Game Box Shots

Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou! (JP)
JP 09/27/00

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.