List Criteria

Highest Rated Game Boy Games: Miscellaneous

Rank Title Rating / 5 Difficulty / 5 Length (Hours)
1 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Sansuu Battle-Hen 4.42 2.17 17.33
2 Z-Kai Kyuukyoku no Eijukugo 1017 4.42 2.60 ---
3 Taito Variety Pack 4.40 3.40 26.40
4 Jinsei Game 4.40 3.00 ---
5 Koukou Nyuushideru Jun: Rekishi Nendai Anki Point 240 4.40 --- ---
6 Pachiokun Game Gallery 4.40 3.00 ---
7 Pinball Deluxe 4.40 3.60 ---
8 Jantaku Boy 4.38 4.25 ---
9 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Joushiki no Ka 4.36 2.57 16.57
10 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Zukei no Tatsujin 4.36 2.43 14.67
11 Namco Gallery Vol. 3 4.33 3.00 16.08
12 Kizuchida Quiz da Gen-San Da! 4.33 2.67 ---
13 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Shakai Battle-Hen 4.33 1.83 18.67
14 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Keisan no Tatsujin 4.33 2.83 12.67
15 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Nanmon no Ka 4.33 1.83 15.33
16 Nada Asatarou no Powerful Mahjong: Tsugi no Itte 100 Dai 4.33 2.67 12.00
17 Pachinko Monogatari Gaiden 4.31 3.57 28.86
18 Gakken Rekishi 512 4.30 --- ---
19 Nanonote 4.30 4.00 ---
20 Koukou Nyuushideru Jun: Rika Anki Point 250 4.30 --- ---
21 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Kokugo Battle-Hen 4.29 2.29 12.83
22 Z-Kai Kyuukyoku no Eitango 1500 4.29 2.33 ---
23 Genjin Collection 4.25 3.11 16.50
24 Pachiokun Puzzle Castle 4.25 2.13 13.14
25 Namco Gallery Vol. 1 4.25 3.50 13.00
26 Uno: Small World 4.22 3.00 33.33
27 Go! Go! Hitchhike 4.21 2.00 32.00
28 Reibun de Oboeru: Chuugaku Eitango 1132 4.20 --- ---
29 Koukou Nyuushideru Jun: Kanji Mondai no Seifuku 4.20 --- ---
30 4 in 1 (Nintendo) 4.20 --- ---
31 Onigashima Pachinko-Ten 4.19 2.00 2.19
32 Namco Gallery Vol. 2 4.17 2.50 11.30
33 Shikakui Atama o Maru Kusuru: Rika Battle-Hen 4.17 2.67 ---
34 Tsume Shogi Mondai Teikyou: Shogi Sekai 4.17 2.83 8.80
35 The Shinri Game 2: Osaka-Hen 4.17 4.17 ---
36 Battle of Kingdom 4.15 4.11 28.00
37 Othello World 4.14 3.29 23.00
38 Undercover Cops Gaiden: Hakaishin Garumaa 4.13 3.38 17.71
39 Crayon Shin-Chan: Ora to Shiro wa Otomodachi da yo 4.11 3.36 5.06
40 Nada Asatarou & Kojima Takeo no Jissen Mahjong Kyoushitsu 4.10 3.00 ---
41 Card & Puzzle Collection Ginga 4.10 3.80 ---
42 Koukou Nyuushideru Jun: Chuugaku Eijukugo 350 4.10 1.60 ---
43 Trump Boy II 4.10 2.80 ---
44 Shogi 4.09 3.64 39.50
45 Daikaijyuu Monogatari: Miracle of the Zone 4.08 3.80 ---
46 Pachi-Slot Hisshou Guide GB 4.08 2.00 ---
47 GB Pachi-Slot Hisshouhou Jr. 4.07 1.00 4.36
48 America Oudan Ultra-Quiz Part 3 4.06 2.00 3.58
49 Ishida Masao no Tsumego Paradise 4.06 3.00 13.33
50 Arcade Classic No. 2: Centipede / Millipede 4.02 3.37 22.60
183 games in results