Box Shots

Dino Dini's Soccer (EU)
EU 1994

Screenshots