List Criteria

Highest Rated 3DS Games: Miscellaneous

Rank Title Rating / 5 Difficulty / 5 Length (Hours)
101 Comic Workshop 3.98 2.78 59.32
102 Mahjong 3D: Essentials 3.95 2.44 36.75
103 Itsu no Ma ni Televi 3.95 2.57 64.00
104 Lola's Math Train 3.94 1.14 1.57
105 Nanami to Issho ni Manabo! English Joutatsu no Kotsu 3.94 1.71 20.80
106 Love Plus Tools 3.94 2.14 ---
107 Ocha-Ken to Itsumo Nakayoshi 3.94 2.83 22.67
108 Funfair Party Games 3.94 3.00 12.90
109 Yakuman Houou 3.94 2.83 ---
110 WordsUp! Academy 3.94 3.00 ---
111 Othello 3D 3.93 3.20 ---
112 Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken 3.93 3.40 ---
113 Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 2 Nensei 3.93 3.00 ---
114 The Mahjong 3.93 2.20 56.00
115 Greco Kara no Chousenjou! Keisan no Shiro to Obake-Tachi: Tashizan 3.93 3.50 ---
116 Shikakui Atama o Maru Kusuru. Master Kokugo - Sansuu - Shakai - Rika 3.93 2.60 13.60
117 Games Festival 2 3.93 2.57 10.93
118 Maru Goukaku! Kaigofukushishi Shiken - Heisei 26 Nendohan 3.93 3.17 ---
119 Otona VS Greco: Kanji no Tou to Obaketachi - Joushiki Hen 3.93 3.50 ---
120 Musicverse: Electronic Keyboard 3.93 2.43 ---
121 Classic Games Overload: Card and Puzzle Edition 3.92 2.44 8.64
122 Greco Kara no Chousenjou! Eitango no Shima to Obaketachi Step 2 3.92 2.80 ---
123 Hello Kitty Happy Happy Family 3.92 1.33 ---
124 Best of Board Games: Mah-jong 3.92 4.33 ---
125 Pure Chess 3.91 3.90 20.00
126 KAMI 3.91 3.93 13.20
127 Governor of Poker 3.90 2.42 17.31
128 Plain Video Poker 3.90 2.00 1.61
129 Ashiato Reversi: Kuma-Mon Version 3.90 3.60 ---
130 My First Songs 2 3.90 1.20 11.20
131 Shanghai Mahjong 3.90 3.00 ---
132 Nazo no Mini-Game: Choigae 3.90 --- ---
133 DoraMoji: Nobita no Kanji Daisakusen 3.89 1.43 15.43
134 Mario and Donkey Kong: Minis on the Move + Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again! 3.88 2.64 34.72
135 Cut the Rope: Triple Treat 3.88 2.63 20.00
136 Guild01 3.88 3.45 12.07
137 Poyo Poyo Kansatsu Nikki 3.88 1.71 9.42
138 The Cube 3.88 3.00 11.20
139 Maido Hebo Shogi 3.88 4.14 ---
140 Halloween: Trick or Treat 2 3.88 1.75 10.93
141 Kobitodzukan: Kobito no Fushigi - Jikken Set 3.88 2.71 22.08
142 Maru Goukaku! Care Manager Shiken - Heisei 26 Nendohan 3.88 3.43 ---
143 Johnny's Payday Panic 3.87 3.33 6.57
144 Greco Kara no Chousenjou! Keisan no Shiro to Obake-Tachi: Warizan 3.86 3.20 ---
145 Kouekizaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai: Kanken Training 3.86 3.50 ---
146 Sparkle Snapshots 3D 3.83 1.83 4.60
147 Photos with Animal Crossing 3.83 1.71 30.80
148 Shoshinshakara Nippon Ichi Made: Flash Anzan 3.83 --- ---
149 Shikakui Atama o Maru Kusuru. Expert Kanji - Keisan - Zukei 3.83 --- ---
150 Minna no Ennichi 3.83 2.80 ---
292 games in results