Users who own this game also own:

Metal Gear
Metal Gear
Metal Gear 2: Solid Snake
Metal Gear 2: Solid Snake
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Snatcher
Snatcher
Shenmue
Shenmue
Parodius Da!
Parodius Da!
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei