Credits

Artwork SupportYoshitomo Kitamura
Artwork SupportAtsushi Tejima
Artwork SupportWataru Yamaguchi
DirectorsTakeshi Ando
DirectorsYukio Morimoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi
Graphic Designer SupportGou Matsuda
Graphic Designer SupportYumiko Morisada
Graphic DesignersRumiko Matsumoto
Graphic DesignersNaoko Mori
Graphic DesignersAyumi Sasaki
Graphic DesignersHiroshi Tanigawa
Graphic DesignersFumiaki Tanimura
Graphic DesignersChika Yamamoto
ProducerKenji Miki
ProducerShigeru Miyamoto
ProgrammersKoji Kondo
ProgrammersHideki Konno
ProgrammersKenji Matsumoto
ProgrammersTadashi Sugiyama
ProgrammersTakashi Tezuka
SoundMinako Hamano
SoundMasanobu Matsunaga
SoundKenichi Nishimaki
Sound SupportKenji Yamamoto
SupervisorHiroyuki Kimura
SupervisorHideki Konno
SupervisorTadashi Sugiyama
SupervisorTakashi Tezuka
Technical SupportYoshito Yasuda

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.