Users who own this game also own:

Double Dribble: The Playoff Edition
Double Dribble: The Playoff Edition
Taikyoku Igo: Shinzui / Go Sennin
Taikyoku Igo: Shinzui / Go Sennin
Metal Fangs
Metal Fangs
Greco Kara no Chousenjou! Eitango no Shima to Obaketachi Step 1
Greco Kara no Chousenjou! Eitango no Shima to Obaketachi Step 1
BS Arkanoid: Doh It Again
BS Arkanoid: Doh It Again

Users who love this game also love:

Knight Quest
Knight Quest
Tail 'Gator
Tail 'Gator
Galaxy Force II
Galaxy Force II
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles
Yuu Yuu Hakusho: Makyo Toitsusen
Yuu Yuu Hakusho: Makyo Toitsusen