Users who own this game also own:

WWF WrestleMania: Steel Cage Challenge
WWF WrestleMania: Steel Cage Challenge
Kai no Bouken: The Quest of Ki
Kai no Bouken: The Quest of Ki
Zen: Intergalactic Ninja
Zen: Intergalactic Ninja
Regnum
Regnum
Anstoss
Anstoss