Games by Category: Sports > Individual

Title FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Agassi Tennis Generation 2002 --- --- Saves Reviews Answers Images --- Board
Aggressive Inline --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Alexandra Ledermann --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Alexandra Ledermann: Aventures au Galop --- --- --- --- Answers Images Videos Board
American Bass Challenge --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Archer Maclean's 3D Pool --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Ashita no Joe: Masseki ni Moe Agare! --- --- Saves Reviews Answers Images --- Board
Backyard Skateboarding --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Bakunetsu Dodge Ball Fighters FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Barbie Horse Adventures --- Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Barbie Software - Horse Adventures: Blue Ribbon Race --- Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Bass Tsuri Shiyouze!: Tournament wa Senryaku da! --- --- --- --- Answers Images --- Board
Battle x Battle: Kyoudai Uo Densetsu --- --- --- --- Answers Images --- Board
BMX Trick Racer --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Boxing Fever --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Cabela's Big Game Hunter --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Cabela's Big Game Hunter 2005 Adventures --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Dan Doh!! Tobase Shouri no Smile Shot --- --- --- --- Answers Images --- Board
Dan Doh!! Xi --- --- --- --- Answers Images --- Board
Dave Mirra Freestyle BMX 2 FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Dave Mirra Freestyle BMX 3 FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Davis Cup --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Davis Cup Tennis --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Derby Stallion Advance --- --- --- --- Answers Images --- Board
Disney Sports: Skateboarding --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Disney Sports: Snowboarding --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Disney's Extreme Skate Adventure --- Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Dream Management FAQs --- --- --- Answers Images --- Board
Droopy's Tennis Open --- Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Elf Bowling 1 & 2 --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
ESPN Final Round Golf FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
ESPN Final Round Golf 2002 FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
ESPN Great Outdoor Games Bass 2002 --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
ESPN International Winter Sports FAQs --- --- Reviews Answers Images --- Board
ESPN International Winter Sports 2002 FAQs --- --- Reviews Answers Images --- Board
ESPN Winter X-Games Snowboarding 2 --- --- --- --- Answers Images Videos Board
ESPN Winter X-Games Snowboarding 2002 --- --- --- --- Answers Images Videos Board
ESPN X Games Skateboarding --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
ESPN X-Games Skateboarding --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Evolution Skateboarding --- --- --- --- --- --- --- Board
Exciting Bass Mobile --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Family Tennis Advance --- --- --- --- Answers Images --- Board
Fila Decathalon FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Fila Decathlon FAQs --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Final Fire ProWrestling: Yume no Dantai Unei! FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Fire Pro Wrestling FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Fire Pro Wrestling 2 FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Fire ProWrestling A FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Freestyle Scooter --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Frisbee / Frisbee Golf --- --- --- --- --- Images --- Board
Frisbee Disc Freestyle / Frisbee Disc Golf --- --- --- --- --- Images --- Board
Ganbare! Dodge Fighters --- --- --- --- Answers Images --- Board
Gekitou Densetsu Noah: Dream Management FAQs --- --- --- Answers Images --- Board
Hardcore Pool --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Hyper Sports 2002 Winter FAQs --- --- Reviews Answers Images --- Board
JGTO Golf Master Mobile --- --- --- --- Answers Images --- Board
JGTO Golf Master: Japan Tour Golf Game FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
JGTO Kounin Golf Master Mobile: Japan Golf Tour Game --- --- --- --- Answers Images --- Board
Jonny Moseley: Mad Trix --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
K-1 Pocket Grand Prix --- --- --- --- Answers Images --- Board
K-1 Pocket Grand Prix 2 --- --- --- --- Answers Images --- Board
Kawa no Nushi Tsuri 3+4 FAQs --- --- --- Answers Images --- Board
Kawa no Nushi Tsuri 5: Fushigi no Mori Kawa FAQs --- --- --- Answers Images --- Board
Kelly Slater's Pro Surfer --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Killer 3D Pool FAQs Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Kinnikuman II Sei: Seigi Choujin e no Michi FAQs Cheats --- Reviews Answers Images --- Board
Kurohige no Golf Shiyouyo --- --- --- --- Answers Images --- Board
Legends of Wrestling II --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Let's Ride! Dreamer --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Let's Ride! Sunshine Stables --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Mario Golf: Advance Tour FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Mario Golf: GBA Tour FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Mario Power Tennis FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Mario Tennis Advance FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Mario Tennis: Power Tour FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Mat Hoffman's Pro BMX --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Mat Hoffman's Pro BMX 2 --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Mike Tyson Boxing --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Monster! Bass Fishing --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Mucha Lucha! Mascaritas of the Lost Code --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Narikiri Jockeu Game: Yuushun Rhapsody --- --- --- --- Answers Images --- Board
NGT: Next Generation Tennis --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Pferd & Pony: Lass Uns Reiten 2 --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Pferd & Pony: Mein Pferdehof --- --- --- --- Answers Images Videos Board
Pippa Funnell --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Pippa Funnell: Stable Adventure --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Pro Tennis WTA Tour --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Punch King --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Rapala Pro Fishing --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Razor Freestyle Scooter --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Ready 2 Rumble Boxing: Round 2 --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Rocket Power: Zero Gravity Zone --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Rocky FAQs Cheats Saves Reviews Answers Images Videos Board
Roland Garros: French Open 2002 --- --- --- Reviews Answers Images --- Board
Rolling --- --- --- --- --- --- --- Board
Salt Lake 2002 --- --- --- Reviews Answers Images Videos Board
Scan Hunter: Sen Nen Kaiuo wo Oe! --- --- --- --- Answers Images --- Board
Shaun Palmer's Pro Snowboarder --- Cheats --- Reviews Answers Images Videos Board
Shaun Palmer's Pro Snowboarder 2 --- --- --- --- --- --- --- Board
Shin Nippon Pro Wrestling: Toukon Retsuden Advance FAQs Cheats Saves --- Answers Images --- Board
Cancelled game | New or updated content | Not yet released game