What do you need help on?

Cancel X

Description

?? Concura?i online cu mii de al?i juc?tori ?? ?? Top10 aplica?ie în peste 10 ??ri ?? ?? 1.000.000 juc?tori înregistra?i în întreaga lume ?? Mul?umim tuturor juc?torilor care ne-au ajutat s? transform?m Kuvinte într-un succes! Am construit jocul de la zero. Noile func?ii includ:? design actualizat ? ? noi moduri de joc ? ? tabl? de joc mai mare pentru o experien?? îmbun?t??it? ? ? sistem de nivele ? ? statistici detaliate ? ? noi efecte sonore ? ... ?i mult mai multe! Acesta nu este un tipic joc relaxat de cuvinte. Kuvinte va necesita un timp minim de reac?ie ?i mult? atitudine pentru a bate atât ceasul cât ?i concuren?ii online. Kuvinte poate fi jucat gratuit f?r? limit?ri. Cu activarea versiunii PRO ob?ine?i beneficii ca ?i: 10 secunde mai mult timp de joc ?i numele dvs. personal.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

GameFAQs Answers

If you're stuck in Kuvinte, ask your fellow GameFAQs members for help.

You're browsing GameFAQs Answers as a guest. Sign Up for free (or Log In if you already have an account) to be able to ask and answer questions.