Credits

 1. Masashi Taniguchi Associate Producer
 2. Gen Kobayashi Character Design
 3. Noriko Ishida Composer
 4. Shingo Kataoka Composer
 5. Hiroshi Nakajima Composer
 6. Ryoue Takagi Composer
 7. Eri Yasuda Composer
 8. Osamu Akitomi Coordinator
 9. Hu Chunyu Coordinator
 10. Koichi Sobata Coordinator
 11. Kiyomi Tanikawa Coordinator
 12. Hisashi Yamamoto Coordinator
 13. Mihoko Ishii Design Assistant
 14. Qiao Jia Designer
 15. Pan Li Designer
 16. Misa Nishimura Designer
 17. Taro Taniguchi Designer
 18. Chen Ying Designer
 19. Shin Yuasa Designer
 20. Ryuma Nuno Director
 21. Sentaro Hotta Effect Design
 22. Shinji Hashimoto Executive Producer
 23. Hitoshi Takemura Executive Producer
 24. Mieko Hoshino Graphic Design
 25. Tsutomu Mouri Graphic Design
 26. Kouichi Ishii Graphics Supervisor
 27. Yoshitaka Amano Image Design
 28. Tetsuya Nomura Monster Design
 29. Nobuo Uematsu Music Supervisor
 30. Hiroyuki Miura Producer
 31. Lin Bing Programmer
 32. Zhu Cheng Programmer
 33. Huang Cheng Programmer
 34. Tang Hehong Programmer
 35. Wu Jialin Programmer
 36. Ma Jun Programmer
 37. Takuto Maeta Programmer
 38. Syuichi Ogawa Programmer
 39. Teruo Yamamoto Programmer
 40. Deng Yun Programmer
 41. Shen Zijing Programmer
 42. Yoshinori Kitase Supervisor

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.