Users who own this game also own:

Super Mario 64
Super Mario 64
Star Fox 64
Star Fox 64
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Mario Kart 64
Mario Kart 64
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Duck Dodgers Starring Daffy Duck
Duck Dodgers Starring Daffy Duck
Castlevania
Castlevania
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie