List Criteria

Hardest Super Nintendo Games: Miscellaneous

Rank Title Rating / 5 Difficulty / 5 Length (Hours)
51 Jantoushi Dora Ou 2.89 3.29 6.67
52 Super Jinsei Game 3 3.21 3.29 ---
53 Super Mario All-Stars 4.40 3.26 35.06
54 Shanghai III 2.94 3.25 15.20
55 Super Double Yakuman 3.75 3.25 35.43
56 Caravan Shooting Collection 3.38 3.22 8.00
57 Daibakushou: Jinsei Gekijou 3.14 3.20 51.75
58 Bishoujo Janshi Suchie-Pai 3.36 3.18 18.40
59 Habu Meijin no Omoshiro Shogi 3.19 3.17 ---
60 Super Jinsei Game 3.64 3.17 10.80
61 Pachinko Monogatari 2 2.86 3.17 7.17
62 Super Okuman Chouja Game 4.00 3.17 ---
63 Super Jinsei Game 2 3.42 3.17 ---
64 Honkaku Mahjong: Tetsuman II 4.00 3.17 ---
65 Monopoly (Japan) 3.17 3.17 12.00
66 Honkaku Mahjong: Tetsuman 3.71 3.14 5.60
67 Super Mario All-Stars / Super Mario World 4.56 3.14 42.28
68 Super Battleship 3.04 3.13 15.60
69 Othello World 3.63 3.13 ---
70 Pachiokun Special 3.31 3.13 8.67
71 Super Momotarou Dentetsu DX 3.50 3.13 75.08
72 Motoko-chan no Wonder Kitchen 3.32 3.11 17.60
73 Popeye: Ijiwaru Majo Sea Hag no Maki 3.40 3.10 8.00
74 Asameshimae Nyanko 3.67 3.08 30.00
75 Williams Arcade's Greatest Hits 3.53 3.00 ---
76 4 Nin Shogi 3.38 3.00 8.00
77 Super Casino 2 3.11 3.00 7.63
78 Super Momotarou Dentetsu III 3.28 3.00 35.43
79 America Oudan Ultra Quiz 3.38 3.00 ---
80 Heisei Gunjin Shogi 3.44 3.00 5.33
81 Super Double Yakuman II 3.36 3.00 33.67
82 Pro Mahjong Kiwame 3.50 3.00 ---
83 Honkaku Shogi: Fuuunji Ryuuou 3.39 3.00 ---
84 Kikuni Masahiko no Jantoushi Dora Ou 2 3.06 3.00 9.00
85 Igo Club 3.50 3.00 ---
86 Itou Hatasu Mu-Dan no Shogi Dojo 3.58 3.00 ---
87 Janyuuki Gokuu Randa 3.07 3.00 ---
88 Itadaki Street 2: Neon Sign wa Bara Iro ni 3.17 3.00 ---
89 Super Tetris 2 + Bombliss 3.77 2.94 75.67
90 Tetris & Dr. Mario 3.99 2.92 16.27
91 Jeopardy! 2.78 2.89 10.64
92 Daibakushou: Jinsei Gekijou - DokiDoki Seishun Hen 3.33 2.89 42.86
93 Bing Bing! Bingo 3.23 2.89 ---
94 Super Mahjong 2: Honkaku 4Jin Uchi 3.81 2.88 12.00
95 The Monopoly Game 2 3.72 2.88 ---
96 Sotsugyou Bangai Hen: Nee Mahjong Shiyo! 3.39 2.86 5.83
97 Kouryaku Casino Bar 3.11 2.83 9.08
98 Heiwa Pachinko World 3 2.83 2.83 ---
99 Super Mahjong 3.93 2.83 13.00
100 Honke Hanafuda 3.44 2.83 10.40
166 games in results