Box Shots

Isseki Hacchou: Kore 1-pon de 8 Shurui! (JP)
JP 03/28/02
Isseki Hacchou: Kore 1-pon de 8 Shurui! (Konami the Best) (JP)
JP 11/03/05