Credits

Assistant ProducerShun Arai
DirectorTadashi Ihoroi
Graphic DesignerHisato Fukumoto
Graphic DesignerYumi Morikawa
Graphic DesignerTomoharu Tanaka
Graphic DesignerKatsufumi Yoshimori
Main ProgrammerKoue Tsukuda
ProducerToshinori Asai
ProgrammerTakashi Atsu
ProgrammerMasato Hagishita
ProgrammerKazuhisa Hasuoka
ProgrammerHajime Sawada
ProgrammerYasuhiro Suzuki
ProgrammerToshinori Suzuki
ProgrammerTomonobu Takahashi
ProgrammerYoshihiko Toyoshima
Sound DesignerTakenobu Mitsuyoshi
SupervisorYu Suzuki

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.