Users who own this game also own:

Horizon Chase - World Tour
Horizon Chase - World Tour
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
ACA NeoGeo: Fatal Fury
ACA NeoGeo: Fatal Fury
Fighting EX Layer
Fighting EX Layer
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time

Users who love this game also love:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Garou: Mark of the Wolves
Garou: Mark of the Wolves
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Nekketsu Koukou Dodge Ball-Bu
Nekketsu Koukou Dodge Ball-Bu
BioShock
BioShock