What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Swedish) by Ernst Stavro Blofeld

Version: 3.0 | Updated: 07/21/07

***********************************************************************************
*********************        - FÖRORD -        *********************
***********************************************************************************Guiden är skriven och uppdaterad av Joakim Danielsson (Ernst Stavro Blofeld) på
begäran av:

               http://www.spelguider.net**********************************************************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************
SSSSSSSSS  UUU  UUU  PPPPPPPPP  EEEEEEEEE  RRRRRRRRR
SSSSSSSSS  UUU  UUU  PPPPPPPPP  EEEEEEEEE  RRRRRRRRR
SSS     UUU  UUU  PPP  PPP  EEE     RRR  RRR
SSS     UUU  UUU  PPP  PPP  EEE     RRR  RRR
SSS     UUU  UUU  PPPPPPPPP  EEE     RRR  RRR
SSSSSSSSS  UUU  UUU  PPPPPPPPP  EEEEEE   RRRRRRRRR
SSSSSSSSS  UUU  UUU  PPP     EEEEEE   RRRRRRRRR
   SSS  UUU  UUU  PPP     EEE     RRRRRR
   SSS  UUU  UUU  PPP     EEE     RRR RRR
SSS  SSS  UUU  UUU  PPP     EEE     RRR RRR
SSSSSSSSS  UUUUUUUUU  PPP     EEEEEEEEE  RRR  RRR
SSSSSSSSS  UUUUUUUUU  PPP     EEEEEEEEE  RRR  RRR


MMMMMM     MMMMMM AAAAAAAAA RRRRRRRRR III OOOOOOOOO
MMMMMM     MMMMMM AAAAAAAAA RRRRRRRRR III OOOOOOOOO
MMM MMM    MMM MMM AAA  AAA RRR  RRR III OOO  OOO
MMM MMM    MMM MMM AAA  AAA RRR  RRR III OOO  OOO
MMM MMM   MMM MMM AAA  AAA RRR  RRR III OOO  OOO
MMM MMM   MMM MMM AAA  AAA RRRRRRRRR III OOO  OOO
MMM  MMM  MMM  MMM AAAAAAAAA RRRRRRRRR III OOO  OOO
MMM  MMM  MMM  MMM AAAAAAAAA RRRRRR   III OOO  OOO
MMM  MMM MMM  MMM AAA  AAA RRR RRR  III OOO  OOO
MMM  MMM MMM  MMM AAA  AAA RRR RRR  III OOO  OOO
MMM   MMMMMM   MMM AAA  AAA RRR  RRR III OOOOOOOOO
MMM   MMMMMM   MMM AAA  AAA RRR  RRR III OOOOOOOOO


666666666 444  444
666666666 444  444
666  666 444  444
666  66 444  444
666    444444444444
666    444444444444
666666666    444
666666666    444
666  666    444
666  666    444
666666666    444
666666666    444

###################################################################################
############################# - INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ############################
###################################################################################


<1> – Introduktion


<2> – Information


<3> – Marios rörelser


<4> - Fiender


<5> - Karaktärer


<6> - Story


<7> - Lista över spelets alla stjärnor


<8> – Vägledning

 a – Värld 1-15
 b - Hemliga Stjärnor
 c – Kepsarna
 d – Bowsers världar


<9> - Övriga Hemligheter


<10> – Föremål


<11> – Medverkande


<12> – Rättslig info


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################# (1) Introduktion (1) ############################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-----------------------------------------------------------------------------------

Jag skrev klart den här guiden i min ungdoms dagar redan 1999, men då på papper.
Det dröjde emellertid ända till 2004 innan guiden skrevs in på datorn och
ytterligare ett drygt år innan jag publicerade den på GameFAQs, så det har alltså
tagit mig lång tid att göra den här guiden tillgänglig för allmänheten, men den som
väntar på något gott heter det ju.


I juli 2007 fick jag en förfrågan om att utöka guiden från den svenska nystartade
spelsiten Spelguider.net. Jag insåg själv när jag höll på att skriva den nya
versionen hur undermålig den gamla var. Vägledningen var inte tillräcklig, viktiga
delar och instruktioner fattades och på ett ställe stod det faktiskt samma sak på
två av stjärnorna. Nu har jag emellertid med den nya versionen eliminerat det mesta
av dessa misstag och missöden och lagt till mycket, mycket mer. Läs så får du se!

-----------------------------------------------------------------------------------^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################# (2) Information (2) #############################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Super Mario 64
FAQ/Vägledning
Version: 3.0


--->
Information angående versioner: Små ändringar får beteckningar med kommatecken som
till exempel 1.1, 1.2 och så vidare medan större ändringar som exempelvis en ny
sektion eller en total utseendeförändring får en beteckning med ett heltal, det
vill säga 2.0.
--->


Version: 1.0 – Januari 2006
Guiden är publicerad med en vägledning som sträcker sig från spelets början till
spelets slut.Version: 2.0 – Maj 2007
Layouten har ändrats, allt som står på engelska har plockats bort och ersatts med
information på svenska, något enstaka fel har ändrats och några uppenbara stavfel
har rättats.Version: 2.1 – Juni 2007
Av någon outgrundlig anledning publicerades version 2.0 utan bokstäverna å, ä och ö
på GameFAQs. Många tecken var dessutom utbytta varvid hela layouten förändrades
igen. I övrigt har supercheats.com lagts till som ny publiceringsplats förutom
GameFAQs.Version: 3.0 – Juli 2007 – (En uppdatering på uppdrag av Spelguider.net)

Ni som sett och läst den här guiden tidigare kommer här att få se en rejäl
scenförändring ty detta är den i särklass största uppdateringen av den här guiden
så här långt. Faktum är att uppdateringen blev så stor att det kändes som att
skriva en helt ny guide.


Fyra nya sektioner har lagts till, ”<5> Karaktärer”, ”<6> Story”, ”<7> Lista över
spelets alla stjärnor” och ”<10> Föremål”. Den största uppdateringen ligger dock i
själva vägledningen då den i mitt tycke var aningen kort tidigare. Således har jag
på många ställen antingen helt skrivit om avsnitt eller lagt till avsevärt mycket
mer information. Vägledningen har utöver detta också fått tillskott av nya
undermenyer.


För att underlätta läsningen har jag ändrat på mellanrummen mellan en del stycken
så att det blivit mer luft emellan. I övrigt har en mindre layoutförändring gjorts.
Slutligen har spelguider.net lagts till som ny publiceringsplats.Publiceringsplatser: www.spelguider.net, www.gamefaqs.com och www.supercheats.com


Spelversion: PAL (Europa & Australien/Nya Zeeland)
Författare: Joakim Danielsson aka Ernst Stavro Blofeld
Kommentarer: Skicka e-post till blofeld.mail@gmail.com – Jag förstår svenska,
engelska, norska, danska och franska.


Kontakt: blofeld.mail@gmail.com

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \########################### (3) Marios rörelser (3) ###########################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

====
HOPP
====

Hopp – Tryck A en gång
Höjdhopp – Stå still och tryck på A och när Mario landar tryck A så hoppar Mario
högre
Långhopp – Spring, tryck Z och sedan A. Ju snabbare hastighet, desto längre hopp.
Seriehopp – Spring, tryck A och när Mario landar, A igen
Trippelhopp med framåtvolt – Tryck på A hela tiden varje gång du landar i hög fart
Bakåtvolt – Huka och tryck A
Markdunk – Hoppa, tryck sedan Z


================
Sparkar och slag
================

Glidtackla – Tryck på Z då Mario är i rörelse
Slå – Tryck B
Sparka – Tryck B 3 gånger
Sparka – Tryck B 3 gånger
Hoppspark – Hoppa, tryck B i luften
Väggspark – Spring mot en vägg och hoppa, tryck sedan A igen när du träffar väggen
Håll och kasta – Gå fram och tryck B. Tryck B igen för att kasta föremålet
Benspark – Huka, sedan B
Glidspark – Glidtackla, sedan B
Glidattack – Vid maxfart, tryck B
Svinga – Vissa fiender måste svingas och tryck B för att gripa tag, rotera
styrspaken och tryck B igen för att kasta


=====
Simma
=====

Simma lugnt – Tryck och håll in A
Simma snabbt – Tryck A upprepade gånger


=======
Klättra
=======

Klättra – Hoppa mot det du vill kättra på och använd styrspaken
Hänga i galler – Hoppa upp till gallret och håll nere A och använd styrspaken för
att röra Mario
Avlägsnas från kant – Om Mario klamrat fast sig vid en kant trycker du A för att
kliva upp eller Z för att släppa taget


===============
Övriga rörelser
===============

Gå – Använd styrspaken
Springa – Använd styrspaken
Huka – Tryck på Z då Mario är stilla
Krypa – Huka först sedan rör styrspaken dit du vill
Hjula – Sväng samtidigt som du springer och tryck A
Kanon – Hoppa ned i ett kanonhål och tryck A för utskjutning
Vingmössa – För att använda vingmössan, tryck A 3 gånger eller använd kanonen
Läsa/Prata – A eller B
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################### (4) Fiender (4) ###############################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Namn: Amp
Utseende: Ett flygande svart klot med elektriska vågor runt sig
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda
Farlighet: 3/5


Namn: Big Boo
Utseende: En extra fet Boo
Hur skall jag döda den?: Samma princip som en vanlig Boo
Farlighet: 3/5


Namn: Big Bully
Utseende: En fetare version av en Bully
Hur skall jag döda den?: På samma sätt som en vanlig Bully
Farlighet?: 2/5


Namn: Bob-Omb
Utseende: En svart bomb med ben och ögon samt en brinnande stubin på huvudet
Hur skall jag döda den?: Det räcker med att den ser dig så sprängs den eller så
smyger du upp bakom den och plockar upp och slänger iväg den på något annat
Farlighet: 2/5


Namn: Boo
Utseende: Spöke!
Hur skall jag döda den?: Du måste stå med ryggen emot dem och sedan vände dig om
och smälla på dem en ordentlig smäll
Farlighet: 3/5


Namn: Bookend
Utseende: En flygande bok med tänder
Hur skall jag döda den?: Vet faktiskt inte, men jag brukar bara stå stilla när den
kommer eftersom det mynt man får av den täcker upp skadan
Farlighet: 1/5


Namn: Bowser
Utseende: En grön skräcködla som sprutar eld
Hur skall jag döda den?: Ta tag I Bowser’s svans och svinga honom runt och släpp
taget så att han flyger på en bomb
Farlighet: 5/5 (Han är inte så farlig, men eftersom han är så ondskefull får han en
5)


Namn: Bubba
Utseende: Som Cheep-Cheep fast 10x större
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda. Försöker du blir du uppäten.
Farlighet: 5/5


Namn: Bullet Bill
Utseende: En stor missil
Hur skall jag döda den?: Den finns bara högst upp på Whomp’s Fortress och den går
inte att döda
Farlighet: 2/5


Namn: Bully
Utseende: Ungefär som en Bob-Omb fast med horn
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den så att den åker ner i lavan
Farlighet: 2/5


Namn: Chain-Chomp
Utseende: En stor fastkedjad bomb med gigantiska tänder
Hur skall jag döda den?: Du kan inte döda den, men däremot rädda den genom att
markdunka sönder pålen den är fastkedjad vid
Farlighet: 2/5


Namn: Cheep-Cheep
Utseende: En fisk
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda
Farlighet: 4/5


Namn: Chuckya
Utseende: Ser ut som en lila Bob-Omb fast större
Hur skall jag döda den?: Ta tag i den bakifrån och kasta iväg den
Farlighet: 3/5


Namn: Eyerock
Utseende: 2 stenhänder med vardera öga
Hur skall jag döda den?: Slå dem i ögat när de har ögonen öppna
Farlighet: 3/5


Namn: Goomba
Utseende: Den mest klassiska fienden i Super Marios alla spel!
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den, slå den eller kasta en bomb på den.
Farlighet: 1/5


Namn: Grindel
Utseende: Som en Thwomp, men mumifierad
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda
Farlighet: 1/5


Namn: Heave-Ho
Utseende: Ser ut som en leksak med sopspade
Hur skall jag döda den?: Går ej, den kastar upp dig till olika nivåer, men missar
du en nivån blir fallet tungt
Farlighet: 2/5


Namn: King Bob-Omb
Utseende: En extra fet Bob-Omb
Hur skall jag döda den?: Ta tag i honom bakifrån och svinga honom dit pepparn växer
Farlighet: 2/5


Namn: King Whomp
Utseende: Som en Whomp fast större
Hur skall jag döda den?: Vänta till han slängt sig på marken. Markdunka sedan honom
i ryggen där plåstren sitter
Farlighet: 2/5


Namn: Klepto
Utseende: En gam
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda
Farlighet: -1/5


Namn: Koopa Troopa
Utseende: Också en klassisk fiende. En sköldpadda i grönt skal.
Hur skall jag döda den?: Slå den eller hoppa på den.
Farlighet: 1/5


Namn: Lakitu
Utseende: Även detta är en gammal goding. En gul kille som sitter på ett moln och
kastar röda igelkottar på Mario.
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den om du kommer i läge
Farlighet: 3/5


Namn: Mad Piano
Utseende: Piano med gigantisk käft och vassa tänder
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda
Farlighet: 4/5


Namn: Moneybags
Utseende: Ett gult mynt som ändrar skepnad till en grön plånbok
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den.
Farlighet: 2/5


Namn: Monty Mole
Utseende: En brun mullvad som kommer upp från ett hål i marken
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den
Farlighet: 3/5


Namn: Mr. Blizzard
Utseende: Liknar en snögubbe
Hur skall jag döda den?: Spring runt den till den ramlar ihop och dör
Farlighet: 3/5


Namn: Mr. I
Utseende: Ett stort öga
Hur skall jag döda den?: Spring runt den till den dör
Farlighet: 1/5


Namn: Piranha Plant
Utseende: En grön växt med stora käftar och vassa tänder
Hur skall jag döda den?: Smäll till dem
Farlighet: 3/5


Namn: Pokey
Utseende: En stor gul kaktus
Hur skall jag döda den?: Slå sönder den, bit för bit
Farlighet: 1/5


Namn: Scuttle Bug
Utseende: Ser ut som en sorts insekt med långa ben och olikfärgad
Hur skall jag döda den?: Slå till den
Farlighet: 1/5


Namn: Shy Guy
Utseende: En kille i röda kläder med mask på sig och propeller
Hur skall jag döda den?: Hoppa, eller slå till den
Farlighet: 2/5


Namn: Skimmers
Utseende: Som en skräddare (insekt) med långa ben som kan gå på vattnet
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den
Farlighet: 1/5


Namn: Splindrift
Utseende: En blomma med bladen som roterande blad vilket gör att den flyger
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den
Farlighet: 1/5


Namn: Sushi
Utseende: Sushi är en haj
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda den
Farlighet: 3/5


Namn: Swoop
Utseende: Fladdermus
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den eller smäll till den
Farlighet: 2/5


Namn: Tox Box
Utseende: De stora rullande tingestarna med ansikten målade på sidorna
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda
Farlighet: 2/5


Namn: Thwomp
Utseende: Ett stort blått elakt block som hoppar upp och ner och grymtar
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda den
Farlighet: 1/5


Namn: Unagi The Eeel
Utseende: En stor ful ål
Hur skall jag döda den?: Går ej att döda
Farlighet 1/5


Namn: Wiggler
Utseende: En gul tusenfoting
Hur skall jag döda den?: Hoppa på den
Farlighet: 2/5


Namn: Whomp
Utseende: Ett stort rektangulärt block med plåster på ryggen
Hur skall jag döda den?: Efter att Whomp gjort sin attack och slängt sig på marken
skall du göra en markdunk i ryggen på honom
Farlighet: 2/5
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################## (5) Karaktärer (5) #############################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Mario
Att spelets huvudfigur är Super Mario torde dem flesta veta, att han är en
italiensk rörmokare med blå overall, röd keps och tröja samt har en knubbig mage
och bred mustasch, likaså. I det här äventyret kamperar inte Mario med sin broder
Luigi som annars så många gånger varit fallet, utan allt gör Mario på egen hand.


Prinsessan Toadstool – Peach
Prinsessan bor i slottet och härskar över Svampriket. Hon har en ovana att bli
kidnappad titt som tätt och det är inget undantag den här gången heller. Det är
hennes brev till Mario som föranleder det här äventyret. Prinsessan har långt ljust
hår och en lång rosa klänning.


Lakitu
Du ser den här figuren när spelet startar och det är spelets kameraman som
dokumenterar allt Mario gör.


Toad
Toad finns på olika ställen i slottet. Han hjälper Mario och ger ledtrådar och tips
och ibland också en och annan stjärna.


Rosa Bob-Omb
Till skillnad från sina svarta gelikar är dessa Bob-Ombs helt ofarliga. De har
förmågan att tala och kan hjälpa Mario med ledtrådar, men framförallt att öppna upp
kanonhålen som finns lite varstans.


Koopa The Quick
Det här är en envis figur som vägrar att ge upp och kommer att utmana dig på en
tävling om vem som är snabbast att springa. Besegrar du honom får du en generös
present, förlorar du däremot är förnedringen ett faktum.


Yoshi
Den gröna dinosaurien, Yoshi’s, roll i det här spelet är inte särskilt omfattande
och varför han fått just den roll han fått är i sig lite märkligt. Du får se honom
när du tagit alla 120 stjärnor på slottets tak och han levererar ett meddelande
från Super Mario 64-laget och belönar dig med 100 extraliv.


Bowser
När vi snackar karaktärer kan givetvis ärkeskurken Bowser inte utelämnas. Den store
eldsprutande ödlan ställer till med mycket otyg och är spelets mest ondskefulle
fiende.

Luigi
Det har ofta diskuterats om huruvida Luigi finns med i spelet eller ej. Nej, Luigi
finns inte med i Super Mario 64.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \################################ (6) Story (6) ################################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


En dag får Mario ett brev från prinsessan;

Kära Mario,
Kom till slottet är du snäll. Jag har bakat en tårta åt dig.
Din kära --- Prinsessan Toadstool, Peach.


Därefter vandrar Mario till slottet. När han når fram till slottet upptäcker han
att det verkar vara övergivet. Plötsligt får han dock ett nytt brev adresserat från
prinsessan, men något är skumt eftersom dova röster hörs genom slottet som säger
att ingen är hemma och sedan hörs ett ondskefullt skratt. Mario börjar söka igenom
slottet och finner slutligen en öppen dörr med en stor tavla i rummet. Han får för
sig att hoppa in i tavlan och se där, en hemlig värld uppenbarar sig. Äventyret är
igång!


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \################### (7) Lista över spelets alla stjärnor (7) ##################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Här får du en överskådlig vy over spelets samtliga stjärnor.---> FÖRSTA VÅNINGEN: 28 STJÄRNOR <---

COURSE 01: BOB-OMB BATTLEFIELD
   Stjärna 1: Big Bob-Omb On The Summit
   Stjärna 2: Shoot To The Island In The Sky
   Stjärna 3: Footrace With Koopa The Quick
   Stjärna 4: Find The Eight Red Coins
   Stjärna 5: Mario Wings To The Sky
   Stjärna 6: Behind Chain Chomp's Gate
   Stjärna 7: Get 100 Coins


COURSE 02: WHOMP'S FORTRESS
   Stjärna 1: Chip Off Whomp's Block
   Stjärna 2: To The Top Of The Fortress
   Stjärna 3: Shoot Into The Wild Blue
   Stjärna 4: Red Coins On The Floating Isle
   Stjärna 5: Fall Onto The Caged Island
   Stjärna 6: Blast Away The Wall
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 03: JOLLY ROGER BAY
   Stjärna 1: Plunder In The Sunken Ship
   Stjärna 2: Can The Eel Come Out To Play
   Stjärna 3: Treasure In The Ocean Cave
   Stjärna 4: Red Coins On The Ship Afloat
   Stjärna 5: Blast To The Stone Pillar
   Stjärna 6: Through The Jetstream
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 04: COOL COOL MOUNTAIN
   Stjärna 1: Slip Sliding Away
   Stjärna 2: Little Penguin Lost
   Stjärna 3: Big Penguin Race
   Stjärna 4: Frosty Slide For 8 Red Coins
   Stjärna 5: Snowman's Lost Head
   Stjärna 6: Wall Kicks Will Work
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 ---> KÄLLAREN: 35 STJÄRNOR <---

COURSE 05: BIG BOO'S HAUNT
   Stjärna 1: Go On A Ghost Hunt
   Stjärna 2: Ride Big Boo's Merry-Go-Round
   Stjärna 3: Secret Of The Haunted Books
   Stjärna 4: Seek The 8 Red Coins
   Stjärna 5: Big Boo's Balcony
   Stjärna 6: Eye To Eye In The Secret Room
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 06: HAZY MAZE CAVE
   Stjärna 1: Swimming Beast In The Cavern
   Stjärna 2: Elevate For 8 Red Coins
   Stjärna 3: Metal Head Mario Can Move
   Stjärna 4: Navigating The Toxic Maze
   Stjärna 5: A-maze-ing Emergancy Exit
   Stjärna 6: Watch For Rolling Rocks
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 07: LETHAL LAVA LAND
   Stjärna 1: Boil The Big Bully
   Stjärna 2: Bully The Bullies
   Stjärna 3: 8-Coin Puzzle With 15 Pieces
   Stjärna 4: Red Hot Log Rolling
   Stjärna 5: Hot Foot-It Into The Volcano
   Stjärna 6: Inside The Volcano
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 08: SHIFTING SAND LAND
   Stjärna 1: In The Talons Of The Big Bird
   Stjärna 2: Shining Atop The Pyramid
   Stjärna 3: Inside The Ancient Pyramid
   Stjärna 4: Stand Tall On The Four Pillars
   Stjärna 5: Free Flying for 8 Red Coins
   Stjärna 6: Pyramid Puzzle
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 09: DIRE DIRE DOCKS
   Stjärna 1: Board Bowser's Sub
   Stjärna 2: Chests In The Current
   Stjärna 3: Pole Jumping For Red Coins
   Stjärna 4: Through The Jet Stream
   Stjärna 5: The Manta Ray's Reward
   Stjärna 6: Collect The Caps
   Stjärna 7: Get 100 Coins


---> ANDRA VÅNINGEN: 28 STJÄRNOR <---

COURSE 10: SNOWMAN'S LAND
   Stjärna 1: Snowman's Big Head
   Stjärna 2: Chill With The Bully
   Stjärna 3: In The Deep Freeze
   Stjärna 4: Whirl From The Freezing Pond
   Stjärna 5: Shell Shredding From Red Coins
   Stjärna 6: Into The Igloo
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 11: WET DRY WORLD
   Stjärna 1: Shocking Arrow Lifts
   Stjärna 2: Top Of The Town
   Stjärna 3: Secrets In The Shallows & Sky
   Stjärna 4: Express Elevator Hurry Up
   Stjärna 5: Go To Town For The Red Coins
   Stjärna 6: Quick Race Through Downtown
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 12: TALL TALL MOUNTAIN
   Stjärna 1: Scale The Mountain
   Stjärna 2: Mystery Of The Monkey Cage
   Stjärna 3: Scary Shrooms Red Coins
   Stjärna 4: Mysterious Mountainside
   Stjärna 5: Breathtaking View From The Bridge
   Stjärna 6: Blast To The Lonely Mushroom
   Stjärna 7: Get 100 Coins


 COURSE 13: TINY HUGE ISLAND
   Stjärna 1: Pluck The Piranha Flower
   Stjärna 2: The Tip Top Of The Huge Island
   Stjärna 3: Rematch With Koopa The Quick
   Stjärna 4: Five Itty Bitty Secrets
   Stjärna 5: Wiggler's Red Coins
   Stjärna 6: Make Wiggler Squirm
   Stjärna 7: Get 100 Coins


--> TREDJE VÅNINGEN: 14 STJÄRNOR <---

COURSE 14: TICK TOCK CLOCK
   Stjärna 1: Roll Into The Cage
   Stjärna 2: The Pit And The Pednulums
   Stjärna 3: Get A Hand
   Stjärna 4: Stomp On The Thwomp
   Stjärna 5: Timed Jumps On The Moving Bars
   Stjärna 6: Stop Time For Red Coins
   Stjärna 7: Get 100 Coins


COURSE 15: RAINBOW RIDE
   Stjärna 1: Cruiser Crossing The Rainbow
   Stjärna 2: The Big House In The Sky
   Stjärna 3: Coins Amassed In A Maze
   Stjärna 4: Swinging In The Breeze
   Stjärna 5: Tricky Triangles
   Stjärna 6: Somewhere Over The Rainbow
   Stjärna 7: Get 100 Coins


SLOTTETS HEMLIGA STJÄRNOR: 15 STJÄRNOR
   Stjärna 1: The Princess's Secret Slide
   Stjärna 2: Finish Under 21 Seconds The Princess’s Secret Slide
   Stjärna 3: 8 Red Coins In The Secret Aquarium
   Stjärna 4: Toad (1)
   Stjärna 5: Bowser In The Dark World
   Stjärna 6: 8 Red Coins In Vanish Cap Under The Moat
   Stjärna 7: 8 Red Coins In Cavern Of The Metal Cap
   Stjärna 8: 8 Red Coins In The Tower of The Wing Cap
   Stjärna 9: Grab Mips!
   Stjärna 10: 8 Red Coins In Bowser In The Lava World
   Stjärna 11: Grab Mips Again!
   Stjärna 12: Toad (2)
   Stjärna 13: Toad (3)
   Stjärna 14: Red Coins Over The Rainbow
   Stjärna 15: 8 Red Coins In Bowser In The SkyKällaren:    35 Stjärnor
Första våningen: 28 Stjärnor
Andra våningen: 28 Stjärnor
Tredje våningen: 14 Stjärnor
Hemliga:     15 Stjärnor
----------------------------
SAMMANLAGT:   120 Stjärnor
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################ (8 a) Vägledning (8 a) ###########################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


***********************************************************************************
************************************- Course 1 -***********************************
***********************************************************************************


Course 1
BOB-OMB BATTLEFIELD
----------------------------------
VÄGBESKRIVNING: När du kommit in i slottet går du till vänster uppför trappan och
in genom dörren. Framför dig ser du en tavla med motiv av levande bomber. Hoppa in
i tavlan så kommer du till BOB-OMB BATTLEFIELD.


=====================================
Stjärna 1 - Big Bob-Omb on the Summit
=====================================

Detta är spelets absolute första stjärna. Prata med de rosa Bob-Omberna och de
talar om för dig att deras kung stal en stjärna och att han nu står på toppen av
kullen. Gå längs vägen och över bron och korsa fältet med Bob-Ombs och ta till
höger vid stålstängslet. Du bör vara aktsam eftersom stor klot kommer att rulla mot
dig. Följ stigen upp på kullen där den store Bob-Omb kungen är. Besegra honom genom
ta tag i konungens bak (B-knappen) och slänga iväg honom 3 gånger så får du spelets
första stjärna.


=========================================
Stjärna 2 - Footrace with Koopa the Quick
=========================================

Gå fram till Koopa och prata med honom. Han utmanar dig på ett race upp till toppen
av berget (inte illa med tanke på att han är en sköldpadda). Först upp vinner och
som belöning får du en stjärna, men skulle du fuska blir du utan stjärna. Du måste
således springa hela vägen upp till toppen och bästa vägen är den som du tog när du
tog stjärna 1. Det finns ett litet knep du kan använda dig av för att komma fortare
upp till toppen och det är genom att göra långhopp.


==========================================
Stjärna 3 - Shoot to the island in the sky
==========================================

Återigen ska du tala med de rosa bomberna så kommer de att ladda kanonerna åt dig.
Genom att hoppa ned i kanonerna skall du skjuta dig upp till den ö som svävar
ovanför banan. Stjärnan finns i boxen bredvid trädet. Kanonerna finns på tre
platser, men den bästa platsen för att klara det här uppdraget finns på fältet till
vänster om bron. Kanonerna finns i små hål i marken. Ett tips är att sikta på
trädet när du skjuter iväg dig eftersom Mario automatiskt greppar trädet när han
träffar det.


================================
Stjärna 4 - Find the 8 red coins
================================

I varje värld finns 8 röda mynt som är utplacerade lite varstans.


1* På toppen av hissen.

2* På kullen nedanför den flygande ön.

3* På hundens stolpe.

4* Trädet på den flygande ön.

5* Bredvid den grå bron.

6* På sidan av berget i en gräsbacke.

7-8* Båda dessa mynt är vid de 4 pelarna med stjärnmärket.


När du tagit alla 8 röda mynt dyker en stjärna upp vid träden på fältet till
vänster om den andra bron.


==================================
Stjärna 5 - Mario wings to the sky
==================================

Du skall återigen skjuta upp dig till ön i luften. Uppe på ön finns nämligen en
vingkeps. Ta på dig vingkepsen och använd kanonen som finns på ön. Om du inte
aktiverat vingkepsen är det läge att göra det nu (se sektion ”<9> Kepsar”). Skjut
dig genom de 5 myntringarna för att få åtkomst till stjärnan.


=====================================
Stjärna 6 - Behind Chain Chomp's Gate
=====================================

Vid den stora bombhunden Chomp finns en pelare vilken han är kedjad i. Markdunka
pelaren så fort Chomp tittar åt ett annat håll. Upprepa detta 3 gånger tills
pelaren är jämnad med marken och Chomp är fri. Gallret öppnas bakom honom och du
kan ta stjärnan.


==========================
Stjärna 7 - Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 146

Flest mynt finns det faktiskt i myntringarna i luften som du flög igenom när du tog
stjärna 5. Det finns också en hel del mynt på stigen som leder upp till toppen. Om
du springer runt de 4 stubbarna på fältet till vänster, samt stubben vid den stora
bombhunden, får du också en fin summa pengar i belöning. De röda mynten räknas
också som mynt där varje rött mynt faktiskt är värt 2 vanliga mynt. Glöm slutligen
inte bort att varje liten fiende ger ett mynt. Detta bör tämligen enkelt ge dig
åtminstone 100 mynt och således en ny stjärna.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Spring runt stolparna så kommer mynt att uppenbara sig.

-> Det är en teleport i hålet i berget.

-> Det finns ytterligare en teleport i den runda ringen med blommor nedanför den
flygande ön.

-> Ta den runda ringen med mynt bredvid den grå bron så kommer ett extraliv fram.
***********************************************************************************
************************************- Course 2 -***********************************
***********************************************************************************


Course 2
WHOMP’S FORTRESS
-----------------------------
VÄGBESKRIVNING: Inne i huvudbyggnaden tar du första trappan till höger och öppnar
dörren med en etta (1) på dörren. Väl inne i rummet hoppar du in i tavlan med motiv
av ett berg för att komma till nästa värld.


==================================
Stjärna 1 – Chip off Whomp’s block
==================================

Du måste nu ta dig upp till toppen av berget. Följ vägen rakt och följ pilarna på
marken. Fortsätt sedan uppåt och du kommer till en sovande Pirayaplanta som du bör
undvika att väcka. Håll dig intill väggen eller ta vägen runt. Gå sedan över bron
med rörelsekänsliga block som faller ned efter en kort stund efter att du vidrört
dem. Du möter sedan Whomps som du enkelt undviker (gråa block med ett plåster på
ryggen). Använd sedan hissen upp till Whomp-kungen.


Gå fram och tala med honom. När han efter konversationens slut börjar röra på sig
lurar du honom att slänga sig ned på backen och då gör du en markdunk på hans rygg
där plåstren sitter. Gör detta 3 gånger för att besegra kungen och få stjärnan.


======================================
Stjärna 2 – To the top of the fortress
======================================

Ta dig dit du duellerade med Whomp-kungen på stjärna 1 och då ser du att ett stort
torn och en stor Bullet Bill har uppenbarat sig på den plats där han tidigare
befann sig. Leta upp den lägsta plattformen och klättra försiktigt din väg upp till
toppen. Stjärnan finns på toppen.


====================================
Stjärna 3 – Shoot into the wild blue
====================================

Du måste ha tagit både den första och den andra stjärnan på den här banan för att
kunna plocka denna stjärna. Börja med att gå upp till vänster till vattenpölen och
tala med den rosa bomben bredvid så får du kanonerna aktiverade. Hoppa sedan ned i
kanonen bredvid dig och sikta in dig mellan de 4 pelarna till vänster, så bör du se
en stjärna. För att ta den här stjärnan på enklaste sätt ska du skjuta dig mot
stången som finns där eftersom Mario automatiskt greppar tag i den om han träffar
den. Glid sedan nedför stången och ta stjärnan. Det är inte helt enkelt att ta den
här stjärnan på en gång och det kan straffa sig rejält om du missar stången med
kanonskottet.


==========================================
Stjärna 4 – Red Coins on the floating isle
==========================================

1* På ett utskjutande block i början.

2* Bakom den första pirayablomman.

3* Den smala stigen mellan de 2 pirayablommorna.

4* I luften bredvid den snurrande pilen.

5* I den branta backen nedanför den snurrande pilen.

6* Ovanför det blå hoppande blocket med dem ondskefulla ögonen.

7* På en av öarna i luften.

8* På den snurrande ön.


När alla röda mynt är insamlade uppenbarar sig en stjärna alldeles bredvid där du
startade banan. Gå förbi den sovande pirayablomman och fortsätt längs gräsmattan
där stjärnan ska befinna sig om alla röda mynt är plockade.


======================================
Stjärna 5 – Fall onto the caged island
======================================

Detta är en stjärna som kan vålla lite huvudbry. Det finns egentligen två sätt att
ta den här stjärnan på, antingen via en uggla eller med hjälp av en kanon. Jag
föredrar ugglan, men ingen av alternativen är särskilt enkla. Låt oss börja med
ugglan.


Hoppa upp i trädet direkt till vänster om dig i början av banan. Ut flyger en uggla
som erbjuder dig lift. I luften finns en bur på den högra sidan vilken innehåller
en stjärna. Det är således den du skall sikta på. Hoppa upp och ta tag i ugglans
klor genom att trycka på A-knappen. Håll sedan in knappen ända fram till buren med
stjärnan och släpp knappen. Stjärnan är din! Det låter enkelt, men att kontrollera
ugglan är riktigt knepigt eftersom den flyger i cirklar. Ugglan orkar dessutom bara
hålla Mario i några sekunder innan den börjar tappa höjd innan den slutligen
tröttnar helt och släpper Mario vilket betyder att om du är över en kant kommer du
att falla hela vägen ned mot Marios död. Om du misslyckas och måste göra om det
igen måste du invänta ugglan att flyga tillbaka till trädet.


Att använda kanonen för att nå upp till buren är ännu svårare, men för den som är
skicklig på att sikta och skjuta iväg sig med en sådan kan detta faktiskt vara att
föredra.


===============================
Stjärna 6 – Blast away the wall
===============================

Hoppa ned i kanonen som finns under den snurrande pilen. Lägg väl märke till de 2
tegelväggarna här. Sikta på en av kanterna och när Mario träffar den försvinner en
bit. Gör om samma sak, men med den andra kanten den här gången. När båda kanterna
är bortskjutna uppenbarar sig stjärnan. För att sedan ta stjärnan måste du antingen
använda stigen och hoppa ned på stjärnan eller använda kanonen igen. Att göra allt
det här är inte särskilt svårt, men se till att ha fullt liv innan du börjar då man
förlorar mycket liv vid varje utskjut.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 141

Det finns en blåmyntknapp vid banans botten om du passerar den rosa bomben och
fortsätter längs den stigen. Du aktiverar knappen genom att göra en markdunk på den
och då blottar sig 4 blåa mynt. Du kan dessutom få ett blått mynt för varje
pirayablomma du besegrar. I början av banan finns myntringar, i vattenpölen vid
kanonen likaså. Varje Whomp ger också goda förtjänster och glöm inte heller bort
dem röda mynten.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Klättra upp på flaggstången så får du ett extraliv.

-> Det är en teleport nära det gröna blocket med metallkepsen.

-> Hoppa försiktigt på de små Whomp’s så kommer en överraskning fram.***********************************************************************************
************************************- Course 2 -***********************************
***********************************************************************************


Course 3
JOLLY ROGER BAY
--------------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå till höger inne i huvudbyggnaden och gå in i rummet som har en
trea (3) på dörren. Hoppa in i tavlan med det sjunkna skeppet.


======================================
Stjärna 1 – Plunder in the sunken ship
======================================

Hoppa ned i vattnet och dyk ned till det sjunkna skeppet. Simma fram till ålen utan
att vidröra den och simma sedan upp till ytan igen så kommer ålen att avlägsna sig
så att du kan simma genom fönstret som den blockerade nästa gång du dyker ned. Du
måste emellertid vara snabb så att ålen inte hinner simma in dit igen. Inne i
skeppet finns 4 skattkistor. Öppna dessa i rätt ordning och var beredd på att
simma. Luft finns i bortre delen av skeppet om du behöver.


           Kista (1)

           Kista (4)

  Kista (3)     Kista (2)


När kistorna är öppnade i rätt ordning börjar vattnet att sjunka undan och då
simmar du snabbt som attan över till andra ändan av skeppet upp till den gula
boxen. Du kan också klättra upp dit, men det är betydligt svårare än att simma. I
!–boxen finns stjärnan.


=========================================
Stjärna 2 - Can The Eel Come Out To Play?
=========================================

Simma dit skeppet tidigare befann sig på bottnen. Om du beskådar väggarna runt om
bör du se en ål sticka ut ur en grotta. Du ska nu försöka få den att komma ut genom
att simma framför den. Se upp för dess käkar då du tappar mycket liv om du blir
träffad av den. Längst bak på ålens stjärt finns stjärnan. Ta det mycket
försiktigt!


======================================
Stjärna 3 – Treasure Of The Ocean Cave
======================================

Simma ned till grottan nedanför skeppet och simma fram till strandkanten. Gå upp ur
vattnet och ta till vänster, men se upp för de fallande pelarna. Gå fram till
skattkistorna och öppna dem i rätt ordning.


                   Kista (1)

     Kista (2)          Kista (3

                   Kista (4)


När alla kistor är tagna i rätt ordning får du stjärnan som dyker upp bredvid dig.


========================================
Stjärna 4 – Red Coins On The Ship Afloat
========================================

1* Inuti musslan nedanför den rosa bomben.

2* Inuti musslan, till vänster om pelarna.

3* På toppen av pelaren bredvid den rosa bomben.

4* I musslan bredvid stjärnan i undervattensströmmen.

5* I fören på skeppet.

6-7* På bägge sidorna i aktern på skeppet.


När alla röda mynt tagits kommer en stjärna fram på skeppets däck. Avsluta således
med mynten som är placerade på skeppet för att underlätta hämtningen av stjärnan.


=====================================
Stjärna 5 – Blast To The Stone Pillar
=====================================


Simma över till den lilla ön där den rosa bomben finns. Tala med den rosa bomben så
att du får kanonerna aktiverade. Gå tillbaka och hoppa in i kanonen. Det finns en
stjärna i ett ”!”-box på en platå på väggen till vänster som du dock inte kan se,
men det är dit du ska försöka orientera dig. Sikta sedan på den vänstra av de 3
pelarna och skjut dig till toppen av den. Om du träffar pelaren för långt ned kan
tyvärr inte Mario greppa tag ordentligt och han faller handlöst ned i vattnet och
du tvingas göra om allt igen. När du prickat toppen av pelaren och klättrar upp på
dess högsta punkt hoppar du till platån på väggen. I !-boxen finns stjärnan.


==================================
Stjärna 6 – Through The Jet Stream
==================================

För att kunna ta den här stjärnan krävs det att du har aktiverat metallkepsen och
hur du går till väga för att ta den ser du i sektion ”<9> – Kepsarna”.
Efter att ha tagit metallkepsen (gröna boxen på klippan bredvid skeppet alternativt
i grottan där du tog stjärna 4) springer du utan dröjsmål ned i vattnet till den
djupaste delen där det finns en undervattensström. Kliv in i strömmen medan du är
Metallmario och hoppa upp till stjärnan som finns däri. Kom ihåg att kepsen bara
varar under viss lång tid och är du inte snabb nog måste du göra om det tills du är
snabb nog för att lyckas. Notera att du inte kan ta stjärnan om du inte är
Metallmario.


=========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================


Sammanlagt antal mynt: 104

Som du kan se ovan är det inte överdrivet många mynt i den här världen så det
gäller att gå varsamt till väga för att ta den här stjärnan. Den största myntkällan
i Jolly Roger Bay är grottan där du tog stjärna 4. Där inne kan du finna 33 mynt,
men glöm då inte bort dem 3 goombas där inne. De röda mynten ger dig 16 mynt. På
bron till skeppet finns ytterligare 15 mynt vilket innebär att du är uppe i 64
mynt. Myntringen i början, vid stenpelaren, bredvid grottans ingång och inuti
undervattensgrottan ger 8 mynt vardera, myntlinjen vid den lilla ön bistår med 5
till och det gula blocket i början ger ytterligare 3.***********************************************************************************
************************************- Course 4 -***********************************
***********************************************************************************


Course 4
COOL, COOL MOUNTAIN
----------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå till vänster i basvåningen och sedan vänster igen och gå in till
rummet med dörren som har en trea på. Hoppa in i tavlan i mitten.


=============================
Stjärna 1 – Slip Slidin’ Away
=============================

Om du tittar till höger så kommer du att se en stuga med skorsten. Hoppa ned i
skorstenen så kommer du till en gigantisk rutschbana. Åk genom hela banan utan att
falla av. Detta går enbart ut på att ta dig ned så det finns ingen anledning till
att stressa, utan du kan ta dig ned i vilken hastighet du än behagar. När du kommit
ned till bottnen går du ut genom dörren så ser du stjärnan rakt framför dig.


=============================
Stjärna 2 – Li’l Penguin Lost
=============================

Hoppa upp på platån ovanför skorstenen i början av banan. Där uppe finns en pingvin
som du skall ta med dig och återgälda till ungens moder. Slå till den så plockar du
upp den. Med pingvinen i din famn kan du nu välja två olika vägar ned. Den
snabbaste vägen ned är att ta bakvägen, men den kräver dock lite mer skicklighet.
Du får inte tappa pingvinen för då måste du upp och göra om allt igen.


Den längsta vägen ned finner du rakt fram i utförsbacken till vänster om stugan vid
starten. Du kommer alltså att åka rutschkana. Det går fort utför berget, men
nackdelen är emellertid att om du skulle åka in i en bergvägg är chansen stor att
du tappar pingvinen. När du glidit nedför utförsbacken och kommer ut till en stor
öppen yta ställer du dig upp och springer förbi det stora snögubbehuvudet. Då
kommer du till en bro som vaktas av ilskna snögubbar vilka du måste springa under
för att ta dig förbi. Efter bron fortsättet du lite till vänster och du når fram
till några platåer som tar dig till ett nytt stort område och därute finns
pingvinens moder. När ungen lämnas till modern får du en stjärna i belöning.


Börja med att hoppa ned dit där du startade banan och vänd dig mot stugan. Gå sedan
åt höger och du bör se en bro. Hoppa ut mot bron och glid nedför den branta backen.
Hoppa sedan när du kommer till kanten. Korsa sedan bron, men var aktsam mot den
hoppande snögubben. Därefter fortsätter du ned till vänster på platåerna. När du
kommer ned till det stora öppna området bör du se en stor pingvin. Ge ungen till
den stora pingvinen som också råkar vara modern. Som tack får du då en stjärna.


============================
Stjärna 3 – Big Penguin Race
============================

Nu blir det åka av igen! Hoppa ned i skorstenen i stugan bredvid starten. Den här
gången kan du dock inte ta det hur lugnt du vill, ty en pingvin utmanar dig på en
tävling nedför rutschbanan. Kommer du först ned får du en stjärna i belöning.


Pingvinen tjuvstartar och för att åka på snabbaste sätt nedför rutschbanan tar du
en kort ansats, kastar dig framåt och trycker på B-knappen för att glida på magen
samt håller styrspaken framåt hela tiden. När du väl fått upp farten är det du som
kommer att nå den högsta toppfarten om du går till väga precis som det beskrivits
ovan. Försök att gena så mycket du kan i varje kurva och du bör passera pingvinen
innan hårnålskurvan. Om du ligger före vid den kurvan bör du vara på din vakt
eftersom pingvinen är ruggigt snabb genom den. Skulle du bli omkörd har du
egentligen bara ett ställe kvar att passera på och det är på slutet där det är
väggar på bägge sidor om rutschbanan.


Om du fuskar kommer pingvinen att lägga märke till det och omedelbart
diskvalificera dig. Har du däremot tagit rätt väg utan att fuska får du en stjärna
för ditt mästerliga race nedför berget.


========================================
Stjärna 4 – Frosty Slide For 8 Red Coins
========================================

1* På toppen av trädet alldeles i början av banan.

2* Gå till höger i början. Hoppa nedför den kapade bron och landa på platån vid den
stora ispelaren. Bakom ispelaren finns myntet.

3* Vid väggen bredvid snöbollsansiktet efter rutschbanan till vänster om stugan i
starten.

4* På toppen av trädet vid pingvinmodern.

5* På platån mellan de 2 broarna till höger om pingvinmodern.

6* Längst ut på vägen efter pingvinmodern.

7* Längst upp på linbanans topp.

8* På den avkapade bron bredvid pingvinmodern.


Stjärnan dyker upp när alla 8 röda mynt är tagna och du hittar den bakom
hårnålskurvan nära toppen vilket innebär att du troligen måste warpa upp dig till
toppen. När du glider nedför rutschbanan till vänster om stugan i början ska du
hoppa över stängslet till höger vid hårnålskurvan. Där finns stjärnan.


===================================
Stjärna 5 – Snowman’s Lost His Head
===================================

Gå upp på platån ovanför skorstenen där du plockade upp pingvinen på stjärna 2 och
glid nedför den lilla backen och tala med den vita bollen där. Han frågar dig om du
vet någon som saknar en kropp och om du har talat med snögubbehuvudet längre ned
vet du att han saknar det. Glid före honom ned till det stora snöbollsansiktet och
ställ dig bredvid det. Efter att delarna förts samman skall du tala med den
nyskapade snögubben så får du som tack en stjärna av honom.


================================
Stjärna 6 – Wall Kicks Will Work
================================

Gå längst ned till pingvinmodern som du besökt på stjärna 2. Använd linbanan och
hoppa av där den rosa bomben är. Tala med den så får du kanonen aktiverad. Hoppa
därefter i kanonen längst ned i banan. Skjut dig med kanonens hjälp till det träd
som syns på andra sidan. Följ sedan stigen förbi de snurrande fienderna till den
tar slut. Om du då tittar uppåt kan du se olika platåer, men du kan inte nå den
högsta genom att bara hoppa. För att komma upp dit måste du göra en väggsparka och
du utför en sådan genom att hoppa mot väggen och trycka på A-knappen när du träffar
väggen. Detta gör att du gör ännu ett hopp och kommer högre upp. Väggsparka dig
även upp till nästa platå där stjärnan finns.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 154

Den otvivelaktigaste myntkällan på den här banan är rutschkanan du åkte i när du
tog stjärna 1 och 3. Där finns nämligen dryga 70 mynt att plocka och dessutom kan
du plocka ytterligare några mynt som finns ovanför skorstenen som du måste hoppa in
i för att ta dig till rutschkanan. I rutschkanan utanför finns också en hel del
mynt, 20 stycken för att vara exakt. Därtill har du de 8 röda mynten som alltså ger
det dubbla värdet räknat i vanliga guldmynt. Utöver detta kan du plocka mynt från
såväl fiender. Då har du långt över 100 mynt.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> I isbanan kan du följa sträckan med mynt som verkar gå in i väggen. Följ mynten
och du tar en ordentlig genväg.

-> Det är en teleport bakom dig i banans öppningsskede. Gå ut på den kollapsade
bron och stanna längst ut så blir du förflyttad.***********************************************************************************
************************************- Course 5 -***********************************
***********************************************************************************


Course 5
BIG BOO’S HAUNT!
---------------------------
VÄGBESKRIVNING: Bredvid trappan i basvåningen finns 2 bruna dörrar, gå in i någon
av dessa. Följ sedan korridoren rakt fram där ett spöke befinner sig och gå in
genom dörren. Till vänster i rummet finns ett större spöke med en bur inuti sig.
Slå till spöket så att buren frigörs. Gå sedan mot buren så kommer du att sugas in
i Course 5, BIG BOO’S Haunt!


==============================
Stjärna 1 – Go On A Ghost Hunt
==============================

Gå in i herrgården framför dig och utforska samtliga tillgängliga rum. Det finns
sammanlagt 5 spöken (Boos) utplacerade i dessa rum. Slå ner dessa så kommer den
store Big Boo ut i hallen, men kom ihåg att du aldrig kan slå ett spöke så länge
spöket är vänt mot dig. Du måste således smyga upp på spöket bakifrån och smälla
till det. Besegra Big Boo så erhåller du stjärnan. Har du inte fått tillgång till
osynlighetskepsen är det hög tid att fixa det nu. För att se hur du ska göra det
hittar du i sektion ”<9> – Kepsarna”.


När du är inne herrgården tar du första dörren till vänster. Där inne finns ett
piano som du bör ta avstånd från eftersom den bits. Fortsätt till nästa rum vars
dörr finns i det här rummet. Där inne finns bland annat en stor affisch av Boo och
ett blått !-block som genererar en osynlighetskeps. Akta dig för de flygande
stolarna på väg till osynlighetskepsen. Med osynlighetskepsen på kan du springa
genom affischen och ut till ett hemligt rum. I det rummet finns 2 spöken som du
enkelt kan gå runt bakom och slå till. Av varje spöke får du ett blått mynt och
varje gång de åker på en smäll säger dem att spöken inte kan dö.


Återvänd därefter till rummet du kom från och ta dörren längst norrut. Här inne ska
du sedan ta dörren närmast dig och i det rummet finner du ett öga och ett spöke och
således är du då uppe i 3 spöken vilket betyder att två ännu återstår. Återvänd
därefter till det stora rummet vid herrgårdens entré (där du först klev in när du
äntrade byggnaden). Ta därefter dörren till höger.


Här inne finns en bro, en avgrund och ett spöke. Passera bron utan att falla av den
och gör det snabbt eftersom den faller isär efter det att du vidrört den. Här bör
du finna ett spöke till vilket innebär att det endast återstår ett spöke att slå
”ihjäl”. Gå igenom dörren längre bort i rummet och du hittar spöke nummer 5. Slå
till den och den store King Boo kommer att visa sig. Gå genom dörren och du får
möta honom.


Big Boo tål 3 slag, men för varje slag han får desto snabbare och smidigare blir
han. För att besegra honom måste du komma bakom honom, precis som med alla andra
spöken du tidigare besegrat. När King Boo är besegrad uppstår en stjärna på andra
våningen. I herrgården växer det sedan fram en trappa som du kan ta dig uppför för
att komma till stjärnan.


=========================================
Stjärna 2 - Ride Big Boo’s Merry-Go-Round
=========================================

I början av banan, precis bakom dig finns ett skjul. Ta dig in i skjulet, undvik
ögat och ta hissen ned till källaren. Ta sedan vägen rakt fram och passera 2 dörrar
innan du kommer till ett hus till. Inuti huset finns en karusell där ett antal
mindre spöken befinner sig. Slå ner alla spöken med samma tillvägagångssätt som när
du besegrade spökena på stjärna 1. Emellertid är det inte så enkelt som det låter
eftersom du samtidigt måste samsas på karusellen med eldflammor. När alla spöken är
eliminerade uppenbarar sig Big Boo igen. Vinn över honom på samma sätt som du
gjorde när du besegrade honom när du tog stjärna 1 och du får som belöning
ytterligare en stjärna.


=======================================
Stjärna 3 – Secret Of The Haunted Books
=======================================

Gå in i slottet, uppför den nyligen uppkomna trappan och ta andra dörren till
vänster. Längst inne i rummet finns 3 böcker. Ditt uppdrag är att slå in dem i rätt
ordning; Mitten, Höger, Vänster. Väggen förflyttar sig så att du kan nå din väg
till stjärnan.


=================================
Stjärna 4 – Seek The 8 Red Coins!
=================================

1*Bakom det levande pianot i rummet längst till vänster sett från entrérummet.

2-3*Ovanpå de 2 bokhyllorna i det andra rummet till vänster från entrérummet.

4*Platån mellan de 2 smala stigarna.

5-6*Under gravstenarna i första rummet till höger på övervåningen.

7*Längst ut på det röda gallret på övervåningen.

8*Vid fallgropen i rummet längst till höger på övervåningen.


När alla röda mynt är insamlade dyker stjärnan upp i entrérummet på den andra
våningen.


=============================
Stjärna 5 – Big Boo’s Balcony
=============================

Gå upp till övervåningen och ta dörren längst till höger. Gå upp på plattformen av
trä och titta uppåt. Det är ytterligare en platå ovanför dig. Gör en väggspark på
pelaren och du är uppe. Gå igenom dörrarna tills du är ute på balkongen. Här får du
möta Big Boo för fjärde gången. Slå Big Boo 3 gånger i ryggen som vanligt för att
besegra honom. När stjärnan kommer fram efter att du besegrat Big Boo är det inte
på ett helt lätt ställe att komma till. Stjärnan är nämligen placerad på taket och
för att klättra upp dit måste du hoppa via avsatserna på taket och för att komma åt
stjärnan.


=========================================
Stjärna 6 – Eye To Eye In The Secret Room
=========================================

Gå upp till övervåningen och ta dörren längst till höger. Gå förbi fallgropen och
genom dörren. Där inne tar du därefter på dig osynlighetsmössan och väggsparkar dig
upp till nästa våning, precis som på stjärna 5. När du sedan kommit upp till
vindsvåningen går du igenom det blå skynket med ett spöke på med osynlighetskepsen
fortfarande aktiverad. Bakom skynket finns ett stort öga och du besegrar det precis
som alla andra ögon, spring runt ögat flera varv tills den får fnatt så är stjärnan
din!


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 151


Först och främst finns det 3 spindlar utomhus som ger sammanlagt 9 mynt. Utanför
skjulet finns 2 fasta block och ett studsande block som sammanlagt ger 11 mynt.
Bakom herrgården finns också ett block som innehåller 10 mynt. Därefter är det dags
att gå inomhus.


En stor myntkälla här inne är alla spöken (Boos) som uppgår till ett antal av 11
och eftersom vartdera spöket ger 1 blått mynt innebär det att du kan samla ihop 55
mynt bara genom att besegra dessa. Du hittar 5 (Stjärna 1 – Go on a Ghost Hunt) av
dem i herrgården och resterande 6 i skjulet bredvid där du dessutom finner ett öga
som ger ytterligare ett blått mynt. På övervåningen i herrgården, i rummet längst
till höger, finns dem 8 röda mynten att tillgå och om du insamlat alla mynt
hittills bör du ha ett antal av 97 mynt. Om du sedan fortsätter genom rummet längst
till höger och väggsparkar dig upp till det hemliga rummet finns en blå knapp som
ger dig 4 blå mynt till om du gör en markdunk på den. Nu har du således passerat
100 mynt, men ytterligare mynt finns att insamla i herrgården av 2 ögon till och 3
Bookends.***********************************************************************************
************************************- Course 6 -***********************************
***********************************************************************************


Course 6
HAZY MAZE CAVE
-------------------------
VÄGBESKRIVNING: Från basvåningen går du ner till källaren och tar dörren till höger
om tavlan med eldsflamman. Hoppa ned i den svarta vätskan framför dig.


========================================
Stjärna 1 – Swimming Beast In The Cavern
========================================

Det första du måste ta beslut om är vilken väg du ska ta. För att klara det här
uppdraget tar du vägen till vänster. Snabbt möts du av ett hål som du måste ta dig
över för om du ramlar ned är det ute med Mario. Lättaste sätt att hoppa hålet på är
genom ett långhopp. Gå genom dörren framför dig och ta stigen till höger. Följ
sedan stigen, ignorera dörren, och gå försiktigt uppför backen med de rullande
stenarna. Däruppe tar du dörren till höger och du kommer in till ett rum med en
stjärna bakom galler samt en hiss. Stjärnan tillhör ett annat uppdrag så ignorera
den och ta hissen ned istället. Du kommer ned till en sjö där ett sjöodjur simmar
runt en ö. Dessbättre är det inget farligt djur. Simma fram och ta dig upp på
djurets rygg. Hoppa sedan upp på ön och ta stjärnan.


===================================
Stjärna 2 – Elevate For 8 Red Coins
===================================

Den här gången väljer du vägen till höger i starten. Glid nedför stången och ta
till höger där du sedan skall klättra uppför den höga trappan. Däruppe finns en
plattform med knappar på. Notera att det på knapparna finns pilar och om du ställer
dig på knapparna på den röda plattformen, manövrerar du på så sätt hissen. Det är
inte helt lätt att förklara exakt vilken placering alla röda mynt har, det gäller
simpelt nog bara att följa den utstakade vägen med hissen.


1* Lådan i början

2* Lådan till höger om den första uppräknade lådan

3* Lådan mellan de 2 ögonen

4* Plattformen till vänster om ögonen

5-8* Bege dig uppåt och klättra uppför den högre stången och kliv på linbanan.
Resterande mynt finns utefter den.


När samtliga röda mynt har hämtats framträder stjärnan på marken ungefär i mitten
av rummet.


======================================
Stjärna 3 – Metal-Head Mario Can Move!
======================================

För att kunna ta den här stjärnan måste du ha aktiverat metallkepsen och har du
inte gjort det tidigare är det verkligen hög tid att göra det nu. Hur du gör för
att aktivera den se sektion ”<9> – Kepsarna”. Ta vägen till vänster. Gör ett
långhopp över hålet. Ta sedan dörren framför dig och därefter stigen till höger.
Följ sedan stigen och gå försiktigt uppför backen med de rullande stenarna. Däruppe
tar du dörren och du kommer in till ett rum med en stjärna bakom galler samt en
hiss. Stjärnan tillhör ett annat uppdrag så ignorera den och ta hissen ned
istället. Du kommer ned till sjön och bredvid hissen när du landar finns ett grönt
block vilket betyder att du får en metallkeps om du förstör det.


Innan du tar metallkepsen bör du ha vägen klar framför dig eftersom du inte kommer
att ha många sekunder till övers. Du ska följa stigen framom dig och med
metallkepsen på kan du springa obehindrat under vattnet. Innan du är på väg att
rusa ned i vattnet bör du göra ett långhopp för att spara in lite tid. Följ sedan
stigen under vattnet och du bör ganska snart nå ett !-block på sjöbottnen. Stampa
ned blocket så öppnas portarna på plattformen ovanför dig.


Faktum är att det faktiskt är möjligt att trycka ned blocket utan metallkepsen, men
detta är extremt svårt att utföra. Det du skall göra är att hoppa från plattformen
ovanför och precis när du når vattenytan ska du göra en markdunk, men det måste
tajmas perfekt. Detta är dock inget att pröva sig på om du inte är ute efter en
riktig utmaning vill säga.


När vägen öppnats upp fortsätter du in i grottan där du möts av några spindlar.
Dessvärre finns här också ett par hål och du måste tajma dina hopp väl för att ta
dig över till stjärnan.


=====================================
Stjärna 4 – Navigating The Toxic Maze
=====================================

För den här stjärnan måste du ta vägen till höger. Ta dig fram till dörren och
öppna den. Glid nedför stegen och när du når den stora kartan på höger sida svänger
du vänster. Gå sedan in i hålrummet och öppna dörren. I det här rummet är stora
delar av marken kontaminerad och du förlorar liv bara genom att stå i den gröna
gasen. Precis som namnet antyder är detta lite utav en labyrint och för att
underlätta navigeringen har jag gjort en liten karta. Den är inte skalenlig, men
det är å andra sidan inte det viktiga med den. Det är betydligt lättare att visa på
kartan vart du ska gå än att beskriva det skriftligt, men jag har gjort bägge. Du
ska i kartan sikta på att nå utgången med en 4:a på.

  __________    _________
  | U     \____/     |
  |_T__           |
 _____ |  ____________   |  UTGÅNGSPUNKT
| MK |__|  |      \  -------| | |         *** ORDBOK ***
|      |       \      v |       MK = Metallkeps
|  |-------       ----------\  |       4 = Stjärna 4 – ditt mål
|  |                |  |       5 = Leder till stjärna 5
|   \------------------------------/  |       UT = Labyrintens utgång
\                   MK |
 -----\  /-----------\  /--------------/
   |  |      |  \-----------------\
   |  |      \           |
   |  |      \-----------------\  |
   |  |               |  +-
   |  |               | 5 -> Denna utgång leder till Stjärna 5
   | MK \_              /  +-
   |   \--------------------------/  /
    \            4      /
    \---------------------+ +---------/
               | |
                |
                V
         Denna utgång leder till Stjärna 4Som du kan se ovan finns det i huvudsak två vägar att välja på, men den högra är
både säkrare och kortare så den är att rekommendera. Dock kommer jag att redovisa
bägge vägarna här nedan. Noterbart är också att om du har metallkepsen på dig
skadas du inte av den giftiga gasen.


Gå rakt fram förbi fienden och ta metallkepsen. Fortsätt därefter runt hörnet och
sväng vänster. Passera mullvaden och fortsätt längs stigen och du kommer att se ett
hålrum, men det kan du ignorera eftersom det leder till nästkommande stjärna, 5.
Fortsätt istället vidare längs stigen och när du kommer runt kurvan bör du se ett
nytt hålrum och här ska du hoppa upp på kanten. Här finns en dörr och bakom den
finns eldbollar och fladdermöss samt en hiss. Ta dig förbi alla fiender och ta
hissen upp så kommer du till stjärnan.


Om du väljer den andra lite längre vägen går du nere i labyrinten till höger, förbi
sorkarna. Ta därefter, vänster och sedan höger och när du gått förbi fladdermössen
och metallkepsblocket kan du se en glugg i väggen en bit upp. Hoppa in i den och
därefter går du genom dörren. I rummet finns eldbollar och fladdermöss samt en
hiss. Rusa förbi alla fiender och åk med hissen upp så kommer du till stjärnan.


=====================================
Stjärna 5 – A-Maze-Ing Emergency Exit
=====================================

Börja med att gå ned till den förorenade labyrinten (se Stjärna 4!) och hoppa upp,
med ett dubbelhopp, till hålet strax före det hål du hoppade in i när du tog
Stjärna 4. Se kartan här nedan.


  __________    _________
  | U     \____/     |
  |_T__           |
 _____ |  ____________   |  UTGÅNGSPUNKT
| MK |__|  |      \  -------| | |         *** ORDBOK ***
|      |       \      v |       MK = Metallkeps
|  |-------       ----------\  |       4 = Leder till stjärna 4
|  |                |  |       5 = Stjärna 5 – ditt mål
|   \------------------------------/  |       UT = Labyrintens utgång
\                   MK |
 -----\  /-----------\  /--------------/
   |  |      |  \-----------------\
   |  |      \           |
   |  |      \-----------------\  |
   |  |               |  +-
   |  |               | 5 -> Denna utgång leder till Stjärna 5
   | MK \_              /  +-
   |   \--------------------------/  /
    \            4      /
    \---------------------+ +---------/
               | |
                |
                V
         Denna utgång leder till Stjärna 4


Gör ett dubbelhopp för att nå till avsatsen. Ta därefter dörren ut och ta sedan
hissen upp. Här kommer du till ännu en dörr som du går ut genom. Om du sedan tittar
uppåt bör du se ett rödrutigt tak av galler. Hoppa upp och ta tag i gallret genom
att hålla in A-knappen. I slutet av gallret, på en plattform finns stjärnan. Om du
faller ned är det stor risk att Mario dör eftersom du är rakt ovanför backen med
rullande stenar. Håll i hårt och släpp inte taget om A-knappen förrän du hoppar ut
på plattformen där stjärnan är. Var extra försiktig när du ska svänga. Sakta, men
säkert är ett ordspråk som med fördel kan tillämpas här.


===================================
Stjärna 6 – Watch For Rolling Rocks
===================================

Ta först vägen till vänster och gör ett dubbelhopp över hålet. Efter dörren tar du
sedan till höger och gå till toppen av backen med de rullande stenarna (se Stjärna
1!) och titta uppåt. Där kan du se 2 plattformar varav en av dessa har stjärnan.
Gör en väggspark så är du uppe!


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 139


Den här banan är stor och mycket av mynten kommer från fiender. Det går förmodligen
snabbare för dig att ta 100 mynt på egen hand, men självklart ska jag också guida
dig igenom även den här stjärnan.


Spindeln i starten ger dig 3 mynt om du dödar den. Fortsätt på vägen till höger och
du kommer att mötas av ännu en spindel som hoppar upp ur avgrunden vilket innebär
att du har chans att få 3 mynt till. Ytterligare 5 mynt kommer på en rad framför
dig. Ta dig sedan ned till området med de 8 röda mynten och ta alla dessa (se
Stjärna 2). På en av plattformarna i luften finns också ett öga som du får ett
blått mynt av om du besegrar den. I slutet av hissfärden finns ännu ett öga som ger
dig ytterligare ett blått mynt. När dessa mynt är insamlade har du alltså 37 mynt.


Gå ned till labyrinten (se Stjärna 4 och 5) för här nere finns mynt att insamla.
Finkamma labyrinten efter fiender. Använd kartan för att navigera dig genom hela. I
labyrinten finns också banans största myntkälla i form av en blåmynt-knapp som
aktiverar 6 blå mynt i labyrinten. Notera att labyrinten är spegelvänd. Gör en
markdunk på blåmyntknappen så uppstår 6 blå mynt, men om du inte är tillräckligt
snabb försvinner dessa. Se kartan nedan för knappens och myntens placeringar.

  __________    _________
  | U     \____/     |
  |_T__           |
 _____ |  ____________   |  UTGÅNGSPUNKT
| MK |__| F |      \  -------| | |         *** ORDBOK ***
|      |       \      v |       MK = Metallkeps
| F |-------       ----------\ F |       4 = Leder till stjärna 4
|  |                |  |       5 = Stjärna 5 – ditt mål
|   \------------------------------/  |       UT = Labyrintens utgång
\   BK   b1           MK |       BK = Blåmynt-knapp
 -----\  /-----------\ b2/--------------/       b1 = Blåa mynt. Om knappen
   |  |      |  \-----------------\        är nedtryckt.
   |  |      \    F   b3   |     F = Fiende
   |  |      \-----------------\  |
   |  |               |b4 +-
   |  |               |b5 5 -> Denna utgång leder till Stjärna 5
   | MK \_              /b6 +-
   | F F \--------------------------/  /
    \ F F         4     F /
    \---------------------+ +---------/
               | |
                |
                V
         Denna utgång leder till Stjärna 4


De 6 blåa mynten ger dig 30 mynt och fienderna ytterligare 12 mynt vilket innebär
att du bör vara upp i 79 mynt vid det här laget. Gå sedan dit du tog stjärna 4,
längst bort i labyrinten. Gå genom dörren och du finner en linje med mynt samt 2
fladdermöss och då har du sammanlagt 86 mynt. Gå sedan tillbaka till labyrinten och
hoppa in i hålrummet som leder till stjärna 5. Ta hissen upp och du hittar ännu en
linje med 5 mynt vid det röda gallertaket, men dessa mynt är svåra att ta och det
är upp till dig att bedöma om det är värt att försöka ta dem. Du kan välja att
antingen försöka hoppa ned till området med de rullande stenarna eller gå tillbaka
den säkra vägen.


Ta dig ned till sjön, (se Stjärna 1) och du plockar 5 mynt i en linje vid de
rullande stenarna, på vägen dit. Gå sedan genom dörren uppe på backen och bakom
hissen i rummet bakom finns en myntlinje innehållandes 8 mynt. Nu är det möjligt
att du redan har 100 mynt, men om så inte är fallet finns ytterligare 11 mynt nere
i sjön. 8 mynt på ön och 3 mynt vid gallren.***********************************************************************************
************************************- Course 7 -***********************************
***********************************************************************************


Course 7
LETHAL LAVA LAND
VÄGBESKRIVNING: Gå ned till källaren och hoppa in i tavlan med eldflamman.


==============================
Stjärna 1 – Boil The Big Bully
==============================

Börja med att gå rakt fram och gör ett långhopp över till nästa plattform. Gå sedan
till vänster och förbi den rörliga bron. Därefter passerar du ögat till den
sjunkande plattformen. Härnäst bör du ha nått fram till ett pussel som du enkelt
tar dig förbi. Ta det sedan försiktigt då du möts av en eld. Hoppa sedan över till
träbjälken och över till plattformen med en stor svart bombliknande fiende (Bully)
på.


Nu ska du duellera med honom. Duellen går ut på att försöka trycka ned varandra i
lavan. Du kan inte ta någon direkt skada från honom, eller vice versa, utan det
enda sätt du kan besegra honom på, eller själv bli besegrad på är genom att
strategiskt göra markdunkar på honom och försöka manövrera markdunkarna så att han
faller över kanten och ned i lavan. En enkel användbar strategi är att låta honom
rusa mot dig när du står vid en kant och precis när han ska putta ut dig hoppar du
upp och markdunkar ned honom istället.


När ”bullyn” besegrats kommer en trappa upp framför dig. Gå uppför den till
plattformen ovanför och ta stjärnan på toppen.
=============================
Stjärna 2 – Bully The Bullies
=============================

Det här uppdraget är snarlikt det som du åtog dig under Stjärna 1, men istället ör
att trycka ut en enda stor fiende har du nu ett helt gäng med samma fiender om än
av lite mindre storlek.


Börja med att gå rakt fram och gör ett långhopp över till nästa plattform. Gå sedan
till vänster och förbi den rörliga bron. Därefter passerar du ögat till den
sjunkande plattformen. Härnäst bör du ha nått fram till ett pussel som du enkelt
tar dig förbi. Ta det sedan försiktigt då du möts av en eld. Hoppa sedan över till
träbjälken och över till plattformen där du tidigare på Stjärna 1 mötte en stor
svart bombliknande fiende (Bully) på. Den här gången hoppar du över till den
roterande plattformen bredvid genom att använda den svarta hissen som pendlar fram
och tillbaka.


Väl uppe på plattformen finns 3 ”bullies”, som du besegrar på samma sätt som när du
besegrade den stora på Stjärna 1. När sedan alla 3 ”bullies” har badat i lava
kommer det upp en ny stor Bully igen som skall besegras på samma sätt som tidigare
innan stjärnan blir din.


========================================
Stjärna 3 – 8-Coin Puzzle With 15 Pieces
========================================

Börja med att gå rakt fram och gör ett långhopp över till nästa plattform. Gå sedan
till vänster och förbi den rörliga bron. Därefter passerar du ögat till den
sjunkande plattformen. Nu bör du ha nått fram till Bowser’s pussel.


Alla 8 röda mynt finns på det pusslet. Eftersom pusselbitarna konstant ändrar plats
med varandra kan det vara en vansklig historia att försöka insamla alla mynt. Ett
hett tips är att ta vingkepsen bakom dig och flygandes ta alla de 8 röda mynten.

1-8* Alla 8 röda mynt finns utplacerade på pusslet med Bowser’s ansikte på.


Stjärnan dyker så upp när alla 8 röda mynt är i din penningpung och den uppenbarar
sig på pusselbiten längst ut till höger.


===============================
Stjärna 4 – Red-Hot Log Rolling
===============================

Det finns två sätt att ta den här stjärnan på, dels genom att traditionellt gå
genom banan eller på ett mycket snabbare och enklare sätt flyga genom den. Jag
börjar med att redovisa ”markvägen”.


Gå vägen till höger förbi den snurrande vulkanen. Vid vulkanen tar du höger igen
till dess att du kommer till en plattform med 2 små Bullies. Nedanför plattformen
finns en mindre plattform som du skall gå på. Hoppa upp på den stora stocken och få
den i pendling genom att springa mot kanten av banan. När du kommit fram till
stenplattformen är det bara att ta stjärnan. Dags för den andra snabbare vägen.


Börja med att göra ett långhopp över till plattformen framför. Ta vingkepsen och
med en liten ansats och med ett trippelhopp är du upp i luften. Det enda du
egentligen behöver göra är att ta sikte mot det galler stocken ligger bredvid. Flyg
förbi och ta stjärnan. Detta kan du göra på bara några sekunder och är förmodligen
spelets snabbaste stjärna att inhämta.


========================================
Stjärna 5 – Hot-Foot-It Into The Volcano
========================================

Börja med att gå rakt fram och gör ett långhopp över till nästa plattform. Gå sedan
till vänster och förbi den rörliga bron. Därefter hoppar du över till vulkanen med
ögat. Spring runt ögat så att det försvinner. Hoppa därefter ned i hålet som
uppstått efter ögat.


Inne i vulkanen finns mer lava, men också en stjärna i toppen. Följ stigen till
höger hela vägen upp. Riktigt så simpelt är det emellertid inte. En bit upp på
stigen möter du en Bully och strax därpå fallande stenar från väggen. Därefter
kommer några svävande plattformar som du bör hoppa på med stor varsamhet som du
också bör behålla när du passerar eldkastaren. Hoppa därefter upp på pålen och ta
sikte på nästa. Se till att justera kameran så att den är i en vinkel du trivs med.
Var nu extra försiktig när du hoppar mellan de återstående pelarna tills toppen är
nådd. Däruppe finns stjärnan.


========================================
Stjärna 6 – Elevator Tour In The Volcano
========================================

Börja med att gå rakt fram och gör ett långhopp över till nästa plattform. Gå sedan
till vänster och förbi den rörliga bron. Därefter hoppar du över till vulkanen med
ögat. Spring runt ögat så att det försvinner. Hoppa ner i vulkanen igen.


Denna gång skall du vända på klacken och kliva på hissen som finns till vänster.
Följ hissen och var noga på din vakt när du ansluts till en ny hiss som du måste
hoppa på för att inte falla ned i lavan. Härnäst kommer du till en stång som du
klättrar upp i, men inte för högt för då riskerar du att bli bränd av elden
ovanför. När elden passerat klättrar du kvickt upp och hoppar över till nästa
stång. Du kommer sedan att ha små marginaler att spela på då eld kommer att skjutas
mot dig och du måste hoppa över på små plattformar innan du når stjärnan på en
annan plattform längre bort.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 133

Strategin för den här stjärnan är att ta så många mynt som möjligt utanför vulkanen
för att sedan avsluta inuti densamma. Jag rekommenderar att du väljer stjärna 5
eller 6 eftersom du då har tillgång till Koopa-skalet.


I början av banan får du tillgång till ett gult block som innehåller ett Koopa-
skal. Skalet gör att du snabbt och enkelt kan glida fram. Till vänster om
plattformen med vingkepsen finns 3 mynt vid den sneda plattformen och under den
fallande bron längre fram finns 5 mynt till. Skippa de röda mynten så länge
eftersom risken är stor att du förlorar ditt skal då. Fortsätt upp på den kuperade
plattformen och ta myntlinjen där och likaså på plattformen efter. Du bör efter
detta vara uppe i runt 20 mynt. Därefter är det läge att ta bort skalet vilket du
gör med Z-knappen.


Du har en Bully i början som ger 1 mynt. Ta sedan till vänster och eliminera ögat
för ett blått mynt. Plocka därefter de 8 röda mynten för ytterligare 16 mynt och
eliminera de två fienderna där för ytterligare 2 mynt. Fortsätt därefter till
plattformen där en stor Bull är. På rampen intill finns en myntlinje med 5 mynt.
Ignorera honom och fortsätt till plattformen med 3 ”bullies” och besegra dessa. Där
finns också en myntring med sammanlagt 8 mynt. En bit bredvid finns 4
triangelformade plattformar med varsitt mynt på toppen. Ta dig sedan till höger och
plocka mynten runt ögat och sedan eliminerar du den vilket ger dig 13 mynt. På S-
plattformen söderut finns ett studsande block som ger dig 3 mynt till samt en
myntlinje med 5 mynt. Du bör då vara uppe i ungefär 80 mynt.


Om du vill kan du fortsätta på den övre världen och inhämta alla mynt som behövs
eller så springer du till vulkanen och tar de 3 mynten runtom och hoppar ner, men
gör endast det om du 80 mynt eller fler. Ta stigen upp. På stigen finns ytterligare
20 mynt plus fienderna här inne, men det är svårt att få mynten av dem ska
tilläggas så jag räknar inte med dem.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Om du dödar ögat till vänster i början av banan och hoppar ner i det tomma hålet
kommer en teleport att uppstå.***********************************************************************************
************************************- Course 8 -***********************************
***********************************************************************************


Course 8
SHIFTING SAND LAND
------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå ned till källaren, till vänster om tavlan med eldflamman. Hoppa
in i stenväggen längst in i rummet.
------------------


=========================================
Stjärna 1 – In The Talons Of The Big Bird
=========================================

På stenbyggnaden bakom dig i starten finns både ett Koopa-skal och en vingkeps
ovanpå taket. Gör ett trippelhopp för att komma upp. Ta vingkepsen och flyg rakt
över hela banan tills du ser en gam med en stjärna i klorna. När den kommer nära
dig är det bara att hoppa och ta den. Du kan också enkelt ta dig dit med koopa-
skalet eller genom att springa dit.


====================================
Stjärna 2 – Shining Atop The Pyramid
====================================

Den här stjärnan kan du i huvudsak nå på 2 sätt, ett till fots och ett svävandes
med ett Koopa-skal. Jag redogör för bägge tillvägagångssätten, men rekommenderar
det sistnämnda färdsättet.


Gå förbi fienderna i början till området med plattformar och stora block som
förflyttar sig. Blocken har en hålig sida vilket innebär att du i vissa lägen kan
stå där den rullar mot dig utan att ta skada. Kvicksanden under gör att du inte kan
ta dig upp något mer så undvik till varje pris att falla ned. Gå till andra sidan
och ta sikte på pyramiden. Var på din vakt dock eftersom gamen kommer att försöka
slita av dig din mössa. Gå sedan fram till pyramiden och på höger sida finns en
liten uthuggen stig. Följ den hela vägen upp till toppen. Stjärnan finns i gluggen.


Hoppa upp på taket av stenbyggnaden bakom dig i starten. Slå sönder det gula
blocket och ta Koopa-skalet inuti. Glid sedan över till pyramiden och med skalet på
kan du enkelt sväva upp till toppen och ta stjärnan.


======================================
Stjärna 3 – Inside The Ancient Pyramid
======================================

Hoppa ånyo upp på taket av stenbyggnaden bakom dig i starten. Ta vingkepsen eller
Koopa-skalet och flyg eller sväva till andra sidan så att du är vänd mot pyramiden.
Vid ingången till pyramiden finns ett hål som du skall kliva in i. Väl inne i
pyramiden ska du klättra hela vägen upp till toppen.


Väl inuti pyramiden tar du till höger och passerar några Goombas. Ganska snart når
du också fram till ett stort block som hoppar upp och ned. Gör ett dubbelhopp upp
på dess ovansida för att snabbare komma till nästa våning. Du kan också gå runt om
du vill, men detta är en bra genväg att ta. Nåväl, du kommer snabbt fram till en
stång som du klättrar upp på. Hoppa sedan över till nästa våning. Ta dig uppför
gallret och uppför trappan. Därefter möts du av ett stort rullande block som du kan
hoppa över genom att utföra ett dubbel- alternativt trippelhopp eller vänta tills
det är långt bort och gå och ställ dig i hålrummet i väggen och vänta till dess att
det rullat förbi. Fortsätt sedan framåt tills du når en till stång. Klättra uppför
den och undvik de elektricifierade kloten. Fortsätt därefter förbi det hoppande
blocket och ut på avsatsen där stjärnan finns.


==========================================
Stjärna 4 – Stand Tall On The Four Pillars
==========================================

I denna värld finns 4 stora pelare. Klättra upp på toppen på vardera pelaren så
kommer pyramidens topp att flyga bort. För att utföra detta på enklaste sätt börjar
du med att utföra ett trippelhopp och hoppar upp på byggnaden bredvid dig i
starten. Ta därefter vingkepsen i det röda blocket på taket. Flyg sedan bort mot de
4 pelarna.


En av pelarna står i djup kvicksand och om Mario trillar ner i kvicksanden kommer
han att dö så jag föreslår att du börjar med att flyga till toppen av denna pelare
då övriga 3 pelare står på relativt säker mark. Titta på skuggan och när den är
ovanför pelaren gör du en markdunk för att avsluta flygningen. Beakta dock
virvelvindarna som härjar runt pelarna. När du klivit upp på alla 4 pelare flyger
toppen av pyramiden av.


När toppen flugit av hoppar du ner i det nya hålet på toppen av pyramiden och möter
bossen som består av 2 händer. För att besegra bossen måste du slå dem i ögat 3
gånger när de har sina ögon öppna. När den ena handen är besegrad blir den andra
ännu hetsigare och tar till än mer okonventionella metoder för att försöka stoppa
dig.


=======================================
Stjärna 5 – Free Flying For 8 Red Coins
=======================================

1* Bakom dig i början av banan, längst ut på kanten.

2* Inuti träblocket nedanför koopa-skalet.

3* På en av plattformarna med de roterande blocken.

4* I vattnet bredvid den rosa bomben.

5-8* I luften kring de 4 pelarna. Detta innebär att du måste ha vingkepsen och jag
rekommenderar starkt att du lokaliserar samtliga av dessa 4 mynt innan du använder
kepsen.


När alla röda mynt är tagna kommer stjärnan fram på taket på stenbyggnaden vid
banans start.


==========================
Stjärna 6 – Pyramid Puzzle
==========================

Hoppa än en gång upp på taket av stenbyggnaden bakom dig i starten. Ta vingkepsen
eller Koopa-skalet och flyg eller sväva till andra sidan så att du är vänd mot
pyramiden. Vid ingången till pyramiden finns ett hål som du skall kliva in i. Inuti
pyramiden finns 5 hemliga mynt och uppdraget är att samla in alla dessa.


Väl inuti pyramiden tar du till höger och passerar några Goombas. Ganska snart når
du också fram till ett stort block som hoppar upp och ned. Gör ett dubbelhopp upp
på dess ovansida för att snabbare komma till nästa våning. Du kan också gå runt om
du vill, men detta är en bra genväg att ta. Nåväl, du kommer snabbt fram till en
stång som du klättrar upp på. Hoppa sedan över till tredje våningen.


Ta dig sedan uppför gallret och uppför trappan. Därefter möts du av ett stort
rullande block som du kan hoppa över genom att utföra ett dubbel- alternativt
trippelhopp eller vänta tills det är långt bort och gå och ställ dig i hålrummet i
väggen och vänta till dess att det rullat förbi. Fortsätt sedan framåt tills du når
en till stång. Klättra uppför den och undvik de elektricifierade kloten. Hoppa av
stången mot mynten bredvid. Följ mynten och du når en avsats.


Om du går längst ut på avsatsen och tar en titt över kanten kan du se ett ensamt
mynt en bit ned. Hoppa försiktigt ned till myntet och du har tagit det första av 5
hemliga mynt. Nästa mynt finns på andra sidan om sandfallet på en likadan avsats.
Hoppa dit och ta det myntet. Gör därefter om ett likadant hopp till andra sidan där
det tredje hemliga myntet finns. För att nå dem sista 2 hemliga mynten måste du
hoppa ut i sandströmmen och sakta, men säkert ta dig neråt. Mynten finns i
sandströmmen, men du måste trycka på A-knappen konstant så att Mario inte begravs i
all sand.


Stjärnan uppenbarar sig när alla 5 hemliga mynten är insamlade och den hamnar på en
avsats strax innan sandfallet kommer ned på marknivå. Missar du avsatsen måste du
klättra hela vägen upp och göra om det igen.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 136


Precis som i den föregående världen bör du ta alla mynt i huvudvärlden och sedan ta
alla mynt i pyramiden.


I starten finns 2 Bob-omber, en Shy-guy, ett hoppande block samt 1 rött mynt som
ger dig en total av 11 mynt. En bit längre fram finns 3 goombas som ger vartdera 1
mynt och 1 Pokey (vandrande kaktus) som ger dig ytterligare 8 mynt om du förstör
dess huvud. För att slå bort huvudet måste du först slå bort underkroppen. Slå
sönder blocket längre bort för 1 rött mynt. Fortsätt till området med plattformar
och stora block som förflyttar sig. En Pokey vaktar ingången vilket ger dig 1 blått
mynt om du slår bort dess huvud. En bit in på plattformarna finns 1 rött mynt. Nu
bör du ha runt 25-30 mynt.


Efter labyrintområdet plockar du upp 1 rött mynt i oasen vid den rosa bomben. Slå
sedan ut två Pokeys på varsin sida om pelarna. Ta på dig vingkepsen bredvid oasen
och ta de 4 röda mynten ovanför pelarna. Kliv upp på pelaren och ta myntet på
toppen och sedan myntlinjen på marken som ger dig ytterligare 5 mynt. Gör sedan om
samma sak med nästa pelare och du får 6 mynt till. Klättra ned och slå sönder det
hoppande blocket för 5 mynt till. Kliv upp på pyramiden och ta de 10 mynten på
stigen upp mot toppen samt slå ihjäl Shy-guyen som är där för 2 mynt till, men gå
inte in i pyramiden än. Nu bör du ha runt 70-80 mynt vilket innebär att det är tid
att gå in i pyramiden.


Till vänster i pyramiden finns en blåmyntsknapp som framkallar 3 blåa mynt om du
markdunkar den. Om du sedan går tillbaka och fortsätter till vänster finns 3
goombas samt några till åt höger. På andra våningen (stjärna 3 och 6) finns ett
galler med en linje av 8 mynt samt några goombas på vägen upp. På tredje våningen
finns ytterligare 5 mynt vid gallret. Behöver du fler mynt finns alltid de 5
hemliga mynten att tillgå, men nu bör du ha nått 100 mynt.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Det finns en teleport under palmen bredvid vattenpölen.***********************************************************************************
************************************- Course 9 -***********************************
***********************************************************************************

Course 9
DIRE, DIRE DOCKS
---------------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå till källaren och ta den stora porten med stjärnan på. Hoppa in
i den blå vattenliknande väggen.


===============================
Stjärna 1 – Board Bowser’s Sub
===============================

Simma in i grottan nedanför dig i starten. En bit in i grottan finns en luftficka
för att fräscha upp livmätaren med. Fortsätt därefter att simma och du kommer efter
en stund ut till ett litet större öppet område med en u-båt. Bredvid Bowser’s u-båt
finns en landremsa att gå på. Simma dit och hoppa sedan på blocket med
utropstecknet (!) så uppstår små tillfälliga trappsteg som du kan använda för att
borda u-båten och ta stjärnan.


=================================
Stjärna 2 – Chests In The Current
=================================

Rakt nedanför dig finns 4 kistor som du skall öppna i rätt ordning. Den första
kistan finns bredvid en mussla, den andra kistan bredvid öppningen till grottan,
den tredje ligger för sig själv en bit från jetströmmen och den fjärde och sista
kistan i ordningen ligger alldeles bredvid jetströmmen.


======================================
Stjärna 3 – Pole-Jumping For Red Coins
======================================

För att kunna ta den här stjärnan måste du klara Bowser’s andra bana ”Bowser in the
Fire World” först.


Simma in i grottan nedanför dig i starten. En bit in i grottan finns en luftficka
för att fräscha upp livmätaren med. Fortsätt därefter att simma och du kommer efter
en stund ut till ett litet större öppet område med en u-båt. Aktivera den lila
knappen för att aktivera några tillfälliga plattformar. Hoppa emellertid inte upp
på plattformarna närmast dig, utan vänd dig om så ser du några plattformar till
lite längre bort.


Hoppa upp på plattformen högst upp och ta det röda myntet. Använd liftarna genom
att hoppa och ta tag i dem. Vänta först in den vänstra liften och 3 mynt tas
automatiskt. Därefter slussas du tillbaka till plattformen igen. Ta den här gången
den högra liften så får du ett mynt till. Den här liften tar dig till en ny
plattform och ta sedan liftarna och inhämta de 3 sista mynten. Stjärnan uppenbarar
sig på den sistnämnda plattformen.


==================================
Stjärna 4 – Through The Jet Stream
==================================

Simma in i grottan nedanför dig i starten. En bit in i grottan finns en luftficka
för att fräscha upp livmätaren med. Fortsätt därefter att simma och du kommer efter
en stund ut till ett litet större öppet område där Bowser’s u-båt tidigare låg. Där
finns nu, under vattnet, en jetström som sänder ut ringar. Simma genom en sådan
ring och ett nummer uppstår (1). Ligg därför kvar i samma position och simma igenom
ytterligare 4 ringar i rad så kommer en stjärna fram. Dock kommer stjärnan fram i
själva strömmen, men med en metallkeps på är det inga bekymmer. Simma upp och ta
metallkepsen. Med metallkepsen på kan du obehindrat gå in i jetströmmen och ta
stjärnan.


==================================
Stjärna 5 – The Manta Ray’s Reward
==================================

Det finns en stor manta (sjövarelse) nedanför dig i början av banan. Från dess
svans skickas ringar ut. Simma igenom 5 stycken, som på stjärna 4 så är stjärnan
din. Stjärnan kommer fram strax ovanför virvelströmmen vilken du måste närma dig
med stor försiktighet. Åker du ned med strömmen måste du göra om allt igen.


============================
Stjärna 6 – Collect The Caps
============================

Simma in i grottan nedanför dig i starten. En bit in i grottan finns en luftficka
för att fräscha upp livmätaren med. Fortsätt därefter att simma och du kommer efter
en stund ut till ett litet större öppet område. Simma upp till den lila knappen och
ta dig förbi det röda gallret. Där finns en osynlighetskeps som du ska ta, men du
måste dessutom ta metallkepsen innan du lämnar plattformen. Hoppa ned i vattnet och
sjunk ned till bottnen. Efter jetströmmen bör du se ett galler med en stjärna
bakom. Med osynlighetskepsen på är det bara att gå igenom gallret så är stjärnan
din.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 106


Med endast 106 mynt på hela banan gäller det att finkamma allt ordentligt. Du måste
dessutom välja Stjärna 3 som uppdrag eftersom du inte annars kan nå alla dem röda
mynten av vilka du behöver i stort sett samtliga.


Lite till höger om dig i starten, en bit ned i vattnet, finns en myntcirkel med 5
mynt. Simma ned runt virveln och plocka de 3 mynten. Vid virveln finns dessutom två
myntringar med sammanlagt 10 mynt. Simma mot tunneln och insamla de tre
myntringarna vid den och du får in 24 mynt till. Då är du uppe i totalt 42 mynt.


Simma genom tunneln och ta till höger när du kommit ut. Sikta på musslan med pärlan
i sig för bredvid den finns en myntlinje med 8 mynt. Kom sedan upp ur vattnet och
tryck ned den lila stora knappen. Klättra upp till liftarna ovanför dig och ta alla
8 röda mynt (Se Stjärna 3 för vägledning). Nu är det viktigt att du är beredd. Det
finns en blåmyntsknapp på en plattform vid de röda mynten. När du aktiverat den får
du inte missa mer än ett blått mynt av sammanlagt 5 blåa mynt. Hoppa ned på land
och plocka de 5 mynten där vilket innebär att du nu har 101 mynt och en ny stjärna.***********************************************************************************
************************************- Course 10 -**********************************
***********************************************************************************

Course 10
SNOWMAN’S LAND
----------------------------
VÄGBESKRIVNING: Efter att du besegrat Bowser i eldhavet kan du öppna dörren till
övervåningen. Gå upp dit och ta till höger. Gå in genom dörren och du kommer att se
ett rum fullt av speglar. Hoppa in i väggen till vänster.


==============================
Stjärna 1 – Snowman’s Big Head
==============================

Gå rakt fram över den stora dammen. Du ska till en plattform ovanför snödrivorna
som konstant slungas framåt. Dubbelhoppa upp på den och du ser en stig. Följ sedan
stigen uppåt tills den stora snögubben börja prata. Han kommer sedan att börja
blåsa över stigen. Kommer du i närheten av blåsten ramlar du ned och får börja om
från början igen och dessutom blåser din keps av så du måste även leta åt den. Gå
nu istället bredvid den stora pingvinen, som inte kan blåsas av kanten, och använd
den som skydd förbi det blåsiga partiet. Klättra sedan försiktigt lite högre upp
för att ta stjärnan på toppen.


================================
Stjärna 2 – Chill With The Bully
================================

Detta har du gjort tidigare på ”Lethal Lava Land”, men den här gången kommer vår
Bully att vara av is. Gå upp på kullen bredvid dig i starten. Däruppe bör du se en
stor isig Bully. Klättra upp på plattformen och hoppa ned honom i dammen. Kom ihåg
att du inte tar någon direkt skada av hans attacker, eller vice versa, men du kan
dock ta skada genom att puttar ut dig från plattformen ned i det iskalla vattnet.
Sikta på hans panna och hoppa ut honom istället så får du stjärnan.


==============================
Stjärna 3 – In The Deep Freeze
==============================

Bakom dig i början finns en stor iskub. Gå in i kuben genom att hoppa upp på taket
och sedan in i den i hålet som finns i taket. Sedan är det så enkelt att det bara
är att ta stjärnan.


========================================
Stjärna 4 – Whirl From The Freezing Pond
========================================

Gå rakt fram ned till dammen vid snödrivorna som slungas framåt (där du hoppade upp
på stigen som leder upp till Stjärna 1). Ta sedan sats och hoppa ut på
helikopterfienden så att du kan flyga över till träavsatsen framför dig och ta
lådan till vänster. Däri finns nämligen stjärnan.


=========================================
Stjärna 5 – Shell Shreddin’ For Red Coins
=========================================

1* Bakom andra trädet i början.

2-3* Isen under isbullien.

4* Mellan de 2 helikopterfienderna bredvid isbulliens plattform.

5-8* Den långa plattformen till höger om Stjärna 2. Vid Stjärna 2 finns det en låda
till höger om stjärnan innehållande ett koopa-skal. Använd skalet för att ta de 2
mynten under isplattformen.


Stjärnan uppstår när alla 8 röda mynt är insamlade och du finner stjärnan på det
område där du fick starta banan.


==========================
Stjärna 6 – Into The Igloo
==========================

Gå rakt fram ned till dammen vid snödrivorna som slungas framåt (där du hoppade upp
på stigen som leder upp till Stjärna 1). Ta koopa-skalet (se Stjärna 5) och hoppa
ned på vattnet. Bredvid snödrivorna finns en uppförsbacke med en myntrad på, följ
den upp. Längst upp finns en igloo, men för att kunna komma in måste du krypa in i
den.


Inne i igloon kan du se en stjärna inkapslad i is nära taket i mitten. Vad du
behöver för att komma åt den är en osynlighetskeps. Längst bort till höger i igloon
finns just en osynlighetskeps och du hittar den om du först går under stjärnan, tar
första vägen till höger och sedan vänster. Ta osynlighetskepsen och hoppa upp och
ta stjärnan genom isen.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 127


På den här stjärnan har jag valt att inte ge en direkt vägledning, utan en hjälp
till var du kan återfinna alla mynt även om det på många ställen förefaller sig
vara en vägledning.


Till vänster finns 3 mynt varav det sista dock är en fiende, men den dödar du lätt
genom en markdunk och då får du 5 mynt. För ytterligare 9 mynt finns här 3 andra
fiender att eliminera. Gå tillbaka dit du startade banan och promenera runt tills
två nya fiender möter dig och således inbringar 6 mynt till. På kullen vid starten
finns en flygande Shy-guy och en blommig snögubbe som bägge tillsammans ger 5 mynt.
Då har du totalt 27 mynt.


Nedanför plattformen med isbullien finns två blommiga snögubbar, en
helikopterfiende och en myntgroda som ger dig en total här på 14 mynt. Nära dammen
finns en till blommig snögubbe som ger 3 mynt till. Gå nu upp och ta Koopa-skalet
(se Stjärna 5) och åk ned till vattnet där de två blommiga snögubbarna är. Slå ned
dem och 6 mynt till är dina. Nu bör du ha sammanlagt 50 mynt.


Här är resten av mynten som finns utanför igloon, men inte av fiender. De röda
mynten ger dig ytterligare 16 mynt. 2 mynt finns vid träavsatsen före det första
trädet på den stora snögubben. 3 mynt till finns vid snögubbens ansikte och vid
pingvinen. Två myntlinjer på vägen upp till igloon ger sammanlagt 8 mynt till, men
gå inte in i igloon än. Nu bör du ha 79 mynt och det är dags att äntra igloon.


Inuti igloon finns 3 goombas som ger ett mynt vartdera. De 3 gula blocken ger också
ett mynt vartdera. 3 mynt till ligger också och skräpar fritt inne i igloon.
Därefter återstår bara de 20 mynten inne i isen som du når genom att ta på
osynlighetskepsen.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Gå till höger från banans början och ställ dig under det andra trädet.
***********************************************************************************
************************************- Course 11 -**********************************
***********************************************************************************


Course 11
WET-DRY WORLD
--------------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå upp till övervåningen och hoppa in i tavlan med skräddaren
(insekt). Om du hoppar högt in i tavlan kommer vattenståndet att vara högt, men om
du hoppar lågt blir vattenståndet lågt.


================================
Stjärna 1 – Shocking Arrow Lifts
================================

Hoppa högt in i tavlan för att få vattenståndet så högt som möjligt. Detta gör du
lättast med en bakåtvolt. På den här banan går vattennivån också att höja och sänka
med hjälp av de flerfärgade små trianglarna.


Börja med att simma till hörnet närmast dig med stängslet. Till vänster om dig
finns nu en plattform med en lite backe på. Simma dit tills du kommer till den
flerfärgade diamanten. Diamanten är ett verktyg för reglering av vattennivån och
det finns flera sådana på den här banan, men du behöver dock bara bry dig om denna
nu. Aktivera den genom att helt enkelt vidröra den. Vattennivån sänks då lite grann
och det innebär att det är tillräckligt för att du ska kunna ta stjärnan. Simma
sedan rakt över diagonalt till det hörnet där du finner en exakt likadan plattform.
Bredvid plattformen finns ett gult block. I detta block finns stjärnan. Notera att
blocket ska vara precis över vattenytan om du gjort allt rätt.


==========================
Stjärna 2 – Top O’The Town
==========================

Hoppa högt in i tavlan för att få vattenståndet så högt som möjligt. Detta gör du
lättast med en bakåtvolt.


Börja med att simma till hörnet närmast dig med stängslet. Till vänster om dig
finns nu en plattform med en lite backe på. Simma dit, men rör inte den flerfärgade
diamanten. Gå istället upp på rampen bredvid. Avlägsna den lila fienden här genom
att grabba tag i dess bak och kasta iväg den. Strax ovanför finns en tunn planka
som du ska hoppa upp på.


Gå försiktigt för om du skulle falla ned måste du klättra upp igen. Du kan inte
ändra kameraposition och elektriska klot svävar omkring dig. Det du då kan göra för
att inte göra färden alltför vansklig är att krypa fram. Därpå kommer du fram till
en roterande plattform som du ska hoppa ut på. Undvik elden och hoppa upp på den
sista plattformen innan toppen. I det gula blocket på plattformen finns din
efterlängtade stjärna.


=========================================
Stjärna 3 – Secrets In The Shallows & Sky
=========================================

Hoppa in i tavlan på så låg höjd som det går för att få vattenståndet så lågt som
möjligt.


Det finns 5 hemliga platser på den här banan. När varje plats är aktiverad dyker en
siffra upp som indikerar hur många hemliga platser du besökt.


1: Med vattenståndet på lägsta nivån går du nedanför den stora plattformen (där du
tog Stjärna 1) och skjuter det stora blocket åt sidan.

2: Skjut blocket, vid 1, under den gula lådan och hoppa sönder lådan.

3: På våningen ovanför 1 finns ett block i muren, skjut in det en bit.


Till de 2 sista platserna krävs det att du kommer upp en bit och för att göra det
måste du låta fienden med skopa kasta upp dig till nästa våning. Se till att den är
vänd mot väggen innan den kastar upp dig. Gör sedan om samma sak här och du kastas
upp till fjärde våningen.


4: På fjärde våningen finns en stång med en myntring och ett elektriskt klot
svävandes runt. Hoppa upp på toppen och slå sönder blocket.

5: På gallret ovanför 4 finns den sista hemligheten och du tar dig dit genom att
aktivera den lila knappen bredvid gallret. Trappsteg uppstår och du kan ta dig
högst upp på tornet och ta den sista hemligheten i lådan.


Stjärnan dyker därefter upp vid det område där du startade. Du kan antingen hoppa
över dit med ett välriktat långhopp eller höja vattennivån genom att vidröra den
flerfärgade diamanten bredvid.


========================================
Stjärna 4 – Express Elevator – Hurry Up!
========================================

Hoppa in i tavlan på så låg höjd som det går för att få vattenståndet så lågt som
möjligt.


Gå till gallret med en trälåda längst ned i vänster hörn. Slå sönder den. Gå sedan
upp 2 våningar med hjälp av städaren (se Stjärna 2 för tillvägagångssätt och
beskrivning) och tryck på blocket med utropstecknet (!). Klättra därefter upp till
gallrets topp. Hoppa ner på hissen och släng dig ned till hålet i gallret. När
hissen kommer hoppar du upp på den och åker upp till stjärnan. Detta kan vara
mycket svårt och kräver träning!


====================================
Stjärna 5 – Go To Town For Red Coins
====================================

Hoppa högt in i tavlan för att få vattenståndet så högt som möjligt. Detta gör du
lättast med en bakåtvolt. Det finns två sätt att komma till staden där det enklaste
sättet genom att simma till gallret i hörnet närmast dig. Hoppa upp och greppa tag
i gallerkanten och häv dig upp. Simma därefter ned genom tunneln och ut till
staden. Sänk vattennivån genom att vidröra den flerfärgade diamanten.


Det andra mer invecklade sättet är enligt följande: Du ska skjuta dig innanför
gallret som finns längst bort på banan för att komma in i staden. Aktivera
kanonerna genom att prata med den rosa bomben på den röda plattformen tvärs över
banan, sett från gallret. För att komma dit måste du utföra ett trippelhopp på den
relativt korta plattformen. Kanonen finns bredvid den rosa bomben i tornet. Nu är
det dags att skjuta sig till gallret vilket är betydligt lättare än att aktivera
kanonen. Därefter är du inne i staden.


För att ta mynten kan du behöva använda väggsparkar och långhopp, men området är
ganska litet så det bör inte vålla några överdrivet svåra problem att insamla alla
8 mynt.


1-2* I lådorna på muren.

3* I lådan mellan murarna.

4* På toppen av slottet.

5-8*I lådorna på taken.


Stjärnan uppstår när alla 8 röda mynt äro insamlade. Du hittar stjärnan i ingången
till kyrkan.


========================================
Stjärna 6 – Quick Race Through Downtown!
========================================

Hoppa högt in i tavlan för att få vattenståndet så högt som möjligt. Detta gör du
lättast med en bakåtvolt. Det finns två sätt att komma till staden, men här
beskriver jag bara det enklaste sättet (vill du se bägge tillvägagångssätt finns
vägledning på Stjärna 5). Börja med att simma till gallret i hörnet närmast dig.
Hoppa upp och greppa tag i gallerkanten och häv dig upp. Simma därefter ned genom
tunneln och ut till staden. Sänk vattennivån genom att vidröra den flerfärgade
diamanten.


Väl inne i staden med låg vattennivå är det inte mycket att göra faktiskt. Ta
osynlighetskepsen och gå till den lila knappen när vattennivåändraren. Tryck ned
den och spring till området med galler i ena hörnet. Med osynlighetskepsen på kan
du springa igenom gallret. Blocket som uppstod när du tryckte ned knappen hjälper
dig upp till stjärnan. Skulle du misslyckas tar du bara på dig osynlighetskepsen
inuti gallret och tar dig ut och gör om det igen.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 152


Hoppa in i tavlan på så låg höjd som det går för att få vattenståndet så lågt som
möjligt. På den här banan finns få fiender så några kvantiteter av mynt finns
således inte att inhämta från sådana. Det är inte särskilt svårt att inhämta 100
mynt på den här banan, men det tar tid.


Se till att döda alla fyra vattenspindlar för 3 mynt vardera från dem. Det finns
även en blåmyntsknapp på den lägsta avsatsen när du klättrar upp mot den högsta
nivån som ger dig sex blåa mynt vilket alltså innebär en summa av 30 räknat i
vanliga mynt. De röda blocken tillsammans med de gula blocken utgör också en
väsentlig del av myntinkomsten på den här banan och ger dryga 40 mynt om du tar
samtliga. Dessutom finns tre lilafärgade Chuckyas som ger 5 mynt vardera.


Om du sedan fortsätter till staden finns där ytterligare mynt att hämta. De åtta
röda ger ger sammanlagt 16 mynt till. I staden finns 23 lättfunna mynt till att
skramla in. Har du tagit dessa bör du ha nått upp i 100 mynt och en ny stjärna
följaktligen. Fattas det mynt är det bara att klättra runt lite så finner du ganska
enkelt myntringar och myntlinjer liggandes på plattformarna.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Här finns en teleport. Med en så låg vattennivå som möjligt gå till den lilla
vita plattformen med en Amp (elektriskt svävande klot) på. Ställ dig sedan i hörnet
till höger nere i bottnen.
***********************************************************************************
************************************- Course 12 -**********************************
***********************************************************************************


Course 12
TALL, TALL MOUNTAIN
----------------------------------
VÄGBESKRIVNING: På övervåningen finns en tavla med ett berg och 4 plattformar med
svampdekorationer på. Hoppa in i den tavlan.


==============================
Stjärna 1 – Scale The Mountain
==============================

Uppdraget går ut på att klättra hela vägen upp till toppen. Det finns flera olika
vägar att ta upp och jag redogör för huvudvägen först. Därefter förklaras några av
genvägarna du kan ta.


Börja med att ta till höger. Spring sedan framåt och hoppa över avgrunderna tills
du har passerat de stora svamparna. Du bör då ha nått fram till ett område med
mullvadar som kastar sten mot dig. Gå sakta förbi och undvik att hoppa då du lätt
kan få en sten kastad på dig och tämligen lätt falla ned. Fortsätt därefter förbi
Bob-omberna.


Korsa bron och hoppa upp till platsen med vattenfallet. Ignorera apan och fortsätt
över den roterande stocken. Låt den rotera sig fram till bergssidan och hoppa av.
Klättra uppåt, men var uppmärksam på kulorna som sveper förbi, och fortsätt till en
stor avgrund. Gör ett långhopp för att ta dig över.


Fortsätt förbi fienderna och sedan förbi en knapp. Härnäst kommer en bro som du
försiktigt korsar. Fortsätt klättringen en kort bit till och du har nått bergets
topp där stjärnan är.


Den första genvägen finns lite till vänster om dig i starten. På kanten längst ut
finns ett extra liv. Hoppa över kanten så kommer en vindpust att föra dig över till
platsen med det lila klotet.


En annan genväg hittar du vid området med mullvadarna. Där tar du tag i rankorna på
väggen och klättrar upp tills du nått en avsats så högt upp att du inte kan klättra
längre.


======================================
Stjärna 2 – Mystery Of The Monkey Cage
======================================

På toppen av berget finns en apa (se Stjärna 1 för vägledning till toppen). Ditt
uppdrag är att först fånga apan (B-knappen) och sedan släppa den. När du släppt
apan fri ska du tala med den. Följ sedan efter apan och ta stjärnan som apan lägger
nedanför vattenfallet vid den andra apan.


=====================================
Stjärna 3 – Scary ’Shrooms, Red Coins
=====================================

Börja med att gå åt höger och hoppa över avgrunderna till de stora svamparna. På
svamparna finns hälften av de röda mynten, det vill säga ett antal av 4.


1-4* På svampplattformarna i början av banan finns mynten. Det är svårt att ge
någon direkt vägledning, men var försiktig och finkamma de 9 svamparna så bör du
ganska enkelt hitta alla 4 mynt här.

5* Fortsätt sedan längs vägen mot toppen en liten bit till området med mullvadarna.
Håll till vänster och du bör se ett rött mynt på stenhällen ovanför.

6* Därefter hoppar du upp på nästa plattform rakt ovanför dig, antingen med ett
dubbelhopp eller med hjälp av en bakåtvolt och ta det röda myntet på samma
plattform.

7* Gör ett dubbelhopp till nästa solida plattform. Härifrån kan du se fler
plattformar till vänster. Hoppa ut dit och ta det sjunde myntet på den första
plattformen.

8* Som kuriosa kan nämnas att det till vänster på plattformen finns ett extra liv.
Det sista röda myntet finns på plattformen högst upp.


När det sista röda myntet är taget, och alla andra likaså, dyker så stjärnan upp.
Att insamla de röda mynten är inte alltför svårt, men att ta stjärnan däremot kan
förorsaka problem. Stjärnan finns på en liten plattform en bit ut från det sista
myntet. Du kan antingen välja att hoppa ned till området med mullvadarna och där
göra ett långhopp över till plattformen, men du får inte göra ett fullt långhopp
eftersom du annars hoppar för långt. Om du väljer den andra vägen hoppar du först
upp på plattformen med gräs. Därifrån kan du välja att hoppa ut till plattformen
vilket inte gör det särskilt mycket lättare än det första alternativet.


===================================
Stjärna 4 - Mysterious Mountainside
===================================

Då var det dags för en ny rutschbana. Börja med att ta till höger. Spring sedan
framåt och hoppa över avgrunderna tills du har passerat de stora svamparna. Du bör
då ha nått fram till ett område med mullvadar som kastar sten mot dig. Gå sakta
förbi och undvik att hoppa då du lätt kan få en sten kastad på dig och tämligen
lätt falla ned. Fortsätt därefter förbi Bob-omberna.


Korsa bron och hoppa upp till platsen med vattenfallet. Ignorera apan och fortsätt
över den roterande stocken. Låt den rotera sig fram till bergssidan och hoppa av.
Klättra uppåt, men var uppmärksam på kulorna som sveper förbi, och fortsätt till en
stor avgrund. Gör ett långhopp för att ta dig över. På vänster sida finns 2
märkliga fyrkanter i bergväggen. Hoppa in i den andra, precis som när du hoppar in
i någon av tavlorna i slottet, och du kommer till en ny rutschbana.


Uppdraget är enkelt: glid nedför hela rutschbanan och ta stjärnan på bottnen. Något
viktigt att komma ihåg är vilken väg du ska ta i slutskedet av rutschbanan där
vägen separerar sig. Du ska ta vägen till höger vid träbron, tar du däremot vägen
rakt fram kommer du till en återvändsgränd med ett stup framför. När du nått slutet
av banan tar du stjärnan.


=========================================
Stjärna 5 – Breathtaking View From Bridge
=========================================

Börja med att ta till höger. Spring sedan framåt och hoppa över avgrunderna tills
du har passerat de stora svamparna. Du bör då ha nått fram till ett område med
mullvadar som kastar sten mot dig. Gå sakta förbi och undvik att hoppa då du lätt
kan få en sten kastad på dig och tämligen lätt falla ned. Fortsätt därefter förbi
Bob-omberna.


Korsa bron och hoppa upp till platsen med vattenfallet. Ignorera apan och fortsätt
över den roterande stocken. Låt den rotera sig fram till bergssidan och hoppa av.
Klättra uppåt, men var uppmärksam på kulorna som sveper förbi, och fortsätt till en
stor avgrund. Gör ett långhopp för att ta dig över.


Fortsätt förbi fienderna och därefter kommer du fram till en knapp nära toppen med
ett utropstecken (!) på. Tryck ned knappen och några små plattformar uppenbarar
sig. Ignorera dessa och spring till bron vid vattenfallet. En bit ut finns ett
träblock som du ska hoppa ut på innan det försvinner. På plattformen bakom
vattenfallet gömmer sig en stjärna. Gör ett dubbelhopp till träblocket och hoppa
sedan ut till plattformen vid vattenfallet och ta stjärnan.


========================================
Stjärna 6 – Blast To The Lonely Mushroom
========================================

Det finns flera sätt att ta den här stjärnan på. Det finns i huvudsak 2 vägar att
ta varav en är riktigt svår. Jag beskriver först den lite enklare vägen till
stjärnan. Den svårare vägen är den väg som utvecklarna förmodligen antar att du ska
ta med tanke på namnet på den här stjärnan redogörs sedan.


---> LÄTT VÄG <---


Börja med att ta till höger. Spring sedan framåt och hoppa över avgrunderna tills
du har passerat de stora svamparna. Du bör då ha nått fram till ett område med
mullvadar som kastar sten mot dig. Gå sakta förbi och undvik att hoppa då du lätt
kan få en sten kastad på dig och tämligen lätt falla ned. Fortsätt därefter förbi
Bob-omberna.


Korsa bron och hoppa upp till platsen med vattenfallet. Ignorera apan, men där
finns också en flygande ”Shy-guy”. Hoppa ut på honom så börja du rotera och kan
sväva för en kort stund. Detta innebär att du kan sväva fram till plattformen med
den ensamma stjärnan på.


---> SVÅR VÄG <---


Börja med att ta till höger. Spring sedan framåt och hoppa över avgrunderna tills
du har passerat de stora svamparna. Du bör då ha nått fram till ett område med
mullvadar som kastar sten mot dig. Gå sakta förbi och undvik att hoppa då du lätt
kan få en sten kastad på dig och tämligen lätt falla ned. Fortsätt därefter förbi
Bob-omberna. Korsa bron och hoppa upp till platsen med vattenfallet.


Gå till den rosa bomben nedanför vattenfallet där apan och Shy Guy är. Aktivera
kanonen och gå ner till plattformen där du tog Stjärna 3 och gör ett längdhopp fram
till plattformen nedanför dig. Gå försiktigt på kanten ner till kanonen och skjut
dig till den ensamma plattformen med stjärnan.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 137


Myntringen vid banans start ger dig 8 mynt att starta med. Den största myntkällan
på den här banan är rutschbanan (se Stjärna 4 för vägledning) där 47 vanliga mynt
och tre blåa mynt återfinns vilket bara i rutschbanan kan ge en total av 62 mynt
vilket jag föreslår att du sedan tar eftersom dödsrisken är stor och då är det bra
att ta den tidigt. När du är nere ignorerar du stjärnan och hoppar över stängslet
och du är tillbaka i banans början. Du bör nu ha runt 60 mynt efter detta.


Därefter finns 3 Goombas att ta kål på för lika många mynt. De fyra röda mynten är
enkla byten ute på svampplattformarna vilket ger dig ytterligare 8 mynt. Därefter
plockar du ut de 3 Bob-omberna för samma mängd mynt. Ta sedan tag i den lilafärgade
Chuckyan och kasta iväg honom för ytterligare 5 mynt. Därefter finns en myntlinje
med 5 mynt på bron. I området med mullvadarna klättrar du upp på plattformarna
ovanför för ytterligare fyra röda mynt vilket innebär 8 mynt till. Du bör nu vara
uppe i ungefär 90 mynt.


Slå sedan ut 3 Goombas innan vattenfallet för lika många mynt. På andra sidan
vattenfallet, nära ingången till den hemliga rutschbanan, finns en myntlinje med
ytterligare 5 mynt. Därefter kommer 3 Goombas och ännu en myntlinje nära toppen med
5 mynt till vilket bör göra att du har över 100 mynt. Fattas det mynt för dig finns
ytterligare 5 mynt runt knappen med utropstecknet (!) nära toppen.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Gå till höger till området med de stora svamparna med röda mynt på. På den
mellersta av de tre minsta plattformarna finns en teleport.
***********************************************************************************
************************************- Course 13 -**********************************
***********************************************************************************

Course 13
TINY-HUGE ISLAND
-----------------------------
VÄGBESKRIVNING: När du öppnat dörren till övervåningen tar du till vänster direkt
till en dörr med en stjärna på. Kliv in. Hoppar du in i tavlan till vänster blir
Mario en jätte, hoppar du in i den till höger blir han minimal och hoppar du in i
tavlan i mitten får Mario huvudvärk. Alltså, du måste antingen vara enorm eller
väldigt liten, ty något mellanting finns inte.


====================================
Stjärna 1 – Pluck The Piranha Flower
====================================

Börja med att hoppa in i tavlan till vänster för att bli stor Mario. Gör ett
långhopp fram till plattformen i mitten. Ta sedan sikte på röret framför och ta dig
dit. Gå sedan fram till röret och hoppa ner i det så du blir liten Mario igen.


Här inne finns 5 pirayablommor. Slå ihjäl alla 5 pirayablommorna som liten Mario.
Hoppa eller slå på blommorna för att besegra dem och trots att du är väldigt liten
har du bibehållit Marios vanliga styrka så det är inga problem att besegra
blommorna. Se till att inte falla ned eftersom du då har en lång och mödosam väg
upp igen. Stjärnan uppenbarar sig när du slagit ned den sista plantan och den
uppstår också på samma ställe.


==========================================
Stjärna 2 – The Tip Top Of The Huge Island
==========================================

Det spelar egentligen ingen roll vilken tavla du väljer, men det underlättar om du
hoppar in i tavlan till vänster för att bli stor Mario. Dock måste du vara liten
Mario för att kunna ta stjärnan.


Hoppa ut till gräsplattformen i mitten. Ta sedan sikte på röret framför och ta dig
dit. Gå sedan fram till röret och hoppa ner i det så att du blir liten Mario igen.


Som liten Mario ska du nu börja din klättring upp mot banans topp. Passera Goomban
och gör ett dubbelhopp upp på klippkanten till höger om den. Gör sedan om exakt
samma sak för att ta dig till nästa klippavsats. Var dock aktsam på den lilafärgade
Chuckyan som huserar här uppe. Om du inte är uppmärksam kan han kasta ned dig igen.
Fortsätt sedan framåt en liten bit och du når fram till en bro. Efter bron kommer
en liten kulle. Klättra uppför den och du kommer fram till ett gult block. Inuti
blocket gömmer sig en stjärna.


========================================
Stjärna 3 – Rematch With Koopa The Quick
========================================

Även här har det egentligen ingen betydelse vilken tavla du väljer, men det
underlättar om du hoppar in i tavlan till vänster för att bli stor Mario. Precis
som under föregående stjärna måste du dock vara liten Mario för att i slutändan
kunna ta stjärnan.


Hoppa ut till gräsplattformen i mitten. Ta sedan sikte på röret framför och ta dig
dit. Gå sedan fram till röret och hoppa ner i det så att du blir liten Mario igen.


När du sedan kommit ut igen som liten Mario tar du vägen till höger. Fortsätt
därefter förbi hålet som kulorna skjuts ut ifrån. Gå runt hörnet och följ stigen en
liten bit till och i änden på stigen finns ”Koopa the Quick”. Tala med honom och
den här gången vill han ha revansch och utmanar dig på en ny duell till ”Windswept
Valley”. Den här gången är dock Koopa ännu snabbare eftersom han säger sig ha
skaffat nya skor.


Det är viktigt att du gör så många långhopp du kan för att tjäna lite tid. När
tävlingen dragit igång tar du samma väg tillbaka; runt hörnet, förbi kulorna och
röret. Efter röret fortsätter du nedför backen och passerar bron, men gör inga hopp
när du korsar den eftersom det råder kraftiga vindbyar där. Gör du ett hopp åker du
utanför kanten och Mario faller hejdlöst ned. Fortsätt därefter över gräsområdet
och fram till flaggstången nära röret. Springer du på under 25 sekunder bör
stjärnan vara din.


===================================
Stjärna 4 – Five Itty Bitty Secrets
===================================

Det finns 5 hemliga platser på ön och för att nå dessa måste du vara stor Mario.
Detta innebär alltså att du måste hoppa in i den vänstra tavlan.


1. Till höger i början finns ett litet hål, gå intill det till ett nummer dyker upp
ovanför.

2. Bredvid den rosa bomben vid kanonen på den högra sidan av stranden vid dammen.

3. Hålet där de stora kanonkulorna rullar ut (se Stjärna 3 för vägledning).

4. Hålet där de röda mynten finns (se Stjärna 5 för vägledning).

5. På toppen av berget.


Stjärnan dyker upp på en plattform nära banans början. För att komma ut till
plattformen måste du aktivera den lila knappen bredvid, med utropstecknet (!)
först. När knappen är nedtryckt kommer små plattformar ut vilket leder dig fram
till stjärnan med några enkla hopp.


==============================
Stjärna 5 – Wiggler’s Red Coins
===============================

Börja med att hoppa in i tavlan till höger för att bli liten Mario i en stor bana.


Som liten Mario ska du gå igenom hålet till höger i början. Ovanför dig där finns
en lång planka och ett hål. Inne i den grottan som hålet leder till finns de röda
mynten. Ta dig upp till plankan och gå försiktigt över till hålet och träd in. Det
lättaste sättet att ta sig upp till hålet är emellertid att slå bort sköldpaddan
som glider omkring på sitt skal på stranden nedanför hålet, och när han är borta ur
leken får du ta hans skal istället. Glid på skalet upp till ingången.


1-8* Mynten finns utplacerade på olika plattformar runt om i Wiggler’s grotta. Det
går inte att ge så mycket vägledning. Det är upp till dig att välja vilka
plattformar du känner att du lättast hoppar ut på för att nå åt mynten. För att nå
mynten högst upp måste du först göra ett springande dubbelhopp till den näst högsta
plattformen och därifrån väggsparka dig upp till den högsta plattformen där det
sista myntet finns.


Stjärnan dyker upp strax under det sista myntet som nyss beskrevs här ovan. För att
ta stjärnan ska dyka upp gäller det som vanligt att alla 8 röda mynten ska vara
insamlade.


===============================
Stjärna 6 – Make Wiggler Squirm
===============================

Här ska du vara stor Mario vilket innebär att du hoppar in i den lilla tavlan till
vänster. Börja med att vara stor Mario och klättra upp till toppen. Allra högst upp
på banans topp finns en liten vattenpöl. Gör en markdunk i själva vattenpölen så
rinner vattnet undan genom ett nyöppnat hål i marken. Hålet är för litet för att en
stor Mario ska kunna ta sig in där, men för en liten Mario är det inga som helst
problem att ta sig ned där.


När vattnet på toppen runnit undan går du till röret i mitten av banan och hoppar
ned för att bli liten Mario igen. Väl ute i den stora världen klättrar du upp på
avsatsen till höger om dig med hjälp av dubbelhopp. Fortsätt sedan med samma teknik
upp till nästa avsats. Passera sedan bron och uppför gräsbacken till toppen. Gå
sedan ner i hålet som liten Mario och du får möta Wiggler.


Wiggler är en enorm tusenfoting som du besegrar genom att hoppa på hans huvud 3
gånger. För varje gång han åker på en smäll blir han ännu mer arg och rusar runt
med högre hastighet än tidigare.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 192


Eftersom det bara finns runt 30 mynt i den lilla världen där Mario är en jätte
behöver du egentligen inte bry dig om att ändra storlek på Mario överhuvudtaget för
att få ihop 100 mynt. Mängden mynt indikerar också att detta bör vara ett ganska
simpelt uppdrag vilket det också är. Flest mynt får du av alla jätte-Goombas, 55
stycken (11 blåa mynt) för att vara exakt. Du dödar dem genom att hoppa upp ovanför
dem och markdunka dem i skallen.


I början markdunkar du ihjäl de tre stora Goombas som finns där för 15 mynt. Spring
runt träpålen något varv så får du 5 mynt till. Fortsätt sedan in genom hålet i
väggen. Slå ned sköldpaddan för ett blått mynt vilket är 5 vanliga mynt till. Här
inne finns också en flygande Shy-guy och en Lakitu, som flyger runt på ett moln och
kastar taggiga fiender på dig, vilka ger två mynt respektive fem mynt och således 7
mynt sammanslaget. Använd skalet från sköldpaddan och plocka 2 mynt till som finns
på kullen vid strandens topp. Surfa därefter ut till kanonen vid vattnet på den
högra sidan. Där finns en stor Goomba och en Shy-guy som ger dig 5 respektive 2
mynt om du markdunkar Goomban vill säga. Du bör nu ha cirka 40 mynt.


Hoppa sedan ned i kanonen och sikta strax ovanför trädet så att Mario landar i det.
Har du inte aktiverat kanonen kan du göra det genom att gå till samma ställe i den
lilla världen med stor Mario. Bredvid trädet finns en Goomba som ger ytterligare 5
mynt. Gå sedan försiktigt ut på plankorna och plocka de 5 mynten på den och kliv in
i hålet. I grottan finns inte bara de röda mynten utan också en blåmyntsknapp som
ger dig två blåa mynt och tillsammans med de röda mynten är du då uppe i ett antal
av 26 bara i grottan. Utgå från grottan och du bör då sammanlagt ha runt 60 mynt.


Hoppa sedan ned till avsatsen nedanför trädet och markdunka Goomban där för 5 mynt.
Hoppa sedan ned mot kanonen, men gå tvärsöver mot klippkanten istället. Ta fart och
gör ett långhopp över avsatsen när vinden tar i. Vinden för dig då iväg till
avsatsen på andra sidan. Ovanför finns två stora Goombas till som du får 10 mynt
till av om du markdunkar dem. Fortsätt sedan ned på den smala stigen nära väggen
där en myntlinje med 5 mynt finns. Det innebär att du kan förväntas ha ungefär 80
mynt vid det här laget.


Spring förbi hålet där kanonkulorna skjuts ut från och samla in myntlinjen där för
ytterligare 5 mynt. Ta ut de två stora Goombas längre fram och du får 10 mynt till.
Gå tillbaka en aning dit röret var. Klättra upp och kasta iväg den lilafärgade
Chuckyan häruppe för 5 mynt till. Korsa sedan bron för 5 mynt till och då bör du ha
100 mynt och en ny stjärna. Fattas det mynt är det bara att omvandla dig till stor
Mario och härja lite i den lilla världen så bör du nog få ihop alla mynt som krävs
för stjärnan.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Du ska vara stor Mario i en liten värld. Ta till vänster där röret och
pirayaplantan är. Tryck ned den lila knappen och kliv uppför de nytillkomna
trappstegen till en liten plattform. Stå stilla där myntet är och du har upptäckt
en ny teleport.
***********************************************************************************
************************************- Course 14 -**********************************
***********************************************************************************


Course 14
TICK TOCK CLOCK
---------------------------
VÄGBESKRIVNING: På övervåningen tar du trappan upp till den stora stjärndörren och
går upp till vindsvåningen. Där finns en stor klocka. Hoppa in i klockan. För att
få klockverket att stanna skall du hoppa in i då klockan är exakt 3,6,9 eller 12.


==============================
Stjärna 1 – Roll Into The Cage
==============================

Det har egentligen ingen betydelse om klockan står stilla eller rör sig, men det
underlättar dock om den är stilla så hoppa in i klockan då tiden står på exakt
3,6,9 eller 12 för att åstadkomma detta.


Börja med att hoppa över avgrunden. Passera kugghjulet och upp över blocket, som
annars roterar. Följ stigen upp en bit till. När du når en större plattform går du
över den och uppför trappstegen. I en bur längre fram finns stjärnan gömd. Hoppa in
dit och plocka den.


======================================
Stjärna 2 – The Pit And the Pendulumps
======================================

Precis som under den förra stjärnan har det egentligen ingen betydelse om klockan
står stilla eller rör sig, men det hjälper dock om den är stilla. Hoppa in i
klockan då tiden står på exakt 3,6,9 eller 12 för att åstadkomma detta.


Börja med att hoppa över avgrunden. Passera kugghjulet och upp över blocket, som
annars roterar. Följ stigen upp en bit till. När du når en större plattform går du
över den och uppför trappstegen. Hoppa upp på buren och klättra vidare till nästa
plattform. En bit fram finns också en stång. Klättra upp på den och hoppa ut på
stigen. Här uppe finns en av två fiender på hela banan. Undvik den och fortsätt
klättringen uppåt.


Du når därefter en avgrund som du hoppar över till plattformen i mitten. Du är nu
nära stjärnan, men ta det försiktigt när du går ut för att hämta på kanten. Ramlar
du ned lär Mario förmodligen dö och du måste göra om allt igen.


======================
Stjärna 3 – Get A Hand
======================

För den här stjärnan måste klockverket vara igång vilket innebär att du måste
undvika att hoppa in i klockan på följande klockslag: exakt 3,6,9 eller 12.


Undvik klockpendeln och hoppa över avgrunden. Strax därpå når du fram till ett
roterande block. Hoppa upp på den när den gör sin rotation för att lättast ta sig
förbi. En liten bit längre når du fram till ytterligare roterande block. Använd
samma strategi för att bemästra dessa.


Du kommer sedan fram till ett ställe där en rörlig liten plattform åker ut och in.
Ta dig förbi och klättra upp till plattformen ovanför. Vänta till den stora pilen
kommer. Hoppa upp på spetsen av pilen och vänta lugnt tills du kommer till hålet i
väggen där du hoppar av och tar stjärnan.


===============================
Stjärna 4 – Stomp On The Thwomp
===============================

Precis som under föregående stjärna bör klockverket vara igång vilket innebär att
du måste undvika att hoppa in i klockan på följande klockslag: exakt 3,6,9 eller
12.


Detta är ett simpelt, men dock mycket svårt uppdrag. Hoppa över avgrunden och kort
därefter kommer du fram till ett roterande block. Hoppa upp på det när den gör sin
rotation för att lättast ta sig förbi. En liten bit längre når du fram till
ytterligare roterande block. Använd samma strategi för att bemästra dessa.


Du kommer sedan fram till ett ställe där en rörlig liten plattform åker ut och in.
Ta dig förbi och klättra upp till plattformen ovanför. Korsa den och klättra upp på
trappstegen av plattformar framför dig. Fortsätt upp och förbi stället där du tog
Stjärna 1. Hoppa upp på buren och fortsätt längs stigen en bit nedåt. Du ska upp
till nästa stillastående plattform som du når genom att hoppa upp på den som rör
sig mot den. Klättra uppför stången som sedan dyker upp.


Klättra därefter upp till plattformen med hjärtat för att fylla på eventuellt
förlorat liv. Fortsätt upp på plattformen som rör sig upp och ned och hoppa upp på
nästa plattform från den. Till höger sedan finns ett till roterande block. Ta dig
förbi den på sedvanligt sätt. Därefter kommer en liten större avgrund som du bäst
hoppar över med hjälp av ett dubbelhopp. Fortsätt längs stigen förbi de rörliga
blocken.


Klättra sedan högst upp till toppen och hoppa på pilen, men inte på det rödfärgade
området för då är risken stor att du åker av den. Pilen för dig i sin tur till
rullbandet och det blå elaka blocket, det vill säga en ”Thwomp”. Hoppa på
rullbandet och när Thwompen kastar sig ned på marken hoppar du upp på hans rygg och
markdunkar honom. I belöning får du en stjärna.


======================================
Stjärna 5 – Timed Jumps On Moving Bars
======================================

Det har egentligen ingen betydelse om klockan står stilla eller rör sig, men
vägledningen jag gör nu är för ett rörligt urverk. Undvik att hoppa in i klockan då
tiden står på exakt 3,6,9 eller 12 för att åstadkomma detta.


Hoppa över avgrunden och kort därefter kommer du fram till ett roterande block.
Hoppa upp på det när den gör sin rotation för att lättast ta sig förbi. En liten
bit längre når du fram till ytterligare roterande block. Använd samma strategi för
att bemästra dessa.


Du kommer sedan fram till ett ställe där en rörlig liten plattform åker ut och in.
Ta dig förbi och klättra upp till plattformen ovanför. Korsa den och klättra upp på
trappstegen av plattformar framför dig. Fortsätt upp och förbi stället där du tog
Stjärna 1. Hoppa upp på buren och fortsätt längs stigen en bit nedåt. Du ska upp
till nästa stillastående plattform som du når genom att hoppa upp på den som rör
sig mot den. Klättra uppför stången som dyker upp och sedan fram till nästa
plattform.


Istället för att klättra högre upp hoppar du ut till gallret med de 3 rörliga
blocken. Hoppa från den ena, till den andra och sedan till den tredje för att
slutligen komma fram till stjärnan.


===================================
Stjärna 6 – Stop Time For Red Coins
===================================

Eftersom namnet på uppdraget insisterar på att stanna tiden föreslår jag att du
också gör det. Det har dock ingen betydelse egentligen om klockan står stilla eller
inte, men det är betydligt lättare om klockan står stilla så hoppa in i klockan då
tiden står på exakt 3,6,9 eller 12 för att åstadkomma detta.


1-8* Bakom dig i början finns små rörliga plattformar och på dem de röda mynten,
men eftersom klockan (förhoppningsvis) är stilla rör sig inte heller dessa
plattformar. Mynten är mycket enkla att komma åt. Hoppa upp på de små plattformarna
och fiska in alla röda mynt.


Stjärnan uppstår först efter att du tagit alla 8 röda mynt. Stjärnan kommer fram
nedanför de små plattformarna. Det är således bara att hoppa ned och ta den.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 128


Det är jobbigt att samla in 100 mynt på den här banan eftersom det är så stora
avstånd mellan mynten. Börja dock med de åtta röda mynten för 16 snabba och enkla
mynt. Döda också de två Bob-omberna för 2 mynt till. Se till att du slår sönder
alla !-block eftersom dessa utgör mer än hälften av banans alla mynt. Nästan längst
upp på toppen av banan finns dessutom en blåmyntsknapp som ger dig inte mindre än
sju blåa mynt som följaktligen ger en total av 35 vanliga mynt. Strategin för att
klara av att ta 100 mynt är ganska enkel, börja nedifrån och klättra uppåt och var
noga med att inte lämna några mynt bakom dig.
***********************************************************************************
************************************- Course 15 -**********************************
***********************************************************************************


Course 15
RAINBOW RIDE
-----------------------
VÄGBESKRIVNING: I rummet med klockan finns också 2 gluggar med hål i. Hoppa ner i
det hål som det INTE lyser ifrån.


========================================
Stjärna 1 - Cruiser Crossing the Rainbow
========================================

Hoppa på den flygande mattan bredvid dig. När du sedan kommer till den första
plattformen skall du hoppa in på den för att undvika elden och sedan hoppa på
mattan igen när den åkt förbi elden. Strax därefter kommer du till en plattform som
du bör hoppa på eftersom din matta ganska snart kommer att försvinna.


Ta sedan till höger över de roterande cirkelplattformarna och hoppa på nästa matta.
Undvik de blå blocken och klättra över de vita blocken. Därefter kommer du till en
vägkorsning. Välj den VÄNSTRA mattan och följ med den upp. Hoppa över trädplankorna
när de närmar sig. Hoppa över några fler blåa plattformar och sedan över till den
bruna där regnbågsvägen tar slut. Hoppa upp till höger och över plankan till det
flygande skeppet. Gå mot vinden till vänster och ta stjärnan.


====================================
Stjärna 2 – The Big House In The Sky
====================================

Du ska på det här uppdraget göra ungefär samma saker som du gjorde på Stjärna 1. Ta
samma väg som Stjärna 1. Hoppa på den flygande mattan bredvid dig. När du sedan
kommer till den första plattformen skall du hoppa in på den för att undvika elden
och sedan hoppa på mattan igen när den åkt förbi elden. Strax därefter kommer du
till en plattform som du bör hoppa på eftersom din matta ganska snart kommer att
försvinna.


Ta sedan till höger över de roterande cirkelplattformarna och hoppa på nästa matta.
Undvik de blå blocken och klättra över de vita blocken. Därefter kommer du till en
vägkorsning. Välj den HÖGRA mattan och följ med den uppåt.


Hoppa upp på de blå plattformarna och klättra över dem och sedan ut på mattan igen.
Mattan för dig sedan in i det stora huset. Var uppmärksam på elden som kommer mot
dig och undvik att bli träffad. Mattan åker ut ur huset och då måste du ånyo hoppa
upp och över nya blåa plattformar. Undvik det elektriska klotet. Därefter åker du
in i huset igen. Undvik elden och du slussas upp till stjärnan.


=====================================
Stjärna 3 – Coins Amassed In The Maze
=====================================

Alla röda mynt på den här banan finns samlade på ett och samma ställe. I starten
tar du sikte på en stång. Gör ett långhopp till den så tar Mario tag i stången
automatiskt om du träffar den. Klättra upp på stången och du är vid de 4 roterande
plattformarna. Gå till den stora konstruktionen till vänster. Det är denna byggnad
som är banans labyrint. Hoppa ut på den gula plattformen för att ta dig dit.


1-8* Alla mynt är utplacerade i den här labyrinten och kan lätt nås med några
höjdhopp och trippelhopp. Skulle du inte hitta alla mynt kan du simpelt nog trycka
in paus i spelet (START-knappen) så får du en panoramavy över byggnaden och då ser
du ganska snabbt var alla mynten finns.


Precis som vanligt uppstår stjärnan när samtliga 8 röda mynt är insamlade och du
finner stjärnan på byggnadens bottenvåning.


==================================
Stjärna 4 – Swingin’ In The Breeze
==================================

I starten tar du sikte på en stång. Gör ett långhopp till den så tar Mario tag i
stången automatiskt om du träffar den. Klättra ned och hoppa till den lutande
plattformen. Korsa den svingande plattformen likaså. Hoppa sedan över de
rörelsekänsliga plattformarna som faller ned om du står på dem för länge.


Fortsätt framåt och så småningom kommer du till ett vägskäl. Här tar du vägen
uppför backen med de små plattformarna på. På toppen finns ännu en plattform som
liknar en gondol. Via gondolplattformen är det bara att ta dig ut till stjärnan.


============================
Stjärna 5 – Tricky Triangles
============================

På den här stjärnan ska du till området där du tog föregående stjärna. I starten
tar du sikte på en stång. Gör ett långhopp till den så tar Mario tag i stången
automatiskt om du träffar den. Klättra ned och hoppa till den lutande plattformen.
Korsa den svingande plattformen likaså. Hoppa sedan över de rörelsekänsliga
plattformarna som faller ned om du står på dem för länge.


Fortsätt framåt och så småningom kommer du till ett vägskäl. Här tar du vägen till
höger mot den lila knappen med utropstecknet (!). Tryck ned knappen vilket gör att
plattformarna vänder sig upp och ned. Använd pyramiderna som trappsteg och skynda
dig upp till stjärnan eftersom trianglarna inte stannar med magen uppåt för evigt.


======================================
Stjärna 6 – Somewhere Over The Rainbow
======================================

Om du inte redan pratat med den rosa bomben bör du göra det nu. Han finns på toppen
av labyrinten där de 8 röda mynten finns.


I starten tar du sikte på en stång. Gör ett långhopp till den så tar Mario tag i
stången automatiskt om du träffar den. Klättra upp på stången och du är vid de 4
roterande plattformarna. Gå till den stora konstruktionen till vänster. Det är
denna byggnad som är banans labyrint. Hoppa ut på den gula plattformen för att ta
dig dit. Tryck på START-knappen för att lokalisera den Rosa Bob-omben. Som du
märker står bomben på ett litet knepigt ställe. Enda sättet att ta sig dit är att
väggsparka sig upp. Tala med Bob-omben och kanonen aktiveras.


Ta dig sedan till kanonen på skeppet där du tog Stjärna 1 (se Stjärna 1 för
vägledning) och hoppa ned i kanonen. Om du sedan tittar noga bör du se en avlägsen
plattform. Sikta ovanför regnbågen och plattformen. Nu är det bara att hålla
tummarna för att du landar på en pelare som Mario kan klamra sig fast vid.


Hoppa ut på den lilla plattformen med den lilafärgade Chuckyan på och vänta på rätt
ögonblick innan du hoppar ned och tar tag i Chuckyan och slänger iväg den. Skulle
Chuckyan däremot få tag i dig är risken massiv att du blir utkastad från
plattformen och således banan vilket innebär att du måste göra om allt igen.
Därefter är det bara att ta stjärnan i den gula lådan.


==========================
Stjärna 7 – Get 100 Coins!
==========================

Sammanlagt antal mynt: 146


Denna stjärna kan åstadkomma mycket frustration eftersom du så gott som överallt
riskerar att falla ned från banan och således måste börja om.


Börja med att hoppa på den flygande mattan. På den första plattformen finns 8 mynt
i en ring runt ett elektriskt klot. Gör sedan ett långhopp tillbaka till starten.
Ta sikte stången ute i luften. Gör ett långhopp till den så tar Mario tag i stången
automatiskt om du träffar den. Klättra upp på stången och du är vid de fyra
roterande plattformarna. På två av plattformarna finns vardera myntring med åtta
mynt i varje vilket ger dig 16 mynt sammanlagt här. I området finns också en Lakitu
på ett flygande moln. Besegra honom och du får 5 mynt till. Hoppa därefter över
till labyrinten med cirka 25 mynt i bagaget.


Labyrinten står för nästan hälften av de mynt du behöver så ta dig dit härnäst. Här
finns en Goomba och de åtta röda mynten vilket ger dig totalt 17 mynt. På
bottenvåningen av labyrinten finns dessutom en blåmyntsknapp som skänker sex blåa
mynt vilket räknat i vanliga mynt ger dig ytterligare 30 mynt. Väggsparka dig upp
och se till att ta alla blåa mynt. Då har du plockat 47 mynt här och bör vara uppe
i runt 70 mynt i alla fall.


Ta dig sedan tillbaka till stången och glid den här gången nedför den. Där nere
finns 5 mynt och en Shy-guy som du får ytterligare 2 mynt av om du besegrar honom.
Fortsätt ut på den svingande plattformen för ytterligare 5 mynt. Fortsätt sedan ut
på nästa plattform och till de fallande plattformarna. På dessa finns 4 mynt till.
Fortsätt sedan upp på nästa plattform och den gula rörliga plattformen. Ta dig
förbi rutschbanan av trä för ytterligare 5 mynt. Gå nedför rutschbanan och ut på de
fallande plattformarna för 5 mynt till på backen. Nu bör du vara uppe i ungefär 100
mynt.


Fattas det mynt för dig finns ytterligare mynt att hämta om du återvänder till
starten och tar de flygande mattorna upp till huset där 20 mynt till finns.


\\-------------//
 VÄRT ATT VETA
//-------------\\

-> Ställ dig i mitten i nedre ingången till huset för spelets sista teleport.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \######################### (8 b) Hemliga stjärnor (8 b) ########################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


The Princes’s Secret Slide (1 stjärna krävs)
----------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: I dörren till höger om dörren med den stora stjärnan på basvåningen
finns 3 stycken tavlor med Prinsessan Peach på. Hoppa in i tavlan till höger.

=======================================
Stjärna 1 – The Princess’s Secret Slide
=======================================

När du hoppat in i tavlan kommer du till en hemlig rutschbana. Om du redan åkt
rutschbanan i ”Cool, Cool Mountain” och klarat den bör denna rutschbana inte vålla
några problem ty svårighetsgraden på banan är inte särskilt hög. Ditt uppdrag är
helt enkelt att klara av hela banan och då får du en stjärna i belöning.


===============================================================
Stjärna 2 – Finish Under 21 Seconds The Princess’s Secret Slide
===============================================================

Hoppa in i samma tavla och du kommer till samma rutschbana. Den här gången måste du
klara av banan inom 21 sekunder för att få en ny stjärna i belöning. Rusa framåt
och släng dig på magen nedför rutschbanan för att få upp så hög fart som möjligt.
Du kan också ta en genväg och för att lyckas med den bör du först hålla dig på
banans vänstra sida. När du kommer till den branta delen hoppar du ut från banan på
vänster sida och förhoppningsvis landar du på banan nedanför. Detta kommer att
skada Mario, men du kommer enkelt att klara de 21 sekunder som är gränsen för att
få stjärnan.The Secret Aquarium (3 stjärnor krävs)
------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: I rummet där du hoppar in i tavlan till Joly Roger Bay finns 2
svarta gluggar där en innehåller ett extra-liv och den andra en hemlig bana.

==============================================
Stjärna 3 – 8 Red Coins In The Secret Aquarium
==============================================

1-8* Alla mynten finns utplacerade runt om i banan. Nu följer en beskrivning av
vart dem finns.


Börja med att simma ned mot mynten nedanför dig och du finner mynt 1. Ta sedan till
höger mot hörnet där mynt 2 finns. Fortsätt sedan till höger och ta mynt 3 och gör
därefter likadant för att nå mynt 4 och sedan mynt 5 som ligger i motsatt hörn.
Vänd dig sedan om och simma uppåt intill väggen upp mot myntringen där mynt 6
ligger cirkelns mitt. Sväng lite till vänster och du bör se mynt 7. Du hittar
slutligen mynt 8 till vänster om mynt sju.Toad (8 stjärnor krävs)
----------------------------
VÄGBESKRIVNING: Vid ingången till Haze Maze Cave finns Toad på vänster sida om den
svarta vätskan.

================
Stjärna 4 - Toad
================

Prata med Toad och du får en stjärna som tack.Bowser In The Dark World (8 stjärnor krävs)
-------------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Den första av Bowser’s banor är denna och den hittar du på
basvåningen till vänster om dörren med nyckelhålet.

===================================================
Stjärna 5 – 8 Red Coins In Bowser In The Dark World
===================================================

1* Bakom dig i starten finns myntet, men för att komma dit måste du aktivera en
plattform först. Gå framåt till eldkastaren och tryck ned knappen bredvid, med
utropstecknet (!), så kommer en bro upp. Du måste dock vara snabb eftersom bron
försvinner efter en kort stund.

2* Vid eldkastaren finns det andra myntet.

3* Fortsätt vägen uppåt och nästa röda mynt finns vid en iskristall.

4* Bakom plattformen med den gula bron som åker fram och tillbaka.

5* Till vänster om de upp och nedvända trianglarna.

6* På plattformen med den stora vita piggen.

7* På kanten vid den tredje balanserande plattformen.

8* På taket av den första balanserande plattformen.


När alla 8 röda är i ditt förvar uppstår en stjärna. För att ta den måste du
klättra hela vägen upp till slutet av banan. Bakom det gröna röret som leder till
Bowser finns stjärnan.Vanish Cap Course (8 stjärnor krävs)
---------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå till Vanish Cap Course (se Kepsar).

====================================================
Stjärna 6 – 8 Red Coins In Vanish Cap Under The Moat
====================================================

1* Rakt nedanför dig i starten på den första plattformen.

2* En bit till höger nedanför det första röda myntet finns en till plattform där
myntet finns.

3* Myntet ligger två plattformar rakt nedanför det andra myntet.

4* Till höger om det tredje myntet.

5-6** På plattformen som rör sig om man går på den, bredvid hissen.

7* Vid den andra hissen av de 3 hissarna i rad.

8* Bakom den blå knappen med utropstecknet (!) på.


Stjärnan uppstår när alla röda mynt är hämtade och den finns på andra sidan
gallret. Du kan inte hoppa dit eller slå sönder det, men med den nyvunna
osynlighetskepsen kan du enkelt gå igenom gallret och ta stjärnan.Metal Cap Course (8 stjärnor krävs)
-------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Efter att du tagit 8 stjärnor är det möjligt att äntra Haze Maze
Cave. För att ta dig dit går du från basvåningen ned till källaren och tar dörren
till höger om tavlan med eldsflamman. Hoppa ned i den svarta vätskan framför dig.

==================================================
Stjärna 7 – 8 Red Coins In Cavern Of The Metal Cap
==================================================

I Haze Maze Cave tar du först vägen till vänster. Snabbt möts du av ett hål som du
hoppar över med ett långhopp. Gå genom dörren framför dig och ta stigen till höger.
Följ sedan stigen och gå försiktigt uppför backen med de rullande stenarna. Däruppe
tar du dörren till höger och du kommer in till ett rum med en stjärna bakom galler
samt en hiss. Ta hissen ned och du kommer till en sjö där ett sjöodjur simmar runt
en ö. Dessbättre är det inget farligt djur. Klättra upp på djurets rygg och hoppa
ut till platsen med de dubbla metalldörrarna. Hoppa därefter ned i hålet som följer
och du kommer ned till grottan med metallkepsen.


Du bör ha aktiverat metallkepsen innan du försöker ta de röda mynten eftersom du då
kan vandra omkring i vattnet utan att riskera att dras med i strömmen ut ur
grottan. Ramlar du ut grottan hamnar du utanför slottet och allt måste göras om
igen.


1-2** Bakom de 2 pelarna.

3-4** Bredvid det gröna blocket med utropstecknet (!).

5-8**** Runt ön nere I vattnet längst in i grottan.


När alla röda mynt är tagna dyker stjärnan upp i vattnet under ön.Tower of The Wing Cap (10 stjärnor krävs)
-----------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Titta uppåt mot solen i mitten av basvåningen.

====================================================
Stjärna 8 – 8 Red Coins In The Tower of The Wing Cap
====================================================

1-8******** Samtliga röd mynt finns placerade 2 och 2 mellan de 4 tornen, men det
underlättar om du tar de 2 mynt som är rakt fram och sedan svänger vänster hela
tiden. Stjärnan uppstår sedan när samtliga 8 röda mynta är insamlade på tornet i
mitten där vingkepsknappen finns/fanns.Mips (15 stjärnor krävs)
-----------------------------
VÄGBESKRIVNING: Mips är en kanin som finns utanför ingången till Lethal Lava Land;
i källaren, bredvid tavlan med eldflamman.

======================
Stjärna 9 – Grab Mips!
======================

Tar du fast kaninen Mips får du en stjärna i belöning. För att ta fast kaninen
måste du slå till den först. Så fort du närmar dig honom sticker han iväg vilket
innebär att han kan vara tämligen svårfångad. En fungerande strategi är att först
försöka att tränga in honom i ett hörn och sedan kasta sig fram mot honom.Bowser In The Lava World (30 stjärnor krävs)
--------------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå till källaren och sväng vänster till dörren med den stora
stjärnan på. Hoppa in i hålet framför ingången till Dire, Dire Docks.

====================================================
Stjärna 10 – 8 Red Coins In Bowser In The Lava World
====================================================

1* Följ vägen rakt fram till stigen tar åt vänster uppför en metallgång. Myntet
finns ovanför det lilla hålet.

2* På stenplattformen som rör sig om man går på den.

3* Bakom hålet i vänstra hörnet efter stången där ett extraliv poppar fram.

4* Under hissen. Kliv på hissen, men kliv av igen när den åker upp så är det bara
att hoppa ned och ta myntet.

5* Efter hissen tar du första vägen till höger.

6* Det finns 4 blå block som länkas samman av en stig och allting rör sig. På den
tredje blå plattformen finns myntet om du väntar tills plattformen höjt sig.

7* På nästa våning finns det 6 st blå plattformar och på den femte framför det
eldsprutande blocket finns myntet.

8* Precis innan ingången till Bowser, ovanför stången.


Stjärnan uppstår sedan när alla 8 röda är tagna. För att komma åt stjärnan måste du
klättra nedför stången du just klättrade uppför. Klättra därefter upp på toppen av
nästa stång och se till att Mario hänger upp och ned ovanför stångens topp. Hoppa
sedan ut till den högra väggen när du är som högst och väggsparka dig upp till
plattformen ovanför. Däruppe finns stjärnan.Toad 2 (31 stjärnor krävs)
--------------------------------
VÄGBESKRIVNING: På övervåningen finns en tavla med ett berg och 4 plattformar med
svampdekorationer på. Det är tavlan som ledet till ”Tall, Tall Mountain” och
bredvid finns 2 stycken Toads. Prata med Toad intill tegelväggen.

=================
Stjärna 11 - Toad
=================

Stjärnan blir din om du talar med Toad på baksidan av rummet intill tegelväggen. Om
du talar med den andra Toad får du ingenting annat än information.Mips 2 (50 stjärnor krävs)
--------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Samma ställe som första gången du tog Mips.

=============================
Stjärna 12 – Grab Mips Again!
=============================

Du ska nu fånga Mips igen. Du ska göra precis samma sak som när du tog honom första
gången. Enda skillnaden är att han är aningen snabbare den här gången.Toad 3 (50 stjärnor krävs)
--------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Denna gång finns Toad utanför ”Tick, Tock Clocks” ingång. För att
komma dit går du upp till övervåningen och sedan tar du trappan upp till den stora
stjärndörren och går upp till vindsvåningen. Där finns en stor klocka som är
ingången till ”Tick, Tock Clock”.

=================
Stjärna 13 - Toad
=================

Toad står alldeles bredvid klockan. Det enda du behöver göra är att tala med honom
för att få stjärnan.Wing Mario Over The Rainbow (50 stjärnor krävs)
--------------------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: I rummet där Tick, Tock Clock är finns 2 plattformar, ta den till
vänster.

=======================================
Stjärna 14 – Red Coins Over The Rainbow
=======================================

Du måste ha vingkepsen aktiverad för att kunna ta alla röda mynt. Om du ramlar ned
från den här banan dör du inte, men du hamnar dock utanför slottet vilket innebär
att du måste klättra hela vägen upp igen.


1* Vänd dig om i starten så finns myntet alldeles bakom dig.

2* När du tagit mynt 1 tittar du uppåt mot en rosaaktig plattform och en plattform
av moln. Ta vingkepsen i det röda blocket och flyg till den första molnplattformen
där myntet är.

3* Ta sedan till vänster mot den rosaaktiga plattformen där en rosa Bob-omb finns
samt ett rött mynt.

4* Tala med den rosa Bob-omben så får du kanonen aktiverad. Ta vingkepsen och hoppa
in i kanonen. Sikta till höger om Bob-omben upp mot ett vitt moln med en regnbåge
vid dess kant. Sikta därefter aningen högre än molnet och skjut upp dig. Myntet
finns på plattformen där du förhoppningsvis landar.

5* Ta dig sedan tillbaka till plattformen med kanonen. Sikta nu till vänster mot en
upp och nedvänd triangel och en bit bredvid den finns en ny rosa plattform. Skjut
dig dit. Hoppa sedan in i kanonen på nästa plattform och sikta mot det blåaktiga
molnet med vingkepsen på. I molnet finns det femte myntet.

6* Flyg sedan till vänster mot det stora molnet med de gröna stängerna. Flyg in i
någon av stängerna så greppar Mario automatiskt fast sig i stången. Glid nedför
stången och ta myntet.

7-8* På molnplattformen nedanför de gröna stängerna finns ett vingkeps block. Ta
vingkepsen och flyg till plattformen med kanonen. Hoppa sedan ned i kanonen och
skjut dig till det stora molnet ovanför plattformen med de gröna stängerna. Här
uppe finns mynt 7 och 8 bredvid varandra.


Stjärnan uppstår när alla 8 röda mynt är plockade och du hittar den alldeles vid
starten. Ta vingkepsen och flyg dit med största försiktighet.Bowser In The Sky (70 stjärnor krävs)
------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: På översta våningen rakt ovanför dörren du äntrar rummet från.

=============================================
Stjärna 15 – 8 Red Coins In Bowser In The Sky
=============================================

1* En liten bit efter starten finns ett block som du kan röra på. Flytta blocket
bakåt tills det tar stopp och hoppa upp och ta myntet.

2* Efter den snurrande plattformen.

3* Strax efter det förra röda myntet finns en väg neråt. Gå ned på den långa
plattformen och gå intill högerkanten så ser du nästa mynt utstickande på en liten
kant.

4* I velodromkurvan efter den branta uppförsbacken med eldkastare.

5* På det andra träblocket efter att den gröna stigen med eldsflammorna tagit slut.

6* På stången ovanför det blå trekantiga blocket.

7* På den snurrande plattformen med eldkastaren.

8* Fortsätt mot Bowser och när du tagit dig förbi de rörliga plattformarna och
några Goombas i ett område med stark vind. Under stegen som leder till Bowser’s
ingångsrör.


När alla 8 röda mynt är insamlade dyker stjärnan upp bakom röret som leder upp till
Bowser, längst bort på banan.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################# (8 c) Kepsarna (8 c) ############################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

För att kunna använda kepsarna måste du först aktivera dem.


========
Ving Cap
========

När du har samlat 10 stjärnor skall du ställa dig under den stora solen i
basvåningen och titta rakt upp. När du tittat rätt upp i solstrålarna blir du
förflyttad till ”The Tower Of The Wing Cap”. Flyg ned till tornet rakt nedanför
dig. Där finns en stor röd knapp med ett utropstecken (!) på. Tryck ned knappen
genom att hoppa på den och vingkepsen är i ditt förvar.


==========
Vanish Cap
==========

Nere i källaren finns ett vattenfyllt rum. Simma ner i den och upp på de 2 pelarna
i rummet bakom. Gör en markdunk på vardera pålen som finns på vardera pelaren.
Vattnet kommer nu att rinna ur rummet och hela vattengraven utanför töms också på
vatten. Gå ut genom dörren i rummet och traska iväg ut till den torrlagda
vallgraven. Där finns ett hål som du skall hoppa ned i. Väl nere följer en minibana
som du enkelt bör forcera fram till knappen med det blå utropstecknet (!). Hoppa
ned knappen och osynlighetskepsen är din!


=========
Metal Cap
=========

Efter att du tagit 8 stjärnor är det möjligt att äntra Haze Maze Cave. För att ta
dig dit går du från basvåningen ned till källaren och tar dörren till höger om
tavlan med eldsflamman. Hoppa ned i den svarta vätskan framför dig.


I Haze Maze Cave tar du först vägen till vänster. Snabbt möts du av ett hål som du
hoppar över med ett långhopp. Gå genom dörren framför dig och ta stigen till höger.
Följ sedan stigen och gå försiktigt uppför backen med de rullande stenarna. Däruppe
tar du dörren till höger och du kommer in till ett rum med en stjärna bakom galler
samt en hiss. Ta hissen ned och du kommer till en sjö där ett sjöodjur simmar runt
en ö. Dessbättre är det inget farligt djur. Klättra upp på djurets rygg och hoppa
ut till platsen med de dubbla metalldörrarna. Hoppa därefter ned i hålet som
följer.


Därnere i grottan bör du akta dig för att ramla ned i vattnet eftersom du åker ut
genom vattenfallet utanför slottet om du dras med strömmen. Det enda du egentligen
behöver tänka på är att försiktigt ta dig fram till den gröna knappen. Tryck ned
den gröna knappen med utropstecknet (!) och du har aktiverat metallkepsen.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \########################## (8 d) Bowsers världar (8 d) ########################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Bowser In The Dark World (8 stjärnor krävs)
-------------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Den första av Bowser’s banor är denna och du hittar den på
basvåningen till vänster om dörren med nyckelhålet.

=====================
Vägen upp till Bowser
=====================

Gå framåt över plattformen, förbi eldkastaren och upp på rampen. Ta dig över
avgrunden med hjälp av de rörliga plattformarna. Därefter kommer du till ett gäng
Goombas som du inte behöver bry dig om och gå sedan över bron. Fortsätt uppför
backen. Undvik de elektriska kloten och hoppa över avgrunderna genom att tajma
hoppen väl över den gula plattformen. Hoppa över de rörliga plattformarna och ta
till vänster tills du når en Goomba. Hoppa upp på rampen och låt den glida ned en
bit så att du kan ta dig upp på nästa. Gå sedan förbi ännu ett gäng med Goombas och
sedan ut på nästa plattform. Tryck ned den lila knappen och trappsteg uppstår.
Klättra upp på dessa till toppen där ett rör finns. Hoppa ned i röret.


============
BOSS: Bowser
============

Då är det dags att möta Bowser för första gången. Du står ute på en plattform med
bomber i en ring runt. Det du ska göra är att undvika Bowsers attacker och kvickt
springa bakom honom och ta tag i svansen på honom. När han väl är fast i dina nävar
roterar du styrspaken för att i sin tur få Bowser att rotera. När du har arbetat
upp farten ska du kasta iväg honom på en av de stora bomberna runt om plattformen.
Om du kastar ut honom från själva plattformen kommer han snabbt tillbaka så det är
inte lönt att försöka sig på. Det räcker med att få honom att träffa en bomb för
att få honom besegrad. Som belöning får du en nyckel till den stora dörren i
källaren.


=======================================
8 Red Coins In Bowser In The Dark World
=======================================

1* Bakom dig i starten finns myntet, men för att komma dit måste du aktivera en
plattform först. Gå framåt till eldkastaren och tryck ned knappen bredvid, med
utropstecknet (!), så kommer en bro upp. Du måste dock vara snabb eftersom bron
försvinner efter en kort stund.

2* Vid eldkastaren finns det andra myntet.

3* Fortsätt vägen uppåt och nästa röda mynt finns vid en iskristall.

4* Bakom plattformen med den gula bron som åker fram och tillbaka.

5* Till vänster om de upp och nedvända trianglarna.

6* På plattformen med den stora vita piggen.

7* På kanten vid den tredje balanserande plattformen.

8* På taket av den första balanserande plattformen.


När alla 8 röda är i ditt förvar uppstår en stjärna. För att ta den måste du
klättra hela vägen upp till slutet av banan. Bakom det gröna röret som leder till
Bowser finns stjärnan.
Bowser In The Lava World (30 stjärnor krävs)
--------------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: Gå till källaren och sväng vänster till dörren med den stora
stjärnan på. Hoppa in i hålet framför ingången till Dire, Dire Docks.

=====================
Vägen upp till Bowser
=====================

Gå framåt över gallret. Gallret för dig automatiskt framåt. Hoppa av när den dyker
under lavan. Ta dig sedan förbi plattformarna som hamnar under lavan. Fortsätt
förbi Bullien. Där finns också ett roterande hjärta om du behöver liv. Hoppa upp på
stången och hoppa ut till vänster. Hoppa på de rörliga plattformarna och klättra
upp på nästa stång. Ta dig upp med hjälp av liften och förbi eldkastaren. Gå uppför
rampen och försiktigt ned till andra sidan. Klättra sedan under nätet. Fortsätt
förbi fienderna och upp till den tredje nivån. Fortsätt över området med eldkastare
och till området med de rörliga stängerna. Klättra upp på dem och hoppa till nästa
och sedan över till plattformen. Gå till slutet och sprinta över den kollapsande
bron och in genom portalen.


============
BOSS: Bowser
============

Uppdraget är detsamma som när du besegrade Bowser i den mörka världen. Plattformen
ser ungefär likadan ut, men med en viktig skillnad. Den här gången finns bara 4
bomber längs plattformens sida så du måste vara mer pricksäker nu än tidigare. Nu
har också Bowser förfinat sin stridsteknik en aning. Han kan nu göra markdunkar så
att hela plattformen börjar luta. Bowser tål dock bara en träff som tidigare och
när han är besegrad lämnar han efter sig en nyckel till slottets andra våning.


=======================================
8 Red Coins In Bowser In The Lava World
=======================================

1* Följ vägen rakt fram till stigen tar åt vänster uppför en metallgång. Myntet
finns ovanför det lilla hålet.

2* På stenplattformen som rör sig om man går på den.

3* Bakom hålet i vänstra hörnet efter stången där ett extraliv poppar fram.

4* Under hissen. Kliv på hissen, men kliv av igen när den åker upp så är det bara
att hoppa ned och ta myntet.

5* Efter hissen tar du första vägen till höger.

6* Det finns 4 blå block som länkas samman av en stig och allting rör sig. På den
tredje blå plattformen finns myntet om du väntar tills plattformen höjt sig.

7* På nästa våning finns det 6 st blå plattformar och på den femte framför det
eldsprutande blocket finns myntet.

8* Precis innan ingången till Bowser, ovanför stången.


Stjärnan uppstår sedan när alla 8 röda är tagna. För att komma åt stjärnan måste du
klättra nedför stången du just klättrade uppför. Klättra därefter upp på toppen av
nästa stång och se till att Mario hänger upp och ned ovanför stångens topp. Hoppa
sedan ut till den högra väggen när du är som högst och väggsparka dig upp till
plattformen ovanför. Däruppe finns stjärnan.

Bowser In The Sky (70 stjärnor krävs)
------------------------------------------------
VÄGBESKRIVNING: På översta våningen rakt ovanför dörren du äntrar rummet från.

=====================
Vägen upp till Bowser
=====================

Ta till höger over plattformarna. Se upp för det blå blocket och ta dig förbi
kuben. Fortsätt till höger och snabbt över till den rörliga blå plattformen. Spring
sedan uppför den vertikala vägen. Den ser för brant ut för att klättra upp på, men
det är dock ingen fara för Mario. Fortsätt upp förbi fienderna och över de
roterande cirkelplattformarna med det elektriska klotet. Ta dig sedan förbi
pirayaplantan och upp på plattformen till de roterande blåsvarta plattformarna.
Härifrån kan du göra en bakåtvolt upp till nästa plattform. Om inte läs då vidare
här, lyckades du däremot kan du hoppa ned till nästa stycke. Fortsätt till vänster
och ned till svackan där en Thwomp huserar. Gå vidare och gör et dubbelhopp upp
till den blå plattformen. Var uppmärksam på elden och fortsätt upp förbi den
lilafärgade Chuckyan.


Tryck på den lila knappen och klättra upp på dem nyuppstådda trappstegen. Fortsätt
sedan uppför den gröna vägen, men se upp för elden. Därefter kommer en schackrutig
plattform med en pirayaplanta vid och hoppa ut på plattformen som då börjar röra på
sig. Stanna på den tills block börjar komma i vägen. Hoppa av den och upp på nästa
plattform som roterar. Var dock uppmärksam på elden och det elektriska kloten.


Klättra uppför stången, förbi fienderna och ut på de orangea plattformarna till
stången i mitten. Gå förbi Bob-omberna, elden och upp på den rörliga blåsvarta
plattformen. Låt den här plattformen föra dig uppåt tills du kan nå nästa plattform
som råkar vara identisk med den förra. Spring mot den hårda vinden och hela dig om
du behöver med det roterande hjärtat. Gå sedan till röret och det hägrande sista
slaget mot Bowser. Notera dock att det bakom tunnan finns ett extra liv du kan ta
vilket innebär att du faktiskt inte kan få ”Game Over” eftersom du kan ta det för
varje gång du passerar och du behöver heller inte spela om hela banan om du råkar
dö hos Bowser. Hoppa ned i röret.


============
BOSS: Bowser
============

Bowser besegras precis på samma sätt som de 2 tidigare gångerna du stött på honom i
spelet. Återigen står du på en plattform omgärdad av bomber. Inför det här slaget
har dock Bowser stärkt sig och klarar nu 3 träffar istället för en som tidigare.
Dessutom finns bara 3 bomber vilket innebär att du måste vara ännu mer pricksäker
än tidigare. För varje gång du kastar iväg Bowser och träffar en bomb, försvinner
också en bit av plattformen så inför den tredje träffen har du inte mycket utrymme
kvar att spela på. Bowser kommer dessutom att rusa mot dig ibland. Ta tag i svansen
och snurra runt och släpp iväg honom på en bomb för att besegra honom. Gör detta 3
gånger och du har klarat Super Mario 64.

GRATTIS!


Vad som sedan händer tänker jag inte avslöja här, det får du helt enkelt upptäcka
på egen hand.


=============================================
Stjärna 15 – 8 Red Coins In Bowser In The Sky
=============================================

1* En liten bit efter starten finns ett block som du kan röra på. Flytta blocket
bakåt tills det tar stopp och hoppa upp och ta myntet.

2* Efter den snurrande plattformen.

3* Strax efter det förra röda myntet finns en väg neråt. Gå ned på den långa
plattformen och gå intill högerkanten så ser du nästa mynt utstickande på en liten
kant.

4* I velodromkurvan efter den branta uppförsbacken med eldkastare.

5* På det andra träblocket efter att den gröna stigen med eldsflammorna tagit slut.

6* På stången ovanför det blå trekantiga blocket.

7* På den snurrande plattformen med eldkastaren.

8* Fortsätt mot Bowser och när du tagit dig förbi de rörliga plattformarna och
några Goombas i ett område med stark vind. Under stegen som leder till Bowser’s
ingångsrör.


När alla 8 röda mynt är insamlade dyker stjärnan upp bakom röret som leder upp till
Bowser, längst bort på banan.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \########################## (9) Övriga hemligheter (9) #########################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


*Luigi*

Finns Luigi med i Super Mario 64? Svaret är NEJ. Många har försökt att, på ett
eller annat vis, hitta Luigi. Luigi finns ej i spelet, men som sagt vill inte alla
acceptera detta faktum och de mest märkliga sätten att hitta honom har dykt upp.


*L is real 2041*

Detta är, liksom att finna Luigi, ett omdebatterat ämne. Om du går dit alla Boos är
finns en staty i mitten av poolen med en stjärna på. Tryck C-Upp så kommer det att
dyka upp L IS REAL 2041. Vad som menas med uttrycket vet ännu ingen, men den som
lever fram till 2041 kanske får se...


*Yoshi*

Yoshi finns på taket av slottet när alla 120 stjärnorna är tagna. På taket når du
genom att skjuta dig med kanonen som nu dykt upp intill stranden. Av Yoshi får du
100 extraliv. Inte illa!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################## (10) Föremål (10) ##############################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

========
EXTRALIV
========

Av ett extraliv får du, inte helt oväntat, ett extra liv. Extraliven består av små
gröna svampar och kan hittas på hemliga platser, i lådor såväl skräpandes på
marken.


======
HJÄRTA
======

Varje gång du stöter på ett roterande hjärta får du obegränsat med liv i din
energimätare, men du kan aldrig få ett extraliv från en sådan. Dessa hjärtan finner
du i regel på avlägsna platser som är svåra att nå och på platser där du kan behöva
fylla på din mätare.


========
GULDMYNT
========

Dessa mynt känner du garanterat igen eftersom de funnits sedan Marios födelse på
tv-spel. Av mynten får du dessutom möjlighet att fylla på din livmätare, extraliv
och möjligheter till stjärnor i varje värld om du tar 100 mynt.


=========
RÖDA MYNT
=========

De röda mynten är värt det dubbla gentemot vanliga guldmynt. Det speciella med de
röda mynten är att varje värld innehåller en stjärna som går ut på att samtliga
röda mynt ska plockas. De röda mynten hjälper dessutom till att fylla på din
livmätare och du får även räkna in de röda mynten till de stjärnor i varje värld
där du ska ta 100 mynt.


=========
BLÅA MYNT
=========

Dessa godbitar är värda 5 gånger mer än vanliga guldmynt. De blåa mynten hjälper
dessutom till att fylla på din livmätare och du får även räkna in de röda mynten
till de stjärnor i varje värld där du ska ta 100 mynt.


=============
BLÅMYNTSKNAPP
=============

Ett blått mynt är värt 5 vanliga mynt och en blåmyntsknapp ger dig möjligheten att
samla in ett flertal blåa mynt på samma gång. För att knappen ska tryckas ned måste
du utföra en markdunk på den. Du har då viss lång tid på dig för att ta alla blå
mynt.


=======
KANONER
=======

Med kanonernas hjälp kan du skjuta dig till ställen du annars inte skulle kunna ta
dig till. För att få använda kanonerna måste du dock tala med de rosa Bob-omberna
på varje bana. Efter att Mario skjutits iväg är han odödlig och även om du skjuter
in honom rakt in i en stenvägg kommer han att vara oskadd. Har du vingkepsen på dig
när du skjuter iväg dig kan du flyga längre än vad du annars skulle kunna göra.


==============
HOPPANDE BLOCK
==============

Frågan att ställa när det gäller dessa är om de skall kategoriseras som föremål
eller som fiender. När du greppar tag i ett sådant block kommer de att försöka
skaka av sig Mario, men han hänger kvar och efter ett par flygturer och några
studsar sprängs blocket och du får 5 mynt.


=======
!-BLOCK
=======

Dessa block kan innehålla allt ifrån vanliga guldmynt till stjärnor och finns i
varje värld i hela spelet. Hoppa sönder dem för att se vad innehållet kan tänkas
vara för något trevligt.


=======
!-KNAPP
=======

Dessa knappar aktiverar olika saker i banorna. Det vanligaste är dock att den
framkallar en rad tillfälliga plattformar. Du aktiverar knappen genom att gå över
den.


========
TRÄBLOCK
========

Det finns 2 olika typer av trädblock. Ett som är fast och som du måste sparka, slå
eller hoppa sönder och en liten variant som du plockar upp och kastar iväg. Du får
mynt från bägge.


===
RÖR
===

Dessa gröna rör hittar du bara på två av Bowsers världar och på Tiny-Huge Island. I
Bowsers världar (Dark World, In the Sky) använder du röret som ingång till fajterna
mot Bowser. I Tiny-Huge Island används röret som transportör mellan den stora och
lilla världen.


==========
KOOPA-SKAL
==========

Dessa skal finner du bara i några världar. Om du lyckas komma åt ett av dessa skal
har du möjlighet att glida igenom världen med snabb hastighet och du behöver inte
vara rädd för lava, vatten eller kvicksand eftersom du glider ovanför.


=================
OSYNLIGHETSKEPSEN
=================

Denna keps måste du låsa upp genom att pressa ned en stor blå knapp i en hemlig
bana för att kunna använda. Med osynlighetskepsen på kommer du åt många stjärnor du
annars inte skulle kunna ta. Du kan gå igenom galler och is och du blir självklart
osynlig. För att få använda kepsen måste du också hoppa sönder ett blått !-block
och kepsen varar under begränsad tid.


============
METALLKEPSEN
============

Denna keps måste du låsa upp genom att pressa ned en stor grön knapp i en hemlig
bana för att kunna använda. Med metallkepsen på kommer du åt många stjärnor du
annars inte skulle kunna ta. Du kan gå på sjöbottnar utan att flyta upp, du kan gå
genom vattenströmmar likaså och du kan gå genom giftig gas utan att ta skada. För
att få använda kepsen måste du också hoppa sönder ett grönt !-block och kepsen
varar under begränsad tid.


============
VINGKEPSEN
============

Denna keps måste du låsa upp genom att pressa ned en stor röd knapp i en hemlig
bana för att kunna använda. Med vingkepsen på kommer du åt många stjärnor du annars
inte skulle kunna ta. Gör ett trippelhopp och du flyger eller ett dubbelhopp från
en plattform och kasta dig ut. Har du vingkepsen på dig när du skjuter iväg dig
från en kanon kan du flyga längre än vad du annars skulle kunna göra. För att få
använda kepsen måste du också hoppa sönder ett rött !-block och kepsen varar under
begränsad tid.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################ (11) Medverkande (11) ############################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mitt största tack går till Nintendo som gett ut detta fantastiska spel och därför
gjort det möjligt för mig att skriva denna guide!


Ett stort tack till mig själv som varit så otroligt kreativ genom att publicera
denna välskrivna guide. Tack!


Jag måste också passa på att tacka Spelguider.net som gjorde en förfrågan om en
större och mer omfattande guide. Detta fick mig under juli 2007 att göra en stor
uppdatering av guiden till version 3.0.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
\#######################################|*|#######################################/
 \############################ (12) Rättslig INFO (12) ##########################/
 \#############################################################################/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Denna guide är skriven av Joakim Danielsson, på Spelguider.net och GameFAQs känd
som Ernst Stavro Blofeld. Guiden är skyddad av upphovsrättslagen. Det är tillåtet
att spara den och skriva ut den, men inte sälja den, lägga ut den på andra hemsidor
eller distribuera den till andra. Guiden är till för personligt nyttjande och om du
skriver ut guiden måste denna sektion följa med.


© Copyright 2004 Joakim Danielsson, blofeld.mail@gmail.com

View in: