Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Jurassic Park Arcade
Jurassic Park Arcade
Diddy Kong Racing
Diddy Kong Racing
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
Star Wars: Rebel Assault II - The Hidden Empire
Star Wars: Rebel Assault II - The Hidden Empire
WCW Mayhem
WCW Mayhem