ikke mulig.

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Går det an å spille dette spillet med mer enn en spiller?

A: Nei.

View in: