Users who own this game also own:

Blue Lightning
Blue Lightning
Dragon's Lair
Dragon's Lair
Battlemorph
Battlemorph
Myst
Myst
Baldies
Baldies

Users who love this game also love:

Dynowarz: The Destruction of Spondylus
Dynowarz: The Destruction of Spondylus
Nightmare Creatures II
Nightmare Creatures II
DOOM (1993)
DOOM (1993)
Shining Force
Shining Force
Tetris
Tetris