List Criteria

Lowest Rated Game Boy Games

Rank Title Rating / 5 Difficulty / 5 Length (Hours)
1051 Monster Maker 4.43 4.29 ---
1052 Nekojara Monogatari 4.43 3.43 76.67
1053 Genjin Kotts 4.44 2.71 12.80
1054 Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! Dokodemo Kin Medal 4.45 3.50 10.86
1055 Pocket Bass Fishing 4.50 3.20 ---
1056 Yamakawa Ichimonittou Nihonshi B Yougo Mondaishuu 4.50 2.60 ---
1057 Kibihara Hinshutsu Eibunpou: Gohou Mondai 1000 4.50 --- ---
1058 Hayaoshi Quiz: Ouza Ketteisen 4.50 2.20 4.60
1059 Kuma no Puutarou: Takara Sagashi da Ooiri Game Battle! 4.50 2.40 26.40
1060 Koukou Nyuushideru Jun: Chuugaku Eitango 1700 4.50 --- ---
1061 Tokyo Disneyland: Fantasy Tour 4.50 2.80 20.80
1062 Shikakui Atama o Maru Kusuru 4.50 2.50 ---
1063 Medarot: Parts Collection 2 4.50 3.50 ---
1064 Jinsei Game Densetsu 4.50 3.33 ---
1065 Little Master: Likebahn no Densetsu 4.50 3.60 ---
1066 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Kanji no Tatsujin 4.50 2.57 19.33
1067 Star Sweep 4.50 2.67 9.60
1068 Pocket Love 4.50 4.33 ---
1068 games in results