Games by Category: Action > Beat-'Em-Up > 2D

Title Guides Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Alien vs. Predator Guides Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Alien vs. Predator: The Last of His Clan Guides Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Batman Forever Guides Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Battletoads Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Battletoads / Double Dragon Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Battletoads in Ragnarok's World Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Bishoujo Senshi Sailor Moon Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Captain America and the Avengers Guides --- --- Q&A Images Videos Board
Cliffhanger Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Double Dragon Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Double Dragon 3: The Arcade Game Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Double Dragon II Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Downtown Special: Kunio-Kun no Jidaigeki Dayo Zenin Shuugou! --- Cheats --- Q&A Images Videos Board
Kung Fu Master --- Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Last Action Hero Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Lethal Weapon --- Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Mighty Morphin Power Rangers Guides Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Mighty Morphin Power Rangers: The Movie Guides Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Nekketsu Kouha Kunio-Kun: Bangai Rantouhen Guides --- Reviews Q&A Images Videos Board
Power Rangers Guides Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
RoboCop --- Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Robocop --- Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Spartan X --- Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Super Battletoads --- --- --- --- Images --- Board
Toxic Crusaders --- Cheats Reviews Q&A Images Videos Board
Cancelled game | New or updated content | Not yet released game