Box Shots

Tarzan: Lord of the Jungle (EU)
EU 1994
Tarzan: Lord of the Jungle (US)
US Canceled

Screenshots