Users who own this game also own:

Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Jissen Pachinko Hisshouhou! 2
Jissen Pachinko Hisshouhou! 2
Super Chinese World 3
Super Chinese World 3
Winter Olympic Games: Lillehammer '94
Winter Olympic Games: Lillehammer '94
Think!
Think!