Credits

 1. Junji Morii Art Manager
 2. Kentaro Tominaga Assistant Director
 3. Kiyoshi Mizuki Chief Director
 4. Yu Kudo Course Design
 5. Yoshihisa Morimoto Course Design
 6. Hirotake Ohtsubo Course Design
 7. Hiromu Takemura Course Design
 8. Ichiro Suzuki Debug Support
 9. Takumi Kawagoe Demo Design
 10. Hiroyasu Kuwabara Demo Design
 11. Naoki Mori Demo Design
 12. Tsuyoshi Watanabe Design Manager
 13. Daiji Imai Directors
 14. Yasuyuki Oyagi Directors
 15. Futoshi Shirai Directors
 16. Haruyasu Ito Effect Design
 17. Satoru Iwata Executive Producer
 18. Akiko Hirono Graphic Design
 19. Tomomi Iwasaki Graphic Design
 20. Ryuji Kobayashi Graphic Design
 21. Marumi Nakajyo Graphic Design
 22. Keisuke Nishimori Graphic Design
 23. Yo Ohnishi Graphic Design
 24. Aya Oyama Graphic Design
 25. Kenta Nagata Music
 26. Shigeru Miyamoto Producers
 27. Tadashi Sugiyama Producers
 28. Shinya Takahashi Producers
 29. Takashi Tezuka Producers
 30. Kenji Yamamoto Program Director
 31. Jyunya Kameda Programming
 32. Tsutomu Kaneshige Programming
 33. Masahiro Kawano Programming
 34. Satoru Osako Programming
 35. Katsuhisa Sato Programming
 36. Yusuki Shiraiwa Programming
 37. Keizo Kato Progress Management
 38. Yoshihiro Matsushima Screen Design
 39. Taro Bando Sound Effects
 40. Yoji Inagaki Sound Programming
 41. Daisuke Nakamura Technical Support
 42. Tetsuya Sasaki Technical Support
 43. Masahiro Takeguchi Technical Support
 44. Scott Burns Voices
 45. Jen Taylor Voices

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.