Users who own this game also own:

Radar Mission
Radar Mission
Speedy Gonzales
Speedy Gonzales
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
Dr. Mario
Dr. Mario
Pokemon Pinball
Pokemon Pinball

Users who love this game also love:

Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II
Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II
Trophy Bass 5
Trophy Bass 5
Medarot 5: Susutake Mura no Tenkousei: Kuwagata
Medarot 5: Susutake Mura no Tenkousei: Kuwagata
Disney/Pixar Brave
Disney/Pixar Brave
Medarot 8: Kabuto Ver.
Medarot 8: Kabuto Ver.