List Criteria

Lowest Rated Super Nintendo Games: Miscellaneous

Rank Title Rating / 5 Difficulty / 5 Length (Hours)
101 Clue 3.23 2.55 4.77
102 Chibi Maruko-Chan: Harikiri 365-Nichi no Maki 3.24 2.10 45.00
103 Parlor! Mini 3.25 --- ---
104 Game no Tatsujin: The Shanghai 3.25 --- ---
105 Monster Maker Kids 3.25 2.71 32.33
106 Yuuyu no Quiz de Go! Go! 3.30 --- ---
107 Momotarou Dentetsu Happy 3.30 --- ---
108 Shijou Saikyou no Quiz Ou Ketteisen Super 3.30 --- ---
109 Vegas Stakes 3.33 2.76 18.38
110 Res Arcana 3.33 --- ---
111 Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Twin 2 3.33 1.33 6.25
112 EMIT Vol. 1: Toki no Maigo 3.33 2.57 27.33
113 Super Momotarou Dentetsu III 3.33 3.00 42.25
114 Jantoushi Dora Ou 3.33 3.25 18.57
115 Itadaki Street 2: Neon Sign wa Bara Iro ni 3.35 3.00 25.20
116 Pachinko Fan: Shouri Sengen 3.35 1.75 13.38
117 Zen-Nippon Pro Wrestling: Fight da Pon! 3.36 3.60 26.80
118 Pachiokun Special 3.36 3.11 20.29
119 Nichibutsu Collection 1 3.38 3.67 ---
120 Daibakushou: Jinsei Gekijou - DokiDoki Seishun Hen 3.38 2.90 48.75
121 America Oudan Ultra Quiz 3.38 3.00 21.00
122 Honkaku Shogi: Fuuunji Ryuuou 3.38 3.00 ---
123 Super Momotarou Dentetsu II 3.38 3.22 46.25
124 Pro Mahjong Kiwame III 3.39 --- ---
125 Motteke Oh! Dorobou 3.40 --- ---
126 Williams Arcade's Greatest Hits 3.41 3.17 6.00
127 EMIT Vol. 3: Watashi ni Sayonara o 3.41 2.63 12.08
128 EMIT Vol. 2: Meigake no Tabi 3.41 2.38 13.00
129 Heisei Gunjin Shogi 3.41 3.00 5.33
130 Kakinoki Shogi 3.41 3.71 50.08
131 Saibara Rieko no Mahjong Hourouki 3.42 --- ---
132 Hayazashi Nidan Morita Shogi 3.42 --- ---
133 Daibakushou: Jinsei Gekijou - Zukkoke SalaryMan Hen 3.42 3.38 65.43
134 Vs. Collection 3.44 --- ---
135 Super Jinsei Game 3 3.44 3.29 ---
136 Nishijin Pachinko 3 3.44 --- ---
137 Othello World 3.45 3.13 ---
138 Habu Meijin no Omoshiro Shogi 3.45 3.17 ---
139 Asameshimae Nyanko 3.48 3.08 30.00
140 Joushou Mahjong Tenpai 3.50 --- ---
141 Parlor! Mini 3 3.50 --- ---
142 Pro Mahjong Tsuwamono 3.50 3.50 ---
143 Itou Hatasu Roku-Dan no Shogi Dojo 3.50 3.00 ---
144 Super Momotarou Dentetsu DX 3.50 3.11 77.21
145 Pachinko Wars 2 3.50 3.33 26.00
146 Kikuni Masahiko no Jantoushi Dora Ou 2 3.50 3.00 20.57
147 Fortune Quest 3.50 2.44 26.80
148 Monopoly (Japan) 3.50 3.13 24.29
149 Wizardry I-II-III: Story of Llylgamyn 3.50 4.00 49.14
150 Daibakushou: Jinsei Gekijou - Ooedo Nikki 3.54 3.33 45.20
238 games in results