Users who own this game also own:

Metroid Fusion
Metroid Fusion
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Harmony of Dissonance
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Golden Sun
Golden Sun
F-Zero: Maximum Velocity
F-Zero: Maximum Velocity

Users who love this game also love:

Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Super Metroid
Super Metroid
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Mega Man III
Mega Man III
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance