What do you need help on? Cancel X

BOOKMARK
Jump to:
Would you recommend this Guide? Yes No Hide
Send Skip Hide

FAQ/Walkthrough (Swedish) by TerraNigmA

Version: 1.0 | Updated: 07/22/03

Sajter som får inneha denna FAQ:

http://www.GameFAQs.com
http://www.ResidentEvil.se <-- BESÖK!

         -"Nintendo was best up until their release of Saturn"-
        New York Times visar hur mycket dom egentligen kan om tvspel

    #######                          ###########
   # #  ##            #        #    # #          #
    #   #            #         #     #          #
    #   #      #     #         #     #        #  #
    #  ##            #   #    #####    #          #
    ######  ###  ### #  ###### ### # #####  #     #####   #   # # #
    #  ## #  # #  #  #   # #  # ##   # #     #     #  # # #
    #   # ####  ## # #   # #### #   # #     #      # #  # #
    #   # #    # # #   # #   #   # #     #      # #  # #
    #   # #    # #  #   # #   #   # #  #   #      # #  # #
    #   # #### ###  #  #####  #### #    # ###    #########  #   # #

                            ###  ### ### #### #### ##  #
                            #   #  # # #  # #  # # #
                            # ## ##### # #  # ### # # #
                            #  # #  # # #  # #  # # #
                            ### #  # ### #### #### #  ##

               Spel: Resident Evil Gaiden (JAP/US/PAL)
               Plattform: GameBoy Color
               Av: Jimmy Strid a.k.a TerraNigmA
               E-mail: jimmys@gamecuberules.com
               Hemsida: terranigma.envy.nu / gamecuberules.com (skribent)
               IRC: NICKNAME: TeraNigmA
               EFNET: #stockholm,#gamecube,#romland,#snes
               QUAKENET: #dreamcast,#gamecube,#gamecube.se,#tvspel,#residentevil.se
               ICQ/MSN: #39048915/terra_nigma@hotmail.com


I N N E H Å L L

1. Version historia
2. Kopierings rättigheter
3. Fiender och bossar
 3.1 Fiender
 3.2 Bossar
4. Lösning
5. Wesker's Report
6. Wesker's Report II
7. Story sammanställning
8. Frågor och svar
9. Tack till
10. Andra FAQs

1. V E R S I O N H I S T O R I A

Version 1.0 (FINAL)
Datum: 2003-07-22
Information: Allt är klart, det här är förmodligen den första och sista versionen av den
här FAQen.

2. K O P I E R I N G S R Ä T T I G H E T E R

Denna FAQ får ej kopieras, editeras eller spridas på något annat sätt utan min tillåtelse.
Denna FAQ får inte heller förekomma på andra hemsidor än http://www.gamefaqs.com och
http://terranigma.envy.nu. Den får heller inte under några omständigheter användas för att
någon ska tjäna pengar på den, vilket betyder att varken Du som läser den eller någon tid-
ning eller någon annan får sälja den. Hela spelets innehåll tillhör ägaren och får inte
kopieras. Hittar du denna FAQ i en tidning, på en annan hemsida eller på någon annan plats
där den inte får vara hoppas jag att du mailar mig på jimmys@gamecuberules.com så
kommer jag att ta hand om saken. Om du som läser detta har några funderingar över att ta
information ur min FAQ måste du först maila mig och fråga om du får ta just det du vill ha
och om jag säger ja ska jag finnas medskriven i din egen FAQ.

3. F I E N D E R O C H B O S S A R

 3.1 F I E N D E R

ZOMBIE
Använd din KNIV mot dessa om de är ensamma. Är de fler är det bara att använda din HANDGUN
mot dem.

FEMALE ZOMBIE
De här tål inte så mycket men kan förgifta dig. Använd din HANDGUN mot dem.

CROWBAR ZOMBIE
Har mycket liv och kan slå dig från långt håll. Använd din HANDGUN mot dem. I värsta fall
kan du använda din SHOTGUN mot dem.

ZOMBIE CAPTAIN
Farligaste zombien i hela spelet. Använd dig av ett starkt vapen och ta kål på honom så
fort du bara kan.

 3.2 B O S S A R

+------BOSS NUMMER 1-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Skjut ungefär 5 SHOTGUN skott i honom så har du klarat den.   |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

+------BOSS NUMMER 2-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Skjut ungefär 5-7 SHOTGUN skott i honom så har du klarat den.  |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

+------BOSS NUMMER 3-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Slunga iväg cirka 6 skott med din ASSAULT RIFLE. När fighten sen |
| är över ska du skynda dig att springa till den första dörren på |
| SIDE DECK innan han fångar dig igen.               |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

+------BOSS NUMMER 4-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Slunga iväg cirka 12 skott mot honom så dör han. Mycket lättare |
| än så här blir det inte.                     |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

+------BOSS NUMMER 5-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Cirka 12 skott mot honom borde räcka.              |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

+------BOSS NUMMER 6 (SISTA!)--------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: MELLAN                      |
| Använd din ROCKET LAUNCHER mot honom. 8-9 raketer borde räcka  |
| för att ta kål på honom. Skulle du få slut på raketer ska du   |
| byta över till din GRENADE LAUNCHER eller ASSAULT RIFLE.     |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

4. L Ö S N I N G

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  GJORD AV EFREM ORRIZONTE - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SIDE DECK 2F
Gå åt vänster och undersök översidan. När det kommer fram ett grönt
utropstecken (!) ska du trycka på A. Leta upp HG BULLETS och YELLOW
HERBS. Fortsätt mot den stora dörren så börjar en sekvens. När den är
slut ska du gå in i LOBBY.

LOBBY
Här börjar en ny sekvens och när den är slut blir du attackerad av
två zombier. Ignorera dem och spring till vänster. Gå sen uppåt och
igenom dörren till vänster. I den nya korridoren blir du kontaktad
av huvudkvarteret som berättar vad du ska göra nu. Spring då uppåt
och sen till vänster. Undersök ingångarna i väggarna för att hitta
GREEN HERBS och COOLANT FUSE. Gå ner för trappan för att komma till
1F.

RESTAURANT
Undersök det här stället för att hitta HG BULLETS, GREEN HERBS och
RED HERBS. Undersök sedan det vit klädda liket för att hitta KITCHEN
KEY. Använd sedan nyckeln för att öppna dörren på den vänstra sidan.

KITCHEN
Undersök den norra sidan av rummet för att hitta HG BULLETS. Gå sedan
söderut mot dörren och se till att plocka upp YELLOW HERBS på vägen.
Väl nere vid dörren ska du använda COOLANT FUSE för att öppna dörren.
Gå in i rummet och plocka upp CREW AREA KEY från den södra hyllan och
gå sedan tillbaka till 2F 

REST. BALCONY
Fortsätt följa korridoren tills du kommer fram till EQUIP DOC (som du
kan plocka upp om du vill) och där ska du gå in i dörren i närheten.

CORRIDOR A
Gå in i den första dörren i nederkanten.

BAHTROOM 5
Plocka upp HG BULLETS och gå sedan ut igen.

CORRIDOR A
Fortsätt åt vänster här och se till att undersöka ingången i väggen
för att hitta HG BULLETS. När du kommer till nästa dörr i nederkanten
ska du gå in genom den för att komma till BATHROOM 6.

BATHROOM 6
Plocka upp PURPLE HERBS och POISON DOC här inne och undersök den
zombien med ett rött utropstecken för att hitta HG BULLETS. Gå nu
ut igen.

CORRIDOR A
Fortsätt genom korridoren och plocka upp ITEMS DOC om du vill. Fortsätt
norrut i korridoren och döda sen zombien där för att få ELEVATOR 1 KEY.
Undersök även vasen för att hitta HG BULLETS. Fortsätt genom korridoren
och undersök nästa vas för att hitta SHOTGUN. Gå nu tillbaka till
BATHROOM 5 och BATHROOM 6 och plocka upp SG SHELLS. Gå sedan ännu längre
tillbaka till REST. BALCONY och döda zombien i närheten för att hitta
mer SG BULLETS. När du gjort det kan du gå tillbaka till CORRIDOR A.

Undersök det röd klädda liket för att hitta mer SG SHELLS och använd
sedan din ELEVATOR 1 KEY i hissen.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 1

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Använd dig av hissen för att komma till 3F. Gå ut och döda alla zombier.
En av dem har HG BULLETS på sig. Det finns även TARGETING DOC i närheten.
Gå sedan upp till 4F.

SEAT DECK
Döda zombien i närheten för att få GREEN HERBS och plocka upp ARMOUR DOC.
Gå västerut och undersök sätena för att hitta KEVLAR skyddet. Tre zombier
till kan dödas för att få items här. Deras items är: SG SHELLS, HG SHELLS
och SECURITY CARD (VIKTIGT!!). Ta sedan den översta utgången så kommer
du till POOL.

POOL
Undersök den lilla byrån i närheten av dörren för att hitta ROPE och leta
sedan reda på en kvinnlig zombie som håller i BAR ROOM KEY. Du hittar
YELLOW HERBS och HG BULLETS på de andra zombierna. Lås nu upp dörren på
högra sidan för att komma till BAR.

BAR
Döda zombien här för att hitta HG BULLETS och gå sedan in till ELEVATOR
PASSAGE.

ELEVATOR PASSAGE
Gå rakt upp för att hitta GREEN HERBS och TITANIUM skyddet. En av zombierna
här har SG SHELLS på sig så se till att få med dig dem också. Fortsätt sedan
österut till SUN DECK.

SUN DECK
Leta reda på YELLOW HERBS och HG BULLETS och gå sedan in till SUITE ROOM P.

SUITE ROOM P
Här inne ska du spöa upp zombien för att hitta ELEVATOR 2 KEY. När du gjort
det ska du gå tillbaka till ELEVATOR PASSAGE.

ELEVATOR PASSAGE
Lås upp hissarna med din nya nyckel och åk sedan ner till LOBBY BALCONY.

LOBBY BALCONY
Döda en av zombierna här för att hitta PURPLE HERBS och gå sedan ner för
trapporna.

LOBBY
Gå ut till SIDE DECK 2F.

SIDE DECK 2F
Lås upp den näst-näst sista dörren från vänster med din CREW AREA KEY
och gå sedan in.

CORRIDOR C
Åk ner med en av hissarna.

CARGO BAY
Undersök liket vid den översta väggen för att hitta BLOWTORCH och gå
sedan västerut till STORAGE BAY.

STORAGE BAY
Använd din BLOWTORCH på dörren till vänster för att ta dig igenom.

SPECIAL STORAGE
Titta mellan lådorna precis vid dörren för att hitta COMPUTER CARD. Gå
sedan neråt och titta vid de små lådorna för att hitta CROWBAR. Gå nu
tillbaka till hissarna och åk tillbaka till 2F.

CORRIDOR C
Använd din CROWBAR på dörren i närheten för att öppna den. Gå sedan in.

CREW ROOM
Undersök garderoben här inne för att hitta EXTINGUISHER. Gå sedan ut
igen och ta hissen upp en våning. Använd ditt COMPUTER CARD på dörren
och gå sedan in.

COMPUTER ROOM
Plocka upp CONTROL PASS och COMPUTER DOC. Ta sedan hissen tillbaka ner
till 1F. Gå sedan till STORAGE BAY.

STORAGE BAY
Använd ditt CONTROL PASS på dörren i mitten och gå sedan in.

DATA CONTROL
Döda zombien för att få ELEVATOR PASS och undersök liket för att hitta
DATA DISK. Gå tillbaka till hissen och ta den upp till 4F. Väl där ska
du använda ditt ELEVATOR PASS för att öppna dörren.

CREW ACCESS AREA
Gå österut och genom dörren.

OPERATION AREA
Undersök kroppen för att hitta BOILER KEY. Åk sedan tillbaka till 2F
och spring till CORRIDOR A. Väl där ska du använda den här nyckeln för
att låsa upp dörren på vänstra väggen.

BOILER ROOM
Gå ner för trapporna här inne.

ENGINE ROOM
Undersök det här stället för att hitta HG BULLETS och SG SHELLS och åk
sedan tillbaka till 4F från MAIN ELEVATORS. Därifrån ska du gå till POOL.

POOL
Här ska du använda ditt SECURITY CARD för att öppna den låsta dörren. Gå
sedan in genom den.

SECURITY ROOM
Undersök datorerna så hoppar en sekvens igång. Gå ut ur det här rummet.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 2

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

POOL
Gå österut och titta på alla sekvenser tills du kommer till ELEVATOR
PASSAGE.

ELEVATOR PASSAGE
Equippa din SHOTGUN och gå sedan in i nästa rum där du får möta din
första B.O.W. och som tur är så är den inte alltför svår.

+------BOSS NUMMER 1-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Skjut ungefär 5 SHOTGUN skott i honom så har du klarat den.   |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

Nu när Lucia är i säkerhet är det dags att leta reda på Leon.

Gå tillbaka till ELEVATOR PASSAGE.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 3

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ELEVATOR PASSAGE
Huvudkvarteret kommer kontakta dig med nyheter om Leon. Lucia tycker att
ni ska ta hissen ner så gör det.

LOBBY BALCONY
Gå åt höger för att upptäcka att dörren till 1:a klass är låst. Lucia
har dock 2ND CLASS KEY så du kan undersöka den delen. Gå västerut och
använd nyckeln i dörren där för att komma till 2ND CLASS CABINS.

2ND CLASS CABINS
Gå norrut och undersök plantorna för att hitta GREEN HERBS och HG BULELTS.
En av zombierna har även mer HG BULLETS. Fortsätt västerut och gå sedan
neråt. Gå åt höger så fort du kan och gå sedan in genom den första dörren
på den översta sidan som du träffar på. Plocka upp KEVLAR skyddet här inne
och gå sedan ut. Gå in i nästa dörr (som är nere) och döda zombien för att
få HG BULLETS. Fortsätt in genom nästa dörr och plocka upp SEMTEX ur garderoben.
Fortsätt vidare och plocka upp YELLOW HERBS från en ny garderob och gå in i
nästa rum på nederkanten. Här inne ska du plocka upp LOCK PICK och i nästa
rum finns SG SHELLS som du ska plocka upp också. Det sista rummet är det ingen
idé att gå in i så gå tillbaka västerut. När du kommer till väggen här ska du
gå uppåt till sista dörren. Använd din LOCK PICK där för att öppna den. Gå in
och plocka upp CABIN C34 KEY från lådorna och ASSAULT RIFLE från garderoben.
Gå ut ur rummet och plocka upp AR BULLET CLIP från den närmsta plantan. Gå
sedan ner hela vägen till den sista dörren och lås upp den med din nya
nyckel. I garderoben här inne finns 1ST CLASS KEY så plocka upp den och gå
sedan ut igen.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 4

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Gå tillbaka till LOBBY BALCONY och sen ner för trapporna. Spring sedan
till CREW ELEVATORS och använd dem för att ta dig till 3F. Använd SEMTEX
på den södra dörren för att komma in till CAPTAIN'S ROOM. Undersök
garderoben för att hitta DIAMET skyddet och öppna sen kassaskåpet för att
hitta COMPUTER CARD. Gå nu tillbaka till LOBBY BALCONY igen.

LOBBY BALCONY
Gå till dörren och lås upp den med din nyckel. Lägg märke till den
konstiga ikonen i högra hörnet av skärmen. Nu kommer en sekvens
hoppa igång. B.O.W:t är tillbaka.

+------BOSS NUMMER 2-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Skjut ungefär 5-7 SHOTGUN skott i honom så har du klarat den.  |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

Efter fighten börjar en ny sekvens och nu är du helt plötsligt...
ensam igen. Öppna dörren och gå in till 1ST CLASS.

1ST CLASS
Det första, andra, tredje och fjärde rummet är tomma. Det femte är
låst och de sjätte rummet har en zombie som du kan döda för HG BULLETS.
Undersök även eldstaden för att hitta YELLOW HERBS. Det sjunde rummet 
är tomt och det åttonde ska du gå in i. Undersök hålet här inne för att
hitta en ny kompis.

Gå ner för trapporna och sen till vänster.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 5

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

En av zombierna här har HG BULLETS. Gå ut genom dörren till vänster.

CORRIDOR B
Gå norrut och sen västerut och in genom dörren.

TOILET
Plocka upp SG SHELLS och MEDICAL KEY. Gå ut.

CORRIDOR B
Ta den vänstra korridoren och gå in genom den övre dörren på slutet.

SHOP
Gå bakom disken och plocka upp PURPLE HERBS. Kolla även igenom första
glaset för att hitta TITANIUM skydd. Gå in i rummet nedanför.

PIANO BAR
Döda den kvinnliga zombien för att hitta SG SHELLS. Plocka sedan upp
LIBRARY DOC och gå i närheten av pianot och döda zombien där för att
få LIBRARY KEY. Gå nu ut och öppna den vänstra dörren.

LOBBY
Döda de två tjejerna här för att få GREEN HERBS och AR BULLET CLIP.
Gå sedan upp för trappan.

REST. BALCONY
Döda en av zombierna här och spring sedan bort till REFRIGERATOR.

REFRIGERATOR
Plocka upp GRENADE GUN och spring sedan till RESTAURANT och leta
bakom gardinerna för att hitta GL ROUNDS. Du kan även hitta mer
GRENADE GUN ammo på dessa platser:

1F: Power Control
2F: Shop
4F: Dressing Room 
  Suite Room S

Jag råder dig att hämta alla utom dem på 1F eftersom du ändå är
på väg till 4F. Dessutom kommer du springa till POWER CONTROL ROOM
senare ändå. Men först och främst ska du springa till CORRIDOR B
på 2F och döda zombien i närheten av dörren för att få GREEN HERBS.
Spring sedan till CORRIDOR.

CORRIDOR
Använd din LIBRARY KEY för att låsa upp dörren. Gå sedan in.

LIBRARY
Här inne hittar du KITCHEN DOC, LOUNGE KEY, HG BULLETS och KEVLAR
skydd så plocka upp allt det och använd sedan din MEDICAL KEY på
nästa låsta dörr. Gå sedan in genom dörren.

MEDICAL OFFICE
Plocka upp PURPLE HERBS, YELLOW HERBS, HG BULLETS och DIAMET skyddet.
Gå sedan västerut till slutet av korridoren. Använd REAR ELEVATOR för
att ta dig till 3F. Väl där ska du använda dig av din LOUNGE KEY för
att låsa upp en dörr. Gå sedan in genom den dörren.

VIEWING LOUNGE
Döda den första zombien för att få HG BULLETS. Gå sedan till den
västra sidan och döda zombien där för att få OPERATOR PASS. Gå nu in
i det övre rummet i mitten där du dödar en av zombie tjejerna för att
få CABIN F50 KEY. Det andra köket har GREEN HERBS åt dig.

Gå nu tillbaka till LOBBY, där ska du gå upp för trapporna och in till
1ST CLASS.

1ST CLASS
Använd din CABIN F50 KEY för att öppna det femte rummet. Här inne hittar
du YELLOW och PURPLE HERBS. Du hittar även lite ammo som du inte kan
plocka upp just nu. Men kom ihåg att den finns här tills senare.

Använd dig nu av MAIN ELEVATORS i LOBBY BALCONY för att ta dig till
4F och sen till POOL.

POOL
Här hittar du HG BULLETS och PURPLE HERBS på två kvinnliga zombier.
Gå sedan till DRESSING ROOM och plocka upp GL ROUNDS och BLUE HERBS.
Spring sedan till SECURITY ROOM och döda en zombie för att få GREEN
HERBS. Undersök panelen så hoppar en ny sekvens igång.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 6

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ta dig nu bort till UPPER DECK på våning 2F. Spring vilken väg du vill
men på SIDE DECK finns en zombie som har HG BULLETS. När du väl kommer
fram är det dags att spara igen.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 7

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Gå in till UPPER DECK men se till att du equippar din ASSAULT RIFLE
innan du går in. För när du väl kommer in är det dags för en boss igen.

+------BOSS NUMMER 3-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Slunga iväg cirka 6 skott med din ASSAULT RIFLE. När fighten sen |
| är över ska du skynda dig att springa till den första dörren på |
| SIDE DECK innan han fångar dig igen.               |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

Gå norrut så hoppar en lång sekvens igång.

Nu är det dags att styra Leon så hoppa på hissen och åk till 3F.
Gå in i COMPUTER ROOM och använd datorerna på norra väggen. Efter
sekvensen ska du springa tillbaka till hissarna och åka ner till 1F.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 8

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Inne i CARGO BAY ROOM finns en zombie med SG SHELLS. Spring till SPECIAL
STORAGE och upp i vänstra hörnet. Döda alla zombier här för att hitta en
ROCKET LAUNCHER (!!). Ammo till den här skönheten finns på dessa platser:

1F: Boiler Room
3F: Cabin 1st class

Gå nu tillbaka till STORAGE BAY och använd din EXTINGUISHER på elden för
att sätta igång en sekvens och öppna väg till DATA CONTROL ROOM. Gå in
där och använd din DATA DISK på datorn.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 9

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nu ska du springa till SECURITY ROOM på 4F. Spring dit och använd datorn
så får du se en sekvens som förmodligen påminner dig om ett annat spel.

Efter sekvensen ska du gå ut ur dörren för att spara, igen.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 10

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Spar platserna kommer bara närmre och närmre varandra nu. Nu är det
hur som helst dags att springa bort till PIANO BAR så spring bort
till MAIN ELEVATORS och åk med hissen dit. Se bara till att vara redo
på att en zombie attackerar dig i CORRIDOR B.

Väl framme vid PIANO BAR kommer en ny sekvens. När den väl är slut har
du hamnat på UPPER DECK.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 11

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Så, nu är Leon ensam så varför hämtar vi inte alla skjutvapen han kan få?
Spring till CREW ELEVATORS och ta dem upp till 4F. Gå till OPERATION ROOM
och plocka upp GAS LAUNCHER från den östra panelen. Plocka även upp PURPLE
HERBS från en av zombierna. Ammo till din GAS LAUNCHER finns här:

3F: Cabin 1st Class

Så hämta den och spring sedan till ENGINE ROOM på 1F. För att komma dit
måste du gå ner för trapporna i BOILER ROOM på 2F. Du kommer hitta
SG SHELLS på SIDE DECK om du tar den vägen och du kommer även hitta
lite mer på en zombie i REST. BALCONY. Döda även en av de kvinnliga
zombierna i LIBRARY för att få AR BULLET CLIP. RED HERBS finns i 
närheten av REAR ELEVATOR och zombien i närheten där har även lite
HG BULLETS.

BOILER ROOM
Plocka upp RL MISSILES här och gå sedan ner för trapporna till POWER
CONTROL ROOM och döda zombien där för att få HG BULLETS. Plocka även
upp GL ROUNDS från liket. Gå nu till ENGINE ROOM och gå där till den
södra delen av rummet.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 12

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Hela dig och equippa ditt ASSAULT RIFLE. Gå sedan vidare så möter du
en boss.

+------BOSS NUMMER 4-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Slunga iväg cirka 12 skott mot honom så dör han. Mycket lättare |
| än så här blir det inte.                     |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

Någon annanstans räddar Barry, Lucia. Men möter dock den farligaste
zombien i spelet så equippa ett vapen och döda kaptenen innan han gör
samma sak med dig. Efter det kommer du återigen kontrollera Barry och
Lucia.

Undersök SICKBAY för att hitta YELLOW, BLUE och PURPLE HERBS. Spring
sedan vidare för i nästa rum finns ett DIAMET skydd, GL ROUNDS, AR
BULLET CLIP och HG BULLETS. Fortsätt förbi STAIR CORRIDOR fram till
OPERATION ROOM där du hittar GREEN och RED HERBS. Du hittar även HG
BULLETS på en zombie.

Gå nu upp en våning. B.O.W. finns här! Spring till höger och plocka
upp PURPLE HERBS och SG SHELLS. Spring sedan in till CORRIDOR. Undvik
zombien där och spring mot TORPEDO ROOM där du hittar RL MISSILES.
Plocka upp dem och spring tillbaka till BRIDGE. Gå upp för trappan så
hittar du GG ROUNDS i närheten av stål periskåpet. Undvik sedan din
ostopp bara vän och dyk ner i CONTROL ROOM.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 13

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

CONTROL ROOM
Plocka upp HG BULLETS och gå sedan västerut till ENGINE ROOM och döda
zombien för att få PURPLE HERBS om du vill. Använd sedan datorn i
det här rummet.

Efter ännu en lång sekvens är vi tillbaka på UPPER DECK. Härifrån
måste vi ta oss till ENGINE ROOM men REST. BALCONY vägen är fylld
med eld, så vi måste ta den långa vägen runt. Spring till LOBBY
BALCONY och ta MAIN ELEVATORS upp. Gå sedan ner för trapporna vid
SEAT DECK som du kommer till genom att gå norrut från POOL. Ta
sedan REAR ELEVATOR till 2F. Därifrån kan du till slut gå in till
BOILER ROOM.

Equippa ditt ASSAULT RIFLE och gå sedan mot Leon. Efter en sekvens
kommer du ha ännu en chans att undvika monstret. Han är dock snabb
så det är inte säkert att du klarar det. Om du inte skulle hinna
undan är det bara slåss mot honom. När du klarat av honom ska du
snabbt springa till trapporna för monstret ger inte upp även om
du vinner mot honom.

ENGINE ROOM
När du väl är här blir teamet tre till slut. Spring till POWER CONTROL
ROOM och plocka upp lite mer GL ROUNDS och HG BULLETS från en zombie.
Gå sedan upp för trapporna igen.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

             SPAR PLATS NUMMER 14

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Döda zombien för att få några SG SHELLS. Spring sedan tillbaka till
UPPER DECK en gång till. Kom ihåg att många vägar är blockerade av
eld så vi måste ta oss till SIDE DECK genom CORRIDOR B och sedan till
UPPER DECK genom CORRIDOR C. Var beredd på att du kommer möta många
zombier på vägen.

Precis innan UPPER DECK kommer du få reda på att Nemesis bror vaktar
dörren så equippa ditt ASSAULT RIFLE, hela alla och ge Lucia och Leon
starka vapen. Använd inte din ROCKET LAUNCHER än, men använd ändå
starka vapen.

+------BOSS NUMMER 5-----------------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT                       |
| Cirka 12 skott mot honom borde räcka.              |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

Hela dig om du är skadad och gå sedan upp till UPPER DECK.

Efter en lång sekvens är det dags för den riktiga fighten.

+------BOSS NUMMER 6 (SISTA!)--------------------------------------+
|                                 |
| SVÅRIGHETSGRAD: MELLAN                      |
| Använd din ROCKET LAUNCHER mot honom. 8-9 raketer borde räcka  |
| för att ta kål på honom. Skulle du få slut på raketer ska du   |
| byta över till din GRENADE LAUNCHER eller ASSAULT RIFLE.     |
|                                 |
+------------------------------------------------------------------+

En sekvens senare är spelet slut.

5. W E S K E R ' S R E P O R T

Om du förbeställde den Amerikanska versionen av Resident Evil Code: Veronica X eller
köpte den japanska versionen till PS2 eller DC av Code: Veronica Complete eller till
och med köpte BioHazard 5th Anniversary Briefcase, så fick du med en DVD som innehöll
Wesker's Report.
Men om du inte gjorde något av ovan finns Wesker's report 1 och 2 här så att du kan
läsa den.

Introduktion:
"Mitt namn är Albert Wesker. Jag försökte bli en ledande forskare i Umbrella Inc. Ett
företag som forskar runt Bio Organic Weapons (Bio Organiska Vapen, B.O.V.), även känt
som B.O.W. Men när jag tränade för att bli en ledande forskare i Raccoon City mötte
jag en briljant och talang full forskare som bestämde sig för att ta en annan väg;
William Birkin.
Efter en tid skiftade jag min position till S.T.A.R.S., en speciell del av Raccoon
Police Department (även känt som R.P.D.). Eftersom Umbrella höll på med olagligheter
jobbade många av deras anställda även på polistationen.
Jag blev snart ledare över S.T.A.R.S. och gjorde alla möjliga olika sorters intelli-
genta aktiviteter för Umbrella. Under tiden som jag jobbade för både S.T.A.R.S. och
Umbrella började jag tänka ut mina egna planer och väntade på rätt tillfälle för att
avrätta dom. Och till slut fick jag chansen.

1998, 24 Juli:
Morden i skogen i närheten av herrgården startade alltihop. Herrgården var Umbrella's
hemliga B.O.W laboratorium och det var tydligt att studerandet kring T-Viruset var
anledningen till döds fallen. Självklart informerade Umbrella mig i hemlighet om att
jag skulle hålla kvar alla S.T.A.R.S. medlemmar kvar i huset, få dom att försvinna och
sedan rapportera till Umbrellas huvudkvarter så att deras strid med B.O.W. kunde bli
användbar för data analysering så att Umbrella kunde få ett porträtt av hur duktiga
B.O.W. egentligen var i strid.
Från dom två S.T.A.R.S. teamen skickade jag först in Bravo Teamet. Som förutsett gav
elit gruppen allt dom hade att komma med och gav mycket användbar data. Efter det,
skickade jag in Alpha Teamet för att "söka och rädda" det bort tappade Bravo Teamet.
Alpha Teamet visade sig också värda att vara med i S.T.A.R.S. och som förutsett dog
även många här.
Det fanns fem överlevande från från början dom elva S.T.A.R.S. medlemmarna. Från Alpha
Teamet var det Chris Redfield, Jill Valentine och Barry Burton. Och från Bravo Teamet
var det Rebecca Chambers och Enrico Marini. Det var alltså dags att sätta igång min
avrättnings plan.
Mitt i alltihop kunde jag ta till Umbrella's ultimata Bio Organiska Vapen, Tyrant och
gå med krafter som gick mot Umbrella. För att kunna göra det behövde jag strid data
från Tyrant likaså. Dom överlevande S.T.A.R.S. medlemmarna blev ett utmärkt offer.
Jag bestämde mig för att en av dom skulle få bli syndabock och dra dom andra till
Tyrant. Syndabocken var Barry. Barry var den sannings starka och rättvisa typen och
värde satte sin familj högre än allt annat. Hans typ är lätt att manipulera. Jag tog
bara hans käraste ifrån honom.
Min enda fel räkning var den höga potentialen hos Chris och Jill. Men eftersom Barry
var syndabock gick ändå min plan som den skulle. Men plötsligt vände vindarna. Jag var
tvungen att eliminera Enrico som upptäckt vem som låg bakom allt. Jag använde Barry
för att komma åt honom.
Efter att jag fått bort Enrico väntade jag på att Barry skulle komma med mer data till
rummet med Tyrant. Jag injicerade ett virus som jag fått av Birkin i förväg. Om jag
gjorde så att Umbrella trodde att jag var död skulle jag mycket lättare kunna sälja
mig själv till det motstående företaget.
Enligt Birkin hade viruset underliga effekter. Det skulle sätta min kropp i temporär
död. Det skulle sedan skicka tillbaka mig till livet igen och då skulle jag ha super
krafter. Därför släppte jag lös Tyrant och lät honom attackera mig. När jag sedan blev
medvetslös var jag säker på att hela min idé skulle sluta i succé.
Dock trodde jag aldrig att S.T.A.R.S. skulle klara av att slå Tyrant. Jag förlorade
Tyrant planen och även min mänsklighet. Nu skulle allt som stod i min väg bli ett
minne blott. Kosta vad det kosta vill, men S.T.A.R.S. skulle få betala.

September:
Två månader hade gått sen incidenten vid herrgården.
För att få tillbaka allt jag hade förlorat i min nya organisation gick jag med Ada
Wong, en kvinnlig agent som även var skickade för att spionera på Umbrella. Jag visste
långt in i märgen att huvud framställaren var William Birkin, men vad han inte visste
var att Umbrella in leker några lekar...med någon.
Snart blev Birkin avrättad och G-Viruset var i händerna på Umbrella. Men avrättnings
teamet, lett av Hunk var framför oss. När dom kommit fram till Birkin hade han redan
injicerat sig med G-Viruset...han blev sin egen kreation och mosade dom. Strax efteråt
spred sig T-Viruset med råttor genom hela Raccoon City och Umbrella fick möta sina
värsta farhågor.

28:e September:
Dom goda invånarna blev zombier och staden hade börjat gå mot sitt öde. Människor var
inte längre något match för zombierna. Mitt i kaoset slängde Umbrella Europe in en ny
B.O.W., kallad Nemesis. Nemesis skulle leta reda på och sedan förstöra kvarvarande
S.T.A.R.S. medlemmen Jill Valentine.  Det blev en självklarhet  att även vår
organisation skulle få tag på Nemesis strid data.

29:e September:
För att täcka allting skickade Umbrella ut ännu en Tyrant för att ta hand om Leon och
Claire som försökte ta reda på deras hemligheter. Så, helt plötsligt fanns det en ny
uppmaning. Birkin brukade gömma hans studier i sin dotter Sherrys halsband.
Det var mycket troligt att G-Viruset fanns där. Under tiden som Umbrella var upptagna
med att täcka vad dom höll på med, var vi tvungna att fånga Sherry innan dom fick
chansen. Jag skickade Ada för att hitta Sherry. Jag, den "döda mannen" fick å andra
sidan, jobba i skuggorna.
En spions huvud obligation och prioritet i ett uppdrag, är att klara av den som en
maskin utan några som helst känslor. Men eftersom Ada blev väldigt involverad med Leon
Scott Kennedy hade hon ändå började bygga känslor inom henne. Mina instinkter kände
att något höll på att gå fel. Något måste göras , snart. Mina instinkter brukade inte
ha fel.
Även fast Ada nästan hade G-Viruset i hennes händer, som Leon hade fått tag på från
Sherry, skickade hennes känslor henne i döden. Men hon var fortfarande till någon
hjälp. Jag var tvungen att rädda hennes liv. Mina under ordnade skyndade sig att hämta
G-Viruset som Leon kastat iväg.
Men Hunk, den enda överlevande från Umbrella's team hann dit före oss.

30:e September:
Vårt ända val var att ta tillbaka Birkin, monstret, och få honom att döda Leon och
Claire för att kunna få hans strids data.
Även fast Birkin förlorade striden mot Leon och Claire lyckades vi samla G-Virus från
hans döda kropp.

1:a Oktober:
På morgonen bombades Raccoon City i ett försök att stoppa en spridning. Det var i alla
fall vad dom sa... Senare åkte Claire till Europa för att försöka hitta hennes bort-
tappade bror Chris och Leon gick med i en 'underground' anti-Umbrella organisation.
Sherry är säker i våra händer. Jag skulle aldrig underskatta Birkin. Det är något
speciellt med den här flickan...

6. W E S K E R ' S R E P O R T I I

Var beredd på att denna text innehåller SPOILERS. Var god och tänk på detta innan du
börjar läsa. Du bör också ha spelat Resident Evil 2 och Resident Evil CODE: Veronica X
för att överhuvudtaget förstå detta. Spela även Resident Evil: Survivor och Resident
Evil 3: Nemesis för att förstå allt ihop.
Denna text var översatt från Japanska till Engelska av GameFAQs användaren Saiki och
sedan översatt och bearbetad från Engelska till Svenska av mig.
---------------------------------------------------------------------------------------

Till Ada Wong:
När jag för första gången besökte det här stället var jag 18 och det var sommar, 20 år
sedan. Jag kommer fortfarande ihåg lukten när helikoptern landade och rotor bladet fick
luften att cirkulera. Från luften såg huset normalt ut men väl nere på marken var det
något som inte var sig likt. William Birkin, som var två år yngre än mig verkade bara
intresserad av hans filer, som vanligt...

31:a Juli, 1978 (Måndag)
För två dagar blev vi två skickade till det stället. Allt hade varit planerat redan från
början eller så kunde det ha varit ett helt vanligt sammanträffande. Den enda person som
kunde veta sanningen var Sir Ozwell Spencer. Spencer använder Arklay labben för att forska
om T-Viruset.
Så snart vi kommit ur helikoptern stod chefen för labbet framför hissen.
Jag kommer inte ens ihåg den mannens namn, inte för att det spelar nån roll. Från den
dagen var labbet mitt och Birkins. Vi blev satta som chef forskare i fabriken och detta
var självklart Spencers vilja.

Vi var dom utvalda.

Vi ignorerade chefen när vi gick in i hissen. Vi visste redan vad vi skulle göra och
ignorerade därför alla, utan att det egentligen var illa menat.
I vanliga fall, när någon ser att vi ignorerar dom brukar dom reagera inom fem sekunder.
Men chefen verkade inte alls bry sig.

På den tiden var jag bara en tonåring så jag gav mig inte på chefen. Chefen förstod vad
Spencer tänkte och såg rakt igenom någon som mig.

När vi tre var i hissen hade Birkin fortfarande sina ögon på sina filer. Filerna hade
information om ett nytt faro-virus hittat två år tillbaka i Afrika, kallt Ebola.

Till och med nu finns det tusentals människor som forskar kring Ebola. Men folket är
alltid delat upp i två delar, en grupp som försöker rädda folk från viruset och en till
som försöker döda folk med det.

Om en person blir infekterad av Ebola är chansen att han dör 90%. Ebola har kapaciteten
att förstöra psykisk struktur inom 10 dagar och inte ens nu har ett botemedel blivit
uppfunnit. Om detta skulle använda som ett bio-vapen skulle det skapa en otrolig
försörelse.

Men eftersom skapandet av bio-vapen är olagligt kunde vi inte använda viruset som ett
vapen. Men jag är säker på att någon tänkte använda det som ett vapen. Så för att
förbereda mig ifall viruset skulle användas som vapen var jag tvungen att börja forska
efter ett botemedel redan nu. Men linjen mellan att hitta ett botemedel och skapa ett
bio-vapen är tunn. Det beror på att forskningen mellan dessa två inte skiljer sig det
minsta. Så någon kunde säga att han forskade efter ett botemedel men ändå göra ett
bio-vapen.

Men Birkin var inte intresserad av något av dessa för han ville bara undersöka själva
Ebola viruset. Viruset hade alldeles för många frågetecken för stunden. Ett var att
viruset skulle dö inom ett par dagar av sig självt och även dö direkt om det blev träffat
av solen. Det andra var hur snabbt det kunda döda personen det attackerat. Det dödar
personen oerhört kvickt och det finns nästan ingen tid för viruset att infektera en annan
person. Det tredje är hur viruset sprider sig. Viruset måste psykiskt röra vid en person
för att infektera dom och kan därför lätt sättas i karantän. Men jag vill ändå plocka fram
följande funderingar.

Hur skulle det vara om en person som blivit infekterad av Ebola kunde stå upp och gå omkring?
Och om den personen sedan skulle tänka helt annorlunda och därför försöka infektera dom som
inte blivit infekterade?

Hur skulle det vara om Ebolas DNA, även kallat RNA, hade ett annat sätt att attackera
människors DNA så att dom inte dog lika lätt?

Personen skulle vara död från andra personers syn, men skulle fortfarande kunna gå runt och
sprida viruset som ett bio-vapen.

Ebola kan mycket väl ha egenskaper som dessa. Och från och med nu, kommer vi vara dom enda
som vet om det.

Umbrella, med Spencer på toppen, var en organisation gjord för att forska kring virusets
olika kvaliteter. Som en täckmantel skulle dom säga till världen att dom höll på att göra
botemedel under tiden som sanningen egentligen var raka motsatsen.

Fyndet av original viruset som byggde om människors DNA var början till allting.

Genom att använda originalet som bas skulle ett uppgraderat virus kunna bli skapat för att
bli ett bio-vapen. Det här var planen för T-Viruset.

Viruset var även ett RNA virus som skulle göra förändringar i personens kropp och sedan göra
kroppen starkare.

Birkin var intresserad av Ebola eftersom han hade tänkt att kombinera två virus (Ebola viruset
och T-Viruset) för att skapa ett uppgraderat virus. Som tur var hade redan en liten mängd
av Ebola redan blivit skickat till den här fabriken.

Vi hade åkt i många hissar och slutligen kommit fram till vår destination.

När vi kom fram till det stället reste till och med Birkin på ansiktet för att se sig omkring.

Det här var första gången vi stötte på den där kvinnan.

Ingen berättade nånting för oss om henne. Allting om henne var topp hemlig stämplat och datan
på henne läckte inte ut någonstans utanför labbet.

Genom att läsa loggarna kunde man upptäcka att hon varit här enda sen labbet byggdes.

Vid den tiden var hon 25 år. Men vad hennes namn var och varför hon var här var ett
mysterium. Hon var ett test objekt för forskningen på T-Viruset. Forskningen hade börjat
den 10:e November, 1967. I elva år hade hon gått igenom en oerhörd massa tester.

Jag hörde Birkin viska nånting. Men jag kan inte placera hans ord.

Men vi hade kommit till ett ställe som vi inte kunde sticka ifrån.

Vi var här för att slutföra forskningen och sluta som kvinnan. För oss fanns det bara ett
enda val.

Kvinnan som låg på sängen hade verkligen rört till det i våra huvuden.

Var det här en del av Sir Spencers plan?

---Nästa logg tar plats 3 år senare.

Alexia - 1

27:e Juli, 1981
---3 år sedan förra rapporten

Idag satte Umbrella en 10 årig flicka för att bli Chefs forskare på Antarctica fabriken.

Hennes name är Alexia Ashford. Nu är jag 21 år gammal och William Birkin är 19.

Det är väldigt störande att till och med här i vårt eget Arklay labb pratar alla om Alexia
och Antarctica fabriken. Det är på grund av att alla anställda som varit med ett tag anser
att familjen Ashford är en legendarisk familj.

Varje gång något går fel i våran forskning börjar dom gamla fånarna alltid säga samma sak
om och om igen. "Om ändå Edward fortfarande levde."

Det är förvisso sant att han var den första att hitta originial viruset och det kan hända
att han var en oerhört duktig forskare som startat T-Virus planen.
Men strax efter att Umbrella startades, dog Edward Ashford. Det har nu gått 13 år sedan dess.
Det är ingen idé att förvänta sig något från Ashford familjen.
Eftersom ända sedan Edwards död har Antarctica fabriken som hans son (Alexander) byggt inte
gjort någonting.
Han son/dotter-dotter är säkert helt oanvänder hon också...

Men en dag började våra patetiska arbetare börja med nya argument. "Om ändå Alexia var här..."

Det gör mig arg när jag tänker på att våra arbetare och forskare är fyllda av dumhet.
Eftersom dom tänker så kan dom inte göra något själva och måste alltid bli tillsagda.
Men jag, jag har ändå modet uppe.

Om jag hade låtit allt det där gå åt huvudet på mig hade forskningen i Arklay labbet blivit
försenad. Som huvud forskare var jag tvungen att hålla mig själv under kontroll för annars
skulle framgång bli en omöjlighet.

Senare kom en tanke till mitt huvud. Jag skulle kunna använda alla gamla arbetare för att
skaffa framgång. Dom gamla idioterna kunde dö när som helst och skulle bli perfekta test
objekt. För att kunna hamna ovanför alla var jag tvungen att kunna använda alla resurser
till min fördel.

Men problemet var Birkin. Hans reaktion till Alexia var hur bra som helst.

Även om han aldrig pratade om det så var Birkin stolt över att han var 16 när han blev
skickad till labbet. Men hans stolthet blev dock helt förstörd när han visste att Alexia
var ett geni redan vid 10 års ålder. Han som var född som ett geni hade nu för första gången
fått smaka på ett underlag eftersom Alexia låg hela 6 år före honom.

Han kunde inte hantera den yngre, legendariska, flickan. Att bli utklassad av en flicka som
inte ens fått bröst var ett tungt nederlag. Den största anledningen var att hon fortfarande
bara var ett barn.

Men av vissa anledningar behövde jag ha tillbaka Birkin till hans normala tillstånd igen.
Den William Birkin jag kände innan han mötte Alexia. Vi hade i vilket fall som helst
nått fas 2 i våran plan på bara 3 år.

Nu kunde T-Viruset användas för att skapa ett bio-vapen även känt som zombien. Men effekten
av T-Viruset varierar kraftigt och det finns ingen 100 procentig garanti för att det ska
fungera. Alla människor har olika DNA struktur och några kanske reagerar olika på viruset.

Och ändå dör 10% av alla dom som blir zombier. Det är något som vi inte kan göra något åt.
Men dom återstående 90 procenten är mycket lätta att använda som vapen, men Spencer hade
något annat i tankarna.
Han ville ha ett vapen som fungerade till 100%.

Från början skulle bio vapen vara ett vapen som skulle kunna bli gjort för väldigt lite
pengar. Men nu har bio-vapen forskningen kostat miljoner. Om Spencer bara ville tjäna
pengar hade han inte valt att försöka få det att fungera till 100%.

Om vi använt det redan nu hade vi lätt kunna tjäna pengar på det men om vi fortsätter
forska kommer vi inte klara av att tjäna på det.
Och varför skulle Spencer vilja fortsätta forska om han förlorar pengar?
Jag kan inte förstå vad f*n Spencer tänkte på.

Men om vi går tillbaka till Birkin, forskningen han håller på med inom bio-vapen kommer
kunna slåss. Genom att blanda olika DNA koder skulle vi kunna skapa detta bio-vapen. Det
var gjort för att ta kål på allt som försökte gå emot oss. Det var ett stridande bio-
vapen som senare blev kallat för Hunter (jägare). Men den forskningen blev lagd på is så
länge så att vi skulle kunna skydda test objekten från Birkin.

För att kunna tävla mot Alexia började Birkin bli mer och mer onormal. Han kunde vara på
labbet 24 timmar om dagen och göra tester utan någon som helst anledning.

Jag brukade vanligtvis använda andra forskare för att hämta prover och data från test
objekten innan dom dog men med farten som Birkin höll var det omöjligt att hålla upp
med honom.

Chefen fick skaffa nya test objekt precis som om ingenting hänt och strax efteråt skulle
objekten gå en ödesdiger död till mötes. Det var ett helvete där inne.
Men i det helvetet var ett test objekt fortfarande levande, kvinnan som vi träffade för 3
år sedan. Hon var 28 år gammal nu och hade spenderat 14 år i labbet.

Under dom 14 åren måste effekten av Ebola viruset ha gjort henne knäpp. Men även om hon
fortfarande var vid en normal människas medvetande borde hon inte vilja annat än att dö.
Men hon levde vidare. Hur kunde hon stanna levande så länge? Det är ingen skillnad på
datan från henne och något annat test objekt.
Mer tid krävs för att lösa det här mysteriet.

---Nästa rapport tar plats 2 år senare.

31:a December, 1983 (Lördag)
Det var nu den 6:e vintern sen jag började arbeta på Arklay fabriken.

Under dom två senaste åren hade vi inte gjort några riktiga framsteg i våran forskning
och tiden fortsatte bara att gå. Men vi hade fått ett meddelande om att Alexia plötsligt
hade dött. Anledningen till att hon dött hade varit viruset som hon själv skapat;
T-Veronica viruset. Det verkade som om den 12 åriga flickan var för ung för en sån
här farlig forskning som vi höll på med.

Jag hörde rykten om att Alexia hade injicerat T-Veronica viruset i sig själv, men jag
kunde inte tro det. Hon kunde förmodligen inte hantera hennes fars död för ett år
sedan och gjorde därför säkert ett litet fel i forskningen.

Senare blev forskningen i Antarctica fabriken övertagen av Alexias tvilling bror, men
ingen hade förväntat sig något från honom. Nu, i slutet kunde inte Ashford familjen
ge oss några resultat längre och förlorade därför all makt.

Som jag sa tidigare var Ashford familjen en legend och dom kommer fortsätta som en
legend.

Nu när Alexia dött, ändrade Birkin på sig, eller borde jag säga att han gick tillbaka
till sitt normala jag. Men nu fanns det ingen som han kunde tävla mot och därför fick
alla andra anställda jobba åt honom. Men det var fortfarande en dum idé att prata om
Alexia framför honom. Till och med när jag försökte få tag i ett prov av T-Veronica
viruset sade han strängt nej.

Jag var tvungen att sätta forskningen om Alexia åt sidan så länge. Till slut upptäckte
jag att det egentligen inte alls var Birkin som hade förändrats utan att det varit allt
runt omkring honom som ändrats.

Men jag hade betydligt större problem än att bry mig för mycket om det.

Vår fabrik låg i en öde skog. Jag gick ofta ut och gick i skogen och eftersom fabriken
nästan låg i mitten av skogen stötte jag aldrig på några andra människor. Enda sättet
att ta sig hit var med hjälp av en helikopter. Vi behövde vår bas här ute eftersom
det fanns en risk att viruset skulle kunna sprida sig om det inte funnits några problem
att ta sig hit.

Men ett bio-vapen är inte så enkelt. Viruset kan smitta djur lika lätt som människor.

Alla virus är inte garanterade att bara ha effekt på en slags organism. Till exempel
så var Influenza viruset inte bara skadligt för människor utan också fåglar, grisar,
hästar och sälar. Och till och med bland alla dessa olika varelser var det bara vissa
som blev smittade. Fiskmåsar och kycklingar blev till exempel smittade av viruset under
tiden som inga andra fåglar blev smittade. Och samma virus kan mycket väl ha olika
effekter på olika varelser.

Problemet ligger i att T-Viruset kan smitta många olika livs former.

Under tiden som Birkin var oanvändbar gjorde jag lite egen forskning på T-Viruset. Jag
upptäckte att T-Viruset kunde smitta i stort sett vilken livs form som helst. Inte bara
däggdjur utan även växter, kryp och fiskar. Varje gång jag gick genom skogen frågade jag
mig alltid samma sak, "Varför valde Spencer just den här platsen?".

Det finns väldigt många olika livs former i den här skogen. Vad skulle hända om viruset
läckte ut? Om bara en insekt blev infekterad skulle den förmodligen inte muteras
alltför mycket men insekterna skulle kunna sprida viruset över en väldigt stor yta med
en otrolig hastighet. Om det här hände, hur långt skulle då T-Viruset kunna sprida sig?

Om en växt skulle bli infekterad skulle inte den kunna röra sig och det skulle kunna
verka säkert. Men hur blir det då med alla frön som växten kastar ut?

Det skulle bli förödande om nånting sånt skulle hända. Nu när jag tänker på det så var
det väldigt smart av Ashford familjen att sätta deras fabrik i Antarctica (Antarktis
för er som inte förstått det ännu). Men här verkar det precis som om någon _vill_ sprida
viruset. Men det kunde inte vara möjligt. Vad försöker Spencer få oss att göra?

Det här var något som jag inte kunde ta upp med någon annan forskare. Den enda jag kunde
prata med var Birkin, men han skulle förmodligen inte ens bry sig.

Jag behöver mer information.

Jag började inse mina gränser som en vanlig forskare. För att kunna få reda på vad
Spencer egentligen tänkte var jag tvungen att skaffa mig en position där jag kunde
få tag på mer information.

För att få reda på det skulle jag kunna kasta bort alla mina nuvarande positioner.
Men det här var inget jag kunde göra på bara några dagar. Jag kan inte låta Spencer
få reda på mina planer, för om han gör det så kommer allt att vara över.

Jag fortsatte min forskning med Birkin så att ingen skulle ana oråd.

När tiden gick glömdes det kvinnliga test objektet bort. Hon var bara
ett "misstag" som levde vidare till den där dagen, 5 år senare...

Den 11:e sommaren kom sen jag och Birkin hade börjat arbeta på fabriken. Jag
var 28 vid den tiden. Birkin hade blivit pappa åt en 2 år gammal flicka. Hans
fru var även hon en forskare på fabriken. Det var en ren självklarhet att
människor som jobbar tillsammans på en plats som denna till slut skulle bli
kära i varandra och få barn tillsammans.

Men en normal människa skulle aldrig kunna fortsätta att forska på ett sånt
här ställe. Alla som är kvar här har blivit knäppa.

Vi hade gått in i fas 3 av våran plan under dom 10 åren. Ett programmerat
liv, använt som soldat, är ett bio-vapen för strid. Det kallades "Tyrant".
Men det här projektet hade ett stort problem ända från starten. Det fanns
nästan ingen som var kapabel till att bli en Tyrant.

Det här var på grund av T-Viruset.

Vilken människa som helst kunde användas för att göra en zombie eller en
hunter men deras intelligens skulle gå förlorad i processen. Det krävs en
viss intelligens för att skapa en Tyrant. Birkin använde sig av flera olika
sätt att skapa en Tyrant för att kompensera för det här problemet. Men det
fanns bara väldigt lite människor som kunde användas på det andra sättet.
Genom simulering fick vi veta att endast 1 av 100,000,000 skulle bli en
Tyrant, resten skulle sluta som zombier.

Om våran forskning fortsatte, skulle vi förmodligen kunna forska fram en
annan sort av T-Viruset som var kompatibelt med fler människor. Men för
att detta skulle kunna hända, skulle vi vara tvungna att ha andra test
objekt. Men även om vi sökte igenom hela Amerika skulle vi bara hitta
cirka 10 personer som var kompatibla till att bli Tyrant.

Andra forskare hade stött på samma problem. Vi hade sprungit in i en vägg
innan vi ens påbörjat vår forskning.

Men vi fick ett meddelande om att en fabrik i Europa hade tänkt ut en plan
för att lösa det här problemet i fas 3. Det här var "The Nemesis Project."
På svenska blir det alltså: "Nemesis projektet".

Jag gjorde allt för att få tag i ett provexemplar för att skjuta våran forskning
framåt. Även om Birkin verkligen inte ville det så lyckades jag övertala honom.

Tills vi hittar en kompatibel host skulle inte vår forskning röra sig någonstans
och Birkin var tvungen att erkänna det.

Vi fick paketet några dagar senare och lådan hade flera stycken anvisningar om
försiktighet på sig. Den lilla lådan bar texten "Nemesis Project".

För att få tag på det här provet från den franska fabriken fick vi kämpa hårt,
speciellt som Spencer inte hjälpte oss.

Birkin hade ingen intresse i paketet förrän på slutet då han hade gjort några
tester. Provet var helt nytt och var tänkt att användas till att testning.

Nemesis var en biologisk livs form skapad genom att manipulera DNA.

Intelligensen var det enda förbättrade och den här livsformen kunde inte
göra någonting ensam. Men så fort den hittar en host blir den en parasit
som tar över kroppen och ger den en oerhörd strids kompatibilitet.

Hosten för vapnet och parasiten var gjorda separat för att man senare
skulle kunna kombinera dessa och skapa ett bio-vapen. Om det här lyckades
skulle vi ta oss förbi väggen med intelligens svårigheterna. Och vi skulle
därför kunna skapa bio-vapen.

Men det enda problemet var när parasiten tog över kroppen.

I alla loggar stod det att så snart parasiten tagit över dog varje host inom
5 minuter. Men vi visste redan om faran med prototypen.

Min plan var att förlänga tiden som hosten skulle överleva så att vi kunde
få äran för "The Nemesis project". Hosten fick bli det kvinnliga test objektet.

Hennes otroliga livslängd borde kunna överleva längre mot Nemesis prototypen.
Och även om vi misslyckades skulle ingenting ändras.

Men testet fick en annat resultat än jag trott. Nemesis prototypen som försökte
angripa hennes hjärna hade försvunnit. I början kunde vi inte förstå vad som hänt.
Vi hade inte tänkt oss att hon skulle konsumera Nemesis.

Det var början.

Något hade hänt inom det felade experimentet. Vi bestämde oss från att börja
om vår forskning på henne från scratch (början).

Dom senaste tio åren hade vi gjort alla forskning på henne som vi kunnat,
men vi bestämde oss ändå för att kasta bort dom filerna. Under dom 21 åren
som hon levde började någonting äntligen visa sig.

Det var bara Birkin som började märka skillnaden.

Det var verkligen något som ändrade sig inom henne.

Men det var något helt annat än T-Virus projektet.

Något nytt gav oss en ny idé.

"G-Virus" projektet var projektet som ändrade våra öden.

---nästa logg tar plats 7 år senare.

31:a Juli, 1995
---7 år från den förra.

När jag kom tillbaka till den där platsen var det 17 år sedan jag var där
första gången. Varje gång jag kom dit kom jag ihåg lukten av vinden från
den dagen. Byggnaderna och allt annat såg ut precis som tidigare.

På helikopter platsen kunde jag se Birkin. Det var länge sen jag såg honom
sist. Fyra år har gått sedan jag lämnade Arklay labben.

För fyra år sedan, när Birkins G-Virus projekt hade gått igenom, hade jag
begärt förflyttning till "The secret intelligence service" och jag fick
utan problem min förflyttning. Det var självklart för alla att jag inte
längre ville vara forskare utan ville fortsätta min karriär på annat håll.

Och i verkligheten så var forskningen kring G-Viruset på alldeles för hög
nivå för mig. Även om jag inte hade haft ett annat motiv kunde jag känna
mina gränser som forskare när jag kommit på vad Sir Spencer egentligen höll
på med.

Som vanligt tog Birkin inte ansiktet ur hans filer när jag kom. Birkin kom
till Arklay ofta, men Birkin var inte längre med i Arklay.

För ett litet tag sen startades ett labb under jorden, under Raccoon City.
Det var platsen som forskningen kring G-Viruset skulle ta plats.

Men för att vara helt ärlig, så trodde jag inte att Spencer skulle låta
"G-Viruset" gå igenom eftersom det var så långt ifrån att vara ett vapen
och det hade för många okända faktorer.

Anledningen till att "G" var lite olikt "T-Viruset" var att hosten hela
tiden reagerade på viruset. Därför muterades hosten mycket lätt eftersom
DNAT hela tiden var öppet för viruset. Men det här berodde helt på viruset
och inte på hostens DNA.

Även om viruset gjorde nån sorts ändring var muteringen av hostens DNA inte
något som inträffade ofta. Om det fanns en styrka utanför som radioaktiv
strålning hade det varit en annan historia.

Men "G" var inte som "T". Till och med utan en utomstående styrka fortsatte
"G" att mutera hosten tills den dog.

Något väldigt likt detta var tvunget att finnas i T-Viruset också. När
ett bio-vapnet sattes i en specifik del i hosten skulle det skapa någon
sorts mutation, den saken var redan konfirmerad. Men för att detta skulle
hända var alltid en utomstående kraft behövd.

Men "G" behövde inget sådant.

Ingen kan någonsin tänka sig vad som ligger bakom mutationerna. Och även
om vi kom fram med ett sätt att stoppa muteringen, skulle viruset bara
mutera igen för att överleva.

För 7 år sedan fann Birkin detta i den där kvinnan. Vid en första titt på
kvinnan hade inga förändringar inträffat på utsidan, men på insidan inträffade
flera olika mutationer och hon fortsatte att konsumera alla möjliga sorters
virus och fortsatte därför även att leva vidare.

Och över dom 21 åren av mutering hade kroppen muterats så mycket att den
till och med konsumerade Nemesis.

G-Virus projektet handlade om att ta mutationen så långt som möjligt.
Det här kunde leda till "The Ultimate life form" (den ultimata livs formen)
eller så kunde det sluta i ett helvete ....kunde detta ens kallas för vapen?

Vad tänkte Spencer när han lät projektet gå igenom? Inte ens när jag
förflyttades till "The secret intelligence service" kunde jag få reda
på någonting om vad Spencer tänkte under dom här 4 åren. Och nu kommer
Spencer inte ens till Arklay labben längre. Det verkar precis som om han
tänkte att något skulle hända här.

Spencer drev sakta ifrån mig, precis som en oas i öknen.

Men min chans kommer snart... Det vill säga, om jag lever tills dess.

Hissen tog mig och Birkin till den högsta nivån i labbet. Det var platsen
där vi för första gången såg kvinnan.

Det mötte vi en ny forsknings ledare, John.

Han hade kommit från Chicago labbet och var en utomordentlig forskare,
men han var för normal för att arbeta på ett ställe som detta. Han hade
frågat om motiven kring forskningen och hade gång på gång gett sig på
ledningen i den här frågan.

Det här hade till och med nått mina öron i "The secret intelligence service".
Om information läckte ut skulle han vara den första som fick gå. Det var i
alla fall vad alla sa.

Vi hade båda ignorerat John och hade börjat rensningen av kvinnar för att
döda henne.

När hon konsumerade Nemesis, började hon bete sig konstigt även om hon fått
tillbaka lite intelligens.

Varje gång hon fick syn på en kvinna slet hon loss dennes ansikte för att
bära det själv. Enligt loggarna hade hon visat samma beteende när hon för
första gången injicerades med original viruset.

Ingen visste varför hon betedde sig så här men på den senaste tiden hade
tre stycken kvinnliga forskare blivit dödade på det här sättet och det
var då ledningen bad oss döda henne. Eftersom "G" forskningen tog sig
framåt, sakta men säkert, hade vi därför ingen nytta för henne.

Hennes död tog 3 dagar och hennes "döda kropp" flyttades av chefen.

I slutet visste ingen vem hon var eller vad hon gjorde här. Men så var
det med många andra test objekt också.

Men om hon inte funnits här, skulle inte G-Projektet existerat. Så om
inte hon funnits skulle jag och Birkin varit placerade i en helt annan
situation än den vi satt i nu.

Jag hade det här i bak huvudet när jag lämnade Arklay labben.

Hur långt planerade Spencer att gå?

---"incidenten" inträffade 3 år senare...

7. S T O R Y S A M M A N S T Ä L L N I N G

==================
RESIDENT EVIL ZERO
==================

July 1998

Ett tåg som går igenom Raccoon Forest attackeras av leeches som är
kontrollerade av en barfota man i rock. Människorna ombord blir
attackerade och blir zombier, strax efteråt stoppas tåget.

Bravo Team åker till Raccoon Forest för att kolla upp kannibalistiska
attacker. När dem landar, lämnar alla Bravo Team medlemmar utom Kevin
helikoptern och ser ett militär fordon. Förarna hade blivit mördade
när dem transporterad den dömde Billy Coen. Bravo Teamet söker igenom
platsen noga.

Rebecca Chambers hittar ett parkerat tåg med zombier ombord. Edward
Dewey kommer ikapp henne och blir mördad av zombie hundar. Enrico
Marini ger Rebecca mer information om Billy's bakgrund och berättar
även att han är en mördare. Rebecca träffar Billy Coen, men dem kommer
inte överens till en början. Billy räddar sedan livet på Rebecca och
då börjar dem arbeta tillsammans för att ta sig därifrån. Plötsligt
startar tåget och när Rebecca och Billy beger sig på det stöter dem
ihop med agenter som jobbar för Albert Wesker och William Birkin, men
även dem blir attackerade av monstren. Det var agenterna som hade
startat tåget.

Dem utforskar och ser hur monstren skapar starka zombier. Tillsammans
sätter Rebecca och Billy stopp för alla hot och tar sig till kontroll
rummet i tåget, där dem stannar det.
Hur som helst...

Tåget krashar in i en tunnel i närheten av Training Facility, The
Marcus Mansion. Mannen i rocken hotar Albert Wesker och William
Birkin (i deras gömställe), han hotar även Billy och Rebecca och
visar kraften hos sina monster. Dem utforskar mer av Marcus Mansion
och snart berättar Billy för Rebecca att han varit med i en militär
grupp som dödat 23 människor i Afrika av en dålig anledning. Dem
lyckas låsa upp vägen till kapellet i bakdelen av huset och Rebecca
och Billy hittar labbet där Dr. James Marcus arbetade.

Billy och Rebecca hittar ett kabel tåg men Billy blir attackerad av
ett monster och ramlar ner i ett hål. Rebecca tar kabel tåget och
hamnar på en mystisk plats med ett hiss tåg (i RE2 använder Claire
och Leon exakt samma plats för att ta sig till Birkin labbet).
Rebecca åker med hissen ner och träffar Enrico. Hon berättar att
hon måste hitta Billy. Enrico springer iväg efter att han sagt till
henne att springa till ett gammalt hus i skogen. Efter det träffas
dem aldrig mer... 

Rebecca hittar och räddar Billy som båda springer för att konfrontera
mannen i rocken, Marcus. Han blir då ett monster och William Birkin
startar själv förstörings systemet för Marcus Mansion (under tiden som
Albert Wesker springer iväg för att leda S.T.A.R.S Alpha Team till
huset i Raccoon Forest, The Spencer Estate (läs om det lite längre
ner)).

Rebecca och Billy använder solljus för att döda Dr. Marcus. När
dagsljus av nästa dag kommer (samma dag som Alpha Teamet beger sig
till Spencer Estate) står Rebecca och Billy på en klippa. Rebecca
tar då Billy's dogtag från hans nacke för att officiellt förklara
honom som död.

Rebecca springer mot Spencer huset under tiden som Billy går åt
andra hållet. Det är här Resident Evil tar plats...

=================================
RESIDENT EVIL 1 (REBIRTH VERSION)
=================================
Notering: Den här sammanställningen kombinerar både Chris och Jill.

Juli 1998

Rapporter om kannibalism rapporteras in till Raccoon City. Den lokala
police styrkan skickar in en special styrka för att stoppa den, kallad
STARS, Special Tactics and Rescue Service. STARS är uppdelat i två
olika team, Bravo och Alpha. Bravo skickas in först. Bravo teamet hade
följande medlemmar: Rebecca Chambers, Enrico Marini, Forest Speyer,
Richard Aiken, Ed Dewey och Kenneth Sullivan. Enrico Marini var teamets
ledare.

Bravo teamet börjar undersöka skogen vid Arklay Mountains och bara en
dag senare förlorar Alpha teamet kontakten med Bravo och Albert Wesker
bestämmer sig för att skicka in det andra STARS teamet för att hitta
Bravo teamet.

När deras helikopter upptäcker ett vrak landar dom och Wesker, Jill,
Joseph, Barry och Chris undersöker helikoptern. Inuti den hittar dom
kvarlevorna av Kevin, Bravo teamets pilot. Joseph ser sig omkring och
blir chockad av ljuden han hör, men hur mycket han än letar ser han
ingenting.

Plötsligt, attackerar en flådd hund Joseph och Jill Valentine skjuter
hunden flera gånger. Men hunden verkar inte känna av kulorna (eller
så träffar hon inte; hon vet inte säkert). Hon får slut på ammo och
när hundarna är klara med Joseph kastar sig en av dom mot Jill. Men
precis innan han får tag på Jill skjuter Chris hunden och dom börjar
springa mot dom andra.

Piloten Brad Vickers flyr eftersom han är livrädd för monstren som han
ser. Chris stannar upp i chock och en hund kastar sig mot honom men
Wesker räddar Chris genom att sätta en kula i hunden.

Efter en stunds hetsigt springande tar sig dom kvarvarande STARS
medlemmarna in i ett närliggande hus som tillhör Umbrella Inc. Det
var även Ozwell Spencers hus på 60 talet och sägs vara övergivet
för flera år sen. Väl inne upptäcker Jill, Barry och Wesker att
Chris fattas. Dom hör skott i närheten och Jill och Barry skickas
iväg för att kolla upp det.

Jill Valentine och Barry Burton hittar kroppen från Kenneth Sullivan i
Bravo teamet. Senare hittar dom även Forest Speyers kropp.

Under tiden som Jill och Barry separerar når Chris uthuset bakom huset.
Där slåss Chris och Rebecca mot en stor planta kallad Plant 42. Dom
dödar plantan genom lite hjälp av en kemikalie och genom att tömma en
haj tank på vatten.

Tillbaka i huset dödar Jill en jättestor orm och undersöker senare
källaren i huset. Chris och Rebecca springer mot huset eftersom det
inte finns några andra platser att gå till för tillfället. Dom hittar
ormen som Jill nyss slagits mot och med den nya ammon från uthuset dör
ormen till slut för alltid.

När Chris och Rebecca ser sig omkring invaderar ett nytt monster huset.
Monstret kallas för Hunter och är mycket värre än alla zombies som gått
omkring här tidigare.

Samtidigt tar sig Jill ut till ett slags litet hus i närheten av huset
och dess trädgård. Hon ser sig omkring och blir knockad av nåt slags
odjur i kedjor. När hon till slut får tillbaka medvetandet försöker hon
skjuta monstret, men det verkar inte ta någon skada. Inte ens med den
Magnum som hon hittade på kyrkogården. När hon sprungit ifrån monstret
hamnar hon i uthuset där Chris och Rebecca tidigare var. När hon
undersöker stället hör hon hur Barry står och pratar med någon och hur
han muttrar något om sin familj. När Barry upptäcker Jill berättar han
hur han stod och pratade med sig själv.

Jill och Barry hittar tillsammans vägen ner till underjorden. Där nere
hittar Jill, Enrico Marini. Han berättar för Jill hur Umbrella hade
planerat det här... strax därefter blir han skjuten. Jill springer
därifrån utan några ledtrådar på vem som kan vara förrädaren och
Umbrellas kontaktperson.

Jill jagar mördaren in genom konstiga tunnlar och efter en lång stunds
letande möter hon Barry Burton. Dom tar tillsammans en hiss ner i en
djup håla och snart springer Jill på monstret som attackerade henne i
den lilla stugan. När hon springer tillbaka till Barry för att berätta
vad som hänt ser hon hur Barry åker iväg med hissen för att överge
henne.

Jill går tillbaka till monstret och håller sig än en gång undan och
hittar till slut en stege som leder ut till stugan där hon för första
gången mötte monstret. Hon hittar en väg under trappan i hallen i
huset och går ner.

Väl nere träffar hon Barry och efter att dom pratat en stund kommer
monstret tillbaka. Dom har vid det här laget fått veta att monstret
är en kvinna vid namn Lisa Trevor. Jill ger tillbaka vapnet till
Barry som hon tog från honom för bara någon minut sedan och sen
börjar dom frenetiskt skjuta mot monstret. Lisa faller snart ner
i hålet och Barry stannar frivilligt kvar ifall monstret skulle
komma tillbaka.

Jill följer vägen och hamnar snart i ett laboratorium.

Chris och Rebecca hittar snart en liten notering som Jill och Barry
lämnat i närheten av några skrivmaskiner och dom tar sig till slut
ner till underjorden där dom tar kål på en jätte spindel och tar sig
ner i labbet.

Jill upptäcker hur Barry och Wesker arbetade tillsammans för att döda
alla STARS medlemmar och skaffa sig strids data. Barry ville inte, men
hans familj var i fara. Wesker planerade även att spränga labbet i
luften och därmed förråda Umbrella Inc. Men Wesker hade inte räknat med
att Barry skulle förråda honom och sen få honom dödad av hans eget
monster, Tyrant.

Barry blir slagen medvetslös av Tyrant och Jill slåss mot den. Hon
vinner tack vare sin granat kastare. Samtidigt vaknar Barry till och
dom beger sig ut ur rummet. När dom väl kommit ut ur rummet hör dom
hur larmet går igång och en detonations sekvens har startats. Hur?

Jill och Barry skyndar sig ut ur labbet. Dom springer ihop med Chris
och Rebecca och springer sen tillsammans med dom till Helikopter
plattan. Men så snart dom kommit upp till helikopter plattan möts dom
av Tyrant igen.

Chris Redfield blir knockad av Tyrant och Jill, Barry och Rebecca
använder alla deras vapen för att ta kål på Tyrant, men inget verkar
bita på honom. Men snart kastar Brad Vickers ut en raket kastare från
helikoptern.

Chris vaknar till och plockar upp raket kastaren. Strax därefter
skjuter han Tyrant i bitar och alla fyra åker därifrån strax innan
huset exploderar.

===============================
RESIDENT EVIL 3: NEMESIS DEL 1
===============================
SEPTEMBER 1998

Chris, Jill, Barry och Rebecca måste stoppa Umbrella från att sprida
viruset från huset så därför beger sig Chris och förmodligen även
Rebecca till Europa för att ta sig an Umbrella under tiden som Jill
och Barry stannar bakom.

Den 22:a september färdiställer en forskare vid namn William Birkin
sitt G-Virus, en uppgradering av det äldre T-Viruset. Umbrella som
förlorat sitt tålamod skickar ett team för att stjäla hans virus.
Birkin injicerar viruset i sig själv och blir ett monster. Som monster
attackerar han teamet och gör så att T-Viruset sprider sig över hela
staden genom att råttor drack upp viruset nere i kloakerna.

SEPTEMBER 28, 1998

Jill Valentine lyckas komma undan infektion och den 28:e September slår
hon sig ut ur staden med en Assault Rifle i famnen. Hon springer in i
Brad Vickers, piloten i STARS. Han berättar att något är efter STARS
medlemmar, men vad?

När Jill tar sig till RPD (Raccon City Police Department) byggnaden
stöter hon på saken som Brad pratade om. Brad blir då mördad av
monstret som kallas för Nemesis. Jill's vapen skadar honom inte alltför
mycket så hon springer in i RPD byggnaden.

STARS kontoret i byggnaden är helt orört och Jill hittar en Magnum som
är riktigt effektiv mot Nemesis. När hon till slut hittar ett set med
lock-picks slår sig Jill ut ur RPD. Nemesis kommer tillbaka men med
hennes nya Magnum har hon inga problem med att skjuta ner honom. Men
han reser sig ändå upp igen.

Jill springer så fort hon bara kan och tappar bort Nemesis. Hon
springer ihop med en kille vid namn Carlos Oliveira. Han tillhör
Umbrella BioHazard Countermeasure Service. Dom skickades hit av
Umbrella för att rädda Raccoon City bor. Men dom vet inte vad Umbrella
egentligen sysslar med.

Jill springer även in i Mikhail Victor och Niocholai Ginovaef (mer
UBCS). Nicholai verkar underlig medan Mikhail verkar helt okej. Mikhail
är dock svårt skadad. Jill undersöker el stationen och hittar en fuse
(säkring) som hon vet att hon kommer ha använding av för att starta
tåget.

Hon hittar även mer och kraftigare ammo till sin granat kastare och
sitt hagelgevär. När hon sedan stöter på Nemesis igen lägger han sig
ner nästan direkt. Jill hittar lite olja vid en bensin mack och lite
kablar i ett garage. Hon springer sedan och fixar iordning tåget.

På hennes väg tillbaka ser hon hur Nicholai skjuter någon och hur han
sedan blir attackerad av zombier. Med Nicholai död åker hon med Carlos
och Mikhail ut ur staden.

Nemesis kommer tillbaka så Mikhail tar en hand granat och spränger både
sig själv och Nemesis ut ur tåget. Tåget krashar vid ett klock torn och
Carlos och Jill försöker nu signalera till helikopten genom att ringa
i klockan i tornets topp.

Jill hittar nycklarna utan några större problem och ringer i klockan.
När helikoptern sedan kommer finns Nemesis i närheten och använder
sig av sin egen raket kastare för att skjuta ner helikoptern. Strax
efter att Nemesis skjutit ner helikoptern förstör Carlos, Nemesis'
raket kastare.

Nemesis infekterar sedan Jill med viruset. Nu ger Jill allt vad hon
har för att ta död på Nemesis och när hon till slut lyckas blir hon
medvetslös...

===============
RESIDENT EVIL 2
===============
SEPTEMBER 29, 1998

Under tiden som Jill ligger medvetslös åker Claire Redfield, Chris
Redfields syster in till staden för att hitta honom. Leon Kennedy
åker in till staden för sin första dag på jobbet. Leon och Claire
springer in i massor med zombier och Leon försöker skjuta dem till
ingen nytta. Claire försöker rymma från alla zombies på ett fik och
det är då hon stöter på Leon.

Dem jobbar tillsammans för att få tag på ett polis fordon. Claire
får även tag på ett vapen. Plötsligt blir deras fordon rammat av
en zombie i en lastbil. Eftersom RPD huset är i närheten bestämmer
dom sig för att mötas där.

(Notering: När Jill var i RPD huset dagen innan var halva stället
blockerat. Det är det inte längre eftersom zombierna har tagit sig
igenom barrikaderna.)

Leon och Claire tar olika vägar till RPD huset. Leon går in via
den stora porten medan Claire går in bakvägen. Leon hittar en
skadad polis som hjälper honom låsa upp lite dörrar.

Under tiden som Claire går omkring släpper Umbrella ner en Tyrant
i RPD huset av någon okänd anledning. Claire ser Tyrant och ger
honom namnet Mr. X. Hon rymmer från monstret.

Dem möts till slut i S.T.A.R.S kontor. Leon hittar ett hagelgevär och
Claire en granat kastare här inne. Leon och Claire bestämmer sig för
att hitta några överlevande så att dem kan få tag på mer vapen för
att överleva på gatorna.

Claire springer in i en 12 årig flicka vid namn Sherry Birkin, dotter
till William Birkin som nu förvandlats till ett monster. Leon springer
in i Ada Wong, en kvinna som letar efter sin pojkvän John. Claire och
Sherry måste träffa RPD chefen Brian Irons. När dem träffar honom
ligger borgmästarens dotter på hans skrivbord och Irons säger att
hon dog av ett zombie bett, men det ser ut som ett kul hål.

Ada och Leon möter Ben Burtolucci som verkar veta något om John, men
han vägrar samarbeta. Ben säger till Ada och Leon att sticka därifrån
genom kloakerna, och det är precis vad dem försöker med. Ada klättrar
in på en plats som Leon inte kan ta sig till och där inne hittar hon
en nyckel som låser upp lite fler dörrar i RPD byggnaden. Hon ger
nyckeln vidare till Leon under tiden som hon försöker hitta en väg
tillbaka.

Leon bestämmer sig för att söka igenom resten av RPD huset på egen
hand. Han kontaktar även Claire över radio och berättar hur allt
ligger till.

Claire och Sherry hittar en plats under RPD byggnaden och då hör
Sherry sin pappa skrika. Sherry springer in på en plats som inte
Claire kan ta sig till. Sherry är nu på i stort sett samma plats
som Ada var på, så hon hittar bara Acid rounds till Claire's
granat kastare. Hon bestämmer sig för att försöka ta sig tillbaka
till Claire genom att gå en annan väg än den hon kom in genom.

Leon undersöker resten av RPD och hittar fyra schack pluggar som
kan fungera till en av dörrarna nere vid cellerna. När han tar
sig ner hör han hur Ben skriker...

När Claire fortsätter utforska RPD stöter hon ihop med Mr. X 3 gånger.
Hon lyckas undvika honom åter igen och hittar till slut en nyckel
till Chief Iron's kontor.

Hon hittar Sherry inne på kontoret och med hjälp av nyckeln upptäcker
hon att chefen har en hemlig håla. Hon förklarar även för Sherry att
hennes pappa, William, skapade G-Viruset. Irons försöker hur som
helst skjuta Claire, men precis innan han lyckas attackerar William
Birkin honom och delar honom på mitten. Claire klättrar ner för en
stege för att konfrontera William.

Leon springer tillbaka till Ben.

William Birkin, monstret, implementerade en parasit i Ben. Parasiten
hoppar ur Ben's kropp, och delar den i samma vända. Leon kontaktar
Sherry och Claire och säger åt dom att ta kloakerna ut där ifrån.

Leon ser den växande parasiten och använder sin Magnum för att
ta kål på denna G-Imago.

Tidigare hittade även Claire en Submachine Gun och den och hennes
granat kastare är oerhört starka mot William. William ramlar ner i
ett hål och efter att ha blivit kontaktade av Leon tar sig Claire och
Sherry ner i kloakerna.

Leon och Ada hittar äntligen ut ur kloakerna, men när dem åker ner för
en hiss kommer en kvinna i labb kläder fram och skjuter Leon. Leon
svimmar och Ada springer efter kvinnan...

Sherry och Claire ser Mr. X fortsätta hans sökande så dem springer
undan. När dom väl tar sig ner i kloakerna ramlar Sherry ner för ett
stup och när Claire springer iväg för att leta efter henne träffar
hon Leon igen som nyss vaknat upp från skott skadan. Leon säger till
Claire att springa och leta efter Ada och Sherry så Claire springer
iväg och lämnar Leon så att han får vila.

Ada får fatt på skytten och står och pratar med henne. Hon får då reda
på att hon heter Annette Birkin och är William Birkin's fru och Sherrys
mamma. Annette berättar även hur Umbrella stal viruset. Ada knuffar
sedan ner Annette för ett stup när hon berättar att Ada's pojkvän John
är död.

Under tiden som Ada letar efter Leon springer hon ner i ett hål och
får syn på en jättelik alligator. Claire hittar Annette och berättar
för henne att Sherry är nere i kloakerna. Annette berättar för Claire
att Sherry har G-Virus någonstans på kroppen, men hon hinner aldrig
berätta var eftersom hon svimmar.

Leon vaknar igen. Han bestämmer sig för att leda efter dem andra.
Han hittar till slut Ada, som har blivit attackerad av en alligator.
Leon rullar då ut en stor tub med explosive gas i munnen på
alligatorn innan han lossar av ett skott. Alligatorn exploderar
och Ada berättar att John är död. Ada sätter även bandage över
Leon's så innan dom tar nåt tågliknande över staden.

Claire hittar till slut Sherry och frågar henne om hon har något
G-Virus, men hon säger sig inte vet någonting om det. Samtidigt
attackerar William Birkin Leon och Ada när dom sitter på tåget. Dom
lyckas dock rymma från honom.

Claire och Sherry lyckas inte hitta Leon och Ada utan bestämmer sig
istället för att åka med samma tåg som Leon och Ada tidigare åkte
med. Ada och Leon åker med en hiss neråt när dom blir attackerade
av Birkin. Birkin skadar Ada men Leon lyckas stoppa honom med
hjälp av sina vapen.

Claire och Sherry kallar senare på samma hiss men Mr. X avbryter
mitt under återkallningen. Claire använder sig dock av sina vapen
och skadar Mr. X. Strax efteråt tar Claire och Sherry hissen neråt.

Birkin, som precis vaknat från sin mutations sömn, muterar ännu
mer.

Väl nere i labbet bestämmer sig Leon för att hela Ada så därför
beger han sig ut för att leta reda på nånting som kan rädda henne.

Claire tappar bort Sherry igen på grund av att strömmen försvinner
i hissen. Claire springer senare in i Annette som ser hur Sherry blir
förföljd av Mr. X på en tv skärm. Hon berättar då för Claire att Sherry
har G-Viruset i hennes medaljong. Annette springer iväg, och träffar
Leon.

Leon träffar Annette Birkin och precis när hon ska skjuta Leon
attackerar Birkin henne. Annette tappar något som kallas för
G-Sample som Leon plockar upp och beger sig därifrån. Leon träffar
nu Ada som hotar honom...

Uppenbarligen arbetade Ada på något företag som ville ha tag på G-
Viruset. Ada ramlar ner för ett stup tack vare Annette och Leon
kastar rasande ut G-Sample över räcket. Eftersom labbets själv
förstörelse system startats måste Leon ta sig ut riktigt fort.

Claire springer till platsen där Mr. X och Sherry är. Claire tar
Sherry's medaljong och kastar ner den i ett lava bad. Mr. X dyker
efter medaljongen...

Leon tar sig till utrymnings hissen och då kommer William tillbaka.
Leon ger honom vad han tål samtidigt som Claire och Sherry träffar
Annette som ligger skadad i närheten av platsen där Ada ramlade ner.
Precis innan Annette blir medvetslös ger hon en nyckel till Claire
och Sherry.

Claire och Sherry använder en hiss för att ta sig till tåget. När
Claire startar tåget kommer en brinnande Mr. X tillbaka. Claire's
vapen tar ingen skada på monstret utan slöar bara ner honom. Claire
är säker på att hon ska dö, när plötsligt Ada kastar ner en raket
kastare till Claire för att rädda henne. Ada springer sedan in i
mörkret igen...

Claire spränger Mr. X i bitar och beger sig in i tåget igen. När hon
väl startar tåget kommer Leon in. Labbet exploderar strax efteråt men
Claire och dem andra hör en duns från den bakre vagnen. Birkin har
kommit tillbaka från striden med Leon. Claire beger sig bak i tåget
och gör allt för att stoppa honom, men inget verkar fungera.

Plötsligt startar tågets själv förstörings process, men Sherry lyckas
med Claire's hjälp att stoppa tåget. Claire, Leon och Sherry hoppar
av tåget och springer mot öppningen. Plötsligt hör dom hur tåget
exploderar och Birkin dö...

SEPTEMBER 30, 1998

Utanför grottan står Leon, Claire och Sherry och pratar. Claire
berättar att hon tänker åka tll Europa för att hitta sin bror Chris.
Strax efter det att Claire stuckit blir Leon och Sherry fångade av
en okänd organisation.

[Under tiden, nere i kloakerna mellan Umbrella labbet och polis
stationen vaknar Hunk, mannen som tidigare sköt William Birkin.
Han verkar ha fått tag på G-Virus och kallar på sina män. Han blir
tillsagd att ta sig till taket av RPD byggnaden för att bli upphämtad.]

[Han springer upp till RPD och dödar allt som kommer honom nära. På
andra våningen i RPD huset möter han Mr. X som han lyckas undvika.
I korridoren precis innan taket stöter han på ännu en Mr. X men lyckas
få kål på honom med sin sista ammo. Hunk tar sig upp till helikoptern
och blir upplockad.]

[Efter att Hunk åkt från staden gratulerar hans kamrater honom för
att ha klarat av ännu ett jobb. Hunk är känd som Mr. Death och har
överlevt ännu en gång...]

===============================
RESIDENT EVIL 3: NEMESIS: DEL 2
===============================
OCTOBER 1, 1998

Under tiden är Jill infekterad av viruset vid klock tornet. Carlos
bestämmer sig för att hitta ett botemedel i sjukhuset i Raccoon City,
som ligger bakom klock tornet. Väl där upptäcker Carlos att Nicholai
lever och att han jobbar för Umbrella. Nicholai skjuter UBCS medlemmen
Tyrell Patrick. Carlos lyckas undvika Nicholai och får även tag på
Jill's botemedel.

Väl tillbaka i klock tornet ger Carlos Jill botemedlet för T-Viruset
och Jill lyckas till slut bli frisk. Carlos springer sedan iväg för
att slutföra nåt konstigt uppdrag. Jill försöker ta sig ifrån klock
tornet när Nemesis kommer tillbaka, men Jill lyckas ta hand om honom
återigen.

Under hennes väg tillbaka genom Raccoon Park möter hon Nicholai och
får reda på hans motiv. Hon blir även tvungen att slåss mot en stor
mask i parken. Efter striden hittar hon den sista platsen i Raccoon
City som är värd att undersöka.

Hon tar sig vidare och lyckas starta en hel fabrik igen och upptäcker
att hon står i en sop mosare full med gifter. Efter att hon dumpat
Nemesis i sop kompakteraren efter en het strid träffar hon Carlos igen
som berättar att staden kommer bli bombad.

Jill ser hur Nicholai rymmer i en helikopter och blir återigen
attackerad av Nemesis som hon tar kål på för sista gången.

Nicholai stal deras helikopter och allt verkar vara slut när Carlos
upptäcker att en helikopter är ute och letar efter Jill. Carlos skjuter
upp signal raketer...

Barry Burton räddar plötsligt Jill och Carlos precis innan Raccoon
City blir bombat. Jill och Carlos har lyckats rymma, tack var Barry
Burton...

Efter bombningen står nyheterna på i en okänd stad. Den fastställda
dödsiffran i Raccoon City är 100 000. Med det här i bakhuvudet hoppas
Jill Valentine att hon hittar Chris Redfield och att dem tillsammans
kan stoppa Umbrella.

---

Leon S. Kennedy följer händelsen och får plötsligt ett konstigt
erbjudande av dem som fångade honom. Utan att veta vilka som fångat
honom gör han sitt val...

Sherry Birkin blir också utfrågad av kidnapparna och hon berättar då
att båda hennes föräldrar är döda. Hon berättar även om Claire och
säger att hon kommer att komma tillbaka...

Efter att ha räddat Jill och Carlos gör sig Barry Burton, i sitt nya
hem redo för att lämna sin familj och ge sig ut med sina kamrater för
att förstöra Umbrella...

Ada Wong sitter hemma och ser över sitt sår efter striden med William
Birkin. Uppenbarligen har hon ändrat sitt namn, men hon tycker inte
om det. Oturligt nog har hon ännu ett uppdrag att fullfölja för HCF...

I en restaurang någonstans sitter Chris Redfield och skriver ett brev
till Claire, hans syster. Han ser då en kvinna i ungefär samma ålder
som Claire...

===========================
RESIDENT EVIL: GUN SURVIVOR
===========================
NOVEMBER 1998

På en isolerad ö i atlanten smyger sig Ark Thompson in i en Umbrella
kontrollerad stad. Han skickades av Leon S. Kennedy för att kolla upp
basen och dess chef, Vincent. När Ark tar sig till basen slåss han mot
Vincent som gjort sig redo på att bli sparkad från Umbrella och som
därför spridit ut T-Viruset över hela ön, kallad Sheena Island.

Ark Thompson förlorar sitt minne och ön har plötsligt blivit lika
zombiefierad som Raccoon City. Ark's enda skydd är hans pistol och
efter ett telefon samtal med Andy Holland tror Ark att det är han
själv som är Vincent. Ark beger sig genom staden och upptäcker hemlig-
heter om Umbrella och om hur dem skapar Tyrants. Mr. X som Claire
träffade på i Raccoon City jagar Ark runt ön.

Ark, som fortfarande tror att han är Vincent, springer in i Lott och
Lily Klein. Dem hjälper varandra och samtidigt skickar Umbrella in
ett "Städar" team för att sopa allting under mattan. Ark och dem
andra upptäcker slutligen att en mass produktion av Mr. X hölls på
ön.

Ark, Lott och Lily träffar på en ny typ av Tyrant som liknar den som
Chris Redfield såg på Spencer Estate. Dem tar kål på honom och lyckas
rymma precis innan Vincent, "Städar" teamet och Andy Holland blir
dödade i en explosion.

En månad efter Sheena Island incidenten och tre månader efter Raccoon
City incidenten beger sig Claire Redfield till Europa för att hitta
Chris. Hon blir slutligen fångad för att ha sprungit runt i Umrella's
labb i Paris. Hon blir iväg skickad till en ö i närheten av Antarctica
där Resident Evil: Code Veronica (X) börjar...

==============================
RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X
==============================

Här kommer en detaljerad förklaring av storyn i RE: CV. Den kommer
förklara allt om Ashford familjen, Albert Wesker's planer och lite
om Steve Burnside. Till skillnad från RE2 och RE3 lämnar RE: CV
mycket oförklarat.

RE: CV(X) startar 17:e December 1998 i Paris när Claire hittar
ledtrådar om vart Chris, hennes bror kan befinna sig. Det har gått
två och en halv månad sen Claire och hennes nya partner Leon rymde
från Raccoon City bara en dag innan det blev bombat.

Claire och Leon åkte till Paris, igen för att hitta mer ledtrådar
om Chris Redfield. När dem inte lyckas kontakta Chris partners, Jill
Barry och Rebecca, bestämmer sig Claire och Leon för att invadera
Umbrella's labb i Paris. Leon och Claire blir separerade på grund av
att några vakter får syn på dem.

Leon lyckas rymma under attacken, men Claire lyckas inte lika bra.
Plötsligt kommer en helikopter med en Gatling Gun och börjar skjuta
mot Claire. (I Beta Versionen av spelet var det Jill's fiende från
RE3 (Nicholai) som körde helikoptern.) Vakterna jagar fortfarande
Claire men lyckas ta sig in i en ny korridor när helikoptern dödar
vakterna som jagar henne.

Claire springer ner genom korridoren och lyckas precis undvika
helikopterns vapen. Hon hamnar på labbets tak och lyckas plocka
vakterna där. Plötsligt ser hon hur någon siktar på henne med pistol.
Claire är nu fångad.

Tio dagar senare blir hon skickad till en isolerad Umbrella Bas kallad
Rockfort Island. Efter det att hon fått veta id nummer är det någon
som slår henne i huvudet med en gevärs kolt. Tiden går och Claire
vaknar upp av en explosion. Hon verkar vara i en cell under jorden.
Hon hör pistol skott och människor skrika. Bara några minuter senare
tystnar allt...

Dörren till cellen öppnas och en flåsande man kommer in. På nåt sätt
lyckades vakterna missa Claire's tändare så hon tänder den och får
syn på mannen som fångade henne i Paris. Mannen friar Claire och
sätter sig ner eftersom han blivit skadad i kaoset där uppe.

Claire får veta att han behöver Hemostat och när hon tittar på listan
ser hon att han heter Rodrigo Juan Raval. Claire plockar upp en kniv
i närheten och lämnar sedan rummet. Slutligen går hon upp för en
trappa och hamnar på en kyrkogård.

När Claire går vidare på kyrkogården explorderar en lastbil och en
brinnande man går mot Claire. Mannen är en zombie och det verkar som
explosionen var på grund av en läcka i närheten. Claire lyckas till
slut undvika zombierna.

Claire tar sig vidare ut mot själva centrumet i fängelset när hon
plötsligt blir attackerad av ett hög hastighets vapen. Claire ser
en pistol och lyckas få bort skytten från vapnet. Steve Burnside,
som också varit fånge på ön ser till slut Claire och tackar henne
för att inte vara en zombie. Efter att oartigt introducerat sig
själv springer Steve iväg mot öns sagda flygplats.

Claire tittar vidare i fängelset som nu kryllar av zombies. När
Claire tar sig vidare och lyckas ta sig in på förbjudna platser
träffar hon Steve igen som kollar upp Chris Redfield på en dator.
Steve ber Claire säga till Chris att komma och rädda dem. Claire
sätter sig vid datorn och skickar iväg ett e-mail till Leon S.
Kennedy eftersom hon vet att hon inte kan skicka ett direkt till
Chris. Hon ger Leon koordinaterna och strax efteråt springer Steve
sur därifrån.

[Chris Redfield som nu är någonstans på jorden får ett e-mail från
Leon och får då även veta att Claire blivit fångad av Umbrella...]

Efter att ha hittat rätt nycklar smiter Claire ut genom fängelset
stora port, där hon mötte Steve. Efter att ha hittat vägen upp för
en klippa ser hon ett stort militärt tränings läger. Hon undersöker
platsen men låsta dörrar och liknande sätter stopp för hennes
utforskande.

Hur som helst lyckas hon få tag i en Bow Gun. Hon ser även en man
bli slaktad av en gul zombie i ett låst labb. Claire får syn på en
bild där inne som hon memoriserar.

Claire bestämmer sig för att försöka hitta nyckel korten till dörrarna
någon annanstans på ön och lämnar därför tränings lägret och hittar
till ett stort palats.

Hon tar sig in i palatset och letar efter nyckel korten. Hon hittar
några låsta dörrar och en av dem är olik dem andra. Den måste låsas
upp med hjälp av två speciella pistoler. Claire tittar runt på första
våningen och efter att ha sett en konstig film med två tvillingar, en
pojke och en flicka, lyckas hon få tag på vapnen hon letat efter.

När Claire väl plockar upp pistolerna stängs rummet och värmen stiger.
Hon sätter tillbaka dem och bestämmer sig för att lämna palatset. Men
när hon är på väg ut, hör hon hur Steve skriker. Hon springer tillbaka
till Luger fällan och ser hur Steve blivit fångad i den.

Hon lyckas rädda Steve och han har med sig vapnen Claire behöver för
att ta sig igenom dörren. Han erbjuder sig att byta bort sina nyfunna
Lugers för två hel automatiska vapen. Men Claire's tre pistoler och
hennes Bow Gun räcker inte för att Steve ska ge ifrån sig sina Lugers.

När Claire gör sig redo för att lämna palatset träffar hon Alfred
Ashford, ägaren till palatset som säger att Claire har attackerat
ön. Alfred försöker därför skjuta Claire med ett Sniper Rifle men
Claire lyckas ta sig undan.

Alfred säger även att hans farfar grundade Umbrella. Alfred sticker
iväg efter att ha hotat Claire till livet. Men utan att ha blivit
alltför skrämd av Alfred's hot beger hon sig vidare för att hitta
nyckelkorten.

Claire får syn på en ubåt i närheten av palatset och tar sig in i
den. När hon rör vid spakarna börjar ubåten gå under ytan. Snart
stannar ubåten igen och Claire går ut för att se var hon hamnat.
Hon upptäcker att hon hamnat i en undervattens flygplats.

Claire utforskar platsen och hittar ett flygplan som hon kan använda
för att ta sig ut, men oturligt nog behöver hon tre special nycklar
för att aktivera planet. Hon utforskar ytterligare och hittar en ny
låst dörr. Hon bestämmer sig för att kolla igenom sina kartor för att
se vad som finns bakom dörren och upptäcker att en stor hiss verkar
finnas bakom den. Hon jämför hissen med den trasiga hissen i militär
centret och gissar på att det är samma hiss.

Till hennes förvåning, hittar Claire ett nyckel kort som hon behöver
för att ta sig igenom några låsta dörren i militär tränings centret.
Claire tar ubåten tillbaka till palatset och när hon springer mot
militär centret upptäcker hon ett lite mindre, privat hus bakom
palatset.

Snart tar sig Claire ända fram och ute på en stor öppen plats blir hon
attackerad av en stor mask. Precis som den, nu döda alligatorn hon
träffade på i kloakerna i Raccoon city, är den här saken stor, men inte
alltför smart. Hur som helst lyckas Claire rymma från saken och tar sig
in i en av byggnaderna.

Claire tar sig igenom de låsta dörrarna och i ett rum lite längre in
blir hon överraskad av Alfred, men tack vara hans dåliga sikte, lyckas
Claire jaga Alfred längre in i byggnaden. I ett medicin rum hittar
Claire Hemostat som hon behöver för att hjälpa Rodrigo.

Claire beger sig mot fängelset men upptäcker då att Alfred sänkt undan
en port som varit i vägen förut. Claire springer in och blir attackerad
av den gula zombien som tidigare dödade forskaren. Hon lyckas dock ta
kål på den med hjälp av hennes pistoler.

När hon fortsätter blir hon attackerad av ännu en zombie men Steve
lyckas rädda henne med Luger pistolerna. Claire byter bort sin Sub
Machine Gun som hon hittade för en liten stund sen mot Luger pistolerna
vilket gör att hon nu kan ta sig in genom dörren.

Alfred sänker plötsligt ner dem i byggnadens källare och Steve springer
i förväg med sina nya vapen och plockar ner ett stort antal zombier
åt henne. Claire lyckas ta sig ikapp Steve och hon frågar då ut honom
om hans familj. Steve springer då iväg.

Hon lyckas återigen komma ikapp Steve på en balkong, och plötsligt
ramlar dem igenom. Strax efter det att dem landat reser sig en zombie
och går sakta mot Claire. Steve tvekar med att skjuta den men precis
när zombien är på väg att ta sig en tugga av Claire tömmer Steve sitt
magasin i monstret under tiden som han skriker, "father!!!". Efter det
att zombien dör, börjar Steve gråta.

Steve berättar för Claire att hans pappa skaffade information om
Umbrella och sedan sålde den vidare. Oturligt nog blev Steve och hans
familj på komna och hans mor mördades. Steve berättar även att han
hatar sin far för allt det här. Claire lämnar Steve med sin far i fred.
Uppenbarligen hade Steve nyss skjutit sin egen far.

Claire hittar Alfred's smycke i ett rum i byggnaden och använder då det
på en liten låda hon hittat tidigare. Hon hittar det sista nyckel
kortet som behövs för att utforska byggnaden, hon hittar även en nyckel
till flygplanet.

Claire hittar även vägen in till labbet där forskaren blev mördad av
den gula zombien. Claire ser även bilden som hon låg märke till
tidigare. Hon lägger märke till något mer på bilden och sätter upp den
på väggen där hon hittade Eagle Plate. När ska gå ut rymmer några
Albinoids från labbet men Claire lyckas ta sig ut precis innan dörrarna
till labbet blir låsta.

En vägg höjs upp i rummet där hon satte bilden och där hittar hon en
nyckel som är guld färgad. Claire lägger märke till att det är en av
nycklarna som behövs för att låsa upp en dörr i palatset.

Claire springer mot palatset och när hon kommer fram öppnar hon dörren
och hamnar i ett rum fullt med tavlor på Alfred's förfäder. Efter att
ha pillat runt på tavlorna hittar hon till slut en konstig modell
av en drottning myra.

Claire springer bort till luger dörren och använder sina Lugers för att
ta sig igenom. Hon hamnar då i ett kontor där hon upptäcker att Alfred
har en tvilling syster, Alexia, och enligt Alfred's butler har hon
setts i Alfred's privata hus.

Claire hittar en väg till en bro och snart ser hon det privata huset
som hon velat utforska för att hitta fler ledtrådar. Hon undersöker
huset och springer nästan ihop med Alexia Ashford. Hon pratar med sin
bror om hur dem ska kunna ta kål på Claire och Steve. Strax efteråt
lämnar dem rummet.

Huset har blivit skadat av öns attack men Claire lyckas hitta nyckeln
som krävs för att hon ska kunna öppna resten av dörrarna i palatset.
När Claire springer tillbaka mot palatset hittar hon ännu en Eagle
Plate. Hon kommer sen ihåg att hon såg en dörr i fängelset som hade
en bild på en örn.

Efter att ha tittar runt lite springer Claire tillbaka till fängelset.
Hon går tillbaka till cellen där hon hittar den döende Rodrigo igen.
Hon lyckas rädda honom med Hemostat och byter bort sin tändare mot hans
lockpick.

Claire utforskar platsen bakom dörren med örn plattan. Claire hittar då
en oerhört stark zombie som hon lyckas ta kål på. Claire tar sig sedan
ner i en hemlig källare.

Väl där nere hittar hon ett not band som passar perfekt i pianot i
palatset så hon springer mot palatset igen. På vägen blir hon
attackerad av någon som vi känner igen, men som hon dock aldrig ens
hört talas om; Albert Wesker. Wesker berättar för Claire att det var
han som attackerat ön och att han jagar Chris nu. När Claire blir
attackerad upptäcker hon en av nycklarna hon behöver till flygplanet.
Wesker berättar för Claire att han kommer använda henne för att få tag
på Chris.

Wesker hoppar sedan över en vägg efter att hans män har ropat på honom.
Claire plockar upp nyckeln och springer sen in i palatset. Hon sätter
in not bandet i pianot och hittar en kung myre modell, precis som
drottning myre modellen hon hittade tidigare.

När hon tar sig tillbaka till huset upptäcker Claire att myr modellerna
var nycklar till ett hemligt rum ovanför Alfred's och Alexia's sovrum.
Claire hittar den sista nyckeln och bestämmer sig för att leta reda på
Steve och Rodrigo för att sedan sticka därifrån.

Alexia Ashford attackerar Claire på hennes väg ut. Hon har ett sniper
gevär precis som Alfred. Plötsligt kommer Steve och och skjuter Alexia
genom dörren. Dörren var en lätt väg mellan sovrummen.

Claire ser Alfred med smink på sig och uppenbarligen har han klätt ut
sig till sin syster. Claire bestämmer sig för att Alexia bara finns i
Alfred's hjärna. Alfred springer iväg, gråtande. Han startar även själv
förstörelse sekvensen.

Claire och Steve springer till palatsets portar, i närheten av platsen
där Claire blev attackerad av Wesker. Steve leder Claire till
flygplatsen och Claire sätter in nycklarna till planet. Oturligt nog
sitter en bro i vägen men Claire bestämmer sig för att flytta på den.

Claire springer upp till kontrollerna och höjer dem. I ett rum som hon
tidigare inte kunde ta sig in i hittar hon nyckeln till porten som
blockade hissen.

Claire bestämmer sig för att åka med hissen och sen springa till planet
genom att åka med ubåten från palatset. Efter att hon lyckats laga
hissen startar 5 minuters timern för explosionen. När Claire åker med
hissen upp släpper Alfred ut ett monster...

Claire går ut ur hissen och blir attackerad av den stora masken igen.
Hon undviker den och springer till palatset.

På vägen dit blir hon fångad av en eld och Tyrant kommer ut genom ett
staket. Claire använder bazookan hon hittade tidigare för att lyckas
ta kål på Tyrant. Claire springer ner i ubåten och bort till planet.

Steve lyckas flyga planet bort från den exploderande ön...

Plötsligt rycker planet till och när Claire går bak i planet ser hon
Tyrant. Claire använder sin bazooka för att försvaga den och använder
sedan en låda för att kasta ut Tyrant ur planet.

Nere på den exploderande ön springer Alfred in i det fortfarande 
stående militär centret där han flyttar på en stridsmaskin och tar
sig ner genom en hemlig väg. Han tar hissen ner och tar sig då till
en hemlig flygplats. Han tar ett av dem två planen och flyger bort från
ön.

På Claire's plan är det Alfred som nu kontrollerar rutten och ändrar 
den. Steve kan inte ändra den så dem har inget annat val än att åka
dit planet tar dem. Flera timmar senare försöker Steve kyssa Claire
när hon sover, men lyckas aldrig. Strax efteråt krashar planet på
Umbrella basen i Antarctica (ja, det är Antarktis).

Claire och Steve tar sig ur det trasiga planet och utforskar den nya
platser en och en. Claire hittar en dagbok som berättar om att monstret
Nosferatu är fänglat någonstans på basen. Det verkar även som att
Alfred Ashford kastat ut T-Virus i basen för det är zombies överallt.
När Claire är inne på ett kontor hittar hon ett skåp som går att flytta
och när hon går in ser hon hur Nosferato sitter fängslad i en stol en
våning under henne.

Claire kollar vidare och ber sen Steve flytta på en grävmasking med en
kran. Steve tittar på Claire under tiden och lyckas ställa till med en
gasläcka. Så snart Claire fixat den kommer Alfred, fortfarande med
smink och Alexias röst och försöker skjuta Claire men Steve lyckas
skjuta ner Alfred i ett djupt hål.

Strax efteråt slår sig Nosferatu sig ut från sitt fängelse och springer
iväg... Claire plockar upp Alfred's sniper gevär och Steve och Claire
gräver sig ut ur rummet med grävmaskinen. Snart nog tar dem sig till
helikopter platsen uppe på taket till basen.

Nosferatu attackerar plötsligt Steve så att han faller ihop medvetslös.
Claire använder sitt nyfunna sniper gevär mot Nosferatu och skjuter
honom i hans, en gång, mänskliga hjärta för att ta död på honom. Claire
räddar sedan Steve.

Dem hittar en bil och åker mot en Australian (Australisk) bas. Under
tiden släpper Alfred ut sin syster från sin sömn. Alfred säger till
henne att döda Claire precis innan han dör från blod förlust.

Alexia använder sin hjärna för att attackera Claire och Steve's bil.
Bilen välter och börjar brinna, överlevde Claire och Steve?

Under tiden anländer Chris Redfield till Rockfort Island. Leon lyckades
kontakta honom. Chris klättra upp för en klipp vägg och hamnar i en
grotta. Väl där träffar han Rodrigo som berättar att Claire och Steve
har lämnat ön. Strax efteråt äter den stora masken som attackerade
Claire tidigare upp Rodrigo.

Chris tar sig ur grottan och hittar en Submachine gun som han använder
för att ta kål på den. Masken spottar ut Rodrigo och försvinner sedan.
Rodrigo dör dock strax efter det att han gett tändaren till Chris.
Chris hittar sedan vägen till militär centret Claire var på tidigare.

Chris utforskar platsen och hittar snart Alfred's hemliga flygplats.
Chris behöver dock en halberd som fanns på alla eagle plates som Claire
hittade tidigare.

Chris hittar ett kontroll rum och ser Alexia Ashford sjunga på en stor
skärm. Ner på flygplatsen som Claire och Steve åkte iväg ifrån, står
Wesker och njuter av att Chris äntligen tagit sig till ön och skickar
några Hunters efter honom.

Chris hittar till slut den eagle plate som Claire tidigare använde för
att öppna en låda. Men oturligt nog ramlar den ner i kloakerna tack
vare hålet som blev på grund av explosionen tidigare. Han hittar vägen
till labbet tack var ett hål i en vägg.

Chris hittar den dörr, utan dörr knopp som Claire aldrig utforskade.
Chris bestämmer sig då för att hitta en dörr knopp nere i källaren.
Väl där utforskar han labbet som T-Viruset läckte ut från.

Han hittar även en kemikalie som han behöver för att få tag på vapnet
som sitter på hans eagle plate. Kemikalien kallas Clement E och
kombineras den med Clement A kan den smälta ämnet på en eagle plate.

Chris hittar knoppen och blir sedan scannad av en scanner i taket.
Sekunder senare kommer Hunters och attackerar honom, men han lyckas
sänka dem med hjälp av sitt hagelgevär. Chris ser fler scanners när
han springer tillbaka till dörren utan knopp.

Han lyckas undvika dem och hamnar till slut på den andra sidan av den
trasiga balkongen som Steve och Claire föll igenom precis innan Steve
dödade sin far. Chris hittar en liten stridsvagns modell. Han sätter
in modellen i ett liten hål i ett rum på första våningen och då flyttas
tavlorna i rummet. Han kan dock inte få tag på objekten där bakom ännu
utan bestämmer sig för att springa vidare.

På väg därifrån träffar Chris Albert Wesker som attackerar honom.
Wesker berättar att Claire och Steve åkt till antarktis basen och att
de inte kommer leva mycket längre eftersom Alexia är där. Plötsligt
kommer Alexia fram på en skärm och skrattar. Chris slår till Wesker
och då tappar han sina sol glasögon. Då upptäcker Chris att Wesker har
gula ögon, strax efteråt springer Wesker därifrån och en gul zombie
attackerar Chris. Chris lyckas döda den med hjälp av sin submachine
gun.

Efter att Chris hittat själva main platsen tack vare nyckeln, ser Chris
att han inte kan ta sig in i palatset tack vare allt skräp som ligger
ivägen.

Alternativt tar Chris hissen ner till flygplatsen där han hittar de tre
nycklarna Claire använde tidigare. Han plockar upp dem och försöker
sedan ta ubåten han såg på kartan tidigare.

På något sätt har ubåten dock lyckats docka vid palatset, vilket gör
det omöjligt att ta sig till palatset. Chris tar tillbaka nycklarna
till militär centret och Alfred's diorama rum. Han sätter i nycklarna
och hittar nu en hemlig stege.

Chris följer en tunnel och hittar snart en låst dörr. Men i närheten
ser Chris Alfred's privata pool och i där ligger en Eagle Plate. Det
finns även ett monster i poolen.

Det är monstret som Claire tidigare släppte ut från labbet. Chris
använder sitt hagelgevär för att ta död på det elektriska monstret och
hoppar sedan ner och plockar upp sin Eagle Plate. Men bara Clement E
klarar inte av att ta bort lösningen runt vapnet.

Chris letar sig tillbaka till källar delen där Steve sköt som galen.
Explosionen tidigare skapade en gas läcka men den fixas lätt med
en spak. Chris hittar till slut Clement A och kombinerar den med
Clement E och använder den sedan på sin Eagle Plate. Kombinationen
får hans Eagle Plate att lösas upp och nu har han den Halberd som
han behöver för att ta sig in till flygplanen.

Chris använder sin Halberd och tar sig in till flygplatsen. Han hoppar
på det sista planet och flyger till Antarctica basen.

Efter att han lämnar Rockfort Island åker han över havet och när han
väl tar sig fram till basen kommer en docknings brygga ut och välkomnar
honom. Det verkar som om Alexia väntat sig Chris.

Väl där letar Chris direkt efter Claire. Det verkar även som om stället
blivit fyllt med is sedan Claire och Steve försökte rymma så nu kan
Chris ta sig till nya platser.

På ett ställe som ser ut som Spencer huset hittar Chris till slut
Claire. Efter att ha räddat henne bestämmer dem sig för att försöka
hitta Steve. Alexia kommer och hotar dem men Claire och Chris ger sig
på henne ändå. En stor tentakel kommer plöstligt upp och separerar
dem.

Claire vaknar upp och ser att Chris' fot och knän är skadade. Chris
säger till Claire att försöka hitta Steve och plötsligt hör dem Steve
skrika till. Claire gör som Chris säger och jagar Alexia genom ett par
dörrar.

Med hjälp av hennes vapen lyckas Claire döda några av Alexia's
tentakler och ser sedan Steve i ett fängelse efter att ha riskerat
hennes liv för att få tag på nyckelkortet för att ta sig dit. Det är
samma rum som Nosferatu satt fängslad i och Steve berättar för Claire
att Alexia utfört samma experiment på honom som hon tidigare gjort på
sin far.

Steve börjar plötsligt växa och muterar till ett stort otäckt monster,
till skillnad från Nosferatu. Han försöker sedan attackera Claire med
en stor yxa. Claire springer mot utgången och lyckas ta sig under
precis när grinden går ner, men eftersom dörren blivit låst av Alexia,
börjar Steve attackera Claire.

Plötsligt kommer en tentakel fram och håller fast Claire men precis när
Steve ska döda Claire kommer hans mänskliga personlighet tillbaka och
tar kål på tentakeln istället. Tentakeln sopar till Steve så att han
flyger in i väggen.

Steve berättar för Claire att han älskar henne och att han inte kan
hålla sitt löfte om att åka därifrån med henne. Långsamt dör Steve från
smällen och Claire kramar gråtande om kroppen...

Under tiden som Steve dör säger Wesker till Alexia att komma med honom
eftersom hon har hennes experiment, T-Veronica viruset i hennes kropp.
På något sätt lyckades Alexia sticka ifrån Claire och tog sig sedan
tillbaka till entrén i platsen som liknar Spencer huset. Alexia går ner
för trapporna och börjar sedan brinna. Hennes kläder faller till marken
brinnande och hennes halsband ramlar även av vilket Chris, ståendes i
ett hörn, lägger märke till.

Alexia är nu en grå, otrevlig, galen kvinna. Hon ser ut som en korsning
mellan en slända och en myra. Wesker gör allt för att försöka fånga
henne, men hon höjer bara handen och kastar in honom i väggen. Wesker
förflyttar sig och börjar sedan springa på ena väggen och lyckas slå
till Alexia. Efter att ha slagit till Alexia lägger Wesker märke till
Chris som står där med ett av sina vapen laddat. Wesker upptäcker snart
att han inte klarar av Alexia och lämnar därför resten till Chris.

Chris använder sitt hagelgevär för att döda Alexia och enligt en av
filerna han hittat tidigare tror han att Alexia's halsband kan hjälpa
honom att öppna den låsta dörren i trappan. Han plockar upp halsbandet
och använder det sedan på dörren, det passar perfekt.

Chris tittar vidare i filen och upptäcker att Alexander Ashford blev
muterad till ett monster tack vare Alfred och Alexia. Chris lämnar
rummet och åker ner i en hiss. Samtidigt som Chris går ut ur rummet
ställer sig Alexia upp efter hennes sömn, hon lever fortfarande. Chris
är nu i ett rum med en gigantisk myr stack.

Chris letar vidare och hittar rummet där Alexia suttit fångad i 15 år
under tiden som hennes T-Veronica virus fått göra utslag. Han petar
lite på kontrollerna och ut ur tuben ramlar Alfred Ashford's döda
kropp. Vid Chris fötter ligger Alfred's Ring. Chris plockar upp ringen
och letar sedan vidare efter Nosferatu. Han kommer senare på att
Nosferatu fastnat i isen tack vare Alexia.

I filen skrev Alfred att Alexander Ashford muterat till ett monster.
Chris tänker att Nosferatu måste ha den sista juvelen för att öppna
dörren och därför beger han sig till isen där han tidigare såg
Nosferatu.

Vid Chris' fötter under isen sitter Nosferatu's kropp.

När Chris beger sig mot kontrollerna till en kran blir han attackerad
av en jätte spindel, inte helt olik den Jill träffade på under Spencer
huset. Chris lyckas få bort spindeln och hissar sedan upp Nosferatu och
nu har han hittat den tredje juvelen.

Chris sätter i de två sista juvelerna och dörren öppnas. Där inne
hittar han ett labb där Alexander Ashford testade T-Veronica viruset.
Chris hittar även information om att Alfred och Alexia skapats genom
att lägga in spermier i ett embryo som tillhörde Veronica, deras före-
gångare.

I närheten finns kopior av sovrummet från Rockfort Island's Private
Residence. Där hittar Chris en nyckel som låser upp och startar
själv förstörelse sekvensen men det är också det enda han hittar.
Han springer tillbaka till labbet och genom den enda dörren han inte
gått in genom ännu.

Labbet leder till platsen där Steve dog. Oturligt nog är det en låst
dörr mellan Chris och Claire. Claire berättar för Chris att Steve är
död och att han ska sätta igång själv förstörelse sekvensen precis
som det tidigare hänt i Spencer huset, Raccoon City och Rockfort ön.
Chris springer iväg och gör precis så.

Chris springer till dörren som leder till datorn som kan starta sekven-
sen. Han använder nyckeln till att låsa upp dörren och går sedan in och
hittar den rätta datorn.

Efter att ha satt in koden Veronica (Resident Evil CODE: Veronica) tack
vare en fil han läst kan Claire och Chris till slut träffas igen men
plötsligt separerar en tentakel dem igen. Alexia har kommit tillbaka...

Chris och Claire ser ett bra vapen att använda sig av i närheten, 
vapnet kallas Linear Launcher. Claire och Chris vrider om nycklarna
samtidigt, men nu måste den laddas upp. Chris bestämmer sig för att
hålla Alexia i schack medan Claire springer därifrån.

Alexia lyckas nästan ta kål på Claire, när Chris skjuter Alexia med en
kula så att hon muterar till ett stort monster. Claire springer mot
hissen och Chris använder alla sina vapen mot den gigantiska Alexia.

Han använder sitt hagelgevär, sin pistol, sin k-pist och sin granat
kastare mot Alexia. Han lyckas undvika tentaklerna och parasiterna som
försöker attackera honom och snart lyckas han få kål på Alexia...

Plötsligt börjar myrorna från myrstacken attackera Alexia.

Alexia skakar bara av dem och har nu fått vingar och flyger. Den stora
kroppen hon haft tidigare försvann genom golvet och uppenbarligen var
det bara något slags skydd under tiden som hon växt till sig och fått
vingar.

Samtidigt blir Liner Launchern färdig laddad och Chris plockar upp den
och skjuter ett skott rakt in i väggen, han missade. Vapnet är oerhört
tungt och med Alexia spottandes eld överallt är det svårt för honom
att få in en träff.

Men Chris lyckas till slut och träffar Alexia rakt i bröstet. Alexia
skriker och i nästa sekund förvandlas till hon en blöt pöl. Nu är hon
äntligen död.

Chris kastar sin Linear Launcher och börjar springa eftersom explosio-
ner har satt igång. När Chris tar sig ner till fängelse cellerna och
hissen ser han Wesker hålla Claire runt nacken. I närheten är dörren
öppen till platsen där Steve dog...

Wesker knuffar in Claire genom ett hål i vägggen och Chris jagar Wesker
genom högar av zombier och kommer i kapp dem vid en ubåts docka. Chris
och Claire upptäcker att Wesker plockat upp Steve Burnside för att få
tag på T-Alexia viruset.

Chris och Wesker bestämmer sig för att döda varandra en gång för alla
och Claire springer då tillbaka till planet. Vid planet står Claire och
tittar in i hissen och väntar på Chris.

Chris och Wesker slåss och Chris försöker använda ett rör för att skada
Wesker men det slutar med att Wesker ger Chris stryk i stället. Weskers
superkrafter är helt enkelt för mycket för Chris och explosionerna
skakar fortfarande basen.

Chris ser ett ton med stål balkar som hålls upp med rep och han lyckas
få dem att landa över Wesker.

Synd att de inte gjorde någon verkan.

Wesker ställer sig upp och vacklar till lite och gör sig sen redo att
döda Chris igen.

Plötsligt kommer en explosion till och skakar hela rummet.

Wesker och Chris blir separerade av massor med eld och lovar att döda
varandra nästa gång. Wesker står och gapskrattar under tiden som Chris
springer tillbaka till planet.

När Chris springer tillbaka genom zombie korridoren ser han hur allting
brinner och är redo att kollapsa. Chris trycker på knappen till hissen
och duckar för att undvika alla explosioner. Som tur är, är väggarna
gjorda av sten så att de håller upp tillräckligt länge.

Hissen kommer och Chris åker ner. Otroligt nog håller glaset runt
hissen enda tills han kommer ner då en stor explosion spränger rutorna
till hissen och Chris blir kastad ända ut till planet. Chris landar
på mage men tar sig snart upp och hoppar in i planet.

Chris styr planet och flyger bort från basen i sista stund.

Claire och Chris är glada att få se varandra igen.

Dem ber om ursäkt för att ha lämnat varandra och bestämmer sig sedan
för att få bort Umbrella för alltid.

Långt borta exploderar Umbrella's Ashford Antarctica bas och hela
byggnaden flyger i luften när dem flyger iväg.

8. F R Å G O R O C H S V A R

9. T A C K T I L L

Efrem Orrizonte - För hans Resident Evil Gaiden FAQ.
GameFAQs - Som vanligt för att de postar mina guider.
Alla läsare - För att ni läser det här

10. A N D R A F A Q S

http://www.gamefaqs.com/features/recognition/21873.html

               COPYRIGHT (C) 2003 JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
            ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  ___________               __    __               ________ 
  /____ ____/\              / \   / /\              /    /\
  \___/ /\___\/  -TerraNigmA-      / /\ \  / / /__            / ___  / /
   / / /____  _ ___  _ ___  _____. / / /\ \ / / //_/\           /    / / 
   / / // _ /\ / '__/\ / '__/\ /  /\ / / / / // / /_\_\/______. .__ _____  / ____ / / 
  / / // __/ // /\__\// /\__\// _ / // / / / // / // /\ /   /\ / __'__ /\ / /\__/ / /  
  / / // /__\// / /  / / /  /  / // / / / // / // / // - / // /\_\_/ / // / / / / /  
 /_/ //___/\ /_/ /  /_/ /  /___._\//_/ / \___/ //_/ //___ / //_/ / /_/ //_/ / /_/ /   
 \_\/ \___\/ \_\/  \_\/  \___\__\\_\/  \__\/ \_\/ \__/ / / \_\/  \_\/ \_\/ \_\/   
                           ______/ / /               
                          /_______/ /                
                          \_______\/                

View in: