Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Tetris
Tetris
Mario Tennis
Mario Tennis

Users who love this game also love:

Daytona USA
Daytona USA
Yume Penguin Monogatari
Yume Penguin Monogatari
Grand Prix Circuit
Grand Prix Circuit
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga
Blaster Master Zero
Blaster Master Zero