Users who own this game also own:

Metroid Prime
Metroid Prime
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
F-Zero GX
F-Zero GX
Star Fox Adventures
Star Fox Adventures
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker

Users who love this game also love:

Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Virtua Racing Deluxe
Virtua Racing Deluxe
Mega Man 4
Mega Man 4
Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid