Users who own this game also own:

Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Disney's Aladdin
Disney's Aladdin
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles

Users who love this game also love:

Contra: Hard Corps
Contra: Hard Corps
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Shinobi III: Return of the Ninja Master
Shinobi III: Return of the Ninja Master
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Gran Turismo
Gran Turismo