Box Shots

Royal Stone: Hirakareshi Toki no Tobira (JP)
JP 02/24/95

Screenshots