Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Glover
Glover
Warcraft III: Reign of Chaos
Warcraft III: Reign of Chaos
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht