Credits

 1. Yukinori Goto Art Design Director
 2. Hideki Nishimoto Board Games
 3. Shinji Shibasaki Board Games
 4. Miyuki Hirose Coordinator
 5. Hiroshi Sato Coordinator
 6. Hiroshi Yamauchi Director
 7. Satoru Iwata Executive Producer
 8. Hiroshi Kudo Executive Producer
 9. Fumihisa Sato Game Designer
 10. Kenji Kikuchi Game Director
 11. Kazuhiko Hagihara Mini-Games
 12. Norifumi Hira Mini-Games
 13. Akira Matsumoto Mini-Games
 14. Yukio Ohde Mini-Games
 15. Kenji Oohira Mini-Games
 16. Noriyuki Tanabe Mini-Games
 17. Kazuo Tsubota Mini-Games
 18. Nobuya Wada Mini-Games
 19. Saori Iino Planner
 20. Atsushi Nakao Planner
 21. Ryou Yokomizo Planner
 22. Daisuke Yokoo Planner
 23. Satoru Yokota Planner
 24. Shinichi Nakata Planning Director
 25. Shinji Hatano Producer
 26. Koji Matsuura Senior Art Director
 27. Hidetoshi Endo Supervisor
 28. Shigeru Miyamoto Supervisor

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.