Users who own this game also own:

Mega Man 4
Mega Man 4
Ninja Taro
Ninja Taro
Speedy Gonzales
Speedy Gonzales
Final Fantasy Legend II
Final Fantasy Legend II
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2

Users who love this game also love:

Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride
Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
Mezase!! Tsuri Master DS
Mezase!! Tsuri Master DS
Fire Emblem
Fire Emblem