Game Box Shots

Tottoko Hamtaro 4: Nijiiro Daikoushin Dechu (JP)
JP 05/23/03
Hamtaro: Rainbow Rescue (EU)
EU 10/29/04

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.