Users who own this game also own:

Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land 2
Kirby's Dream Land
Kirby's Dream Land
Donkey Kong
Donkey Kong

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Ninja Gaiden
Ninja Gaiden
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Mega Man 3
Mega Man 3