Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Metroid Prime
Metroid Prime
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Luigi's Mansion
Luigi's Mansion