Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario World: Super Mario Advance 2
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Super Mario World
Super Mario World
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon

Users who love this game also love:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic Mega Collection
Sonic Mega Collection
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.