Game Box Shots

Puyo Puyo Tsuu (JP)
JP 12/02/94
Puyo Puyo 2 (US)
US 03/10/08
Puyo Puyo 2 (EU)
EU 05/09/08

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.